Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA."— Zapis prezentacji:

1 1 1 ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA

2 2 2 Zasoby techniczno-technologiczne dwa turbozespoły upustowo-ciepłownicze 7UC60 każdy o mocy 55MW człon kondensacyjny o mocy 15MW cztery kotły parowo-pyłowe OP-130 każdy o wydajności 130 t/h kocioł parowy OR-32 z rusztem mechanicznym wyposażony w multicyklon kocioł wodny WR-25 ZEC BYTOM S.A.

3 3 3 Promowanie kogeneracji w Polsce Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła uważane jest przez Komisję i Parlament Europejski za jeden z najistotniejszych sposobów efektywnego wykorzystania paliw i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przede wszystkim dwutlenku węgla. Uprzywilejowaniu tej technologii poświecona jest Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 w sprawie promocji kogeneracji opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użyteczne Zgodnie z zapisami Art. 19. ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo Energetyczne Projekt założeń powinien określać możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. W świetle Prawa Energetycznego i Dyrektyw Parlamentu Europejskiego

4 4 4 Zintegrowany System Zarządzania Certyfikacje Od czerwca 2001 w ZEC Bytom SA funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego oparty na wymaganiach normy PN - EN ISO 14 001, co potwierdza Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego nr S-21/1/2001 w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Celem systemu jest uzyskanie poprawy efektów w obszarze działalności na rzecz środowiska głównie poprzez uporządkowanie procesów i ciągłe ich doskonalenie. W roku 2004 wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy PN- N 18001. Podstawowym celem tej normy jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wykorzystano dotychczasowe doświadczenie i dokumentacje systemu zarządzania środowiskowego. Na bazie obu wymienionych systemów opracowano jeden system - Zintegrowany System Zarządzania według norm PN-EN ISO 14001:1998 i PN-N-18001:2004. System ten jest już certyfikowany. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie przyznało ZEC Bytom S.A. certyfikat Nr BS-5/1/2004.

5 5 5 Taryfa dla ciepła Działając w oparciu o § 26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (DZ. U. z dnia 25 sierpnia 20045 roku) i posiadaną taryfą dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE nr OKA-4210-37(8)/2005/1255/VII/RZ z dnia 4 sierpnia 2005 roku informujemy, iż z dniem 1 września 2006 roku w ZEC Bytom S. A. obowiązują następujące ceny ciepła: dla odbiorców w grupie WG (Woda Gorąca) L.p.WyszczególnienieJednostkaCena nettoCena brutto * 1. Cena za zamówioną moc cieplną /roczna/zł/MW57 493,9770 142,64 Miesięczna ratazł/MW/m-c4 791,165 845,22 2.Cena ciepłazł/GJ16,5820,23 3.Cena nośnik ciepłazł/m 3 8,3110,14 Ceny

6 6 6 Sytuacja rynkowa Bytomski rynek ciepła

7 7 7 Sytuacja rynkowa ZEC Bytom S. A. posiada koncepcje konsolidacji rynków ciepła na terenie gmin Bytom, Radzionków, Zabrze, Ruda Śląska i Piekar Śląskich. Integracja systemów sieciowych wymaga budowy sieci ciepłowniczych łączących magistralę Bytomia z magistralami sąsiednich Gmin. Ewentualna współpraca wytwórców działających na zintegrowanym lokalnym rynku ciepła pozwoli zoptymalizować produkcję ciepła, która przyniesie efekty ekonomiczne oraz zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w/w rynków ciepła wykorzystując do produkcji urządzenia o najwyższej sprawności. Moc cieplna i zamówiona, którą dysponuje ZEC Bytom S. A. Moc cieplna osiągalna [MW T ] Moc cieplna zamówiona [MW T ] 372,7212,0

8 8 8 Sytuacja rynkowa System ciepłowniczy Górnego Śląska

9 9 9 Konsolidacja rynków lokalnych Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło, Wykorzystanie do produkcji urządzeń najbardziej sprawnych i najlepiej dopasowanych do poszczególnych okresów dostaw, Zwiększenie produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, Likwidacja nieefektywnych ekonomicznie i ekologicznie urządzeń, Wykorzystanie lokalnego paliwa, Korzyści

10 10 Zasoby techniczno-technologiczne Plan rozwoju Aby w dalszym ciągu ZEC Bytom S.A. mógł pełnić założoną rolę na lokalnym rynku ciepła i rozwijać rynek odbiorców ciepła, istnieje konieczność prowadzenia ciągłego procesu modernizacji urządzeń wytwórczych. ZEC Bytom S.A. zakłada funkcjonowanie Spółki na bazie obecnego majątku co najmniej do 2015 roku. W latach 2013-2015 ZEC Bytom S. A. poniesienie nakłady inwestycyjne w celu: wydłużenia eksploatacji obecnie posiadanych urządzeń w EC Miechowice do roku 2025 (wariant 1) w wysokości ok. 50 mln złotych. realizacji odbudowy źródła o mocy wytwórczej 70-100 MWe odtwarzającą zdolność produkcyjną na okres następnych 40 lat (wariant 2) w wysokości 300-440 mln złotych.

11 11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 1 ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA ZEC BYTOM S.A. NA LOKALNYM RYNKU CIEPŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google