Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Czubak kl. III Lpzi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Czubak kl. III Lpzi"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Czubak kl. III Lpzi
CZECHY- miejsca które warto odwiedzić

2 WIADOMOŚCI OGÓLNE: Stolica: Praga (Praha) Powierzchnia: 78 866 km kw. Ludność: 10 284 000 (1999)  Gęstość zaludnienia: 130,4 osoby/km kw. Ustrój polityczny: republika Język urzędowy: czeski Struktura etniczna: Czesi (94 %), Słowacy (3,1 %), pozostali (2,9  % głównie Polacy, Niemcy i Węgrzy)  Religie: katolicy (39 %), protestanci (3 %), husyci (2 %),  prawosławni (3 %), bezwyznaniowi (40 %), pozostali (13 %) Podział administracyjny kraju: 76 okresów (powiatów),  14 krajów (województw) i 4 miasta wydzielone: Praga, Ołomuniec,  Brno i Ostrawa. PNB na 1 mieszk: 5040 USD Zadłużenie: 21 456 mln USD Święto narodowe: 28 października (ogłoszenie suwerennego  państwa Czechosłowacji w 1918 r.)

3 Banknoty Czech

4 Warunki naturalne Przeważająca część Czech leży na wyżynno-górskim obszarze Masywu Czeskiego, na którego peryferiach z 3 stron wznoszą się stare góry zrębowe: Szumawa (wysokość do 1378 m), Las Bawarski, Las Czeski, Rudawy oraz najwyższe w Czechach –Sudety (Śnieżka, 1602 m); w środkowej części Masywu Czeskiego zapadlisko tektoniczne (Nizina Połabska z doliną górnej Łaby), na południu - kotliny Trzebońska i Budziejowicka; na wschodzie Czech - morawsko-śląski pas obniżeń, oddzielający Masyw Czeski od Karpat. Klimat umiarkowany ciepły, średnia temperatura stycznia od –1°C na zachodzie do –3°C na wschodzie, lipca od 18°C do 19°C, w górach chłodniej; średnia roczna suma opadów 500–800 mm, w górach ponad 1000 mm. Główne rzeki: Łaba z dopływami –Wełtawą, Ohrzą i Izerą, Morawa oraz Odra z Opawą i Olzą; na rzekach liczne zbiorniki retencyjne, m.in. jeziora: Orlickie, Lipieńskie, Slapskie na Wełtawie; w kotlinach Trzebońskiej i Budziejowickiej rozległe stawy (hodowla ryb); liczne źródła mineralne, w tym cieplice, m.in. Karlowe Wary (72°C), Pieszczany (67°C). Około 33% powierzchni Czech pokrywają lasy, gł. iglaste, miejscami mieszane z udziałem buka, jodły i świerka; w górach –piętra roślinne.

5 Gospodarka Kraj przemysłowo-rolniczy; kontynuacja reform zapoczątkowanych 1990 w ramach Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej; przechodzenie od systemu centralnego planowania gospodarki i państwowej własności środków produkcji do gospodarki rynkowej; prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (udział firm prywatnych w tworzeniu produktu krajowego brutto wzrósł do ok. 90%, 1994), restrukturyzacja energo- i surowcochłonnych gałęzi przemysłu. Czechy są krajem niezbyt zasobnym w surowce mineralne; wydobywa się (1992) węgiel brunatny (68 mln t, gł. Zagłębie Północnoczeskie), kamienny (19 mln t, gł. Ostrawsko-Karwińskie Zagłębie Węglowe), rudy uranu (Jachymów), cynku i ołowiu oraz złoto (Przybram), grafit (Czeskie Budziejowice) i kaolin; produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca 5730 kW ţh (1992). Rozwinięte hutnictwo żelaza (4,7 mln t, 1993; Ostrawa, Trzyniec, Kladno) i stali (6,8 mln t, 1993); przemysł maszynowy (m.in. obrabiarki), samochodowy (191 tys. sztuk samochodów, Mlada Boleslav, Koprivnice, Praga, Vysoke Myto), taboru kolejowego (lokomotywy elektryczne –Praga), chemiczny (Zaluzi, Uście nad Łabą, Pardubice), bawełniany, cementowy, szklarski (sztuczna biżuteria –Jablonec nad Nysą, kryształy), spożywczy –gł. piwowarski (Pilzno, Czeskie Budziejowice, Praga) i cukrowniczy.

6 Największe ośrodki przemysłowe: Praga, Brno, Ostrawa, Pardubice
Największe ośrodki przemysłowe: Praga, Brno, Ostrawa, Pardubice. Użytki rolne zajmują 51% powierzchni, (prawie w całości –grunty orne); uprawia się zboża (7,5 mln t, 1994), gł. pszenicę i jęczmień, buraki cukrowe, len, ziemniaki (1,1 mln t), chmiel, rośliny pastewne, warzywa i owoce; hoduje się trzodę chlewną, bydło, drób; rozwinięta hodowla ryb (gł. karpia); najważniejsze obszary rolnicze –Nizina Połabska, doliny rzek Morawy i Dyji. Gęsta sieć linii kolejowych i dróg samochodowych (autostrada Praga–Brno–Bratysława); żegluga na Łabie i Wełtawie; największy port lotniczy Praga-Ruzyne; rozwinięta turystyka; najliczniej odwiedzane miasto –Praga; znane uzdrowiska –Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie, Franciszkowe Łaźnie, Cieplice, Podiebrady. Import gł. maszyn i środków transportu oraz paliw, eksport maszyn, chemikaliów; ujemny bilans handlu zagranicznego; główni partnerzy: Niemcy, Federacja Rosyjska, Austria.

7 Historia W IX w. część państwa wielkomorawskiego; od X w. księstwo pod panowaniem dynastii Przemyślidów, uznających zwierzchnictwo cesarstwa; zatargi z Polską; od 1198 królestwo; rozrost państwa za Przemysława Ottokara II i Wacława II (także króla polskiego); 1306 wygaśnięcie Przemyślidów; 1310–1437 dynastia Luksemburgów, rozkwit kraju; 1419–34 wojny husyckie; 1471–1526 rządy dynastii Jagiellonów; po nich Habsburgów; powstanie przeciw Habsburgom 1618 zapoczątkowało wojnę 30-letnią; po klęsce pod Białą Górą (1620) Czechy stały się prowincją austriacką i zostały poddane germanizacji; odrodzenie narodowe Czech w XIX w.; po I wojnie światowej i rozpadzie Austro-Węgier (1918) Czechy ze Słowacją utworzyły Czechosłowację; 1939–45 niemiecki Protektorat Czech i Moraw; po rozpadzie Czechosłowacji, od 1993 odrębne państwo. Od 1 maja 2004 roku członek Unii Europejskiej.

8 PRAGA Praga jest historyczną stolicą Czech. mieszka tam ponad milion mieszkańców a obszarem miasto zajmuje w maksymalnych granicach 500 km kwadratowych powierzchni. Praga stanowi świetną bazę turystyczną dla wycieczek. Jest ona położona prakrycznie w samym środku Czech, a przez co może być bazą na wypady po dużej części kraju. Poza tym jest jedną z czterech ważnych kulturowo i historycznie stolic położonych bardzo blisko siebie to znaczy niedaleko Wiednia, Bratysławy i Budapesztu.

9 Historia Pragi

10 Historia Pragi sięga wieku X
Historia Pragi sięga wieku X. Rozwinęło się tu miasto z dużym placem targowym, wybudowano Zamek Praski, a później Wyszehrad. Najlepsze lata rozkwitu Pragi przypadły w średniowieczu, w szczególności za panowania Karola IV. Pod jego rządami Praga stała się miastem o znaczeniu i wielkości takiej jak Londyn, Paryż czy Wiedeń. Karol zasłużył sobie na szczególną pamięć potomnych gdyż był fundatorem wielu budowli i założycielem licznych instytucji. Dzięki jego inicjatywie powstał pierwszy czeski, jak również pierwszy w tej części Europy uniwersytet. Pierwszym czeskim rektorem był Jan Hus. Od XVI wieku władcami Pragi byli Habsburgowie, którzy byli królami Czech przez cztery stulecia. Dla Pragi zasłużył się mecenas doby renesansu, Rudolf II. Ważnym wydarzeniem w historii miasta, które należy odnotować to rozruchy w roku 1618 które były zaczątkiem wojny trzydziestoletniej. Wojna ta była dla Pragi tragiczna w skutkach gdyż odrodziła się ona dopiero pod koniec XVIII wieku. Jak wiemy z historii Czechy zostały samodzielnym państwem dopiero w 1918 roku, a Praga została stolicą republiki. II wojna światowa to okres okupacji. Po wojnie aż do 1989 roku Czechy jako państwo Układu Warszawskiego były pół suwerennym państwem pod rządami komunistów. Rok 1989 przyniósł rewolucję znaną jako aksamitna.

11 ZABYTKI PRAGI

12 Praski Hrad - Zamek Praski
Historia Pragi rozpoczyna się wraz z budową zamku, założonego w połowie IX wieku przez księcia Borzywoja z dynastii Przemyślidów. Dzięki położeniu na wysokim brzegu Wełtawy zamek stał się wkrótce oficjalną siedzibą Przemyślidów. Wśród zabudowań zamkowych były pałac, trzy kościoły i klasztor. Od początku XIV wieku na terenie zamku powstało wiele pałaców najważniejszych rodów.  W roku 1344 Karol IV rozpoczął budowę Katedry świętego Witta. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. Po zniszczeniach zamku na skutek wojen husyckich zamek przeżywał rozkwit za Władysława Jagiellończyka, który kazał zbudować między innymi salę o rozmiarach 62x16 metrów, nazwaną później od jego imienia. Po groźnym pożarze w 1541 roku zniszczone budowle zostały odbudowane w stylu renesansu. Za panowania Rudolfa II zamek przeżywał ostatni okres świetności. Jako siedziba dworu cesarskiego, był ważnym ośrodkiem nauki i sztuki. Od 1918 roku jest on siedzibą prezydenta republiki.

13 Zamek Praski - Wieże zamku
Wieża prochowa - została zbudowana w 1496 roku. Pierwotna budowla spłonęła w 1541 roku, później odbudowana z przeznaczeniem na dom i warsztat rusznikarza. W czasach Rudolfa II wieża stała się sławną pracownią alchemików. W 1649 roku podczas okupacji zamku przez Szwedów w wieży nastąpił wybuch prochu strzelniczego, powodując poważne zniszczenia. Wieża Daliborka - wieża o stożkowym dachu z XV wieku. Wieża pierwotnie stanowiła część fortyfikacji wzniesionych przez króla Władysława Jagiellończyka. W późniejszym okresie we wieży mieściło się więzienie. Budowla została nazwana została imieniem pierwszego więźnia, Daliborka z Kozojed, młodego rycerza skazanego na śmierć za udzielenie schronienia kilku wyjętym spod prawa chłopom pańszczyźnianym. Biała wieża- część murów obronnych koło złotej uliczki.

14 Zamek Praski - Pałac królewski
Pałac został zbudowany w XI wieku jako siedziba książąt czeskich. W budowli można wyróżnić trzy różne fazy architektoniczne. Piwnice obecnego pałacu są pozostałością romańskiego pałacu Sobiesława I, wzniesionego około 1135 roku. Na tych fundamentach powstały pałace Przemysła Ottokara II i Karola IV. Najwyżej mieści się potężna gotycka Sala Władysławowska, wzniesiona przez Władysława Jagielończyka. W czasie panowania Habsburgów w pałacu mieściły się urzędy, stary czeski sejm. W 1924 zespół przeszedł gruntowną renowację.

15 Sala Władysławowska Sala o rozmiarach 62x16 metrów zbudowana została dla Władysława Jagiellończyka. Sala sławna dzięki wspaniałemu gotyckiemu sklepieniu, którego żebrowanie tworzy rysunek kwiatu. Trzeba się nieźle naczekać by można był zrobić zdjęcie między kolejnymi grupami turystów turystów:).

16 Zamek Praski - Złota Uliczka
W Czechach Złota Uliczka to malutka, wąska uliczka, bynajmniej nie zrobiona ze złota. Zawdzięcza ona swoją nazwę mieszkającym tu w XVII wieku złotnikom. Ma ona jednak swój swoisty urok i należy do najbardziej malowniczych miejsc w Pradze. Po jednej stronie uliczki ciągnie się szereg niewielkich kolorowych domków, które powstawały pod koniec XVI wieku dla straży Rudolfa II. Sto lat później w domach tych zamieszkiwali złotnicy. Do XIX wieku teren ten został zaniedbany i zajęty przez praską biedotę. W XX wieku uliczkę odrestaurowano i przywrócono budynkom dawny kształt. Na Złotej Uliczce mieszkało wielu sławnych pisarzy, między innymi znany nam dobrze Franz Kafka czy laureat Nagrody Nobla Jarosław Seifert. Nazwa "złota" przyczyniła się do powstania wielu legend o uliczce - tutaj podobno alchemicy próbowali znaleźć kamienia filozoficznego dla Rudolfa II. Aby zrobić powyższe zdjęcie musieliśmy zatrzymać chwilowo ruch na Złotej Uliczce. W przeciwnym razie widać by było same dachy i tłum ludzi.

17 Zamek Praski - Katedra Świętego Wita
Karolowi IV Praga zawdzięcza wiele ze swoich najważniejszych budowli, między innymi z jego rozkazu w roku 1344 rozpoczęto budować katedrę. Budową kierowali kolejno architekci Mateusz a Aras, a po jego śmierci Peter Parkler. Prace zostały przerwane na wskutek wojen husyckich. Katedra została ostatecznie ukończona dopiero w wiekach XIX i XX. W katedrze przechowywane są relikwia królów czeskich, między innymi króla Wacława.

18 Jednym z najładniejszych elementów architektonicznych obiektu na które warto zwrócić uwagę to wachlarz żeber podtrzymujących trzy gotyckie łuki Złotej Bramy - portalu będącego aż do XIX wieku głównym wejściem do katedry, obecnie remontowanym.

19 Rozeta - wielkie okno nad portalem wykonane według projektu Franciszka Kyseli w latach przedstawia sceny z biblijnej historii stworzenia.

20 Zabytki Pragi - Hradczany - pałace
Pałac Lobkovicz Jest to jeden z wielu pałaców powstałych po groźnym pożarze w 1541 roku, który zniszczył prawie całe Hradczany. Zespół pałacowy, który został wzniesiony wokół centralnego dziedzińca pochodzący z 1570 roku. Na niektórych budynkach zachowała się oryginalna graffitowa dekoracja. Od 1628 roku własność rodziny Lobkovic. Pałac został przebudowany w XVII wieku przez Carla Lugarona na zlecenie rodziny Lobkovic . We wnętrzach najlepiej prezentuje się XVII- wieczna sala bankietowa z freskami o tematyce mitologicznej. Od roku 1976 w pałacu mieści się muzeum ze stałą wystawą - "Pomnik przeszłości narodowej". Jest to kolekcja historyczna w której zasobach są między innymi kolekcja replik czeskich klejnotów koronacyjnych, miecz słynnego kata Jana Mydlara.

21 Pałac arcybiskupi Na placu reprezentacyjnym przed zamkiem na Hradczanach znajduje się wiele pałaców między innymi okazały pałac arcybiskupi, kupiony przez Ferdynanda I w 1562 roku dla pierwszego katolickiego arcybiskupa po zakończeniu wojen husyckich. Była to od tej pory stał się siedzibą arcybiskupów Pragi. Po bitwie pod Białą górą pałac arcybiskupi był symbolem katolickiej dominacji nad miastem i Czechami. Fasada został przebudowana w XVIII wieku według projektu architekta Johann Joseph Wirch dla arcybiskupa Antonina Prichovskiego, którego herb widnieje nad XVII wiecznym portalem.

22 Pałac Czernichów Pałac na Hradczanach, wzniesiony w 1668 roku dla hrabiego Czernich z Chudenic, który ambasadora w Wenecji. Fasada pałacu ma 150 metrów długości i ozdobiona jest na wyższych kondygnacjach rzędem 30 koryckich półkolumn. Pałac Czernichów znajduje się naprzeciwko Lorety. Pałac został ograbiony przez Francuzów w 1742 roku, ucierpiał również w wyniku ostrzału miasta przez Prusaków w 1757 roku. Rodzina Czernichów na skutek nienajlepszej sytuacji finansowej sprzedała pałac państwu. W roku 1851 pałac zamieniono na koszary. Po powstaniu Czechosłowacji odrestaurowano pałac i zaczął on pełnić funkcję siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

23 Pałac Schwarzenbergów
Jednym z najładniejszych pałaców na Hradczanach, jest położony naprzeciwko pałacu arcybiskupiego pałac Schwarzenbergów. Z oddali fasada tego renesansowego obiektu wydaje się być wyłożona szlifowanymi kamieniami. Jest to jednak optyczne złudzenie spowodowane specyficzną dekoracją graffitową.

24 Pałac był wzniesiony dla rodziny Lobkovicz przez włoskiego architekta Agostina Galli, w latach W późniejszym okresie miał kilku właścicieli, a w 1719 roku został zakupiony przez Schwarzenbergów, jedną z czołowych arystokratycznych rodzin w królestwie Habsburgów. Zachowało się tu wiele elementów wystroju wnętrz, między innymi cztery platformy sal drugiego piętra, pochodzące około z 1580 roku. Od roku 1945 w pałacu mieści się Wojskowe Muzeum Historyczne. W muzeum znajduje się kolekcja broni, zbroje, mundury z okresu od X wieku do roku 1918.

25 Pałac Salm Pałac Salm został zbudowany dla księcia arcybiskupa Salm-Salm na początku XIX wieku w stylu klasycystycznym. Znajduje się on obok pałacu Schwarzenbergów, a naprzeciw pałacu arcybiskupiego. Budynek jest zbudowany na planie litery U, przy czym główne wejście jest skierowane w stronę Placu Zamkowego.

26 Pałac Martinicki Tuż przy zakończeniu placu zamkowego znajduje się pałac Martynicki. Budowla zbudowana została dla Jarosława Borite z Martinic, będącego jednym z cesarskich namiestników wyrzuconych z okna Pałacu Królewskiego w 1618 roku. W czasie restauracji pałacu w XX wieku odkryto oryginalną XVI- wieczną fasadę z kremowo-brązową dekoracją grafitową, która przedstawiała sceny ze Starego Testamentu. Inne fragmenty dekoracji ze scenami ukazującymi historię Samsona oraz prace Herkulesa odsłonięto od strony dziedzińca. Zgodnie z legendą między godziną 23 a 24 ukazuje się w pałacu gorejący duch czarnego psa, który towarzyszy przechodniom aż do Lorety, gdzie znika.

27 Pałac Toskański

28 Klasztor na Strahowie W spokojniejszej części Hradczan, gdzie nie dociera już tak wielu turystów znajduje się klasztor do którego warto dotrzeć ze względu na bibliotekę znajdującą się w jego wnętrzach. Klasztor na Starahowie założony został w roku 1140 przez zakon nobertanów. Klasztor został zniszczony przez pożar w 1258 roku, następnie odbudowany w stylu gotyckim. Kolejnych przebudów dokonano w epoce baroku. W klasztorze znajduje się słynna biblioteka z salami Teologii i Filozofii licząca ponad 800 lat. Jest to jedna z najwspanialszych bibliotek w tej części Europy. Klasztor uniknął kasaty w 1783 roku, dzięki przekształceniu biblioteki w instytucję naukową.

29 Sala Filozofii Fresk na sklepieniu przedstawia Walkę ludzkości o poznanie prawdziwej historii, wykonaną przez Franza Maulbertscha. Sala powstała w 1782 roku, aby pomieścić barokowe szafy biblioteczne oraz cenne księgi z rozwiązanego klasztoru Louce na Morawach

30 Sala Teologii Znajdują się w niej liczne XVII- wieczne globusy astronomiczne wykonane przez Williama Bleau.

31 Zabytki Pragi - Mała Strana - Pałace
Pałac Valdstejna Jeden z największych pałaców w Pradze, był pierwszą barokową budowlą świecką. Został on wybudowany dla wybitnego wojskowego, dowódcy wojsk cesarskich, Albrechta von Valdstejna. Członek rycerskiego roku zasłynął jak również zdobył wielkie wpływy w państwie dzięki licznym zwycięstwom nad protestantami w wojnie trzydziestoletniej. Stał się on właściwie osobą niezbędną dla cesarza Ferdynanda II. W zamian za swoje zasługi, jak również pożyczki w postaci złota czy wojsk zaciężnych otrzymał on liczne tytuły, nadania ziem. W pewnym momencie poczuł się na tyle pewnie iż starał się o koronę Czech. Obawiając się swojego dowódcy cesarz odebrał mu dowództwo nad armią, lecz już rok później mu je przywrócono.

32 Pałac Smirickich Pałac został wzniesiony w miejscu, gdzie w 1541 roku wybuchł groźny pożar niszcząc większą część dzielnicy. Jego sześcioboczne wieże i wieżyczki są charakterystycznym elementem architektury Placu Małostrańskiego.

33 Pałac Ledebour

34 Pałac Morzinów Barokowy pałac położony przy ulicy Nerudy. Obecnie w pałacu znajduje się ambasada Rumunii. Fasadę pałacu dekorują dwie spore figury Maurów, podtrzymujące półkolisty balkon pierwszego piętra. Stanowią one symboliczną aluzję do nazwiska właścicieli.

35 Pałac Sternbergów

36 Most Karola Jest to jeden z najbardziej znanych mostów Europy. Aż do roku 1741 Most Karola był jedynym mostem na Wełtawie. Ma 516 metrów długości i 10 metrów szerokości. Został on wzniesiony z bloków piaskowca łączonych zaprawą murarską wzmacnianą podobno kurzymi jajami. Most zawdzięcza nazwę Karolowi IV który zlecił jego budowę w 1357 roku, w miejscu dawnego Mostu Judyty. Pierwszą rzeźbą na moście był ustawiony tu w 1683 roku wizerunek św. Jana Nepomucena.

37 Stare Miasto - Ratusz Ratusz Staromiejski został zbudowany w 1338 roku. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Pragi. W miarę wzrastania znaczenia Pragi i ratusza, budowano wokół niego kolejne budynki. Składa się on obecnie z rzędu kolorowych gotyckich i renesansowych kamienic , które jak większość kamienic na Starym Mieście w Pradze zostały odrestaurowane po zniszczeniach z 1945 roku(powstanie praskie). Polecam dostanie się na wieżę o wysokości 69,5 metra z której można zrobić niezłe zdjęcia panoramy miasta.

38 Zegar astronomiczny

39 Pałac Golz-Kinskich Naprzeciwko ratusza znajduje się rokokowy pałac zbudowany w latach , według proj. K. I. Dientzenhofera. Budowla ta charakteryzuje się piękną fasadą,udekorowaną różowymi, czerwonymi i białymi sztukateriami, zwieńczoną figurami czterech żywiołów, dłuta I. F. Platzera. Pałac został zakupiony w 1768 roku od rodziny Golzów przez dyplomatę dworu cesarskiego, Stepana Kinskiego. W roku 1948 z okien pałacu obwieszczono wprowadzenie ustroju komunistycznego. Obecnie w pałacu odbywają się wystawy Galerii Narodowej. Pałac szczególnie dobrze widoczny z wieży ratusza.

40 Kościół Marii Panny przed Tynem
Jednym z charakterystycznych elementów panoramy Pragi, dokładniej mówiąc Starego Miasta są najeżone iglicami wieże gotyckiego kościoła Marii Panny przed Tynem. Budowę tego obiektu rozpoczęto w 1365 roku. Kościół był ośrodkiem czeskiego ruchu reformatorskiego. W XV i XVI wieku kościół ten był główną świątynią Pragi. Król Jerzy z Podiebradów kazał umieścił na fasadzie kościoła złoty kielich, symbol husyckich kalikstynów. Jednakże po 1621 roku kielich został przetopiony i zastąpiony figurą Madonny z Dzieciątkiem. W północnej elewacji kościoła jest piękny portal z tympanonem ze scenami z Męki Chrystusa. W wnętrzach kościoła znajduje się wiele cennych zabytków między innymi gotyckie rzeźby Drogi Krzyżowej, cynowa chrzcielnica z 1414 roku i XV wieczna ambona .

41 Praga - Troja Troja jest jednym z najwspanialszych pałaców letnich Pragi, zbudowany w końcu XVII wieku przez Jean-Baptiste Matheya dla hrabiego Sternberga należącego do znamienitego arystokratycznego czeskiego rodu.

42 Schody od strony ogrodu - Dwaj synowie Ziemi dekorujący monumentalne zewnętrzne schody od strony ogrodu( ) należą do grupy rzeźb, przedstawiających walkę bogów olimpijskich z tytanami. Są dziełem Johanna Georga Heermanna i jego bratanka Paula.

43 Zamek Veltrusy Veltrusy to tłumnie odwiedzane przez turystów miasteczko nad Wełtawą słynące z XVIII wiecznego zamku wzniesionego dla arystokratycznej rodziny hrabiów Chotków. Zamek został zbudowany w 1716 dla hrabiego Caclava A. Chotek na planie krzyża z kopułą pośrodku. We wnętrzu mieści się wielka klatka schodowa dekorowaną rzeźbami dwunastu miesięcy i czterech pór roku. We wnętrzach znajduje się kolekcja zabytkowych mebli, obrazów i chińskiej porcelany.

44 Zamek Mielnik Najważniejszym zabytkiem Mielnika jest renesansowy zamek górujący nad równinnym otoczeniem, widoczny w promieniu wielu kilometrów. Obecny budynek, został niedawno zwrócony ostatnim arystokratycznym właścicielom Lobkovic.

45 Mlada Boleslav Miasto położone nad Izerą, znane dzięki fabryce samochodów marki Skoda.

46 Pierwotnie książęca osada założony przez Bolesława I pod koniec 10 wieku W roku 1334 zbudowano zamek. Zamek przebudowany w stylu gotyckim w roku 1468, ponownie w stylu renesansowym w połowie XVI stulecia. Częściowo zburzony w 1648 roku. W latach przebudowany na więzienie. Jako więzienie służył do połowy 20 wieku, kiedy został przeznaczony na muzeum.

47 KONIEC


Pobierz ppt "Katarzyna Czubak kl. III Lpzi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google