Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DWIE DEKADY SAMORZĄDNOŚCI W GMINIE ZWIERZYNIEC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DWIE DEKADY SAMORZĄDNOŚCI W GMINIE ZWIERZYNIEC"— Zapis prezentacji:

1 DWIE DEKADY SAMORZĄDNOŚCI W GMINIE ZWIERZYNIEC
Gimnazjum Publiczne im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu, Szkoła Podstawowa im. Marii i Jana Pacześnych w Wywłoczce Urząd Miasta i Gminy w Zwierzyńcu DWIE DEKADY SAMORZĄDNOŚCI W GMINIE ZWIERZYNIEC

2 Gmina Zwierzyniec Gmina Zwierzyniec leży w zachodniej części powiatu zamojskiego nad rzeką Wieprz na Roztoczu Środkowym. Jej powierzchnia wynosi 157 km2, zaś liczba mieszkańców to 7406 osób. Gminę tworzą: miasto Zwierzyniec oraz wsie: Bagno, Wywłoczka, Turzyniec, Topólcza, Żurawnica, Sochy, Obrocz, Kosobudy, Kosobudy-Bór, Guciów. Władze samorządu to Burmistrz Jan Skiba, z-ca Burmistrza Halina Studnicka.

3 Ratusz w Zwierzyńcu Nowy budynek Ratusza oddano do użytku we wrześniu 1998r. Wcześniejsze siedziby urzędu to tzw. „Stara Gmina” przy ul. Partyzantów, potem budynek schroniska dla młodzieży przy ul. Zamojskiej. Ostatecznie adaptowano budynek mający służyć jako pawilon handlowy. Inwestycję samorząd przeprowadził wspólnie z Bankiem PKO BP, którego oddział mieści się właśnie w Ratuszu. Budynek jest przestronny, nowoczesny, rozświetlony z przeszklonymi drzwiami. Pracownikom urzędu jest przyjemnie pracować w takim miejscu, zaś mieszkańcom gminy załatwiać sprawy urzędowe. Rozmowę z Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec Panią Edytą Wolanin przeprowadziła Katarzyna Klik.

4 Drogi, chodniki i kanalizacja w Zwierzyńcu
Zdjęcia drogi, oddanej do użytku w 2006r., biegnącej ze Zwierzyńca przez Bagno wykonał Michał Korga. Informacje na temat jej budowy otrzymał od sołtysa Bagna Pana Mieczysława Pacyka. Kanalizację wykonano prawie w całym Zwierzyńcu, obecnie rozszerzana jest instalacja we wsi Obrocz. W następnych latach planowane jest jej uzupełnienie w pozostałych miejscowościach gminy.

5 Przychodnia Zdrowia i Dom Kultury
W 2006r. samorząd lokalny dofinansował modernizację przychodni zdrowia polegającej na wykonaniu dwuspadowego dachu, dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tarasu i zadaszenia oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. W 1996r. pożar zniszczył siedzibę domu kultury i biblioteki gminnej. Samorząd lokalny wykonał kapitalny remont budynku byłej restauracji „Leśniczanka”. Od 1999r. funkcjonuje tam dom kultury, przedszkole, biblioteka publiczna, stołówka i punkt informacji turystycznej. Informacje zebrały: Karolina Łazorczyk i Alicja Lipiec.

6 Gimnazjum w Zwierzyńcu
Dzięki samorządowi lokalnemu została wybudowana szkoła. Inwestycję rozpoczęto w 2000r., do użytku oddano w 2002r. Poprzednią siedzibą gimnazjum była Szkoła Podstawowa im. „Dzieci Zamojszczyzny” w Zwierzyńcu. Zajmowało ono II piętro budynku. Samorząd finansował też wyposażenie szkoły: pomoce naukowe, księgozbiór biblioteczny, siłownię i salę informatyczną. Rozmowę z dyrektorem szkoły Panem Janem Czochrą przeprowadziła Joanna Koszarna.

7 Szkoła w Wywłoczce W 1996 roku w Wywłoczce oddano do użytku nową szkołę, która otrzymała imię Marii i Jana Pacześnych, kilka lat później dobudowano salę gimnastyczną. Przedtem dzieci uczyły się w baraku. Rozmowę z dyrektorem szkoły Panią Grażyną Kawką przeprowadziły: Aleksandra Grabowska, Anna Kur, Izabela Kulik i Jakub Staroń.

8 Filialne Szkoły Podstawowe w Żurawnicy, Obroczy i Kosobudach
W Szkole Podstawowej w Żurawnicy wymieniono kotłownię węglową na gazową, zamontowano kaloryfery oraz przeprowadzono remont budynku polegający na naprawie dachu, pomalowaniu wnętrza i elewacji. W Obroczy dokonano remontu szkoły i stabilizacji drogi, a także budowy boiska sportowego i placu zabaw. W Szkole Podstawowej w Kosobudach zmieniono dach i elewację, zrobiono tynki wewnętrzne oraz wymieniono podłogi. Informację przygotowały: Agnieszka Kimak, Anna Sierkowska, Monika Samborska, Aneta Cieplak.

9 Szkoła Podstawowa i Technikum w Zwierzyńcu
W Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu dokonano modernizacji budynku. Funkcjonuje gabinet pomocy przedmedycznej i stomatologiczny. Zakupiono pomoce dydaktyczne, oprogramowanie komputerowe oraz dokonano remontu szkoły wewnątrz, remontu sali gimnastycznej i ocieplono budynek. W Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu zaadaptowano halę produkcyjną Przedsiębiorstwa Remontowo- Montażowego Przemysłu Piwowarskiego na salę gimnastyczną. Do użytku została oddana 7 czerwca 2008 r. Rozmowę z dyrektorami szkół: PaniąTeresą Dziwota i Panem Waldemarem Gardiaszem przeprowadziły: Małgorzata Rapa i Paula Łogożna.

10 Zalew Rudka i Park Środowiskowy
W miejscu starego stawu na rzece Wieprz w 1995 roku został wybudowany zalew. W założeniu miał być zbiornikiem retencyjnym. Na upuście znajdują się 2 turbiny produkujące prąd ekologiczny. Zbudowano molo, w okresie letnim otwarta jest wypożyczalnia sprzętu wodnego. W planach istnieje rozbudowa zalewu aż do Obroczy. Trwa modernizacja parku środowiskowego. Z Panem Tadeuszem Mucą dyrektorem zakładu gospodarki komunalnej rozmawiał Ignacy Jakowiecki.

11 Warsztat Terapii Zajęciowej
Placówka powstała r. dzięki funduszom Starostwa, Urzędu Gmin i PEFRON-u. Uczęszcza do niej 35 osób powyżej 16 roku życia z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gmin: Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Radecznica. Zatrudnionych jest 14 osób. Samorząd współfinansował również zakup busa oraz przeprowadzał bieżące naprawy budynku. W 2006r. dzięki samorządowi lokalnemu adaptowano budynek szkoły podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochach. Przebudowano pomieszczenia, ocieplono budynek, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową i centralne ogrzewanie. Instytucja została powołana w celu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Rozmowę z Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Panią Aleksandrą Hanaka przeprowadziła Katarzyna Startek. Rozmowę z Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach Panią Martą Piasecką przeprowadziła Agnieszka Cielica.

12 Zabytkowe centrum Zwierzyńca
W latach w zabytkowym centrum Zwierzyńca przeprowadzono modernizację mającą na celu poprawę jakości obsługi turystów. Wymieniono oświetlenie ulic Browarnej, Wachniewskiej i Plażowej, zbudowano chodnik, we fragmencie zastąpiony przez drewniany pomost i drogę rowerową przy ulicy Browarnej oraz dwie odnogi prowadzące do „Kościółka na wodzie”. Utwardzono także plac przed mostem prowadzącym do kościoła i położono chodnik łączący ulice Wachniewskiej i Ordynacji Zamojskiej. Informacje zebrali Katarzyna Klik i Ignacy Jakowiecki.

13 Gazyfikacja i telefonizacja gminy
Pod koniec lat 80-tych i 90-tych doprowadzono wodociągi. Jadwiga Gmyz sołtys Soch poinformowała o zaopatrzeniu wsi w bieżącą wodę w 2002/2003. Od początku swojego istnienia kotłownia była kotłownią węglową, spalającą dziennie od 10 do 15 ton węgla. Ogrzewała szkołę podstawową, blok nauczycielski, dom dziecka i budynek poczty. Zatrudnionych było w niej 14 osób. Po 1992 roku została przemieniona na bezobsługową kotłownię gazową. Zainstalowano dwa kotły gazowe o łącznej mocy 1,34MW. Jest ona oszczędniejsza (związku z tym, że gaz jest tańszy) i bardziej ekologiczna (spalanie gazu nie zanieczyszcza powietrza). W latach 90-tych we wszystkich miejscowościach gminy dokonano gazyfikacji . Ponadto przeprowadzono telefonizację. Zdjęcie strony kroniki Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec. Na podstawie wywiadu z Panem T. Mucą przygotował Ignacy Jakowiecki oraz z Panią J.Gmyz Agnieszka Cielica.

14 Drogi w gminie We wszystkich wsiach budowano drogi gminne, remontowano je i przebudowywano. Te, które prowadziły do gruntów ornych były modernizowane. W niektórych miejscowościach ułożono chodniki. W Guciowie i Topólczy zabezpieczono dno wąwozu lessowego. Oczyszczano także rowy odpływowe i wstawiano przepusty do rzeki. Wywiad z sołtysem Wywłoczki Panem Edwardem Kurzawskim przeprowadziły dzieci z klasy pierwszej, piątej i szóstej Szkoły Podstawowej w Wywłoczce, a z Panią Moniką Grela sołtysem Guciowa Monika Samborska i Aneta Cieplak.

15 Remiza strażacka i przystanki
We wsi Turzyniec w remizie strażackiej wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz pomalowano elewację. W całej gminie remontowane były przystanki. W Wywłoczce i Turzyńcu wybudowano nowe z funduszy samorządowych, a w Kosobudach w czynie społecznym. Wywiad z sołtysem Kosobud Panem Piotrem Gałanem przeprowadziły Monika Samborska i Aneta Cieplak.

16 Inwestycje Roztoczańskiego Parku Narodowego
Gmina Zwierzyniec położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego. W związku z tym działania inwestycyjne w znacznym stopniu warunkowane są tym sąsiedztwem. Z jednej strony jest ono bardzo atrakcyjne ze względu na bogactwo przyrody przyciągające wielu jej miłośników i turystów, z drugiej strony zaś zmusza do pewnych ograniczeń spowodowanych wymogami jej ochrony. Dyrekcja RPN przeprowadziła istotne inwestycje na terenie Zwierzyńca m. in. odrestaurowanie Pałacu Plenipotenta Ordynacji Zamojskiej oddanie do użytku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego (1994r.) przebudowa Stawów Echo z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nowa siedziba Nadleśnictwa Zwierzyniec (1999r.) nowa siedziba Regionalnego Banku Genów w budynku zabytkowej wyłuszczarni nasion (2003r.) Informacje z folderu „Zwierzyniec na Roztoczu historia i współczesność”.

17 W skład Zespołu Projektowego wchodzą:
Paula Łogożna kl. IIIC Małgorzata Rapa kl. IIID Monika Samborska kl. IIIC Anna Sierkowska kl. IIID Jakub Staroń kl.V Katarzyna Startek kl. IIIB Opiekunowie Zespołu: Ewa Grudewicz Maciej Ornarowicz Irena Staroń Agnieszka Cielica kl.IIID Aneta Cieplak kl. IIIC Aleksandra Grabowska kl. V Ignacy Jakowiecki kl. IIIB Agnieszka Kimak kl. IIID Katarzyna Klik kl. IIIB Michał Korga kl. IIIA Joanna Koszarna kl. IIIB Izabela Kulik kl. VI Anna Kur kl. V Alicja Lipiec kl. IIIB Karolina Łazorczyk kl. IIIB Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "DWIE DEKADY SAMORZĄDNOŚCI W GMINIE ZWIERZYNIEC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google