Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(wszystkie dane liczbowe w tys. zł). Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(wszystkie dane liczbowe w tys. zł). Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja."— Zapis prezentacji:

1 (wszystkie dane liczbowe w tys. zł)

2 Na dzień r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja SSM Zaolzianka Istebna ( r.) Połączenie poradni PPP Skoczów z PPP Cieszyn w jeden Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie ( r.) Na dzień r. – 30 jednostek

3 DOCHODY + PRZYCHODY PLANWYKONANIE DOCHODY ( 93,7%) PRZYCHODY ( 72,9%) RAZEM (91,5 %) WYDATKI + ROZCHODY PLANWYKONANIE WYDATKI (90,7%) ROZCHODY ( 94,2%) RAZEM ( 88%) WYNIK BUDŻETU =

4 PRZYCHODY ROZCHODY PLANWYKONANIE KREDYTY BANKOWE ( 60,1 %) SPŁATA POŻYCZEK PRZEZ MUZEUM I ZZOZ ( 7,5 %) EMISJA OBLIGACJI ( 100,0 %) WOLNE ŚRODKI Z 2011 r ( 100,0 %) PLANWYKONANIE SPŁATY RAT POŻYCZEK I KREDYTÓW, w tym: (94,2 %) kredyt na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych ( 100 %) kredyty bankowe (11) wcześniej zaciągnięte ( 84%) pożyczki (5) z WFOŚiGW ( 100 %) WYNIK

5

6

7

8 WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJPLANWYKONANIE % wykonania / wydatki ogółem oświata ,4 pomoc społeczna + urząd pracy ,8 drogi ,9 ochrona zdrowia ( szpital + składki zdrowotne dla bezrobotnych) ,5 administracja publiczna ( starostwo) ,6 straż pożarna ,4 działalność usługowa ( geodezja + nadzór budowlany) ,2 obsługa długu ( odsetki + prowizje) ,1 kultura ,1 gospodarka nieruchomościami ,6 Leśnictwo + rolnictwo ,2 ochrona środowiska202410,02 kultura fizyczna i sport ,09 turystyka62590,03 SUMA:

9

10 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE 2012 R. I LO CIESZYN48, ,01 ZSO WISŁA27, ,00 ZPSWR CIESZYN87, ,00 ZSB CIESZYN43, ,00 ZSGH WISŁA58, ,57 II LO CIESZYN54, ,26 ZSO SKOCZÓW30, ,78 ZS CIESZYN52, ,44 ZSR MIĘDZYŚWIEĆ35, ,80 CKP BAŻANOWICE13, ,43 CDN.

11 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R. ZSP USTROŃ24, ,23 ZSZ SKOCZÓW53, ,68 ZSP ISTEBNA16, ,30 OPP KONIAKÓW6, ,80 PPP SKOCZÓW-3 515,14 PPP CIESZYN-3 289,67 ZPPP CIESZYN30, ,84 ZSEG CIESZYN88, ,09 ZST CIESZYN52, ,44 SSM GRANIT WISŁA6, ,33 SSM ISTEBNA ZAOLZIANKA-3 153,10

12 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R. DPS CIESZYN44, ,40 DPS SKOCZÓW98, ,22 DPS POGÓRZE148, ,85 OPDiR MIĘDZYŚWIEĆ24, ,06 DD CIESZYN25, ,46 RDD ZAMARSKI1, ,17 PCPR24, ,58

13 JEDNOSTKAZATRUDNIENIE W ETATACH NA R. ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W 2012 R. PZDP25, ,59 KP PSP116, ,50 PINB8, ,29 PUP58, ,19 STAROSTWO177, ,69

14 W TRAKCIE ROKU ZACIĄGNIĘTO KREDYT BANKOWY W WYS UDZIELONY PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CIESZYNIE Data zawarcia: r. Na okres: 10 lat Marża: 0,80% Cel: finansowanie inwestycji oraz remontów w tym nowe nawierzchnie, m.in.: Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką al. J. Łyska w Cieszynie – Przebudowa ul. Górny Bór w Skoczowie – 890 Modernizacja Szpitala Śląskiego w Cieszynie – blok operacyjny – 821 Remonty nawierzchni na drogach powiatowych – 730 Modernizacja dachu budynku szkoły II LO w Cieszynie - 402

15 Zadłużenie Powiatu 22,6 % ( limit ustawowy 60%) Koszt obsługi długu Powiatu 9,4% ( limit ustawowy 15%) – jednorazowa spłata kredytu na prefinansowanie inwestycji unijnych

16 Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

17

18

19

20

21

22

23 Zakres przebudowy: ok. 0,63 km drogi od wiaduktu w ciągu drogi S-1 do granicy administracyjnej miasta

24

25 dach budynku szkoły II LO – 402

26

27 Środki przeznaczono m.in. na: blok operacyjny, diagnostyka obrazowa, SOR blok porodowy, oddział ginekologiczno-położniczy – 1.123, oddział chirurgii dziecięcej -785 oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej oddział urologiczny – 465 oddział chemioterapii dziennej apteka szpitalna – 430 zakupy sprzętu i wyposażenia oddziałów – pracownia endoskopii – 363 hydrofornia - 246

28

29 oddział chirurgii dziecięcej

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Dach budynku A szkoły ZSZ w Skoczowie Instalacja elektryczna wewnętrzna ( szkoła + internat), malowanie korytarzy i klatek schodowych w ZSGH Wisła Instalacja elektryczna w ZPSWR w Cieszynie Sala gimnastyczna I LO w Cieszynie Pracownia chemiczna w I LO w Cieszynie ( wydatki niewygasające) Elewacja budynku Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie

39

40

41

42 Remonty w placówkach pomocy społecznej (łącznie 341 ):

43 PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY i WE W 2012 r. trwała realizacja 15 projektów UE, w tym 6 projektów zakończono. Plan wydatków: Wykonanie wydatków: 758

44 FASCYNACJA BUDOWNICTWEM W NOWEJ ODSŁONIE ( kontynuacja ) – ZSB CIESZYN Okres realizacji Ogółem wykonanie: 251 Wykonanie w 2012 r. – 44 W ramach projektu realizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. z przedmiotów: -matematyka -symulacja prowadzenia firmy -rysunek odręczny -obsługa programu AUTOCAD

45 MAM ZAWÓD, MAM PRACĘ W REGIONIE Okres realizacji: – r. Rozpoczęcie realizacji w 2012 r. Wykonanie za 2012 r.– 376 Celem projektu jest: podniesienie kwalifikacji uczniów ( zajęcia pozalekcyjne, kursy itp.) tworzenie ścieżki rozwoju zawodowego uczniów doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych

46 PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PUP W 2012 r. realizowano 4 projekty unijne: Zyskaj Pracę – 187 Nowa jakość – nowe możliwości III – 91 Działajmy razem - 23 Kolorowe jutro - 6 Łączne wykonanie - 307

47 Okres realizacji kwiecień 2012 – lipiec 2013 wykonanie – 187 Skierowany do: 51 osób bezrobotnych do 25 roku życia: - bez doświadczenia zawodowego - i/lub z wykształceniem zasadniczym zawodowym podmiotów zainteresowanych organizacją stażu na warunkach określonych w projekcie Cel: Nabycie wiedzy na temat poruszania się po rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego

48 Nawiązanie ściślejszej i szerszej współpracy z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego, służącej lepszemu rozwojowi firm Marketing usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy Wykonanie – 91 Cele projektu:

49 Wykonanie – 73 W imprezach kulturalnych tj. koncertach, prelekcjach oraz degustacjach potraw uczestniczyło 3 tys osób.

50 Dochody pozyskane z UE w latach w podziale na dochody majątkowe i bieżące

51 OCENA SPRAWOZDAŃ POWIATU PRZEZ NIEZALEŻNE PODMIOTY

52 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą z dn. 17 kwietnia 2013 r. wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.,

53 Niezależny Biegły Rewident w wydanej opinii z dnia r. stwierdził, iż sprawozdanie finansowe Powiatu za rok 2012 we wszystkich istotnych aspektach: -przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu, -zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, -jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Powiatu

54 Nasze szkoły znalazły się w pierwszej 20-stce w województwie śląskim: LICEAMIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE NAZWA SZKOŁYROK SZKOLNY 2011/2012 ROK SZKOLNY 2010/2011 LOTE47 I LO CIESZYN1725 TECHNIKAMIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE TECHNIKUM NR 1 W ZS CIESZYN 13 TECHNIKUM W ZSGH WISŁA 911 TECHNIKUM NR 4 W ZSB CIESZYN 12

55 W ogólnopolskim rankingu na najlepszy powiat prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich za 2012 rok Powiat Cieszyński zajął 3 miejsce. W dniu r. na Kongresie Regionów w Świdnicy, Starosta Cieszyński odebrał nagrodę w postaci pucharu i dyplomu.


Pobierz ppt "(wszystkie dane liczbowe w tys. zł). Na dzień 1.01.2012 r. w administracji powiatowej były 32 jednostki organizacyjne W ciągu roku nastąpiły zmiany: likwidacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google