Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej Joanna Schmidt Kl. III b. Publiczne Gimnazjum w Białowieży.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej Joanna Schmidt Kl. III b. Publiczne Gimnazjum w Białowieży."— Zapis prezentacji:

1 Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej Joanna Schmidt Kl. III b. Publiczne Gimnazjum w Białowieży

2 Spis treści: Informacje ogólne o historii geologicznej Polski. Informacje ogólne o historii geologicznej Polski. Puszcza Białowieska w Paleozoiku. Puszcza Białowieska w Paleozoiku. Skamieniałości. Skamieniałości. Zasięg zlodowaceń w Polsce – mapa. Zasięg zlodowaceń w Polsce – mapa. Czwartorzęd na terytorium Puszczy Białowieskiej. Czwartorzęd na terytorium Puszczy Białowieskiej. Ukształtowanie powierzchni. Ukształtowanie powierzchni. Formy polodowcowe. Formy polodowcowe. Krajobraz. Krajobraz. Wpływ człowieka na ukształtowanie terenu. Wpływ człowieka na ukształtowanie terenu. Podsumowanie. Podsumowanie.

3 Informacje ogólne o historii geologicznej Polski: Polska leży na granicy trzech głównych jednostek tektonicznych: prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, obszaru fałdowań paleozoicznych, obszaru fałdowań kenozoicznych. Najstarsze góry w Polsce to góry Świętokrzyskie i Sudety. Zostały one ukształtowane podczas fałdowań paleozoicznych. Morze Bałtyckie powstało w okresie czwartorzędu, ok. 1,7 mln. lat temu. W okresie czwartorzędu obszar dzisiejszej Polski objęły zlodowacenia. Najważniejsze z nich to: północnopolskie, środkowopolskie i południowopolskie.

4 Puszcza Białowieska w okresie czwartorzędu Na teren Puszczy Białowieskiej wpływ miało zlodowacenie środkowopolskie ( stadiał Warty). Na teren Puszczy Białowieskiej wpływ miało zlodowacenie środkowopolskie ( stadiał Warty). Około 250 tys. lat temu lodowiec spłynął ze Skandynawii i zatrzymał się tu na dłużej, a następnie zaczął się topić i wycofywać na północ. Około 250 tys. lat temu lodowiec spłynął ze Skandynawii i zatrzymał się tu na dłużej, a następnie zaczął się topić i wycofywać na północ. Ostatnie zlodowacenie nie wprowadziło na te tereny lodowca, jednak ukształtowało klimat. Wtedy roślinność liściasta ustąpiła roślinności tundrowej. Ostatnie zlodowacenie nie wprowadziło na te tereny lodowca, jednak ukształtowało klimat. Wtedy roślinność liściasta ustąpiła roślinności tundrowej. Od ok. 15 tys. lat klimat zaczął się stopniowo ocieplać powodując cofnięcie się lodowca. Od ok. 15 tys. lat klimat zaczął się stopniowo ocieplać powodując cofnięcie się lodowca. Pozostałościami polodowcowymi są głazy narzutowe, pagórki, wzniesienia (np. góra Batorego, Kozia Góra) Wzgórza te są ciągiem moreny czołowej. Pozostałościami polodowcowymi są głazy narzutowe, pagórki, wzniesienia (np. góra Batorego, Kozia Góra) Wzgórza te są ciągiem moreny czołowej.

5 Formy polodowcowe: Głazy narzutowe: Zostały tutaj przyniesione przez lodowiec wraz z innymi materiałami skalnymi zebranymi ze Skandynawii. Głaz znajdujący się w Parku Pałacowym – 1747- Głaz znajdujący się w Parku Pałacowym. Znajdowała się na nim data – 1747-, jest to jedyna pozostałość po ogrodzie saskim. Pomnik upamiętniający bohaterów walk o wolność i socjalizm kraju. Głaz wyznaczający środek Puszczy Białowieskiej.

6 OIs Przeważającą część terenu zajmują lasy. Są to głównie grądy, olsy, łęgi. Puszcza Białowieska zajmuje 1500 km 2. Krajobraz Grąd

7 Podsumowanie Największy wpływ na obecny wygląd Puszczy Białowieskiej miało zlodowacenie środkowopolskie. Największy wpływ na obecny wygląd Puszczy Białowieskiej miało zlodowacenie środkowopolskie. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Formami polodowcowymi są: głazy narzutowe, pagórki, wzniesienia. Formami polodowcowymi są: głazy narzutowe, pagórki, wzniesienia. Przeważającymi glebami są gleby brunatne i płowe. Przeważającymi glebami są gleby brunatne i płowe. Większość terenu zajmują lasy: grądy, olsy, łęgi. Większość terenu zajmują lasy: grądy, olsy, łęgi. Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej miała wpływ na ukształtowanie się środowisk leśnych tego terenu. Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej miała wpływ na ukształtowanie się środowisk leśnych tego terenu.


Pobierz ppt "Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej Joanna Schmidt Kl. III b. Publiczne Gimnazjum w Białowieży."

Podobne prezentacje


Reklamy Google