Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywne poszukiwanie pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywne poszukiwanie pracy"— Zapis prezentacji:

1 Aktywne poszukiwanie pracy

2 Szukamy pracy! Od czego zacząć? Wybór formy zatrudnienia
Jak i gdzie poszukiwać pracy? Dokumenty aplikacyjne Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą?

3 METODA SPP SENS Tal - Ben – Shahar PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ
Harvard University SENS PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ

4 METODA SPP SENS PRZYJEMNOŚĆ PREDYSPOZYCJE
Tal - Ben – Shahar Harvard University SENS To co ma dla nas wartość. Te czynności, których wykonywanie uznajemy za ważne, z których czerpiemy satysfakcje. PRZYJEMNOŚĆ To, co lubimy robić. PREDYSPOZYCJE wiedza doświadczenie wsparcie ze strony innych umiejętności i uzdolnienia

5 METODA SPP SENS Tal - Ben – Shahar PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ
Harvard University SENS PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ

6 METODA SPP SENS SZCZĘŚCIE SATYSFAKCJA Tal - Ben – Shahar PREDYSPOZYCJE
Harvard University SENS SZCZĘŚCIE SATYSFAKCJA PREDYSPOZYCJE PRZYJEMNOŚĆ

7 Formy zatrudnienia UMOWA O PRACĘ
Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną. W wyniku jej zawarcia pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Z treści umowy o pracę powinno wynikać jakiego rodzaju umowę strony zawarły. Należy także określić warunki, na jakich została zawarta a w szczególności: miejsce pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy

8 Formy zatrudnienia ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
Umowa zlecenia - Na podstawie umowy zlecenia przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy, w określonym terminie, za określone wynagrodzenie (umowa określonego działania) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy Umowa o dzieło - przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (pracobiorca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła; zamawiający (pracodawca) zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia

9 Formy zatrudnienia ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA
Telepraca - jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, a pracownik posiada wszystkie właściwe uprawnienia. Pracownik co prawda pracuje w domu, a efekty pracy przekazuje zdalnie, ale pracodawca ma prawo kontrolować go miejscu pracy (domu). Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

10 Formy zatrudnienia INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZALETY
Jesteś szefem samego siebie, nie musisz się nikomu tłumaczyć z tego co robisz Tobie przypadają wszystkie zyski, jak również cała satysfakcja z ewentualnego sukcesu. Sam decydujesz o czasie pracy: wybierasz dni, godziny oraz termin urlopu. Sam wybierasz dziedzinę działalności, jaka najlepiej odpowiada Twoim zainteresowaniom, upodobaniom i talentom. Sam decydujesz o wyborze pracowników, kooperantów. Sam decydujesz o miejscu pracy. Możesz np. wybrać pracę w domu. Twój wiek, płeć, pochodzenie nie mają znaczenia. Nawet brak pieniędzy nie jest zasadniczą przeszkodą w podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej. Samodzielna praca wyzwala ukryte talenty, stajesz się bardziej twórczy. Samorealizacja jest źródłem głębokiego zadowolenia, a także poczucia szczęścia. Koszty związane z funkcjonowaniem firmy możesz odpisać od podatku. Największą zaletą własnego biznesu jest poczucie niezależności i wolności oraz świadomość, że sami kształtujemy swój los Źródło:

11 Formy zatrudnienia INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WADY
Ciągłe ryzyko Brak regularnego oraz stabilnego dochodu, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju firmy, a nawet jego brak. Nieograniczony czas pracy, co najczęściej oznacza bardzo długie godziny pracy. Poczucie osamotnienia w momentach trudnych i w chwilach podejmowania ważnych decyzji. Konieczność ciągłego uczenia się i orientowania w różnych dziedzinach - przynajmniej w stopniu podstawowym. Ewentualne problemy z motywacją do pracy i wysiłku Źródło:

12 Formy zatrudnienia SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji oraz potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnię socjalną może założyć co najmniej 5 i nie więcej niż 50 osób. Osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną mogą otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej.

13 Formy zatrudnienia SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Informacje oraz pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych można uzyskać: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Socjalnej WAMA-COOP, Olsztyn ul. Kołobrzeska 13 pok.203a, Tel/fax 89  Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej MOPS w Olsztynie, Olsztyn, ul. Piłsudskiego 61a, p. 304, Tel. 89 

14 Analiza rynku pracy W jakich zawodach są poszukiwani pracownicy na określonym terenie? Jak dużo miejsc pracy w tych zawodach oferują pracodawcy? Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy? W jaki sposób jest prowadzony nabór pracowników? Jaki sektor gospodarki rozwija się, a na jakim jest stagnacja bądź spadek? Jaka jest stopa lokalnego bezrobocia?

15 Analiza rynku pracy Jakie są potrzeby pracodawców?
Kim są moi docelowi pracodawcy? Czego mogę się o nich dowiedzieć? Kim są moi konkurenci na rynku pracy? Czy moja oferta zawodowa i osobowościowa jest atrakcyjna na rynku?

16 Aktywne metody poszukiwania pracy
1. Sieć kontaktów 2. Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach. 3. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście 4. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu. 5. Zamieszczanie własnych ofert pracy. 6. Praktyki, staże, wolontariat, szkolenia 7. Agencje zatrudnienia Agencje pracy tymczasowej Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy 8. Giełdy pracy i targi pracy 9. Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie)

17 Dokumenty aplikacyjne - CV
Życiorys (CV) - to Twoja wizytówka: zostawiasz ją w zakładzie pracy, wysyłasz w odpowiedzi na ofertę, dajesz znajomym, którzy wspomagają Cię w poszukiwaniu pracy.

18 Dokumenty aplikacyjne - CV
Poprawnie przygotowany życiorys powinien być: Zwięzły, odnoszący się do faktów Napisany maszynowo lub na komputerze w formacie A-4 Napisany poprawnie językowo Eksponujący osiągnięcia Estetyczny, bez plam, zagnieceń Sporządzony ciekawie, zachowujący swój indywidualny styl

19 Dokumenty aplikacyjne - CV Pisząc CV musimy pamiętać by unikać:
Ogólnikowego przedstawiania przebiegu kariery zawodowej Podawania nieprawdziwych danych Opisywania problemów rodzinnych osobistych Pisania z błędami gramatycznymi, ortograficznymi, stylistycznymi Rozpisywania się o wykonywanych obowiązkach Pisania CV na obu stronach kartki

20 Dokumenty aplikacyjne – List motywacyjny
List motywacyjny - jest pierwszym źródłem informacji o kandydacie do pracy, jakie otrzymuje pracodawca. List motywacyjny to przede wszystkim reklama własnej osoby, w której przekonujemy, że to my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko

21 Dokumenty aplikacyjne – List motywacyjny
Poprawnie przygotowany list motywacyjny powinien być: Przejrzysty, rzeczowy i zwięzły – dołączamy do niego życiorys, więc nie ma potrzeby powtarzania w nim tych samych informacji Sporządzony w sposób podkreślający i uwypuklający zdobyte kwalifikacje i doświadczenie, będący jednocześnie rozwinięciem faktów zawartych w życiorysie Ukierunkowany na oczekiwania potencjalnego pracodawcy i napisany indywidualnie do każdego pracodawcy Napisany ciekawie, dynamicznie; poprawny graficznie i estetyczny Pozostawiać wrażenie, że firma odniesie wymierne korzyści z zatrudnienia nas

22 Dokumenty aplikacyjne – List motywacyjny
Pisząc list motywacyjny musimy pamiętać by unikać: Przepisywania gotowych wzorów listow Błędów językowych Podawania informacji nieistotnych Powtarzania informacji zawartych w życiorysie Zbytniej poufałości

23 Rozmowa z pracodawcą Przygotuj teczkę z najważniejszymi dokumentami: życiorys (CV), list motywacyjny, referencje i certyfikaty. Dowiedz się jak najwięcej o firmie oraz postaraj się poznać nazwisko osoby, z którą będziesz rozmawiać. Przeznacz czas na zaplanowanie, jak dojechać na rozmowę kwalifikacyjną – musisz przewidzieć różne niespodzianki, np. autobus się spóźni, na ulicach będzie tłok. Pamiętaj o swoim wyglądzie – dzień wcześniej przygotuj ubranie na kilka wariantów pogodowych, dobierz odpowiednią fryzurę, makijaż, obuwie i subtelny zapach. Ten etap jest bardzo ważny, ponieważ ma wpływ na pierwsze wrażenie, ale decyduje również o Twoim samopoczuciu. Przygotuj się do: odpowiedzi na pytania standardowe rozwinięcia punktów napisanych w życiorysie, zadawania pytań pracodawcy, odpowiedzi na pytania o zarobki.

24 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie
Informacja zawodowa Poradnictwo zawodowe Diagnostyka psychologiczna Warsztaty: Autoprezentacja Asertywność Kształtowanie i rozwój postaw przedsiębiorczych Planowanie kariery zawodowej Wyspa skarbów – poznaj swój potencjał

25 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie
ul. Głowackiego 28 Tel /41/42 Strona internetowa: ZAPRASZAMY W poniedziałek w godz – 17 00 Od wtorku do piątku w godz – 15 30 Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie!

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Aktywne poszukiwanie pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google