Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmark mentalny organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmark mentalny organizacji"— Zapis prezentacji:

1 Benchmark mentalny organizacji
Powiązanie zarządzania zmianą z zarządzaniem wiedzą i informacją oraz z pokonywaniem barier mentalnych w organizacji

2 Metodyka syndromiczna
„Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o bariery mentalne” METODYKA SYNDROMICZNA stany rzeczy /ZESPÓŁ/ bierność atomizacja zespołu czarna synergia pętle zadaniowe zła atmosfera niedoinformowanie niechęć do zmian bariery mentalne brak transparentności brak ssania na wiedzę brak współpracy s. PLEMIENNOSCI s. CZAROWNICY s. INTELEKTUALNEJ JEDNORAZÓWKI s. CNW POETY s. HAUSNERA SAMOTNEGO ŻAGLA TĘCZY PUTYCH TACZEK PANI DZIUNI TŁUKA Tadeusz Wojewódzki CRM SA

3 Ścieżki problemowe zarządzanie zmianą w dobie społeczeństwa informacyjnego opiera się na dwóch filarach: zmianach procesów mentalnych oraz wspierających każdą zmianę procesach informacyjnych procesy mentalne procesy informacyjne benchmark mentalny organizacji jest warunkiem koniecznym optymalizacji tych procesów

4 Bariery mentalne sposób myślenia i wartościowania usytuowany w obszarze wpływów na realizacją założonych celów identyfikuje się jako syndrom barier mentalnych każda zmiana w organizacji zakłada mniej czy bardziej świadomie uczestnictwo w niej podmiotu o preferencjach mentalnych neutralnych lub korzystnych dla procesów zmian sposób myślenia i wartościowania jest jednym z najpoważniejszych problemów we współczesnych organizacjach

5 metodyka syndromiczna
AUDYT SYNDROMICZNY STRATEGIA SYNDROMICZNA Tadeusz Wojewódzki CRM SA

6 METODYKA SYNDROMICZNA – AUDYT SYNDROMICZNY
mapa obecności mapa zależności skala istotności Audyt syndromiczny identyfikacja stanów rzeczy, jako objawów syndromów identyfikacja związków przyczynowo – skutkowych między stanami rzeczy poziomu przedmiotowego, meta – oraz metameta- identyfikacja skali istotności syndromu –wsparcie typizacyjne produktowo Tadeusz Wojewódzki CRM SA

7 Przykładowe dziedziny
Diagram syndromiczny Przykładowe dziedziny decyzyjność praca zespołowa zarządzanie wiedzą relacje międzyludzkie komunikacja w zespole kryteria oceny pracy zespołowej kompetencje zawodowe selekcja pod kątem zmian i wzajemnych zależności

8 Benchmark – materiał z audytu
Charakterystyka opisowa Charakterystyka tabelaryczna Charakterystyka alegoryczna Charakterystyka nielinearna Benchmark – materiał z audytu KARTA PRODUKTU charakterystyka opisowa – wiedza z poziomu meta charakterystyka tabelaryczna – SYNDROM –DZIEDZINA- STAN RZECZY- OBJAWY –KONSEKWENCJE charakterystyka alegoryczna – ujęcie potoczne, literackie, dziedzinowo jednostronne mapy syndromu oraz zależności syndromicznych KARTA PRODUKTU Tadeusz Wojewódzki CRM SA

9 Syndrom TŁUKA – anegdotyczna forma prezentacji
Mamy taki zwyczaj w pracy, że wszyscy wrzucamy raz w miesiącu jakieś drobne pieniążki do naszej „świnki na herbatę”. Są to drobne kwoty- do 5 zł. Jedna z koleżanek kupuje za zebraną kwotę kilka gatunków herbaty i każdy – zależnie od potrzeb – korzysta z tego wspólnego dobra. Jest wśród nas szczególny zwolennik herbaty. Tak zagorzały, że spija jej kilka filiżanek więcej niż ktokolwiek inny. Nikt nie zwracał na to uwagi. Do momentu aż ktoś zapytał o to czy ktokolwiek widział tego kolegę jak wrzuca cokolwiek do świnki. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że nie widzieli. Sprawa pozornie wydawała się błaha, ale po kilku miesiącach upewniliśmy się, że pije tę herbatę naszym kosztem. Kwota wprawdzie jest drobna, ale jakim prawem? Nie wiadomo kiedy to się stało, ale od pewnego czasu wszyscy go obserwujemy. Każdy jego krok w kierunku herbacianego zaplecza wywołuje w ludziach nerwowe reakcje. Ktoś wychodzi i ostentacyjnie głośno zamyka drzwiami, ktoś inny wali czymś o biurko. Jesteśmy coraz częściej poirytowani i nie skupiamy się na rozwiązywaniu problemów, jakie wynikają z bieżących zadań lecz na zachowaniu kolegi. Atmosfera w zespole wyraźnie siadła. Czujemy się jak posiadacze wygodnych butów, z małym, ale wyczuwalnym gwoździem w podeszwie. Chodzić w takich butach można, ale dyskomfort psychiczny, szczególnie pod koniec dnia pracy, jest mocno odczuwalny. A ten gość nadal spija nasza herbatę… dr Tadeusz Wojewódzki

10 Syndrom TŁUKA - oznaki brak respektowania zasad przyjętych w zespole, znanych w różnych form artykulacji (kodeksy, zasady)ułatwiających życie - gestów- symboli, tworzących klimat życzliwości w zespole, grupie, organizacji itd naruszanie reguł milcząco respektowanych w grupie myślenie tylko o sobie – w kategoriach jedynego bytu- pępka świata ”kanciastość” zachowań, brak asertywności dr Tadeusz Wojewódzki

11 Syndrom TŁUKA- KONSEKWENCJE
syndrom atomizuje grupę niszcząc więzi istotne dla zespołowego działania jest źródłem odczuć „ciężkiej atmosfery w miejscu pracy”- przyczynia się do, bierności, apatii, utraty motywacji do działań por.: „Dziennik Bałtycki”, 19 (12846) 23 stycznia 1987 dr Tadeusz Wojewódzki

12 Syndrom TŁUKA- tabelaryczna forma prezentacji
Dziedzina Stan rzeczy Objawy Konsekwencje /16/ Tłuka Relacje międzyludzkie zła atmosfera w miejscu pracy irytacja, skłonność do reakcji nieadekwatnych do sytuacji brak atencji do innych osób syndrom przejawia się w braku respektowania zachowań ogólnie przyjętych, uznanych za normy w danym zespole; są to zasady dobrego wychowania, ale także pewne umowy np. dotyczące zasad korzystania ze wspólnych dóbr atomizacja grupy blokada synergii dr Tadeusz Wojewódzki

13 Syndrom PLEMIENNOŚCI- prezentacja tabelaryczna
Dziedzina Stan rzeczy Objawy Konsekwencje /2/ Plemienności praca zespołowa kryteria oceny zespołu zespół bierny, niechętny do jakichkolwiek, nawet najbardziej interesujących czy intratnych przedsięwzięć w zespole się dwie grupy: swoich i obcych swoich ocenia się zawsze pozytywnie, a obcych negatywnie atomizacja grupy paraliż motywacyjny brak synergii brak innowacyjności dr Tadeusz Wojewódzki

14 Syndrom Hausnera- oznaki
Dziedzina Stan rzeczy Objawy Konsekwencje /14/ Hausnera zarządzanie projektami zarządzanie wiedzą wycena pracy intelektualnej prace o fizycznie większej objętości oceniane są z zasady wyżej niż mniejsze objętościowo silny opór przed standaryzacją form zapisu treści tendencja do oceny wartości intelektualnych kryteriami ilościowymi – wartość pracy wyrażana wartościami wagowymi „wiedza na tony”. ilość tomów, ich opasłość – są świadectwem rzetelności pracy, a zarazem jej wartości. blokada nielinearnych form zapisu treści blokada ładu informacyjnego dr Tadeusz Wojewódzki

15 Syndrom Hausnera- konsekwencje
brak przesłanek decyzyjnych jako konsekwencja nadmiaru informacji, wiedzy niska efektywność pracy intelektualnej – produkty tworzone dla produktów nieadekwatność systemu ocen wartości intelektualnych do walorów poznawczych i praktycznych profilowanie organizacji na czynnościowy model organizacji dr Tadeusz Wojewódzki

16 Szczególna rola procesów informacyjnych
zarządzanie zmianą w dobie SI zmiany procesów mentalnych wsparcie informacyjne drugi filar ZZ uwarunkowania mentalne – syndrom Hausnera, intelektualnej jednorazówki brak wiedzy pertynentnej- dokrojonej do potrzeb użytkownika wiele trafnych uwag o wadze problemu – brak konkretnych rozwiązań Tadeusz Wojewódzki CRM SA

17 Warunki przyjęte przez Metodykę Kwantyfikacji
nie ingerować w jakikolwiek zastany system informatyczny czy informacyjny nie mnożyć bytów ponad potrzebę – produktów dla produktów (bo np. takie ładne) tworzyć produkty rozwiązujące problemy – wspierające decyzje w procesie zarządzania zmianami zbudować SYSTEM na 2 produktach pierwotnych kwanty optymalizatory oraz kilku finalnych drzewa argumentów decyzyjnych drzewa problemów drzewa wiedzy

18 PROBLEM STANDARYZACJI
jak zapisywać treści aby forma była: oparta na naturalnych odruchach już stosowana technologicznie mało wymagająca umożliwiającą szybką identyfikację treści gwarantująca autorstwo produktu wspierającą innowacyjność pertynentna do problemu wymuszającą zapisywanie wiedzy ukrytej obiektywizująca proces oceny kompetencji pracowniczych Tadeusz Wojewódzki CRM SA

19 kwanty wiedzy – procedury kwantyfikacji
fiszka / kwant/ –tradycja humanistyczna radzenia sobie z nadmiarem treści rola w zarządzaniu wiedzą analogiczna, jak matrycy logicznej w zarządzaniu projektami - tabelka oparta na odruchu podkreślania istotnego tekstu prosta - możliwość realizacji w każdym edytorze tekstu gwarantuje autorstwo jej przygotowanie wspiera procesy identyfikacji problemów oraz asocjacji oparta na własnych doświadczeniach zawodowych idea skalowalna- fiszka jako element drzewa problemu- drzewa wiedzy- decyzyjnego drzewa argumentów może stanowić element zobiektywizowanej weryfikacji kompetencji Okazuje się, że w czasach przed informatycznych humaniści korzystali z tzw fiszki czyli szablonu zapisywania istotnych treści. Idea fiszki jest bardzo prosta i nawiązuje do czytania ze zrozumieniem. W czasie czytania to, co najważniejsze podkreślamy. Fragmenty zakreślone kopiujemy na fiszkę. Musimy jeszcze zaznaczyć źródło cytowanej treści oraz nasze asocjacje, skojarzenia, sugestie, które zrodziły się w trakcie lektury. W tym miejscu ujawnia się często nasze doświadczenie zawodowe, pomysłowość, inteligencja. Ten sam fragment tekst zaznaczony przez dwie różne osoby poszukujące rozwiązania tego samego problemu, mogą mieć rożne skojarzenia, sugestie, rozwiązania. Tadeusz Wojewódzki CRM SA

20 Drzewo argumentów decyzyjnych
założenie o racjonalności ocen menedżera D 143/2010 stan wiedzy A - A - A + A + A + innowacyjność merytoryczność ssanie wiedzy transparentność

21 Rokowania Metodyki Syndromicznej i Kwantyfikowania
zagrożenia wsparcie redukcjonizm technologiczny, sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do technicznych (np. informatycznych) redukcjonizm ekonomiczny , sprowadzający wszelkie uwarunkowania problemu do uwarunkowań ekonomicznych czy wręcz finansowych (jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze) interdyscyplinarność - bez preferencji jednej dyscypliny albowiem każda z nich ujmuje wybrany aspekt problemu podmiotowe – z preferencją takiego sposobu prezentowania rezultatów badawczych, aby zagwarantować ich dostępność na poziomie pracowniczym, a nie tylko kierowniczym

22 benchmark Produkty zarządzanie zmianą AUDYT AUDYT DRZEWA ARGUMENTÓW
INFORMACYJNY AUDYT SYNDROMICZNY zarządzanie zmianą benchmark DRZEWA ARGUMENTÓW DECYZYJNYCH KWANTY WIEDZY

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Benchmark mentalny organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google