Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina z problemem alkoholowym Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina z problemem alkoholowym Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna mail:"— Zapis prezentacji:

1 Rodzina z problemem alkoholowym Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna mail:

2 UZALEŻNIENIE : Uzależnionym od alkoholu jest człowiek, który swoje sprawy, napięcia i kłopoty próbuje rozwiązywać (rozładowywać) pijąc alkohol (lub zażywając inną substancję PSYCHOAKTYWNĄ). Robi to w sposób, który ma dla niego szkodliwe konsekwencje. Otrzymuje na ten temat informacje od otoczenia a mimo to robi to dalej WSPÓŁUZALEŻNIENIE : UZALEŻNIENIE I WSPÓŁUZALEŻNIENIE To choroba związana z życiem w otoczeniu osoby uzależnionej, wynikająca ze skupienia wszystkich sił życiowych na ograniczaniu skutków uzależnienia partnera i próbach ukrywania, zaprzeczania i ochraniania uzależnionego przed tymi skutkami.

3 System iluzji i zaprzeczeń To swoisty, specyficzny dla każdego uzależnionego zespół przekonań i zachowań przystosowawczych pozwalający uzależnionemu odrzucać informacje o skutkach swojej choroby i trwać w uzależnieniu mimo ponoszonych strat

4 RODZINA RODZINA ZDROWA RODZINA ALKOHOLOWA (DYSFUNKCYJNA) jest systemem, który ma określoną strukturę, w którym panują reguły i który dąży do homeostazy. można ją porównać do mechanizmu zegara: każda osoba to element systemu (kółko zębate zegara) między członkami rodziny zachodzą interakcje (ruch jednego kółka pociąga za sobą ruch innych) są oni zależni od siebie w zaspokajaniu swoich potrzeb uczuciowych, społecznych i duchowych

5 RODZINA ZDROWA RODZINA ALKOHOLOWA Zdrowa rodzina jest systemem funkcjonalnym, który cechują : Rodzina alkoholowa jest systemem dysfunkcyjnym: Pozytywna tożsamość i autonomia poszczególnych członków Oznacza to, że każdy członek rodziny jest akceptowany jako osoba i ma prawo do realizowania swojego życiowego potencjału. Brak tożsamości i utrata autonomii poszczególnych członków każdy członek rodziny może paść ofiarą pretensji i oskarżeń; musi ograniczyć swój rozwój, podporządkowując się sztywnym regułom panującym w rodzinie - odgrywa rolę, tracąc własną tożsamość (rola alkoholika, żony alkoholika, role dzieci: bohater rodziny, kozioł ofiarny, maskotka, zagubione dziecko) NIE CZUJ !!! Otwarta komunikacjaZablokowana komunikacja Oznacza to, że w rodzinie wszystkie uczucia (pozytywne i negatywne) i potrzeby mogą być wyrażane. komunikacja jest podporządkowana zaprzeczaniu problemowi alkoholowemu (system iluzji i zaprzeczeń); nie można wyrażać uczuć, ani potrzeb NIE MÓW !!! Wzajemne zaufanie i wsparcie Oznacza to, że wszyscy członkowie rodziny obdarzają się nawzajem zaufaniem i wsparciem. Brak zaufania członkowie rodziny nie mogą wzajemnie na sobie polegać, ani liczyć na wsparcie - umowy są łamane, NIE UFAJ !!! Wzajemna otwartość Rodzina stanowi grupę wyodrębnioną i ograniczoną od świata zewnętrznego, ale równocześnie otwartą na jego wpływy. Zachodzi wymiana informacji, idei, poglądów i możliwość czerpania wsparcia od siebie wzajemnie i z otoczenia. Zamknięty system brak połączenia ze światem zewnętrznym utrwalają się wewnętrzne mechanizmy adaptacyjne: świat wewnętrzny Ustalona struktura Zdrowa rodzina ma ustaloną strukturę i jasne wyodrębnione role rodziców i dzieci. Świat dorosłych jest oddzielony od świata dzieci. Dorośli zaspokajają swoje potrzeby w relacji małżeńskiej, rodzice zaspokajają potrzeby dzieci i dają im wsparcie. Zaburzona struktura Zacierają się granice pomiędzy światem dorosłych i dzieci; następuje zamiana ról - dzieci zaspokajają potrzeby swoich rodziców. NIE MÓW !!! NIE UFAJ !!! NIE CZUJ !!! ROZMAWIAJ !!! UFAJ !!! ODCZUWAJ !!! RÓŻNICE MIEDZY ZDROWA I DYSFUNKCYJNA

6 ROLE PEŁNIONE W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ (z problemem alkoholowym) ROLE W RODZINIE BOHATER RODZINNY KOZIOŁ OFIARNY NIEWIDZIALNY OSOBA UZALEŻNIONA Osoba współuzależniona BŁAZEN MASKOTKA

7 Osoba współuzależniona Bierze na siebie odpowiedzialność za picie partnera Przejmuje jego obowiązki wewnętrzne Reprezentuje uzależnionego na zewnątrz Chroni uzależnionego ukrywając chorobę Próbuje kontrolować picie uzależnionego Zaniedbuje jednocześnie obowiązki domowe z powodu ich nadmiaru Nie radzi sobie z kontrolowaniem wewnętrznego układu Jest przepojona brakiem wiary i nadziei Zaniedbuje swoje potrzeby, rezygnuje z siebie Żyje w poczuciu bezsilności popadając w swoista apatię Nie wierzy w możliwość zmian

8 BOHATER RODZINNY Zwykle (ale nie zawsze) najstarsze dziecko w rodzinie Bardzo odpowiedzialny Dobrze się uczy Gorliwy pomocnik w domowych pracach i obowiązkach Opiekun swoich rodziców Rodzic dla młodszego rodzeństwa Wyczuwa potrzeby innych Poświęca się dla rodziny Potrafi dawać, ale nie umie przyjmować Cały czas w pełnej gotowości Pracoholik Trudno nawiązuje bliższe znajomości Z trudem rozpoznaje i wyraża uczucia Żyje w stałym napięciu Nieustępliwy Wpada w panikę w sytuacjach spontanicznych Nad wyraz ambitny i nadgorliwy Chętnie przejmuje kontrole nad innymi Klasowa niańka D z i e c k o D o r o s ł y

9 KOZIOŁ OFIARNY Skupiają się na nim frustracje i problemy rodzinne Odreagowuje je w konfliktach w świecie zewnętrznym To on jest w szkole tym najbardziej dającym się we znaki uczniem Popada w konflikty z prawem W ciągłym konflikcie z rodzeństwem i reszta rodziny Jedyny który dostrzega prawdziwe przyczyny problemów w rodzinie Kozioł ofiarny obarczany przez innych odpowiedzialnością za kłopoty rodzinne Broni się okazując złość Stara się być mocny Szybko się uzależnia (alkohol itp..) Zastąpi bohatera, gdy go zabraknie Pierwszy odchodzi z domu i staje się niezależny W pracy ciągle ma niepowodzenia Samotny, okaleczony outsider D z i e c k o D o r o s ł y Pełen złości i lęku Syzyf Nieprzystosowany

10 NIEWIDZIALNY Żyje w wymyślonym świecie fantazji Odsuwa się od rodziny Typowy Kevin niedostrzegany i samotny Nie radzi sobie w grupie Czuje się inny niż pozostali Zawsze sam organizuje swój czas Nikt nie wie gdzie jest, co robi, co myśli i czuje D z i e c k o D o r o s ł y Nie umie pracować w zespole W szkole niezauważalny i zapomniany Pomijany przy podwyżkach i nagrodach Nie zauważany przez kolegów i zwierzchników Małomówny i samotny Nie umie pozostawać w długotrwałym związku

11 Najłatwiej przez uzależnionego akceptowany Często najmłodsze dziecko Okłamywany dla jego dobra Przez rodzinę wysyłany w razie konfliktów do uzależnionego jako rozjemca Bywa błaznem klasowym podobnie jak kozioł Lubiany przez wszystkich wokół Roześmiany i kpiarski wewnątrz płacze MASKOTKA BŁAZEN Często staje się ofiarą molestowania seksualnego ze strony uzależnionego Dusza towarzystwa Nikt w otoczeniu nie traktuje ich poważnie Oni także nie potrafią być poważni Mają kłopoty ze swoja seksualnością Ich relacje z ludźmi są powierzchowne W pracy nie są uważani za rzetelnych D z i e c k o D o r o s ł y

12 ROLE PEŁNIONE W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ (z problemem alkoholowym) ROLE PEŁNIONE W RODZINIE DYSFUNKCYJNEJ (z problemem alkoholowym) ROLE W RODZINIE BOHATER RODZINNY KOZIOŁ OFIARNY NIEWIDZIALNY OSOBA UZALEŻNIONA Osoba współuzależniona BŁAZEN MASKOTKA


Pobierz ppt "Rodzina z problemem alkoholowym Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google