Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(wszystkie dane liczbowe w tys. zł). Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(wszystkie dane liczbowe w tys. zł). Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja."— Zapis prezentacji:

1 (wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

2 Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja SSM Zaolzianka Istebna ( 31.10.2012 r.) Połączenie poradni PPP Skoczów z PPP Cieszyn w jeden Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie ( 1.09.2012 r.) Na dzień 31.12.2012 r. – 30 jednostek

3 DOCHODY + PRZYCHODY PLANWYKONANIE DOCHODY166 196155 764 ( 93,7%) PRZYCHODY19 24514 038 ( 72,9%) RAZEM 185 441169 802 (91,5 %) WYDATKI + ROZCHODY PLANWYKONANIE WYDATKI171 731155 685 (90,7%) ROZCHODY13 71112 918 ( 94,2%) RAZEM191 442168 603 ( 88%) WYNIK BUDŻETU = + 1 199

4 PRZYCHODY ROZCHODY PLANWYKONANIE KREDYTY BANKOWE8 4175 060 ( 60,1 %) SPŁATA POŻYCZEK PRZEZ MUZEUM I ZZOZ 2 000150 ( 7,5 %) EMISJA OBLIGACJI7 0007 000 ( 100,0 %) WOLNE ŚRODKI Z 2011 r.1 8281 828 ( 100,0 %) PLANWYKONANIE SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, w tym: 13 71112 918 (94,2 %) kredyt na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych 8.4008.400 ( 100 %) kredyty bankowe (11) wcześniej zaciągnięte 4.9774.184 ( 84%) pożyczki (5) z WFOŚiGW334334 ( 100 %) WYNIK+ 1.199

5

6

7

8 WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJPLANWYKONANIE % wykonania / wydatki ogółem oświata61 22358 23037,4 pomoc społeczna + urząd pracy34 89732 43620,8 drogi28 55521 63513,9 ochrona zdrowia ( szpital + składki zdrowotne dla bezrobotnych) 16 84416 41310,5 administracja publiczna ( starostwo)12 21311 8527,6 straż pożarna8 4338 3725,4 działalność usługowa ( geodezja + nadzór budowlany) 2 2171 8051,2 obsługa długu ( odsetki + prowizje)2 7521 7651,1 kultura1 7621 7041,1 gospodarka nieruchomościami1 1209500,6 Leśnictwo + rolnictwo5232720,2 ochrona środowiska202410,02 kultura fizyczna i sport1551510,09 turystyka62590,03 SUMA:171 731155 685-

9

10 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA 31.12.2012 R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE 2012 R. I LO CIESZYN48,674 149,01 ZSO WISŁA27,484 078,00 ZPSWR CIESZYN87,043 926,00 ZSB CIESZYN43,283 944,00 ZSGH WISŁA58,403 635,57 II LO CIESZYN54,074 267,26 ZSO SKOCZÓW30,853 650,78 ZS CIESZYN52,713 508,44 ZSR MIĘDZYŚWIEĆ35,053 619,80 CKP BAŻANOWICE13,253 523,43 CDN.

11 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA 31.12.2012 R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R. ZSP USTROŃ24,613 618,23 ZSZ SKOCZÓW53,203 607,68 ZSP ISTEBNA16,703 187,30 OPP KONIAKÓW6,672 919,80 PPP SKOCZÓW-3 515,14 PPP CIESZYN-3 289,67 ZPPP CIESZYN30,753 248,84 ZSEG CIESZYN88,024 253,09 ZST CIESZYN52,713 508,44 SSM GRANIT WISŁA6,002 388,33 SSM ISTEBNA ZAOLZIANKA-3 153,10

12 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA 31.12.2012 R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R. DPS CIESZYN44,502 053,40 DPS SKOCZÓW98,752 322,22 DPS POGÓRZE148,082 168,85 OPDiR MIĘDZYŚWIEĆ24,333 254,06 DD CIESZYN25,002 975,46 RDD ZAMARSKI1,752 550,17 PCPR24,452 211,58

13 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA 31.12.2012 R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R. PZDP25,503 342,59 KP PSP116,003 638,50 PINB8,003 428,29 PUP58,002 131,19 STAROSTWO177,153 158,69

14 W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO KREDYT BANKOWY W WYS. 5.060 UDZIELONY PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE Data zawarcia: 03.08.2012 r. Na okres: 10 lat Marża: 0,80% Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów w tym nowe nawierzchnie, m.in.: Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką al. J. Łyska w Cieszynie – 1.694 Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie – 890 Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – blok operacyjny – 821 Remonty nawierzchni na drogach powiatowych – 730 Modernizacja dachu budynku szkoły II LO w Cieszynie - 402

15 Zadłużenie Powiatu 22,6 % ( limit ustawowy 60%) Koszt obsługi długu Powiatu 9,4% ( limit ustawowy 15%) – 8.400 jednorazowa spłata kredytu na prefinansowanie inwestycji unijnych

16 Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

17

18

19

20

21

22

23 Zakres przebudowy: ok. 0,63 km drogi od wiaduktu w ciągu drogi S-1 do granicy administracyjnej miasta

24

25 dach budynku szkoły II LO – 402

26

27 Środki przeznaczono m.in. na: blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, SOR - 974 blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy – 1.123, oddział chirurgii dziecięcej -785 oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej - 835 oddział urologiczny – 465 oddział chemioterapii dziennej - 109 apteka szpitalna – 430 zakupy sprzętu i wyposażenia oddziałów – 1.159 pracownia endoskopii – 363 hydrofornia - 246

28

29 oddział chirurgii dziecięcej

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Dach budynku A szkoły ZSZ w Skoczowie Instalacja elektryczna wewnętrzna ( szkoła + internat), malowanie korytarzy i klatek schodowych w ZSGH Wisła Instalacja elektryczna w ZPSWR w Cieszynie Sala gimnastyczna I LO w Cieszynie Pracownia chemiczna w I LO w Cieszynie ( wydatki niewygasające) Elewacja budynku Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie

39

40

41

42 Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 341 ):

43 PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY i WE W 2012 r. trwała realizacja 15 projektów UE, w tym 6 projektów zakończono. Plan wydatków: 3.619 Wykonanie wydatków: 758

44 FASCYNACJA BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE ( kontynuacja ) – ZSB CIESZYN Okres realizacji 1.03.2010 - 29.02. 2012 Ogółem wykonanie: 251 Wykonanie w 2012 r. – 44 W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. z przedmiotów: -matematyka -symulacja prowadzenia firmy -rysunek odręczny -obsługa programu AUTOCAD

45 MAM ZAWÓD, MAM PRACĘ W REGIONIE Okres realizacji: 1.04.2011 – 31.08.2013 r. Rozpoczęcie realizacji w 2012 r. Wykonanie za 2012 r.– 376 Celem projektu jest: podniesienie kwalifikacji uczniów ( zajęcia pozalekcyjne, kursy itp.) tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego uczniów doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych

46 PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PUP W 2012 r. realizowano 4 projekty unijne: Zyskaj Pracę – 187 Nowa jakość – nowe możliwości III – 91 Działajmy razem - 23 Kolorowe jutro - 6 Łączne wykonanie - 307

47 Okres realizacji kwiecień 2012 – lipiec 2013 wykonanie – 187 Skierowany do: 51 osób bezrobotnych do 25 roku życia: - bez doświadczenia zawodowego - i/lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym podmiotów zainteresowanych organizacją stażu na warunkach określonych w projekcie Cel: Nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego

48 Nawiązanie ściślejszej i szerszej współpracy z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego, służącej lepszemu rozwojowi firm Marketing usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy Wykonanie – 91 Cele projektu:

49 Wykonanie – 73 W imprezach kulturalnych tj. koncertach, prelekcjach oraz degustacjach potraw uczestniczyło 3 tys osób.

50 Dochody pozyskane z UE w latach 2009-2012 w podziale na dochody majątkowe i bieżące

51 OCENA SPRAWOZDAŃ POWIATU PRZEZ NIEZALEŻNE PODMIOTY

52 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą z dn. 17 kwietnia 2013 r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.,

53 Niezależny Biegły Rewident w wydanej opinii z dnia 30.04.2013 r. stwierdził, iż sprawozdanie finansowe Powiatu za rok 2012 we wszystkich istotnych aspektach: -przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu, -zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, -jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu

54 Nasze szkoły znalazły się w pierwszej 20-stce w województwie śląskim: LICEAMIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE NAZWA SZKOŁYROK SZKOLNY 2011/2012 ROK SZKOLNY 2010/2011 LOTE47 I LO CIESZYN1725 TECHNIKAMIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE TECHNIKUM NR 1 W ZS CIESZYN 13 TECHNIKUM W ZSGH WISŁA 911 TECHNIKUM NR 4 W ZSB CIESZYN 12

55 W ogólnopolskim rankingu na najlepszy powiat prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich za 2012 rok Powiat Cieszyński zajął 3 miejsce. W dniu 13.06.2013 r. na Kongresie Regionów w Świdnicy, Starosta Cieszyński odebrał nagrodę w postaci pucharu i dyplomu.


Pobierz ppt "(wszystkie dane liczbowe w tys. zł). Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google