Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radzyń Podlaski, 13 lutego 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radzyń Podlaski, 13 lutego 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Radzyń Podlaski, 13 lutego 2013 r.
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Karola Lipińskiego oraz o Dniach w Radzyniu Podlaskim WZÓR IX Zima w Mieście 2013 Radzyń Podlaski, 13 lutego 2013 r.

2 Konkurs opracowany na podstawie następujących książek i wydawnictw:
Andrzej Kotyła, „20 lat Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim”, wyd. RTM im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2004, w Radzyniu Podlaskim SUPLEMENT (lata ) Srebrne wesele”, wyd. RTM im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2009, Andrzej Kotyła, „Izba Pamięci Karola Lipińskiego”, wyd. RTM im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski 2011.

3 W pierwszej kolejności uzupełnij wymagane pola
na karcie odpowiedzi! 1. Imię i nazwisko 2. Szkołę do której uczęszczasz 3. Kategorię w jakiej startujesz TD – uczniowie szkół podstawowych TM – uczniowie gimnazjów TO – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

4 Czas trwania konkursu: (60 pytań, 30 sekund na pytanie)
30 minut (60 pytań, 30 sekund na pytanie)

5 Pytanie 1 Gdzie urodził się Karol Lipiński? A. w Radzyniu Podlaskim B. we Lwowie C. w Krakowie

6 Pytanie 2 Kiedy urodził się Karol Lipiński? A. 30 X 1790 r. B. 16 X 1890 r. C. 11 XII 1861 r.

7 Pytanie 3 Jakie drugie imię nosił Karol Lipiński? A. Adam B. Maciej C. Józef

8 Pytanie 4 W którym roku rodzina Lipińskich opuściła Radzyń Podlaski? A. 1811 B. 1805 C. 1799

9 Pytanie 5 Jak miał na imię ojciec Karola Lipińskiego? A. Antoni B. Feliks C. Józef

10 Pytanie 6 Ojciec Karola Lipińskiego pracował jako… A. nauczyciel języków obcych B. nauczyciel muzyki i koncertmistrz C. lekarz

11 Pytanie 7 W 1799 r. Lipińscy przenoszą się do… A. Paryża B. Lwowa C. Warszawy

12 Pytanie 8 Ile lat miał Karol Lipiński, kiedy zaczynał koncertować? A. 13 B. 10 C. 8

13 Pytanie 9 O jakie wykształcenie Karola Lipińskiego nie zabiegał jego ojciec? A. wojskowe B. znajomość języków obcych C. umiejętność gry na skrzypcach

14 Pytanie 10 Gdzie Karol Lipiński wykonał swój koncert skrzypcowy D-dur? A. w Paryżu, Lipsku i Wiedniu B. w Radzyniu, Poznaniu i Warszawie C. we Lwowie, Chicago i Dreźnie

15 Pytanie 11 Na jakim instrumencie grał Karol Lipiński? A. skrzypcach B. fortepianie C. akordeonie

16 Pytanie 12 W 1818 r. we Włoszech Karol Lipiński dwukrotnie koncertuje z… A. orkiestrą mediolańską B. Henrykiem Wieniawskim C. Nicolo Paganinim

17 Pytanie 13 Karol Lipiński we Lwowie zaprzyjaźnił się z austriackim muzykiem-kompozytorem… A. Wojciechem Żywnym B. Ferdynandem Kremesem C. Luigi Spohrem

18 Pytanie 14 Ile koncertów skrzypcowych napisał Karol Lipiński? A. cztery B. sześć C. jedenaście

19 Pytanie 15 W latach Karol Lipiński napisał II Koncert D-dur zwany… A. „polskim” B. „wiosennym” C. „wojskowym”

20 Pytanie 16 Karol Lipiński zaczyna swoją muzyczną karierę zawodową w kapeli teatralnej we Lwowie. Kto był kapelmistrzem tej kapeli? A. Josef Joachim B. Józef Elsner C. Stefan Serwaczyński

21 Pytanie 17 Po powrocie z Wiednia w 1814 r. Karol Lipiński zajął się… A. pracą w teatrze B. swoją karierą solistyczną, występując w wielu miastach Europy C. działalnością pedagogiczną i kompozytorską

22 Pytanie 18 W jakich miastach Karol Lipiński występował z Nicolo Paganinim? A. w Warszawie i we Lwowie B. w Piacenzy i w Warszawie C. w Mediolanie i Kijowie

23 Pytanie 19 Od 1839 r. Karol Lipiński przez ponad 20 lat pracował jako kapelmistrz… A. w Dreźnie B. we Lwowie C. w Lipsku

24 Pytanie 20 Na lata jakiej epoki w Polsce przypada życie i twórczość Karola Lipińskiego? A. odrodzenie B. oświecenie C. romantyzm

25 Pytanie 21 We Lwowie Ferdynand Kremes uczył młodego Karola Lipińskiego gry na… A. skrzypcach B. wiolonczeli C. fortepianie

26 Pytanie 22 Karol Lipiński w 1812 i 1813 r. organizował koncerty symfoniczne… A. w Warszawie w Łazienkach B. w ogrodzie Hechta we Lwowie C. w Paryżu w Hotelu de Ville

27 Pytanie 23 Karol Lipiński pisał również… A. muzykę do sztuk teatralnych i opracowywał pieśni ludowe B. muzykę filmową C. balety i opery

28 Pytanie 24 W 1814 r. Karol Lipiński wyjechał do Wiednia, by… A. koncertować z Nicolo Paganinim B. spotkać wirtuoza skrzypiec – Luigi Spohra C. zwiedzić Europę

29 Pytanie 25 W 1829 r. Karol Lipiński wystąpił wraz z Paganinim w Warszawie podczas… A. koncertu charytatywnego na rzecz sierot B. turnieju o tytuł najlepszego skrzypka C. koronacji Mikołaja I

30 Pytanie 26 Ile symfonii napisał Karol Lipiński? A. dziewięć B. osiem C. trzy

31 Pytanie 27 W którym roku Karol Lipiński przeszedł na emeryturę? A. 1861 B. 1856 C. 1853

32 Pytanie 28 Jakie marzenie miał Karol Lipiński, które udało mu się zrealizować pod koniec życia? A. zorganizować szkołę muzyczną dla uzdolnionych dzieci chłopskich B. wydać książkę C. wydać swoje wszystkie utwory

33 Pytanie 29 Gdzie urodził się Feliks Lipiński – ojciec Karola? A. w Zakliczynie koło Tarnowa B. w Zabielu koło Radzynia C. w Zabrzu na Śląsku

34 Pytanie 30 Ojciec Karola Lipińskiego pracował na dworach książęcych i hrabiowskich… A. Lubomirskich, Potockich, Tarnowskich, Starzeńskich, i Łączyńskich B. Radziwiłłów i Leszczyńskich C. Czartowryskich, Branickich i Siedlanowskich

35 Pytanie 31 Gdzie znajduje się obecnie tablica odsłonięta w 1971 r w 110. rocznicę śmierci Karola Lipińskiego? A. w siedzibie Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego B. w górnym holu głównego korpusu pałacu Potockich C. w kościele Trójcy Świętej

36 Pytanie 32 Kiedy zmarł Karol Lipiński? A. 16 X 1881 r. B. 16 XI 1871 r. C. 16 XII 1861 r.

37 Pytanie 33 Gdzie zmarł Karol Lipiński? A. w Radzyniu Podlaskim B. w Urłowie k. Lwowa C. w Dreźnie

38 Pytanie 34 Order, który otrzymał Karol Lipiński, to… A. Order Uśmiechu B. Order Orła Białego C. Rycerski Order Księcia Alberta

39 Pytanie 35 W którym roku i gdzie powstało Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego? A. w Radzyńskim Ośrodku Kultury i Rekreacji w 2000 r. B. w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w 1999 r. C. w Urzędzie Miasta w 1998 r.

40 Pytanie 36 Imię Karola Lipińskiego nosi Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Radzyniu Podlaskim, Liceum Muzyczne w Lublinie oraz Akademia Muzyczna… A. w Katowicach B. we Wrocławiu C. w Sopocie

41 Pytanie 37 Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim to… A. cykl koncertów B. cykl wystaw malarskich C. cykl seansów filmowych

42 Pytanie 38 Kto zajmuje się organizacją Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim? A. Towarzystwo Ziemi Radzyńskiej B. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne C. Radzyńskie Towarzystwo Regionalne

43 Pytanie 39 Kto jest dyrektorem artystycznym Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim? A. Adam Świć B. Zygmunt Pietrzak C. Andrzej Kotyła

44 Pytanie 40 W którym roku po raz pierwszy odbyły się Dni Karola Lipińskiego? A. 1980 B. 1984 C. 1989

45 Pytanie 41 Który z koncertów Dni Karola Lipińskiego odbył się pod patronatem Ministerstwa Kultury Rzeczpospolitej Polskiej? A. X B. XV C. XX

46 Pytanie 42 Jacek Maksymiuk – utalentowany uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Radzyniu Podlaskim, zagrał po raz pierwszy na koncercie Dni Karola Lipińskiego w roku… A. 1999 B. 1991 C. 1988

47 Pytanie 43 Imię Karola Lipińskiego nosi Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Radzyniu Podlaskim od roku… A. 1981 B. 1984 C. 1991

48 Pytanie 44 W Roku Chopinowskim (1999), w ramach XVI Dni Karola Lipińskiego wystąpił w Radzyniu Podlaskim… A. Wojciech Konikiewicz z grupą jazzową „Metaquartet” B. pianista Janusz Olejniczak C. Sekstet Włodzimierza Nahornego

49 Pytanie 45 W 2005 r. po raz drugi gościł w Radzyniu prof. Dmitrij Kołbin ze Lwowa, który jest… A. pedagogiem skrzypiec i wybitnym znawcą sylwetki twórczej Karola Lipińskiego B. folklorystą i wybitnym znawcą lwowskiej muzyki ludowej C. wybitnym pianistą, interpretatorem dzieł Chopina

50 Pytanie 46 Kto w 2003 r. razem z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej wykonywał i nagrał utwory Karola Lipińskiego? A. Krzysztof Jakowicz B. Dominika Falger C. Kaja Danczowska

51 Pytanie 47 Gdzie 23 marca 2002 r podczas XIX Dni Karola Lipińskiego wykonano Requiem W. A. Mozarta? A. w kościele MBNP w Radzyniu Podlaskim B. w sali kina „Oranżeria” C. w kościele Trójcy Świętej

52 Pytanie 48 Ile razy koncertował w Radzyniu Podlaskim w ramach Dni Karola Lipińskiego Konstanty Kulka? A. jeden raz B. dwa razy C. pięć razy

53 Pytanie 49 Podczas piętnastych (jubileuszowych) Dni Karola Lipińskiego wystąpili znakomici śpiewacy operetkowi… A. Stefania Woytowicz i Wojciech Maciejowski B. Lora Szafran i Marek Bałata C. Grażyna Brodzińska i Bogusław Morka

54 Pytanie 50 Znany pianista jazzowy Włodzimierz Nahorny – uczestnik dwóch edycji Dni Karola Lipińskiego, urodził się w… A. w Sopocie B. w Warszawie C. w Radzyniu Podlaskim

55 Pytanie 51 Paweł Skrzypek – wykonawca koncertu podczas XVII Dni Karola Lipińskiego to… A. pianista B. skrzypek C. akordeonista

56 Pytanie 52 Jaki tytuł nosi pierwsza część filmu o Karolu Lipińskim? A. „Zapomniany wirtuoz” B. „Znany skrzypek” C. „Zapomniany skrzypek”

57 Pytanie 53 Która edycja Dni Karola Lipińskiego odbędzie się w 2013 r.? A. XXX B. XVII C. XXIII

58 Pytanie 54 Izba Pamięci Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim została otwarta 15 listopada… A r. B r. C r.

59 Pytanie 55 Kiedy miało miejsce odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika-popiersia Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim? A. 10 IX 2006 r. B. 29 X 2008 r. C. 17 XI 2010 r.

60 Pytanie 56 Prezesem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. Karola Lipińskiego jest… A. Tadeusz Sławecki B. Zygmunt Pietrzak C. Zbigniew Wojtaś

61 Pytanie 57 Autorem książki „20 lat Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim” wydanej przez Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego jest… A. Robert Mazurek B. Adam Świć C. Andrzej Kotyła

62 Pytanie 58 W którym roku Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego wydało płytę z prekursorskim nagraniem utworów Karola Lipińskiego? A. 2003 B. 2002 C. 2001

63 Pytanie 59 Pamiątkowy medal Dni Karola Lipińskiego został wybity na jubileusz… A. XXV lecia B. XX lecia C. XV lecia

64 Pytanie 60 Ile edycji Konkursu Wiedzy o Karolu Lipińskim i Dniach Karola Lipińskiego zostało zorganizowanych przez RTM? A. 7 B. 5 C. 3

65 KONIEC


Pobierz ppt "Radzyń Podlaski, 13 lutego 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google