Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej"— Zapis prezentacji:

1 Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej
Joanna Schmidt Kl. III b. Publiczne Gimnazjum w Białowieży

2 Spis treści: Informacje ogólne o historii geologicznej Polski.
Puszcza Białowieska w Paleozoiku. Skamieniałości. Zasięg zlodowaceń w Polsce – mapa. Czwartorzęd na terytorium Puszczy Białowieskiej. Ukształtowanie powierzchni. Formy polodowcowe. Krajobraz. Wpływ człowieka na ukształtowanie terenu. Podsumowanie.

3 Informacje ogólne o historii geologicznej Polski:
Polska leży na granicy trzech głównych jednostek tektonicznych: prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, obszaru fałdowań paleozoicznych, obszaru fałdowań kenozoicznych. Najstarsze góry w Polsce to góry Świętokrzyskie i Sudety. Zostały one ukształtowane podczas fałdowań paleozoicznych. Morze Bałtyckie powstało w okresie czwartorzędu, ok. 1,7 mln. lat temu. W okresie czwartorzędu obszar dzisiejszej Polski objęły zlodowacenia. Najważniejsze z nich to: północnopolskie, środkowopolskie i południowopolskie.

4 Puszcza Białowieska w okresie czwartorzędu
Na teren Puszczy Białowieskiej wpływ miało zlodowacenie środkowopolskie ( stadiał Warty). Około 250 tys. lat temu lodowiec spłynął ze Skandynawii i zatrzymał się tu na dłużej, a następnie zaczął się topić i wycofywać na północ. Ostatnie zlodowacenie nie wprowadziło na te tereny lodowca, jednak ukształtowało klimat. Wtedy roślinność liściasta ustąpiła roślinności tundrowej. Od ok. 15 tys. lat klimat zaczął się stopniowo ocieplać powodując cofnięcie się lodowca. Pozostałościami polodowcowymi są głazy narzutowe, pagórki, wzniesienia (np. góra Batorego, Kozia Góra) Wzgórza te są ciągiem moreny czołowej.

5 Formy polodowcowe: Głazy narzutowe:
Zostały tutaj przyniesione przez lodowiec wraz z innymi materiałami skalnymi zebranymi ze Skandynawii. Pomnik upamiętniający bohaterów walk o wolność i socjalizm kraju. Głaz znajdujący się w Parku Pałacowym. Znajdowała się na nim data – 1747-, jest to jedyna pozostałość po ogrodzie saskim. Głaz wyznaczający środek Puszczy Białowieskiej.

6 Krajobraz Przeważającą część terenu zajmują lasy. Są to głównie grądy,
olsy, łęgi. Puszcza Białowieska zajmuje 1500 km2. Grąd OIs

7 Podsumowanie Największy wpływ na obecny wygląd Puszczy Białowieskiej miało zlodowacenie środkowopolskie. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Formami polodowcowymi są: głazy narzutowe, pagórki, wzniesienia. Przeważającymi glebami są gleby brunatne i płowe. Większość terenu zajmują lasy: grądy, olsy, łęgi. Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej miała wpływ na ukształtowanie się środowisk leśnych tego terenu.


Pobierz ppt "Historia geologiczna Puszczy Białowieskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google