Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ograniczenie niskiej emisji w aglomeracjach miejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ograniczenie niskiej emisji w aglomeracjach miejskich."— Zapis prezentacji:

1 Ograniczenie niskiej emisji w aglomeracjach miejskich

2 Plan prezentacji 1.Wstęp 2.Podstawy teoretyczne procesu spalania – czyli źródło problemu 3.Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego 4.Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego 5.Propozycje rozwiązania problemu 6.Podsumowanie i wnioski

3 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego Filozofia systemu akceptacja społeczeństwa POMYSŁ (koncepcja technologiczna) - paliwa stałe - gaz - energia elektryczna - uciepłownienie koszty wdrożenia i funkcjonowania systemu poprawa stanu środowiska

4 Paliwa stałe w ogrzewnictwie indywidualnym (węgiel i biomasa) lepsze niskoemisyjne paliwo lepsze urządzenia do spalania logistyka kontrola edukacja - węgiel kwalifikowany - paliwo bezdymne - koks - biomasa / pelety drzewne - nowe kotły c.o. automatyczne - modernizacje istniejących obiektów - czujka kominowa i popiołowa - e-monitoring - edukacja dla pracowników gmin i instalatorów - edukacja społeczeństwa

5 Teoria procesu spalania – czyli skąd bierze się problem paliwo + powietrze strefa wysokich temperatur czas spaliny spalanie współprądowespalanie przeciwprądowe

6 Schemat procesu spalania paliwa złoże paliwa spalanie współprądowe spalanie przeciwprądowe Teoria procesu spalania – czyli skąd bierze się problem

7 Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego PALIWA KWALIFIKOWANE PALIWA NIEKWALIFIKOWANE I ODPADY system norm jakościowych dla paliw motorowych brak systemu certyfikacji dla paliw Odpowiednie wzorce i przykłady

8 Koszt 1GJ ciepła wyprodukowanego z różnych paliw spalanych w typowych kotłach c.o. stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego

9 Poziom emisji do powietrza wybranych zanieczyszczeń z typowych kotłów c.o. stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego

10 Porównanie poziomu emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego oraz paliwa bezdymnego z niego wyprodukowanego Stałe paliwa kwalifikowane dla ogrzewnictwa indywidualnego

11 Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego silnik sterowany elektronicznie silnik bez elektroniki kocioł z automatycznym ciągłym podawaniem paliwa kocioł z ręcznym okresowym podawaniem paliwa

12 Porównanie wskaźników energetyczno-emisyjnych wybranych typów kotłów z obszarów Energetyki Zawodowej i Małej Energetyki Typ kotła Sprawność cieplna [%] Wskaźniki emisji CO [g/GJ] Pył [g/GJ] TOC [g/GJ] Kocioł pyłowy OP-13091,791827 Kocioł fluidalny CYMIC-13587,435713 Kocioł rusztowy OR-3285,0105855 Kocioł rusztowy WR-2584,42413391 Współczesny kocioł z retortowym palnikiem automatycznym 80 - 90120 - 80030 -6015 -40 Konwencjonalny kocioł komorowy z zasypem ręcznym 50 - 701800 - 3500300 -1100200 - 800 Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego

13 Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń z kotłów c.o. wg PN-EN 303-5:2012 data publikacji 21.08.2012r. Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego

14 Kotły c.o. - klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 zasilane w sposób automatyczny paliwem kopalnym o mocy do 50 kW Klasa 3 Poziomy emisji: Obecna oferta rynku krajowego: -kotły automatyczne 50% produkowanych -kotły ręczne 1% produkowanych Klasa 4 Poziomy emisji: Obecna oferta rynku krajowego: -kotły automatyczne 15% produkowanych Klasa 5 Poziomy emisji: Obecna oferta rynku krajowego: -kotły automatyczne biomasowe 3% produkowanych -kotły automatyczne węglowe 4 kl. z układem oczyszczania spalin CO 3000 mg/m 3 n OGC 100 mg/m 3 n PYŁ 125 mg/m 3 n CO 1000 mg/m 3 n OGC 30 mg/m 3 n PYŁ 60 mg/m 3 n CO 500 mg/m 3 n OGC 20 mg/m 3 n PYŁ 40 (20) mg/m 3 n Kotły c.o. dla ogrzewnictwa indywidualnego

15 Sektor produkcji kotłów – w pełni prywatny, elastyczny – otwarty na innowacje, jednak bez motywacji wprowadzania na rynek najlepszych = drogich kotłów c.o. Sektor produkcji i dystrybucji paliw – zcentralizowany, nastawiony na jak najwyższą wartość sprzedaży, nie jakość oferowanego paliwa. Brak uregulowań prawnych: standardów kwalifikowanych paliw stałych dla ogrzewnictwa indywidualnego kontroli właściwości paliw na podstawie zmierzonych parametrów identyfikujących konkretną partię/dostawę paliwa standardów emisyjnych urządzeń grzewczych małej mocy dostępnych na rynku możliwości sprawdzenia stanu technicznego zainstalowanych urządzeń grzewczych i instalacji kominowych (zagrożenie życia!!!) – obecnie to właściciel domku decyduje czy wpuści kominiarza do domu Propozycje rozwiązania problemu

16 Kwalifikowane paliwa stałe dla kotłów c.o. – korzystnie paliwo bezdymne System kontroli paliw (od wytwórcy do użytkownika) Kotły c.o. z automatycznym podawaniem paliwa spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 System przeglądów, konserwacji i doposażenia instalacji c.o. Wprowadzenie e-monitoringu pracy kotłów c.o. Kompleksowa edukacja społeczeństwa

17 Podsumowanie (1) 1.Problem ograniczenia niskiej emisji w aglomeracjach miejskich jest trudny i wielowątkowy. Kluczem są odpowiednie regulacje prawne. 2.W rozwiązaniach należy uwzględnić zarówno poprawę stanu środowiska jak i koszty wdrożenia i utrzymania systemu – tak by uzyskać akceptację społeczeństwa. 3.Dla kotłów c.o. rozwiązaniem szybkim może być wprowadzenie uszlachetnionych paliw węglowych, a najlepiej paliw bezdymnych (wytwarzanych z węgla). 4.Należy zalecać szerokie wprowadzanie kotłów c.o. z ciągłym automatycznym podawaniem paliwa spełniających standardy emisyjne według normy PN-EN 303-5:2012 (co najmniej klasa 3).

18 5.Dobre urządzenie grzewcze, które nie jest regulowane i konserwowane lub jest zasilane niewłaściwym paliwem, będzie pracowało źle (niska sprawność, wysoka emisja zanieczyszczeń do powietrza). Należy wdrożyć system szkoleń dla instalatorów, serwisantów i użytkowników. 6.Należy opracować i wdrożyć systemową edukację społeczeństwa – poczynając od szkół podstawowych poprzez gminy i organy administracyjne odpowiedzialne za ekologię włącznie. 7.Należy wdrożyć system nadzoru i kontroli stosowanych paliw, uniemożliwiający palenie odpadami (czujki kominowe i popiołowe). Należy opracować rozwiązania umożliwiające skuteczne egzekwowanie prawa w tym obszarze. 8.IChPW służy pomocą, kompetencjami i doświadczeniem w zakresie rozwiązań dla ograniczenia niskiej emisji od 25 lat. Podsumowanie (2)

19 INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA Akredytowane badania paliw stałych Akredytowane badania kotłów c.o. Instytut Badawczy założony w 1955 roku Zatrudnia 240 osób Kategoria A uzyskana w ocenie parametrycznej jednostek naukowych w 2013r. Technologie uszlachetniania paliw Systemy eksploatacji kotłów c.o. Oferujemy w szczególności:

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ograniczenie niskiej emisji w aglomeracjach miejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google