Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)"— Zapis prezentacji:

1 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Start Jeżeli zastanawiacie się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej to najlepsze, co możecie zrobić w tak trudnej sytuacji jest podjęcie nauki w naszym Liceum! Już sama nazwa „I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki” brzmi zachęcająco.     Przedstawiając Wam walory naszego LO pominę te dotyczące położenia, bo przecież oczywistym jest, że szkoła przy Alei Mickiewicza 13, z „wybiegiem” przed budynkiem to istny raj dla młodzieży! (Wspomniany „wybieg” to trawnik wokół szkoły). Może skupię się teraz na atmosferze panującej w naszej Szkole. Powinnam chyba wypisać same wady, że jest drętwo, nauczyciele to sadyści, a my, uczniowie, depczemy siebie na korytarzach, bo chodzimy z głową w książkach...       Niestety te wszystkie mity krążące w Powiecie Buskim na temat ogólniaka są nieprawdziwe, a Ci, którzy plotkują, albo nigdy u nas nie byli, albo minęli się z powołaniem i przyszli do naszej Szkoły, po czym zaczęli wyszukiwać problemy... Zapewne „straszą” Was, że w LO wprowadzony jest rygor, ale czy w innych szkołach nie ma pewnych zasad? W naszej Szkole są ustalone obowiązki uczniów, ale mamy też swoje prawa! A nauczyciele wcale się nie wywyższają. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

2 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Start     Jeżeli ktoś przyszedł do liceum i nie zamierzał zajrzeć do książek to mógł się „rozczarować”. Trzeba się uczyć i to nawet sporo, ale taka jest kolej rzeczy! Przecież młodzież w szkole średniej nie przychodzi z szóstej klasy podstawówki i wie, co to zakuwanie. Wy mieliście okazję przystosować się do odpowiedniego trybu nauki w gimnazjach. Jeżeli chodzi o nauczycieli, to osobiście cenię profesorów wymagających i z zasadami, bo tylko tacy są w stanie zmobilizować nas do nauki. I pamiętajcie moi drodzy: SZACUNEK TO RZECZ ŚWIĘTA! Zrozumiecie to po jakimś czasie dokładniej, bo każdy z naszych profesorów ma swój sposób na „wyrobienie” sobie szacunku.     Chciałabym Was ostrzec przed ZGUBIENIEM się w naszej Placówce. Chyba każdy uczeń przynajmniej raz miał problem z odnalezieniem się w „nowym świecie”. Ale bez obaw, po dwóch tygodniach będziecie mieli zakodowany dokładny plan budynku. Będąc uczniem naszej szkoły macie możliwość zaprezentowania swoich zdolności. Licealiści biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach wracając z nich z pierwszymi nagrodami. Nie muszę pisać, że to zasługa m. in. profesjonalnego nadzoru nauczycieli. Będziecie mogli założyć swój kabaret, wstąpić do szkolnego teatru i uczestniczyć w pozalekcyjnych kołach zainteresowań. Nie chciałabym zapeszyć, ale jeżeli na liście działań szkolnych znajdzie się wymiana językowa to będziecie mogli brać w niej udział. Te wymienione wyżej i miliony innych zalet ma nasza Super Szkoła. ZAPRASZAMY!!! Michalina kl. 2F al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

3 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Logo szkoły: al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

4 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Historia szkoły Początki Gimnazjum, bo taką początkowo nazwę nosiła szkoła, były związane ze Stopnicą, gdzie po pierwszej wojnie światowej rozwinęło swą działalność Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, dzięki staraniom miejscowej ludności. Podjęto wówczas śmiałą decyzję utworzenia w Stopnicy szkoły średniej, która służyć miała mieszkańcom okolicznych wsi i miasteczek. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był Franciszek Dziedzic, który stanął na czele komitetu ds. szkoły średniej. Szkoła rozpoczęła zajęcia 1 września 1918 roku, zajmowała zaledwie trzy sale, a naukę w niej podjęło 80 uczniów w klasach I i II ośmioklasowego gimnazjum. Szkołą kierował Władysław Szychulski. W 1920 roku szkoła miała kłopoty finansowe, które rozwiązał Sejmik Powiatowy w Busku przejmując i dofinansowując gimnazjum. Z dniem 1 września 1920 roku nowym dyrektorem został Michał Kińczyk, z wykształcenia historyk przyjaciel premiera Wincentego Witosa. Dzięki ofiarnej pracy dyrektora i zespołu pedagogicznego szkoła zdobyła sobie uznanie społeczeństwa. Dyrektor Michał Kińczyk wprowadził istotną zmianę, mianowicie koedukację. Tak więc z dniem 1 września 1923 r. do szkoły zaczęły uczęszczać dziewczęta. W tym też roku szkołę i region buski zaszczycił swoją wizytą ówczesny premier rządu polskiego, Wincenty Witos. W latach miały miejsce częste zmiany kierownictwa szkoły. Kolejno dyrektorami byli Henryk Paniewski, Bronisław Oszubski i Tadeusz Dybczyński. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Gimnazjum była pierwsza matura, przystąpiło do niej 10 abiturientów, zdał tylko jeden Józef Dąbrowski, późniejszy doktor chemii. W 1928 r. znów miała miejsce zmiana dyrektora, stanowisko to objął Adam Wilusz, polonista z wykształcenia. W tym czasie w szkole zaczął działać chór, zespół muzyczny, teatrzyk szkolny; uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach kółek naukowych. Rozwój szkoły został zahamowany przez wybuch kryzysu gospodarczego, który nie ominął także naszego regionu. Wysokie opłaty, szalejąca inflacja spowodowały spadek frekwencji młodzieży uczącej się, która nie była w stanie utrzymać się finansowo w tych zmienionych warunkach. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

5 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Historia szkoły Planowano nawet rozwiązać gimnazjum, podjęto stosowną uchwałę, która następnie po burzliwej dyskusji została uchylona. Ostatecznie uznano, że Gimnazjum trzeba przenieść do Buska. Sejmik Powiatowy, obradujący pod presją starosty Feliksa Tarnogórskiego podjął stosowną uchwałę 30 stycznia 1933 roku. Pierwsze zajęcia roku szkolnego 1933/34 rozpoczęły się mimo licznych protestów ze strony mieszkańców Stopnicy już w Busku – Zdroju. W 1934 r. z inicjatywy dyrektora i grona nauczycielskiego szkole nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym też roku rozpoczęto reformę szkolnictwa w Polsce, która objęła także Busko. Zmiany przeprowadził nowy dyrektor - polonista, mistrz gry na organach i kompozytor, Stanisław Rączka. Powstało wówczas 4 - letnie gimnazjum i 2 - letnie liceum z wydziałami humanistycznym i matematyczno - fizycznym. Rosła też liczba młodzieży uczącej się w szkole w latach 1936/37 osiągając liczbę 206 uczniów. Zorganizowano internat i bursę w wydzierżawionej na ten cel willi „ Wersal”. 6 listopada 1939 r. Gimnazjum i Liceum decyzją administracji niemieckiej zostało zamknięte. Dyrektor Stanisław Rączka i część nauczycieli w obawie przed aresztowaniem opuścili Busko. Budynek szkoły został zajęty przez niemieckie starostwo. Mimo okupacji nauka była kontynuowana w tajnym Gimnazjum i Liceum zorganizowanym przez dyrektora Józefa Lisaka. Zaraz po opuszczeniu Polski przez Niemców zaczęto zbierać zapisy do Gimnazjum i Liceum w Busku. Tylko dzięki olbrzymiemu wysiłkowi mieszkańców udało się doprowadzić szkołę do stanu umożliwiającego rozpoczęcie zajęć. Duży trud włożyli nauczyciele, którzy mimo fatalnych warunków poświęcili się bez reszty ucząc młodzież, która stawiła się bardzo licznie na otwarcie roku szkolnego 1945/46. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

6 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Historia szkoły W kwietniu 1945 r. Józef Lisak w obawie przed aresztowaniem przez UB musiał opuścić stanowisko dyrektora. Jego miejsce zajął Antoni Władysław Godzwon, oficer W.P. , żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Z początkiem 1945 r. szkołę upaństwowiono. W czerwcu 1946 r. miało miejsce uroczyste wydarzenie, przed gmachem szkoły ustawiono pomnik Tadeusza Kościuszki, który był przechowywany przez całą okupację przez mieszkańców Buska. W tym też roku, dyrektor Godzwon wystąpił z inicjatywą utworzenia na bazie Gimnazjum i Liceum nowej szkoły - Liceum Pedagogicznego. Zabiegi te zakończyły się sukcesem, w roku szkolnym 1946/47 czteroletnie Liceum Pedagogiczne rozpoczęło swoją działalność. Po wprowadzeniu się do osobnego budynku Liceum Pedagogiczne usamodzielniło się, a następnie w latach 60-tych przekształcone zostało w Studium Nauczycielskie, to z kolei w Technikum Chemiczne. Obecnie znajduje się tam Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych. Dzięki staraniom Władysława Godzwona rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego, która została ukończona w 1966 r W listopadzie 1966 r. Antoni Władysław Godzwon zmarł, a ciężar kierowania szkołą przejął pełniący od 1962 r. funkcję zastępcy dyrektora Bogdan Orłowski. Zastępcami jego byli kolejno mgr Zbigniew Sobota i mgr Henryk Moćko. Zgodnie z reformą z roku 1967 w buskim liceum wprowadzono klasy profilowane: matematyczno - fizyczną, podstawową , biologiczno - chemiczną i humanistyczną. Podczas uroczystości z okazji 50 - lecia placówki decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach nadano szkole imię Tadeusza Kościuszki. W latach 1976/77 zbudowano i zmodernizowano boiska szkolne, zapewniając odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć kultury fizycznej. W 1979 r. w budynkach znajdowały się dwie szkoły, gdyż decyzją Kuratorium Oświaty utworzono Zespół Szkół, w skład którego wchodziło Liceum Ogólnokształcące i Medyczne Studium Zawodowe. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

7 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Historia szkoły Dyrektorem zespołu pozostał Orłowski, zastępcami Henryk Moćko i reprezentująca MSZ mgr Jadwiga Rubacha. Sytuacja bardzo się skomplikowała , ciasnota nie pozwalała na rozwój żadnej ze szkół. Aby wyjść z tej opresji zaczęto budowę budynku specjalnie dla Medycznego Studium Zawodowego, oraz budowę pionu sanitarnego i łącznika, który miał połączyć ze sobą stary i nowy budynek. W roku 1982 Medyczne Studium Zawodowe wprowadziło się do nowego budynku. Budowę łącznika zakończono za kadencji dyrektora Henryka Moćki, który objął to stanowisko po odejściu swojego poprzednika na emeryturę w 1984 r. Funkcję zastępcy objął wówczas Franciszek Majcher. To właśnie za kadencji dyrektora Moćki szkoła wkroczyła niejako do nowej Polski, choć okres przełomu, czyli lata 1989/90, na pewno nie był łatwy. Od pierwszego września 1991 roku funkcję dyrektora objął Lucjan Defratyka. Wicedyrektorem pozostał Franciszek Majcher. Dyrektor Defratyka kierował szkołą z bardzo dobrym skutkiem przez 11 lat. Następcą jego był Jarosław Dębicki, który z powodzeniem pełnił funkcję dyrektora przez ponad 5 lat. W tym czasie przeprowadzono remonty budynków, jak również powstała nowoczesna pełnowymiarowa hala sportowa. Od stycznia 2008 roku stanowisko dyrektora objął Tomasz Galant. Nie należy jednak zapominać o nauczycielach i innych pracownikach szkoły, których praca pozwala na sprawne funkcjonowanie całego organizmu. Obecnie w szkole i internacie pracuje ok. 80 osób. Rocznie zostaje przyjętych około 250 uczniów; prawie 100% opuszcza szkołę ze zdaną maturą. Szkoła należy obecnie do najbardziej renomowanych placówek tego typu w województwie, co roku plasując się wysoko w rankingach szkół średnich. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

8 www.lobusko.pl Obecni dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego
Historia szkoły Obecni dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju: W roku 2008 dyrektorem został absolwent I LO Tomasz Galant. Funkcję zastępcy dyrektora pełnią: Anna Kolarz, Włodzimierz Dryja. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

9 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Patron Tadeusz Kościuszko urodził się w roku Pochodził z drobnej szlachty. W 1770 roku po ukończeniu Szkoły Rycerskiej wyjechał do Paryża na dalsze studia wojskowe. We Francji poznał bliżej ideologię Oświecenia, potem zwiedził Anglię, Szwajcarię, Włochy i Niemcy. Za granicą dowiedział się o ciosie, który spadł na kraj po pierwszym rozbiorze Polski. Po powrocie do ojczyzny nie mógł znaleźć pracy w wojsku. Wyjechał ponownie za granicę, by wziąć udział w walce o wolność kolonii północnoamerykańskich. Kościuszko miał 30 lat, gdy latem 1776r. przyjechał do Ameryki. Przeszkolony we francuskiej szkole wojskowej (gdzie studiował inżynierię wojskową i artylerię) został przez Kongres amerykański mianowany pułkownikiem. Zatrudnił się w armii amerykańskiej, gdzie otrzymał pensję w wysokości 60 dolarów miesięcznie. Na polecenie generała Horatio Gatesa pojechał na północ, aby pokierować budową umocnień Fortu TICONDEROGA. Kościuszko uważał, że należy umocnić także Fort Diefiance lecz Amerykanie go zlekceważyli. Łagodne usposobienie i to, że był cudzoziemcem utrudniały mu kontakt z Amerykanami " Kocham pokój i, jeśli to możliwe, chcę być w dobrych stosunkach ze wszystkimi " - zwierzał się. Ponad miesiąc później brytyjskie armaty stanęły na szczycie Mount Defirance i obrońcom amerykańskim pozostał jedynie haniebny odwrót. Zamiast winić swych amerykańskich kolegów, Kościuszko zajął się powstrzymywaniem armii brytyjskiej. Jego ludzie tak regulowali rzeki, by uniemożliwić wrogowi przeprawy przez nie. Już wkrótce Polak zatrudniał tysiąc osób. Budowali fortyfikacje w pobliżu Saratogi nad rzeką Hudson. Tu właśnie została całkowicie rozbita armia brytyjska dowodzona przez Johna Burgoyn'a. Dnia 17 października 1777 roku podpisano kapitulację armii brytyjskiej. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

10 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Patron Następnym zadaniem Kościuszki było budowanie twierdzy West Point. Polski inżynier miał zrobić wszystko, by powstająca tu twierdza była nie do zdobycia. Ponad dwa lata Kościuszko budował system fortów i redut. Potem Kościuszko został naczelnym inżynierem Armii Południowej. Polak wybierał miejsca pod obozy i pola bitewne. Kongres Kontynentalny, mimo wielu zasług Kościuszki, przyznał mu awans dopiero po wojnie. Szanowany przez żołnierzy, ceniony przez Waszyngtona, Franklina, Jeffersona, którego był przyjacielem, zakończył wojnę w stopniu generała, otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Powrócił do kraju świadom przeprowadzenia reform społecznych. Gdy uchwałą Sejmu Czteroletniego przystąpiono do reorganizacji armii, Kościuszko został do niej powołany w stopniu generała - majora. Wziął czynny udział w wojnie w 1792r., walcząc pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego. Wsławił się zwłaszcza w bitwie pod Dubienką. Niezwykle popularny wśród oficerów i żołnierzy. Po przystąpieniu króla do " Targowicy " podał się do dymisji, zabezpieczywszy najpierw podległych mu żołnierzy. W czasie spotkania ze spiskowcami miał oświadczyć "Za samą szlachtę bić się nie będę", podkreślając przy tym, że walczy w obronie całego narodu. Zorganizował Powstanie Kościuszkowskie ( 24 marca 1794 r. ), pierwszą zwycięską bitwę odniósł 4 kwietnia 1794 r. pod Racławicami. Większość teraz żyjących Amerykanów zna nazwisko Kościuszki, ale poza Polonią amerykańską, tylko garstka uczonych wie, jak wielką i jednocześnie romantyczną rolę odegrał on w amerykańskiej walce o niepodległość. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

11 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Internat Nasze liceum posiada internat znajdujący się przy al. Mickiewicza 21 (naprzeciwko "Biedronki"). Internat dysponuje ponad 86 miejscami noclegowymi w pokojach dwu- i trzyosobowych z łazienkami. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

12 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Internat W internacie jest sala telewizyjna wyposażona w odpowiedni sprzęt (duży telewizor i dekoder telewizji N): . Funkcjonuje również sala komputerowa z dostępem do Internetu. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

13 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Internat W internacie znajduje się stołówka oraz kuchnia gotująca smaczne i tanie posiłki. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

14 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Internat al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

15 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Internat Adres naszego internatu: Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 21 tel. (041) Fax (041) al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

16 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Nauczyciele s.Starzec Małgorzata Starz - Kapciak Paulina Strach Leszek Sutkowska Marta Syczuk Paweł Szcześniak Maria Szymczyk - Krzemińska Ewelina Tometczak - Morus Katarzyna Wach Agnieszka Wilk Małgorzata Wilkus Anna Zaręba Mariusz Galant Tomasz - dyrektor Kolarz Anna - wicedyrektor Dryja Włodzimierz- wicedyrektor Bik Dorota Bobowiec Przemysław Bucka Aleksandra Chodór Mariusz Ciba Janusz Cupryjak - Socha Andrzej Czerwiec Anna Dąbrowska Elżbieta Dąbrowski Marek Dębicki Jarosław Domagała Dominika Dryja Halina Dyrduł Magdalena Gajda Ewelina Galant Barbara Godula Edyta Grabska Małgorzata Iwan Agata Jaskulski Robert Juwa Witold Kosela Anna Kosztowniak Urszula Kwaśniewska Grażyna Kwaśniewski Adam Kwiatkowska Patrycja Ks. Łosak Marek Łukasik Jolanta Markiewicz Arkadiusz Mączyński Zbigniew Mezglewska Bogusława Michałek Antonina Mikuła - Ruszyncew Dorota Moćko Aneta Musiał Małgorzata Nawrocka Renata Niepielska Dorota Odo Janusz Paradowska Maria Pawelec Magdalena Pila Danuta Podosek Monika Polak Urszula Rajca - Bitner Stanisława Rawska - Kwolik Dagmara Rożek Bożena al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

17 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Gazetka szkolna Gazeta szkolna "Spojrzenia" powstała w 1993 roku. Była w pewnym sensie kontynuacją gazety wydawanej w latach 80-tych przez młodzież buskiego liceum, pod kierunkiem prof. Marii Włodarczyk.     Obecne "Spojrzenia" są gazetą Samorządu Szkolnego. Pierwszy zespół redakcyjny tworzyli uczniowie: A. Iwan, M. Ozdoba, T. Siołek, A. Suskiewicz, G. Sempioło, R. Swatek, K. Iskra, A. Radej. Później dołączyli A. Długosz, M. Furmanek, G. Augustowski, C. Gruchała, A. Sztaba i J. Żydek.     W czerwcu 1995 r. redakcja gazety brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Gazet Szkolnych w Tarnowie. Pierwsze miejsce zajęła redakcja OWSZEM z Ogniska Pracy Twórczej w Warszawie. Wyróżnienie pierwszej kategorii otrzymały dwie redakcje: SPOJRZENIA z I LO w Busku - Zdroju i Wzrok Ludu z LO Żnin. Był to znaczący sukces, który utwierdził nas w przekonaniu, że warto się trudzić.     W kolejnych latach gazeta ukazywała się już nie tak często, ale miała bardziej profesjonalny charakter. Otrzymaliśmy w 1996 roku wraz z gazetą "Szksypcze" wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Prywatne Liceum Zarządzania i Administracji w Kielcach.     Nie sposób wymienić wszystkich osób zaproszonych do współpracy. Liczba uczniów zaangażowanych w wydawanie gazety jest imponująca - ponad 60 osób. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

18 Rekrutacja ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Od roku szkolnego 2009/2010 ulegają zmianie zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski. Zmiana polega na wprowadzeniu systemu ELEKTRONICZNEGO NABORU do tych szkół. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 1. 2. 3. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

19 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Rekrutacja II. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW Kandydaci do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju składają podania (wygenerowane z elektronicznego systemu naboru) w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w okresie od 4 maja 2009 do 16 czerwca 2009r. Składane podanie musi być potwierdzone podpisem rodzica lub prawnego opiekuna kandydata. Kandydaci, którzy nie mają dostępu do systemu elektronicznego naboru mogą zarejestrować się w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru i wygenerować niezbędne dokumenty. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

20 Rekrutacja III. ZASADY KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW Do klasy pierwszej przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 90 punktów (suma punktów za oceny na świadectwie z wybranych zajęć oraz za wyniki egzaminu gimnazjalnego). Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do szkoły: 1) egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów (50 pkt za część humanistyczną i 50 pkt za część matematyczno-przyrodniczą) 2) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej (z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnie z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych) – maksymalnie 76 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia: celujący- 19 punktów bardzo dobry- 15 punktów dobry- 10 punktów dostateczny- 5 punktów dopuszczający- 2 punkty 3) inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 24 punkty: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów, b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie: potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty: al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

21 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Rekrutacja - finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty - finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 7 punktów zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół – 4 punkty potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie - 3 punkty, na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty lub szczeblu wojewódzkim - 3 punkty potwierdzone osiągnięcia artystyczne – maksymalnie - 3 punkty, na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty lub szczeblu wojewódzkim - 3 punkty. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. - 2 punkty. 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od wcześniej wymienionych kryteriów Konkursami wcześniej wymienionymi, są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, historii, informatyki oraz konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej”. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

22 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Rekrutacja 4. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa i szczególne osiągnięcia wymienione w pkt 3. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2. Przedmioty brane pod uwagę przy wyliczaniu punktów do planowanych klas. Klasa I a, e, f Klasa 1 b, d Klasa 1 c, h Klasa 1 g język polski matematyka język obcy historia fizyka biologia geografia al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

23 Rekrutacja SZKOŁA ZAPEWNIA KONTYNUACJĘ NAUKI JĘZYKA OBCEGO Z GIMNAZJUM. Uczeń wskazuje dwa języki obce dodatkowe (z niżej podanego wykazu), a szkoła zapewnia naukę jednego z nich. Przewidywany przydział kierunków i języków obcych dla klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010: Lp. Klasa - przewidywany kierunek Język obcy zaawansowany kontynuacja z gimnazjum Drugi język obcy od podstaw – do wyboru 1 1 A (humanistyczny) j. angielski j. niemiecki j. francuski j. łaciński 2 1 B (matematyczno-fizyczny) j. rosyjski - 3 1 C (biologiczno-chemiczny) 4 1 H (biologiczno-chemiczny) 5 1 D (matematyczno-informatyczny) 6 1 E (ogólny) j.niemiecki 7 1 F (ogólny) j. Niemiecki j. włoski 8 1 G (ekonomiczny) j. Angielski j. Włoski al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

24 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Rekrutacja HARMONOGRAM REKRUTACJI Terminarz ogłoszony decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dnia r. od 04 maja do 16 czerwca - składanie w sekretariacie szkoły dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły (podań wygenerowanych w czasie rekrutacji elektronicznej), do dnia 22 czerwca godz doręczenie do sekretariatu szkoły kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat, od 23 czerwca do 24 czerwca - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, 25 czerwca godz ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły (lista opublikowana będzie na stronie internetowej oraz w szkole), do dnia 29 czerwca godz kandydaci umieszczeni na listach przyjętych zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, - oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, - 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, - kartę zdrowia i kartę szczepień, - inne zaświadczenia (np. informacja o dysleksji), - jeśli kandydat jest zainteresowany zamieszkaniem w internacie szkoły - podanie o przyjęcie do internatu (dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły), niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia traktowane jest jako rezygnacja ze szkoły, dnia 30 czerwca godz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, Rekrutacja dodatkowa - (przeprowadzana w przypadku, gdy w oddziałach pozostaną wolne miejsca) od 30 czerwca do 2 lipca godz kandydat, biorący udział w rekrutacji dodatkowej, zobowiązany jest dostarczyć oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia – kopie nie będą przyjmowane, dnia 3 lipca godz ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej, do 28 sierpnia - odbędzie się rekrutacja dodatkowa dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w terminie 3, 4 i 5 czerwca lub nie zostali przyjęci w terminie dodatkowym do 3 lipca.. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

25 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Artykuły Baza szkoły Szkoła posiada: nową pełnowymiarową halę sportową, trzy nowoczesne pracownie komputerowe, centrum multimedialne – współfinansowane przez EFS, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, internat. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

26 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Artykuły Koła zainteresowań: taneczne, teatralne, informatyczne, kabaretowe, klub przyszłych prawników, zajęcia sportowe: - piłka siatkowa, - piłka ręczna, - piłka nożna, - koszykówka, - lekkoatletyka - tenis stołowy, - pływanie. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

27 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Artykuły Koła przedmiotowe: polonistyczne, języka angielskiego, języka łacińskiego, języka niemieckiego, historyczne, matematyczne, biologiczne. al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

28 Artykuły Artykuły pisane i nadsyłane przez uczniów naszego liceum. Lista artykułów znajduje się na stronie liceum: al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

29 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

30 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

31 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

32 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

33 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

34 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

35 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

36 Galeria

37 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

38 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

39 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Galeria al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)

40 al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko-Zdrój, tel/fax: (041) 378 36 53
Zapraszamy ! al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)


Pobierz ppt "al. Mickiewicza 13, Busko-Zdrój, tel/fax: (041)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google