Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Bełchatowski- GMINA ZELÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Bełchatowski- GMINA ZELÓW"— Zapis prezentacji:

1 Powiat Bełchatowski- GMINA ZELÓW
Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Powiat Bełchatowski- GMINA ZELÓW Zelów

2 Gmina Zelów Miejsko-wiejska gmina Zelów leży w północnej części powiatu bełchatowskiego. Zajmuje powierzchnię 168,21 km2 i liczy mieszkańców, z czego w samym Zelowie mieszka 8.2 tys. mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 92 osób /km2. Oprócz Zelowa na gminę składają się 64 miejscowości skupione w 35 sołectwach: Bocianicha, Bujny Księże, Bujny Szlacheckie, Chajczyny, Dąbrowa, Grabostów, Grębociny, Ignaców, Jamborek, Janów, Karczmy, Kociszew, Kolonia Kociszew, Kurówek, Łęki, Łobudzice, Łobudzice-Kolonia, Mauryców, Ostoja, Pawłowa, Pożdżenice, Pożdżenice-Kolonia, Pszczółki, Pukawica, Sobki, Sromutka, Walewice, Wola Pszczółecka, Wygiełzów, Wypychów, Zabłoty, Zagłówki, Zalesie, Zelówek.

3 Stolica Gminy- Zelów Po raz pierwszy Zelów pojawia się na kartach ksiąg grodzkich sieradzkich w XV wieku. Dowiedzieć się z nich można, że w miejscowość wraz z okolicznymi wsiami Krześlów, Kurów, Pożdżenice, Ostrów, Buczek, Kowalew, Kociszew, Grabostów i Łęki należała do tzw. Dóbr pożdżenickich. W 1441r. Nastąpił podział tych dóbr na kilka mniejszych majątków. Początek miastu dała osada założona w XIII w. Pierwotnie nosiła ona nazwę Szelyów, a następnie Zeliów. Pierwsza odnosząca się do niej wzmianka historyczna sięga 1402 roku i pochodzi z księgi "Liber Beneficiorum" Jana Łaskiego. Do końca XVIII w. Zelów był typową wsią szlachecką, której mieszkańcy trudnili się uprawą ziemi i hodowlą. Źródła historyczne podają, iż w 1802 roku majątek Zelów, będący wówczas własnością Józefa Świdzińskiego, został zakupiony przez przybyłych do Polski Czechów. Zapoczątkowali oni na tym terenie funkcjonujący do dziś przemysł włókienniczy, zajmując się głównie rękodzielnictwem tkackim. Warsztaty zelowskie wyspecjalizowały się m.in. w produkcji satyny, kretonu oraz dekoracyjnych pluszów - wykonywanych z bawełnianej osnowy i wełnianego wątku.

4 Zelów w oczach fotografa ;)

5 Wyznanie. Po zakończeniu I wojny światowej i utworzeniu Czechosłowacji pierwsi zelowscy Czesi zaczęli opuszczać Polskę i wracać do ojczyzny. Jedną z charakterystycznych cech ówczesnego Zelowa był rozwój różnych wyznań religijnych. Oprócz dominującego tu Kościoła ewangelicko-reformowanego, nie brakowało tu w początkach XX w. też ewangelików-augsburskich (Luteran), baptystów, rzymskich-katolików oraz wyznawców religii mojżeszowej.

6 Wywiad z przedstawicielem mniejszości czeskiej w Zelowie
J: Jak wiele łączy Czechów i Polaków? Ks. Mirosław : Bardzo wiele. Nie może być inaczej bo przecież od wieków narody żyją obok siebie a często razem. Obie narodowości dawno już się przeniknęły. Słynny polski malarz Jan Matejko miał właśnie czeskie korzenie. Jego ojciec gdy prześladowany religijnie uciekł z Czech został organistą w parafii pod Krakowem. W domu Jana Matejki mówiło się tylko po czesku bo przecież jego ojciec polskiego języka nie znał. Był ewangelikiem, ale co ciekawe do południa grał do mszy w kościele ewangelickim a po południu w kościele katolickim. Takich przykładów mogę przytoczyć mnóstwo. Poeta Leopold Staff także miał czeskie korzenie. Jego ojciec we Lwowie był przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Czeskiej. Jeden z braci Leopolda Staffa był pierwszym rektorem SGGW w Warszawie a drugi zakładał GOPR w Zakopanem. J: Jak Czesi trafili do Polski? KS: Na przestrzeni wieków mieliśmy do czynienia z wieloma migracjami bądź to spowodowanymi prześladowaniami religijnymi na terenie państwa czeskiego, czy emigracja zawodowa. Właśnie do największych emigracji dochodziło w XVIII wieku. Wówczas Czesi masowo przyjeżdżali głównie na Dolny Śląsk. Tam co najmniej 300 miejscowości jest założonych lub współzałożonych przez Czechów. Trzeba też pamiętać, że Śląsk w XVIII wieku był zasiedlany przez Czechów. Król Pruski był ewangelikiem i właśnie tych ewangelików chciał ściągnąć do siebie z Czech. Na terenie ich kraju rząd habsburski prześladował ewangelików. W XIX wieku polskie prywatne miasta starały się o jak najlepszych rzemieślników. A ponieważ takimi byli właśnie Czesi ściągano ich na teren kraju. J: Jak duża jest mniejszość czeska w Polsce? KS: Podczas spisu ludności w 2002 roku 386 osób przyznało się do narodowości czeskiej. Z tego 111 osób w samym województwie łódzkim. Może wydaje się, że to nie wiele ale dla mnie to było już duże zaskoczenie. Zwłaszcza województwo łódzkie. To przecież środek Polski a 1/3 osób z mniejszości czeskiej mieszka właśnie tam. J: Gdzie teraz w Polsce są największe ośrodki mniejszości czeskiej? KS: Na pewno należy do nich Bełchatów, czy nasz Zelów. W Zelowie powołano muzeum dokumentacji Braci Czeskich. Zelów na początku XIX wieku był nawet większy niż Łódź. Później Łódź podbierała najlepszych tkaczy z Zelowa i tam właśnie tak pięknie rozwinął się przemysł włókienniczy. Cały czas gdzieś do około słyszy się, że obecność Czechów jest istotna. Gdyby Czesi nie wsparli Żyrarda, który w XIX wieku kładł podwaliny pod ośrodek tkaczy dziś Żyrardów nie był by tak rozwiniętym miastem. J: Dziękuję Panu za udzielony wywiad. KS: Dziękuję.

7 Kościół ewangelicko-reformowany w Zelowie
Murowany kościół p.w. Najświętszej Marii Panny w Zelowie[ul. H. Sienkiewicza 14a] został wzniesiony w 1825 r. w stylu klasycznym według projektu Jana Zille. Koszt budowy świątyni wyniósł 30 tys. Złotych polskich i w większej części został pokryty przez władze Królestwa Polskiego. Resztę funduszu pokryła miejscowa ludność pochodzenia czeskiego..Kościół zbudowano na palnie prostokąta. Dominat świątyni stanowi kwadratowa wieża od strony zachodniej. Zewnętrzny wystrój kościoła oparty został na wzorcach tzw. Prowincjonalnego klasycyzmu, charakterystycznego dla architektury sakralnej 1. połowy XIX w. w okręgu łódzkim. Elewacje zdobią klasyczne fryzy, w portalach umieszczono napisy w języku czeskim. Wystrój jest zgodny z zasadami wiary Braci Czeskich, czyli niemal pozbawione ozdób W świątynia zachował się unikatowy zespół kartuszy trumiennych związanych pierwotnie z ceremoniałem pogrzebowym.

8 Kościół rzymskokatolicki p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
Zelowski kościół rzymskokatolicki, [ul. Sienkiewicza 3] został wzniesiony z inicjatywy miejscowego proboszcza w latach , w stylu modernistycznym. Wcześniej nabożeństwa odprawiano w drewnianej kaplicy. Fasadę tej jednonawowej świątyni zdobi strzelista wieża z zegarem, zwieńczona krzyżem. We wnętrzu znajdują się trzy ołtarze: główny poświęcony patronce świątyni oraz dwa boczne: Najświętszego Pana Jezusa i św. Antoniego ,16-głosowe organy, Droga krzyżowa i 3 stare konfesjonały. Tutejsza parafia rzymskokatolicka została erygowana 9 sierpnia 1926 r. przez biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego. Odpust ma miejsce w dniu 26 sierpnia, w święto Matki Boskiej Częstochowskiej

9 Kościół ewangelicko-augsburdzki w Zelowie
Zelów stał się centrum Lateran w tej okolicy na przełomie XIX i XX w. Kamień węgielny pod budowę kościoła Ewangelicko-augsburskiego w Zelowie [ul. Żeromskiego 46] wymurowano 27 września 1931r. Poświęcenie ukończonego kościoła nastąpiło 17 maja 1936r.

10 Kościół parafialny p.w. św. św. Wawrzyńca i Tomasza w Łobudzicach
Łobudzice leżą w dolinie rzeki Pilsi, ok. 3 km od Zelowa, przy drodze z Bełchatowa do Zelowa. Modrzewiowy kościół z 1795 roku widoczny jest z daleka. Wybudowany w stylu późnego baroku, na planie krzyża, w którego ramionach umieszczono kaplice, jednonawowy z niższym i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Orientowany. Prezbiterium przedłużone zostało o pierwotną zakrystię. Od zachodu do kościoła przylega kruchta, od południa po bokach kaplicy znajdują się kruchta i nowa zakrystia. We wschodniej części nawy znajduje się chór muzyczny wsparty na słupach. Kościół kryty jest dachem dwuspadowym. Ściany kościoła wykonano w konstrukcji wieńcowej i oszalowano. Parafia Łobudzice jest najstarszą na terenie gminy.

11 Pomnik Tadeusza Kościuszki w Zelowie
To miejsce pamięci narodowej dla wszystkich mieszkańców Zelowa i okolic. Znajduje się od 1980r.

12 Wydarzenia kulturalne
Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców miasta i gminy są coroczne Letnie Koncerty Festiwalowe, organizowane od 1995r. przez Dom Kultury w Zelowie. Głównym przesłaniem tej imprezy jest umożliwienie mieszkańcom gminy i okolic kontaktu z muzyka klasyczną, wykonywaną przez artystów światowej sławy, w połączeniu z występami sław wokalnych i aktorskich. Oprócz Letnich Koncertów Festiwalowych Dom Kultury w Zelowie prowadzi bogatą i różnorodną działalność kulturalną oraz wydaje ogólnopolski miesięcznik literacko-kulturalny „Gazeta Kulturalna” (http;//www.gazetakulturalna.zelow.pl)

13 Słowa znaczące Strona internetowa "Gazety Kulturalnej"
„Gazeta Kulturalna" to regularnie wychodzący miesięcznik redagowany i wydawany przez Dom Kultury w Zelowie. Tematyka pisma jest różnorodna, obejmuje dziedziny dotyczące literatury, krytyki, historii i sztuki. Z pismem współpracują liczący się w kraju z za granicą literaci, krytycy literaccy, profesorowie uniwersyteccy, m.in.: Ernest Bryll, prof. Maria Szyszkowska, Leszek Żuliński, Adam Ziemianin, Józef Baran, Emil Biela, Adam Szyper (USA), Wilhelm Przeczek (Czechy), Romuald Mieczkowski (Litwa), prof. Ignacy S. Fiut, prof. Bazyli Białokozowicz, prof. Dariusz Tomasz Lebioda, prof. Witold Nawrocki. Pismo kolportowane jest bezpłatnie. Projekt "Słowa znaczące" zakładał założenie strony internetowej "Gazety Kulturalnej" – Internetowe wydanie miesięcznika wpłynęło na znaczne zwiększenie liczby czytelników, umożliwiło nawiązywanie kontaktów międzykulturowych z Polonią na świecie oraz dzielenie się uwagami, komentarzami na forum dyskusyjnym czy organizację czatów z literatami. Okładka jednego z numerów „Gazety Kulturalnej”

14 Główne atrakcje turystyczne
… na granicy miasta Zelów i Łobudzic leży niewielki sztuczny zbiornik wodny „Patyki”. Powstał jako zbiornik retencyjny o powierzchni 5,5 ha, na rzece Pilsi, biorącej początek na terenie gminy Drużbice.. Nad zbiornikiem oprócz kąpieliska strzeżonego znajduje się Stanica wodna „Patyki” Komendy Hufca ZHP e Zelowie. Stanica czynna w sezonie dysponuje 40 miejscami w pawilonie oraz 150 miejscami w wojskowych namiotach, zapleczem sanitarnym oraz stołówką z kominkiem i kuchnią z niezbędnym wyposażeniem. Stanica jest ogrodzona , oświetlona o posiada własne ujęcie wody.

15 Z tradycją ku przyszłości Promocja stanicy harcerskiej "Patyki" oraz przybliżenie działalności Komendy Hufca Zelów Za pośrednictwem strony internetowej Komenda Hufca Zelów postanowiła promować ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowego "Patyki", którego jest opiekunem. Projekt ma na celu przybliżenie lokalizacji i walorów stanicy harcerskiej, położonej w północno-zachodnim skraju dawnego województwa piotrkowskiego, w otoczeniu lasów, nad rzeką Pilsią. Na stronie prezentowana jest oferta ośrodka, który organizuje kolonie, obozy, zielone szkoły, biwaki i inne imprezy integracyjne. Dzięki niej informacja o stanicy dotarła do szerszego grona osób zainteresowanych tego typu wypoczynkiem. Materiały zebrane do stworzenia strony zostały wykorzystane do wydania folderu reklamującego ośrodek "Patyki". Realizacja projektu przyczyniła się dodatkowo do usprawnienia pracy Komendy Hufca. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z obsługi komputera cała dokumentacja i korespondencja prowadzone są drogą elektroniczną. Stanica harcerska „Patyki” z bazą biwakową, w której corocznie wypoczywa kilkaset dzieci z całej Polski.

16 Edukacja Na przestrzeni lat gmina Zelów stworzyła
wiele gałęzi edukacji. Już od najmłodszych lat można rozpocząć ważne kroki ku kształceniu i krzepieniu w młodych ludziach chęci poznania własnego siebie i swoich możliwości. Wychowankowie Przedszkola Samorządowego nr. 1 w Zelowie Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie

17 Przedszkole Samorządowe nr 1
Przedszkola Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Zelowie powstało 15 sierpnia 1977 roku. Jest jedynym na terenie naszego miasta o profilu zintegrowanym, co pozwala na uczęszczanie dzieci niepełnosprawnych lub z nieznacznymi dysfunkcjami. Przedszkole Samorządowe nr 1 Od 1994 r. parafia Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie prowadzi Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego realizujące autorskie programy m.in. matematyczny i glottodydaktyczny. Placówka jest pod stałą opieką merytoryczną prof. zw. dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie

18 Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
z oddziałami integracyjnymi w Zelowie Szkoła Podstawowa nr 4 w im. Henryka Sienkiewicza Zelowie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygiełzowie Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie Szkoła Podstawowa. im. mjr. Henryka Sucharskiego w Bujnach Szlacheckich

19 Gimnazja Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Gimnazjum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie

20 Szkoły ponadgimnazjalne
Liceum im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie liczy w tym roku 7 klas licealnych. Klasy w liceum są o profilach: Humanistyczno – społecznym, Ekologiczno – turystycznym, Matematyczno – informatycznym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zelowie składa się z: Technikum Mechanicznego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej - trzyletni cykl kształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej - dwuletni cykl kształcenia

21 Projekty rozwijające aktywne społeczności lokalne
Jeśli chcą państwo zrealizować jakieś przedsięwzięcie, które ma służyć nie tylko Wam, ale innym mieszkańcom Waszej miejscowości lub gminy, to warto szukać pieniędzy na tę inicjatywę bądź zwrócić się o pomoc do władz gminy Zelów. Nie ważne, czy działacie jako lokalne stowarzyszenie, fundacja lub ochotnicza straż pożarna, czy koło gospodyń wiejskich, bądź jesteście po prostu nieformalną grupą ludzi aktywnych, którzy chcieliby rozwiązać jakiś lokalny problem lub stworzyć coś, co będzie służyło większej grupie mieszkańców i przyszłym pokoleniom. Nasza gmina wspiera takie inicjatywy, chcąc stworzyć możliwości rozwoju dla każdego mieszkańca naszej małej społeczności.

22 Poniżej przedstawiamy projekty zrealizowane w ramach programu Małe Granty w gminie Zelów
Eko-Centrum-Zelów Promujemy rolnictwo ekologiczne Celem projektu było stworzenie strony internetowej zawierającej pełną i szeroko dostępną informację o stowarzyszeniu Eko-Centrum-Zelów, o jego zamierzeniach i działaniach na rzecz upowszechnienia metod rolnictwa ekologicznego i rozwoju agroturystyki. Stowarzyszenie Eko-Centrum-Zelów skupiające rolników z gminy Zelów aktywnie działa na rzecz upowszechnienia metod rolnictwa ekologicznego, uruchamiania lokalnego przetwórstwa i produktu markowego, związanego z działaniami na rzecz rolnictwa ekologicznego, a także połączenia efektów ekologicznych z zyskami ekonomicznymi i korzyściami społecznymi. Tym celom służy też strona internetowa (www.ekocentrum.org.pl). Można na niej znaleźć szczegółowe informacje dotyczące stowarzyszenia (historia, cele, statut) oraz podejmowanych działaniach. Na stronie znajdują się dodatkowo poradniki " Jak zostać rolnikiem ekologicznym" i "Ekologiczne środki produkcji".

23 Infowieś Towarzystwo Szkolne Kociszew
Zapoznanie mieszkańców wsi z możliwościami, jakie dają nowoczesne technologie, to jeden z celów projektu "Infowieś" realizowanego przez Towarzystwo Szkolne Kociszew. Szkolenia, wspólne spotkania, a także darmowy dostęp do Internetu zachęcił mieszkańców Kociszewa do poszerzania dotychczasowej wiedzy, nawiązywania nowych znajomości, szukania pracy czy nowych rynku zbytu właśnie przez sieć. Na tym jednak Towarzystwo Szkolne nie poprzestało i postanowiło w Internecie promować także działalności kulturalną oraz gospodarczą swojego regionu. Stworzona przez nich strona internetowa zawiera ciekawe informacje dla mieszkańców gminy – Gminną Gazetkę i Tablicę ogłoszeń. Jest też źródłem wiedzy dla internautów, którzy poza mapą turystyczną okolic, mogą na stronie przeczytać o historii Zelowa, odwiedzić muzeum regionu i foto galerię. Projekt Infowieś zakłada też pomoc lokalnym producentom, którzy poprzez internetowy sklep mogą oferować swoje produkty znacznie szerszej grupie odbiorców.

24 Dwór w Krześlowie Kompleks dworsko-parkowy wybudowany w stylu klasycystycznym w 1846 roku przez Wincentego Węsierskiego. Położony na sztucznej wyspie wokół, której przepływa strumyk. Obok stoi gorzelnia z 1880 r.

25 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Martyna Kostrzewa 1994, klasa 3a Sandra Kuchta 1994, klasa 3a Kinga Bębnowska 1994, klasa 3a Emila Mielczarek 1994, klasa 3a Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach Beata Jersak Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Powiat Bełchatowski- GMINA ZELÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google