Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmark mentalny organizacji. Metodyka syndromiczna Tadeusz Wojewódzki CRM SA2 Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o bariery mentalne bierność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmark mentalny organizacji. Metodyka syndromiczna Tadeusz Wojewódzki CRM SA2 Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o bariery mentalne bierność"— Zapis prezentacji:

1 Benchmark mentalny organizacji

2 Metodyka syndromiczna Tadeusz Wojewódzki CRM SA2 Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o bariery mentalne bierność zła atmosfera czarna synergia atomizacja zespołu pętle zadaniowe niechęć do zmian niedoinformowanie brak transparentności brak współpracy brak ssania na wiedzę s. PLEMIENNOSCI s. CZAROWNICY s. INTELEKTUALNEJ JEDNORAZÓWKI s. HAUSNERA s. CNW POETY SAMOTNEGO ŻAGLA TĘCZY PUTYCH TACZEK TŁUKA PANI DZIUNI METODYKA SYNDROMICZNA stany rzeczy /ZESPÓŁ/ bariery mentalne

3 Ścieżki problemowe zarządzanie zmianą w dobie społeczeństwa informacyjnego opiera się na dwóch filarach: – zmianach procesów mentalnych oraz – wspierających każdą zmianę procesach informacyjnych zarządzanie zmianą w dobie społeczeństwa informacyjnego opiera się na dwóch filarach: – zmianach procesów mentalnych oraz – wspierających każdą zmianę procesach informacyjnych procesy mentalne procesy informacyjne benchmark mentalny organizacji jest warunkiem koniecznym optymalizacji tych procesów

4 Bariery mentalne sposób myślenia i wartościowania usytuowany w obszarze wpływów na realizacją założonych celów identyfikuje się jako syndrom barier mentalnych każda zmiana w organizacji zakłada mniej czy bardziej świadomie uczestnictwo w niej podmiotu o preferencjach mentalnych neutralnych lub korzystnych dla procesów zmian sposób myślenia i wartościowania jest jednym z najpoważniejszych problemów we współczesnych organizacjach

5 metodyka syndromiczna Tadeusz Wojewódzki CRM SA5

6 METODYKA SYNDROMICZNA – AUDYT SYNDROMICZNY Audyt syndromiczny identyfikacja stanów rzeczy, jako objawów syndromów identyfikacja związków przyczynowo – skutkowych między stanami rzeczy poziomu przedmiotowego, meta – oraz metameta- identyfikacja skali istotności syndromu – wsparcie typizacyjne Tadeusz Wojewódzki CRM SA6 produktowo

7 Przykładowe dziedziny Diagram syndromiczny decyzyjność praca zespołowa zarządzanie wiedzą relacje międzyludzkie komunikacja w zespole kryteria oceny pracy zespołowej kompetencje zawodowe selekcja pod kątem zmian i wzajemnych zależności

8 Benchmark – materiał z audytu KARTA PRODUKTU 1.charakterystyka opisowa – wiedza z poziomu meta 2.charakterystyka tabelaryczna – SYNDROM –DZIEDZINA- STAN RZECZY- OBJAWY –KONSEKWENCJE 3.charakterystyka alegoryczna – ujęcie potoczne, literackie, dziedzinowo jednostronne 4.mapy syndromu oraz zależności syndromicznych Tadeusz Wojewódzki CRM SA8 KARTA PRODUKTU

9 Mamy taki zwyczaj w pracy, że wszyscy wrzucamy raz w miesiącu jakieś drobne pieniążki do naszej świnki na herbatę. Są to drobne kwoty- do 5 zł. Jedna z koleżanek kupuje za zebraną kwotę kilka gatunków herbaty i każdy – zależnie od potrzeb – korzysta z tego wspólnego dobra. Jest wśród nas szczególny zwolennik herbaty. Tak zagorzały, że spija jej kilka filiżanek więcej niż ktokolwiek inny. Nikt nie zwracał na to uwagi. Do momentu aż ktoś zapytał o to czy ktokolwiek widział tego kolegę jak wrzuca cokolwiek do świnki. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że nie widzieli. Sprawa pozornie wydawała się błaha, ale po kilku miesiącach upewniliśmy się, że pije tę herbatę naszym kosztem. Kwota wprawdzie jest drobna, ale jakim prawem? Nie wiadomo kiedy to się stało, ale od pewnego czasu wszyscy go obserwujemy. Każdy jego krok w kierunku herbacianego zaplecza wywołuje w ludziach nerwowe reakcje. Ktoś wychodzi i ostentacyjnie głośno zamyka drzwiami, ktoś inny wali czymś o biurko. Jesteśmy coraz częściej poirytowani i nie skupiamy się na rozwiązywaniu problemów, jakie wynikają z bieżących zadań lecz na zachowaniu kolegi. Atmosfera w zespole wyraźnie siadła. Czujemy się jak posiadacze wygodnych butów, z małym, ale wyczuwalnym gwoździem w podeszwie. Chodzić w takich butach można, ale dyskomfort psychiczny, szczególnie pod koniec dnia pracy, jest mocno odczuwalny. A ten gość nadal spija nasza herbatę… dr Tadeusz Wojewódzki9 Syndrom TŁUKA – anegdotyczna forma prezentacji

10 – brak respektowania zasad przyjętych w zespole, znanych w różnych form artykulacji (kodeksy, zasady)ułatwiających życie - gestów- symboli, tworzących klimat życzliwości w zespole, grupie, organizacji itd – naruszanie reguł milcząco respektowanych w grupie – myślenie tylko o sobie – w kategoriach jedynego bytu- pępka świata – kanciastość zachowań, brak asertywności dr Tadeusz Wojewódzki10 Syndrom TŁUKA - oznaki

11 Syndrom TŁUKA- KONSEKWENCJE syndrom atomizuje grupę niszcząc więzi istotne dla zespołowego działania jest źródłem odczuć ciężkiej atmosfery w miejscu pracy- przyczynia się do, bierności, apatii, utraty motywacji do działań por.: Dziennik Bałtycki, 19 (12846) 23 stycznia 1987 syndrom atomizuje grupę niszcząc więzi istotne dla zespołowego działania jest źródłem odczuć ciężkiej atmosfery w miejscu pracy- przyczynia się do, bierności, apatii, utraty motywacji do działań por.: Dziennik Bałtycki, 19 (12846) 23 stycznia 1987 dr Tadeusz Wojewódzki11

12 dr Tadeusz Wojewódzki12 Syndrom TŁUKA- tabelaryczna forma prezentacji

13 dr Tadeusz Wojewódzki13 Syndrom PLEMIENNOŚCI- prezentacja tabelaryczna Syndro m DziedzinaStan rzeczyObjawyKonsekwencje /2/ Plemien ności praca zespołowa kryteria oceny zespołu zespół bierny, niechętny do jakichkolwiek, nawet najbardziej interesujących czy intratnych przedsięwzięć w zespole się dwie grupy: swoich i obcych swoich ocenia się zawsze pozytywnie, a obcych negatywnie atomizacja grupy paraliż motywacyjny brak synergii brak innowacyjności

14 dr Tadeusz Wojewódzki14 Syndrom Hausnera- oznaki SyndromDziedzinaStan rzeczyObjawyKonsekwencje /14/ Hausnera zarządzanie projektami zarządzanie wiedzą wycena pracy intelektualnej prace o fizycznie większej objętości oceniane są z zasady wyżej niż mniejsze objętościowo silny opór przed standaryzacją form zapisu treści tendencja do oceny wartości intelektualnych kryteriami ilościowymi – wartość pracy wyrażana wartościami wagowymi wiedza na tony. ilość tomów, ich opasłość – są świadectwem rzetelności pracy, a zarazem jej wartości. blokada nielinearnych form zapisu treści blokada ładu informacyjnego

15 – brak przesłanek decyzyjnych jako konsekwencja nadmiaru informacji, wiedzy – niska efektywność pracy intelektualnej – produkty tworzone dla produktów – nieadekwatność systemu ocen wartości intelektualnych do walorów poznawczych i praktycznych – profilowanie organizacji na czynnościowy model organizacji – brak przesłanek decyzyjnych jako konsekwencja nadmiaru informacji, wiedzy – niska efektywność pracy intelektualnej – produkty tworzone dla produktów – nieadekwatność systemu ocen wartości intelektualnych do walorów poznawczych i praktycznych – profilowanie organizacji na czynnościowy model organizacji dr Tadeusz Wojewódzki15 Syndrom Hausnera- konsekwencje

16 Szczególna rola procesów informacyjnych drugi filar ZZ uwarunkowania mentalne – syndrom Hausnera, intelektualnej jednorazówki brak wiedzy pertynentnej- dokrojonej do potrzeb użytkownika wiele trafnych uwag o wadze problemu – brak konkretnych rozwiązań Tadeusz Wojewódzki CRM SA16 zarządzanie zmianą w dobie SI zmiany procesów mentalnych wsparcie informacyjne

17 – nie ingerować w jakikolwiek zastany system informatyczny czy informacyjny – nie mnożyć bytów ponad potrzebę – produktów dla produktów (bo np. takie ładne) – tworzyć produkty rozwiązujące problemy – wspierające decyzje w procesie zarządzania zmianami – zbudować SYSTEM na 2 produktach pierwotnych kwanty optymalizatory oraz kilku finalnych drzewa argumentów decyzyjnych drzewa problemów drzewa wiedzy Warunki przyjęte przez Metodykę Kwantyfikacji 17

18 PROBLEM STANDARYZACJI jak zapisywać treści aby forma była: oparta na naturalnych odruchach już stosowana technologicznie mało wymagająca umożliwiającą szybką identyfikację treści gwarantująca autorstwo produktu wspierającą innowacyjność pertynentna do problemu wymuszającą zapisywanie wiedzy ukrytej obiektywizująca proces oceny kompetencji pracowniczych Tadeusz Wojewódzki CRM SA18

19 kwanty wiedzy – procedury kwantyfikacji fiszka / kwant/ –tradycja humanistyczna radzenia sobie z nadmiarem treści rola w zarządzaniu wiedzą analogiczna, jak matrycy logicznej w zarządzaniu projektami - tabelka oparta na odruchu podkreślania istotnego tekstu prosta - możliwość realizacji w każdym edytorze tekstu gwarantuje autorstwo jej przygotowanie wspiera procesy identyfikacji problemów oraz asocjacji oparta na własnych doświadczeniach zawodowych idea skalowalna- fiszka jako element drzewa problemu- drzewa wiedzy- decyzyjnego drzewa argumentów może stanowić element zobiektywizowanej weryfikacji kompetencji Tadeusz Wojewódzki CRM SA19

20 Drzewo argumentów decyzyjnych założenie o racjonalności ocen menedżera D 143/2010 A + A - stan wiedzy transparentność merytoryczność innowacyjność ssanie wiedzy

21 Rokowania Metodyki Syndromicznej i Kwantyfikowania zagrożenia – redukcjonizm technologiczny, sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do technicznych (np. informatycznych) – redukcjonizm ekonomiczny, sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do uwarunkowań ekonomicznych czy wręcz finansowych (jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze) – redukcjonizm technologiczny, sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do technicznych (np. informatycznych) – redukcjonizm ekonomiczny, sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do uwarunkowań ekonomicznych czy wręcz finansowych (jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze) wsparcie – interdyscyplinarność - bez preferencji jednej dyscypliny albowiem każda z nich ujmuje wybrany aspekt problemu – podmiotowe – z preferencją takiego sposobu prezentowania rezultatów badawczych, aby zagwarantować ich dostępność na poziomie pracowniczym, a nie tylko kierowniczym – interdyscyplinarność - bez preferencji jednej dyscypliny albowiem każda z nich ujmuje wybrany aspekt problemu – podmiotowe – z preferencją takiego sposobu prezentowania rezultatów badawczych, aby zagwarantować ich dostępność na poziomie pracowniczym, a nie tylko kierowniczym 21

22 zarządzanie zmianą Produkty KWANTY WIEDZY KWANTY WIEDZY DRZEWA ARGUMENTÓW DECYZYJNYCH DRZEWA ARGUMENTÓW DECYZYJNYCH AUDYT SYNDROMICZNY AUDYT SYNDROMICZNY AUDYT INFORMACYJNY AUDYT INFORMACYJNY benchmark

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Benchmark mentalny organizacji. Metodyka syndromiczna Tadeusz Wojewódzki CRM SA2 Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o bariery mentalne bierność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google