Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DRODZY RODZICE ! Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DRODZY RODZICE ! Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach."— Zapis prezentacji:

1 DRODZY RODZICE ! Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach osób znanych.To jednak, naszym zdaniem, stwarza ryzyko popełniania przez rodziców błędów wychowawczych. Zadaniem nauczyciela jest, więc wyposażenie Rodziców w wiedzę, która ułatwi kierowanie dzieckiem. Dlatego proponujemy Wam, Drodzy Rodzice, byście lepiej poznali swoje dziecko, właściwości jego rozwoju psychofizycznego i potrzeby (bezpieczeństwa, akceptacji, miłości), możliwości itp. Mamy nadzieję, że pomoże w tym Państwu nasze szkolne CZASOPISMO DLA RODZICÓW. Redakcja : Ewa Lis Alina Kwaśna-Kargol

2 Taki był początek SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 1 LISTOPAD 2000 CZASOPISMO "Posiadanie dzieci nie czyni z nas jeszcze rodziców, podobnie jak nie stajemy się pianistami tylko, dlatego, że mamy w domu fortepian. Spis treści 1.Rozmawiajmy z sobą – na podstawie artykułu E. Wieczorka z ŻYCIA SZKOŁY. 2.Uczucia to cecha człowieczeństwa. 3.Nasze kalendarium 4.Agresja a komputer – opracowanie B. Polnik. 5.Lista gier komputerowych z zaznaczeniem gier o szczególnej brutalności. Fragment: Rozmawiajmy z sobą Dialog to dzisiaj słowo klucz, którym próbuje się otwierać zamknięte drzwi trudnych odniesień międzyludzkich. Czy rzeczywiście jest tak skuteczny jako metoda pracy wychowawczej? Czy każdemu można go polecić? Czy umiemy posługiwać się metodą dialogu w spotkaniu z drugim człowiekiem? Jak dialog wpływa na budowanie jedności w relacjach wewnątrz rodziny czy społeczności szkolnej? Spróbujmy się nad tym zastanowić.

3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 2 STYCZEŃ 2001 CZASOPISMO To tylko jest w człowieku trwałe i mocne, co wessie w siebie w pierwszej epoce życia...późniejsze odzwyczajanie się od tego, co zostało przyswojone w dzieciństwie, bywa albo zupełnym niepodobieństwem, albo też następuje bardzo późno... Jan Amos Komeński Spis treści 1.Potrzeby psychiczne dziecka – opracowanie na podstawie Vademecum dla rodziców - Ewa Lis 2.Kochać znaczy rozumieć – opracowanie na podstawie Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… – A. Kargol 3.Słowa, słowa słowa – B. Drozd 4.Z życia szkoły 5.Dalszy ciąg – zestaw gier komputerowych, które wywierają negatywny wpływ na psychikę dziecka Fragment: Potrzeby psychiczne dziecka. CZY WY MNIE ROZUMIECIE... W procesie rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa prawidłowe zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcję regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Dla rodziców, pragnących zrozumieć zachowanie ich dziecka oraz świadomie nim kierować, niezbędna jest wiedza dotycząca, jego głównych potrzeb. Znajomość i rozumienie potrzeb dziecka zapewnia prawidłowy jego rozwój oraz stwarza warunki sprzyjające jego sprawnemu funkcjonowaniu w domu rodzinnym, szkole i grupach rówieśniczych...

4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 3 KWIECIEŃ 2001 CZASOPISMO "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO ( ). Spis treści 1.Skąd się biorą frustracje? – opracowanie na podstawie Vademecum dla rodziców – E. Lis 2.Etykiety i przezwiska – opracowanie na podstawie Jak mówić, żeby dzieci… – A. Kargol 3.Uwaga, problem – narkotyki! – opracowanie M. Dejneka 4.Zapobiegamy skrzywieniom kręgosłupa – opracowanie A. Madej 5.Nadpobudliwość u dzieci – opracowanie M. Matyja 6.Z życia szkoły. Fragment: Etykiety i przezwiska Nikt z nas dorosłych i dzieci nie lubi etykietek i przezwisk. A często to my rodzice i nauczyciele określamy dziecko mianem: ograniczonego, nieposłusznego, złego czy też cudownego lub genialnego. Nazywamy pociechę guzdrałą, nieodpowiedzialnym, nieposłusznym, nieśmiałym, krętaczem, impulsywnym, niezbyt zdolnym, leniem, roztrzepanym, kłamczuchem, uparciuchem. Z wrodzoną sobie przekorą dostosowują się do określeń dorosłych. Jeżeli często określasz dziecko mianem "półgłówka" może ono zacząć tak myśleć o sobie. Jeżeli twierdzisz, że twoje dziecko jest złośliwe, jest szansa, że będzie chciało ci pokazać, jak bardzo potrafi być złośliwe.

5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 4 WRZESIEŃ 2001 CZASOPISMO Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi... Można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, Przemówmy do serca, odczują nas... Janusz Korczak Spis treści 1.Jaki stosunek do ocen szkolnych powinni mieć rodzice? – opracowanie na podst.: Vademecum dla rodziców – E. Lis 2.Ocenianie… - opracowanie na podstawie artykułów z Życia szkoły – A. Kargol 3.Ćwiczenia korektywne stopy – opracowanie A. Madej 4.W jaki sposób uczyć dyscypliny dzieci nadpobudliwe? – opracowanie M. Matyja 5.Rodzicu pamiętaj o tym, że… 6.Z życia szkoły. Fragment: W jaki sposób uczyć dyscypliny dzieci nadpobudliwe? 1.Przy ustanawianiu reguł postępowania i stosowania kar kieruj się rozwagą i logiką. 2.Mów powoli, nie podnoś głosu. Gniew to rzecz normalna, ale można go opanować. 3.Unikaj nieustannie negatywnego podejścia typu: Przestań, Nie rób tego, Nie... 4.Odróżniaj zachowanie, które ci się nie podoba od osoby dziecka, które lubisz. Na przykład: Lubię cię, nie lubię natomiast, jak roznosisz błoto po mieszkaniu. 5.Ustal dla dziecka dokładny plan dnia. Wyznacz godziny wstawania, posiłków, zabawy, oglądania telewizji, nauki, wykonywania obowiązków domowych i kładzenia się do łóżka. Jeśli dziecko go zmieni, wykaż pewną elastyczność, ale nadal wymagaj przestrzegania samej zasady…

6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 5 LISTOPAD 2001 CZASOPISMO Naród, który nie czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, przy urnach wyborczych. Te decyzje odbijają się całym narodzie. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji. Jim Trelease Spis treści 1.Kara, nagroda lub… - opracowanie na podst. książki T. Gordon Wychowanie bez porażek – E. Lis 2.Cała Polska czyta dzieciom – opracowanie E. Lis 3.Czytanie – opracowanie A. Kargol 4.Czy moje dziecko jest dyslektykiem? – opracowanie M. Matyja 5.Czym jest dyskalkulia? – opracowanie E. Majchrzak 6.Pływanie to zdrowie – opracowanie A. Madej 7.Z życia szkoły. Fragment: Czym jest dyskalkulia? Rodzicu, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko ma duże problemy z nauczeniem się tabliczki mnożenia, rachowaniem sposobem pisemnym możesz podejrzewać, iż dziecko może być dyskalkulikiem. Jeśli będzie uzdolnione matematycznie, będzie rozwiązywało nawet trudne, złożone zadania, wymagające logicznego myślenia, poprawnej analizy matematycznej w głowie, a poważne trudności pojawią się gdy będzie musiało zapisać swoje obliczenia, podać poprawny wynik obliczeń, bowiem dyskalkulik może popełniać błędy rachunkowe.

7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 6 STYCZEŃ 2002 CZASOPISMO Wiem, że nie mogę nauczyć nikogo niczego. Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć. C. Rogers Spis treści 1.One tez chcą być kochane – opracowanie E. Lis 2.Czytanie – rodzaje metod pracy z tekstem – opracowanie A. Kargol 3.Dziecko agresywne – przyczyny, objawy, przeciwdziałanie – opracowanie zespół nauczycieli 4.Aktywność ruchowa dzieci z chorobami dróg oddechowych – opracowanie A. Madej 5.Kwestionariusz objawów dysleksji – przygotowanie E. Lis 6.Z życia szkoły Fragment: Czytanie – rodzaje metod pracy z tekstem Dzieci wdrażane do ćwiczeń w cichym czytaniu lepiej potrafią przygotować się do lekcji. Osiąganie samodzielności w pracy z tekstem budzi u nich wiarę we własne siły, zaspakaja ich wrodzoną ciekawość, daje możliwość urozmaicenia i wzbogacenia pracy domowej. Właśnie w oparciu o ciche czytanie powstają szerokie możliwości organizowania pracy domowej ucznia, np; przeczytaj po cichu tekst, wybierz sobie dowolny urywek, który ci się najbardziej podoba i zilustruj go itp. W ćwiczeniach w cichym czytaniu ze zrozumieniem stosuje się zasadę stopniowania trudności …

8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 7 KWIECIEŃ 2002 CZASOPISMO...dziecko nie jest tylko jakąś niedojrzałą istotą o utajonych zadatkach, do której dorosły miałby się zbliżać z wielką ostrożnością i zręcznością, aby stopniowo wydobywać na jaw ukryte zarodki działania. Dziecko jest już intensywnie czynne, a zagadnienie wychowania polega na ujęciu w karby tych czynności, na nadaniu im kierunku. J. Dewey, Wybór pism pedagogicznych, Ossolineum, 1967, s. 96 Spis treści 1.Co to jest konformizm? – opracowanie E. Lis 2.Jak wychowywać – opracowanie na podstawie K. Zielińskiej Moje zdrowie – A. Kargol 3.Czy jesteście dobrymi rodzicami – opracowanie A. Kargol 4.Uczenie tolerancji pilnym zadaniem wychowawczym – opracowanie M. Matyja, I. Łabuz, B. Polnik, M. Jagielski 5.Warto przeczytać – opracowanie na podstawie czasopisma Przekrój – M. Kania 6.Z życia szkoły. Fragment:Warto przeczytać Obalmy mit, że najważniejsze, co dorośli powinni w dzieciach kształtować – to pewność siebie, samodzielność, dodajemy jeszcze tak modną obecnie asertywność. Mamy wychować dzieci, które są również obowiązkowe, pracowite, punktualne, uczciwe, prawe, sprawiedliwe, dobre dla innych, które potrafią zachować się kulturalnie, potrafią czekać i zharmonizować zaspokajanie swoich potrzeb z regułami życia w społeczeństwie. Dzieci muszą być również nauczone posłuszeństwa. A ponieważ czasem sensu reguł współżycia społecznego dziecko nie jest w stanie jeszcze zrozumieć, nie możemy dać mu praw ludzi dorosłych, w tym nieograniczonego prawa decydowania o sobie…

9 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 8 WRZESIEŃ 2002 CZASOPISMO Każde dziecko jest nowem i niepowtarzalnem zdarzeniem w świecie; każde dziecko kryje w tajemnej głębi wiele sił rozmaitych (…) od pierwszych chwil życia osobowość zabarwiona jest czymś indywidualnym, co z początku występuje słabo i niejasno, lecz szuka sobie wyrazu bardziej pełnego i dorównanego i znajduje go z biegiem lat w większym lub mniejszym stopniu. W. Zienkowski. Psychologia dziecka Spis treści 1.Wychowawcze oddziaływanie rodziny – opracowanie na podstawie artykułu z Internetu – E. Lis 2.Dziecko nieśmiałe – opracowanie M. Matyja 3.Kontrola i ocena osiągnięć ucznia klas I – III – opracowanie A. Kargol 4.Rozwijanie postawy ekologicznej dzieci – opracowanie A. Kargol 5.Czym żyje dziecko? – opracowanie E. Lis – przedruk z miesięcznika Rodzice w Szkole, nr 3/ Promocja zdrowia dla twojego dziecka 7.Z życia w szkole. Fragment: Wychowawcze oddziaływanie rodziny Rodzina jest tym środowiskiem, które wywiera najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Jej znaczenie jest tak wielkie, dlatego że wpływ ten rozpoczyna się bardzo wcześnie i trwa zazwyczaj nieprzerwanie przez bardzo długi okres życia, dodatkowo zwiększając silną więź uczuciową łączącą dziecko z bliskimi mu osobami. Oddziaływanie na postawy dziecka może mieć charakter pozytywny lub negatywny – w zależności od postaw w rodzinie, od poziomu kultury, sposobu życia i zainteresowań. Często jest tak, że dziecko traktowane jest w rodzinie jako istota, którą się kocha i otacza na każdym kroku troską i opieką, niewiele w zamian wymagając.

10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 9 LISTOPAD 2002 CZASOPISMO Wierz w siebie, abyś także mógł uwierzyć w ludzi. Poszukaj dobra w świecie, świat znajdzie je w Tobie. Rywalizuj ze sobą, nie narzekaj - zmieniaj. Sięgnij gwiazd, byś mógł innym wskazać do nich drogę. Spis treści 1.Jak stać się przyjacielem własnego dziecka? – opracowanie E. Lis – na podstawie artykułu z Internetu 2.Wychowanie przez przykład – opracowanie Cz. Dworak 3.Jak zapobiegać telemanii u dzieci? – opracowanie E. Lis 4.Kto czyta – nie błądzi – opracowanie M. Matyja 5.Staramy się o certyfikat Szkoły z klasą – opracowanie M. Mazurek 6.Z życia szkoły 7.Informacja o wynikach SPRAWDZIANU 2002 – opracowanie M. Mazurek Fragment: Wychowanie przez przykład Z pytaniem o to, jak wychować dziecko, by wyrosło na dobrego człowieka, borykają się wszyscy rodzice. Co powinniśmy zrobić, jako rodzice i nauczyciele, aby jak najlepiej przekazać pokoleniu naszych dzieci i uczniów przekonania, którym hołdujemy?

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 10 STYCZEŃ 2003 CZASOPISMO Z braku znajomości natury dzieci wypływają tysięczne błędy i pomyłki i wywołują między rodzicami a dziećmi antagonizm, tak często w naszych czasach zatruwający życie rodzinne. E. Key.Stulecie dziecka Spis treści 1.Przyczyny stresy szkolnego – opracowanie M. Matyja 2.Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym? – opracowanie Cz. Dworak 3.Wspólne posiłki dobrze wpływają na zdrowie psychiczne dziecka – opracowanie A. Kargol 4.Komputer, a dziecko w wieku wczesnoszkolnym – opracowanie B. Polnik 5.W świecie teatru – opracowanie A. Kargol 6.Nasi uczniowie twórcami 7.Z życia w szkole. Fragment: Nasi uczniowie twórcami Jestem Jestem wesoła!! Dlaczego? Nie wiem Jestem szczęśliwa!!! Dlaczego? Nie powiem Jestem genialna! Jestem? Jestem! Ludzie po prostu JESTEM!!! Kinga Orczyk

12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 11 MAJ 2003 CZASOPISMO Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: Cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym I domagać się ze wszystkich sił, Tego czego się pragnie. Paulo Coelho Spis treści 1.Szukanie drogi do swego dziecka – opracowanie na podstawie Internetu E. Lis 2.Próg szkolny jako zmiana – opracowanie A. Kargol 3.Motywacja uczenia się 4.Z życia szkoły 5.Wykaz lektur szkolnych Fragment: Szukanie drogi do swego dziecka "Kochana Mamo! Kochany Tato! Wiem, że mnie kochacie, ale: A. Jestem młoda i potrzebuję więcej swobody. Miej więcej do mnie zaufania. Przecież widzisz, że na razie w życiowych sprawach Cię nie zawiodłam. B. Dlaczego nigdy nie powiedzieliście mi, że jesteście dumni z tego, kim jestem i co sobą prezentuję? Nie porównujcie mnie z innymi, bo to boli. Każdy człowiek jest inny i w każdym może być coś innego dobre i wartościowe. C. Nie mów nigdy "jak ja byłam (em) w twoim wieku... ". Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału, bo każdy ma swoje wady i przymioty. Zmieniły się czasy i zmienili się ludzie. D. Nie mówcie, że kocham Was tylko wtedy, gdy coś potrzebuję. To jest nieprawda, tylko Wy nie zauważacie dowodów mojej miłości. Czuję się wtedy poniżona i nawet jeśli coś od Was dostanę, czego pragnę, to traktuję to jak jałmużnę. E. Gdy wracam do domu i mówię, że dostałam "trójkę", to zaraz awantura, dlaczego nie wyżej! ….

13 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 12 WRZESIEŃ 2003 CZASOPISMO Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy rację. Andre Malraux Spis treści 1.Dojrzałość szkolna – opracowanie E. Lis 2.Blokady emocjonalne w uczeniu się matematyki – opracowanie Cz. Dworak 3.Moje dziecko kłamie – opracowanie M. Dejneka 4.Siedem błędów, których możesz uniknąć – opracowanie E. Lis 5.Przyczyny agresji – opracowanie na podstawie Internetu E. Lis 6.Z życia szkoły Fragment: Blokady emocjonalne w uczeniu się matematyki Uczenie się matematyki nie jest uwarunkowane występowaniem jakiś specjalnych zdolności lecz opiera się na procesach psychicznych. Każdy normalny uczeń może przyswoić podstawowe pojęcia i umiejętności matematyczne. Należy tylko ukształtować psychiczną dojrzałość do uczenia się matematyki. Najważniejsze jest to, aby dziecko osiągnęło wysoki poziom odporności emocjonalnej na trudne sytuacje trudne…

14 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 13 STYCZEŃ 2004 CZASOPISMO Będąc człowiekiem, masz prawo do błędu, Ale masz prawo tylko do takiego błędu, który potrafisz naprawić R. Krynicki Spis treści 1.Jak pomagać swojemu dziecku przejść przez szkołę – opracowała na podstawie Internetu – E. Lis 2.Kochana mamo! Kochany tato! Czym dla was jest poczucie własnej wartości? – opracowała Cz. Dworak 3.Plan imprez kulturalnych 4.Hałas atakuje – opracowała M. Kania 5.Umiejętność posługiwania się językiem obcym, przepustką do… - opracowała B. Górnicka Fragment: Hałas atakuje Hałas szkodzi zdrowiu – powodując: nerwowość, rozdrażnienie, obniżenie koncentracji i zdolności obserwacji, przedwczesne zmęczenie, bezsenność, zaburzenia krążenia krwi, trawienie, podwyższenie ciśnienia krwi, Choroby serca i żołądka…

15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 14 KWIECIEŃ 2004 CZASOPISMO Co to jest tolerancja? Tolerancja jest udziałem ludzkości.Jesteśmy wszyscy ulepieni ze słabości i błędów; wybaczajmy sobie wzajemnie naszą głupotę Wolter Spis treści 1.Szczerze rozmawiaj z dzieckiem – opracowanie E. Lis 2.Rola rodziny w budowaniu systemu wartości dziecka – opracowanie A. Kargol 3.Czy moje dziecko jest nadpobudliwe? – opracowanie D. Stawarczyk 4.Z życia szkoły 5.Wycieczki szkolne – opracowanie A. Kargol 6.Co się psuje od telewizora – opracowanie M. Mazurek 7.Chrońmy naszą Ziemię i nas samych – opracowanie I. Podsiadły Fragment: Rola rodziny w budowaniu systemu wartości dziecka … Musze wiedzieć co potrafię, muszę wiedzieć, że jestem człowiekiem i mam swoja godność, która wymaga obrony. Niezaspokojone potrzeby w rodzinie powodują negatywny obraz samego siebie, dziecko cierpi i odbiera świat jako zły. Nic nie potrafię. Nie wiem kim jestem. Nic nie jestem wart. Jestem zły….

16 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 15 WRZESIEŃ 2004 CZASOPISMO Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym dnia dzisiejszego, to nade wszystko życzę, aby coraz silniej odczuwali smak dawania, a coraz słabiej smak brania. Dawanie bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym, którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu, bowiem rośnie prawdziwa radość życia. A. Kamieński Spis treści 1.Jak szybko i skutecznie uczyć się – opracowanie A. Kargol 2.Miłość mądra i niemądra – opracowanie na podstawie Wychowanie na co dzień – B. Górnicka 3.Istotne potrzeby naszych dzieci – opracowanie M. Jagielski 4.Dziecko zdolne – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis 5.Internet – korzyści i zagrożenia – opracowała B. Polnik 6.Pierwszak powinien umieć na starcie – opracowanie E. Lis 7.Plan imprez kulturalnych Fragment: Internet – korzyści i zagrożenia W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania w szkole z Internetu przez uczniów, na prośbę nauczycieli informatyki, Rada Rodziców zakupiła do pracowni informatycznej program OPIEKUN. Program ten cenzuruje niebezpieczne bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych. Obecnie w programie wyodrębniono cztery kategorie tematyczne. Są to: - pornografia; - sekty satanizm; - przemoc i narkotyki…

17 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 16 GRUDZIEŃ 2004 CZASOPISMO Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada." Święty Augustyn Spis treści 1.Postawy rodziców wobec pracy domowej uczniów – opracowanie A. Kargol 2.Dziecko biernym palaczem – opracowała Cz. Dworak 3.Najczęściej spotykane błędy w wypowiedziach uczniów szkół podstawowych – opracowanie na podstawie Internetu – B. Kowalska 4.Istotne potrzeby naszych dzieci – opracowanie M. Jagielski 5.Czym jest Internet? – opracowanie E. Majchrzak Fragment: Dziecko biernym palaczem Według szacunkowych danych około czterech milionów polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego. Jest zdecydowanie najczęstszy spośród otaczających je szkodliwych czynników. Wpływa na młody organizm wielokierunkowo i w sposób złożony. Poziom nikotyny u palaczy biernych jest identyczny jak u palaczy, którzy nie zaciągają się dymem. Bierny palacz wdycha zalegający w pomieszczeniu dym, jego strumień boczny, w którym stężenie substancji rakotwórczych jest 50 razy większe niż w strumieniu głównym. Tak więc biernie palenie może być bardziej niebezpieczne od czynnego.

18 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 17 LUTY 2005 CZASOPISMO "Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim." Janusz Korczak. Spis treści 1.Motylek w occie, czyli sposób na toksycznych ludzi – opracowanie na podstawieCharakterów, nr2/2004 – E. Lis 2.Dlaczego dziecko kłamie? – opracowanie A. Kargol 3.Związki pomiędzy aktywnością fizyczną a konkretnymi umiejętnościami – opracowanie M. Jagielski 4.Zapobieganie zagrożeniom komputerowym – opracowanie E. Majchrzak 5.Kocha się mimo wszystko – opracowanie Cz. Dworak 6.Szkolne Koło PCK Fragment: Motylek w occie, czyli sposób na toksycznych ludzi Reasumując: Traktuj siebie i partnera jak równie ważne osoby. Unikaj atakowania lub podporządkowywania się cudzym wymaganiom. Informuj o swoich myślach i uczuciach, bez pouczania, krytyki i okazywania wyższości. Zachowaj spokój. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Wyprostuj się - taka postawa ułatwi głębokie oddychanie, pomoże zmniejszyć napięcie i jaśniej myśleć. Bądź zwięzły i precyzyjny - pomoże ci to utrzymać uwagę słuchacza i zwiększy moc przekazu…

19 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 18 KWIECIEŃ 2005 CZASOPISMO W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; (...) umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich Jan Paweł II Spis treści 1.Zatrudnię osoby w charakterze rodziców – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis 2.Książka w życiu dziecka – opracowanie A. Kargol 3.Dlaczego warto uprawiać sport – opracowanie M. Jagielski 4.Z życia szkoły 5.Jak być rodzicem – opracowanie Cz. Dworak 6.Jak interweniować – komputer – opracowanie E. Majchrzak 7.Uzależnienie od Internetu – opracowanie B. Polnik Fragment: Książka w życiu dziecka Dzieci coraz mniej czytają. Wybierają gry komputerowe, filmy. My, nauczyciele staramy się rozwijać zainteresowania czytelnicze swoich uczniów, bo wiemy jak wielką rolę w życiu każdego z nas odgrywa książka. Książka to przewodniczka życia: przekazuje wiedzę o świecie i ludziach kształci ucznia pobudza wyobraźnię…

20 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 19 LISTOPAD 2005 CZASOPISMO.... Dziecko rodzi się czyste i od rodziców uczy się cnoty lub występku, dziecko bowiem podobne jest do lustra, które tylko to odbija, co się przed nim znajduje (Mahkota Segala Radia Mądrości palmowego liścia) Spis treści 1.Jak się uczyć? – opracowanie B. Kowalska 2.Praca domowa ucznia – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis 3.Nauczyciel z klasą – opracowanie – E. Lis 4.Z ekologią na ty – opracowanie A. Kargol 5.Jak rozkochać dziecko w książkach – opracowanie A. Kargol 6.Z życia w szkole 7.Kwestionariusz dla rodziców – Czy państwa dziecko jest gotowe do szkoły? – opracowanie E. Poznańska Fragment: Praca domowa ucznia Pomoc rodziców lub starszego rodzeństwa powinna sprowadzać się do: Wyjaśnienia tego, czego dziecko nie rozumie. Podpowiedzenia co należy zrobić. Zalecenia dodatkowych ćwiczeń ułatwiających wykonanie zadania. Odpytanie dziecka. Czasami dziecku wystarczy obecność kogoś bliskiego podczas odrabiania lekcji. Wówczas czuje się pewniej, bezpieczniej, pracuje szybciej i staranniej.

21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 20 KWIECIEŃ 2006 CZASOPISMO Kto ma silną wolę i silną chęć służby ludziom Temu życie pięknym będzie snem, Choćby droga do celu była poplątana A myśli niespokojne... Janusz Korczak Spis treści 1.Czy należy kontrolować jakie bajki oglądają w telewizji nasze dzieci – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis 2.Czego potrzebuje dziecko? – opracowanie B. Kowalska 3.Polacy nie gęsi i swój język mają – opracowanie na podstawie Internetu – B. Kowalska 4.BHP pracy z komputerem – opracowanie E. Majchrzak 5.Wulgaryzmy u dzieci – opracowanie na podstawie Wychowanie na co dzień – A. Kargol 6.Tornado w rodzinie – dziecko z ADHD – opracowanie E. Rduch i D. Stawarczyk 7.Zrównoważony system odrabiania lekcji – opracowanie E. Lis Fragment: Polacy nie gęsi i swój język mają Niepokojącym zjawiskiem wydaje się być zaśmiecanie mowy ojczystej zwrotami pochodzącymi z języków obcych. Nikt oczywiście nie będzie miał pretensji o używanie słów dawno wrosłych do polszczyzny, które w pełni się z nią zasymilowały ( jak: pilot, radio, rakieta, komputer czy telefon). Nie ma też sensu podważanie sensowności używania wyrazów nie mających w języku polskim lepszych odpowiedników….

22 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 21 WRZESIEŃ 2006 CZASOPISMO Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy, by rozpoczęty rok szkolny był spokojny, bezkonfliktowy, bezstresowy, by przyniósł wiele zadowolenia, sukcesów, drobnych i większych radości. Redakcja Ewa Lis i Alina Kargol Spis treści 1.20 reguł wychowania dzieci – opracowanie E. Lis 2.Jak zachęcić dziecko do czytania? – opracowanie na podstawie Internetu – A. Kargol 3.Życie rodzinne jest pierwszą szkołą – opracowanie B. Kowalska 4.Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży – opracowanie B. Górnicka 5.Co robić, gdy inne dzieci wyśmiewają się z naszego dziecka? – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis 6.Nowa pracownia komputerowa – opracowanie M. Mazurek 7.Z życia szkoły. Fragment: Jak zachęcić dziecko do czytania? Czynność czytania nie może być kojarzona z zajęciem negatywnym. Aby tak się nie stało, nie powinno być ono kojarzone jako konkurencja dla ulubionych zajęć dzieci (komputer, sport, zabawa ). W przeciwnym bowiem razie staniemy od razu na pozycji przegranej. Łatwiejsze zadanie na pewno będą mieli ci rodzice, którzy sami lubią czytać i mają bogaty księgozbiór w domu. Dzieci bowiem ich naśladują, chcą im zaimponować, zwrócić uwagę na własną osobę (tak się dzieje szczególnie w przypadku tych najmłodszych). Dobry kontakt z książką jest bowiem,,inwestycją w ich przyszłość …

23 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 22 GRUDZIEŃ 2006 CZASOPISMO "Dzieci są zwierciadłami. Kiedy znajdują się w obecności miłości, to ją odbijają. Kiedy miłości nie ma, nie mają czego odbijać." Anthony de Mello Spis treści 1.Zaprogramowane dzieci – opracowanie na podstawie Dobre rady – J. Nieświec 2.Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo? – opracowanie na podstawie materiałów z PPP – I. Podsiadły 3.Tacy sami – tolerancja czy tolerowanie – opracowanie nauczyciel Przedszkola Specjalnego – J. Czoch 4.Nie krzycz na mnie – opracowanie A. Kargol 5.Z życia szkoły 6.Lata dzieciństwa – opracowanie E. Lis Fragment: Tacy sami – tolerancja czy tolerowanie Od grudnia 2006r. organizowane są w naszej szkole dodatkowe zajęcia, zgodnie z programem wychowawczym pt. Tacy sami, opracowanym przez: mgr J. Łodzińska – Czoch (nauczyciela przedszkola specjalnego), mgr W. Wieczorek (nauczyciela kształcenia zintegrowanego. Program zakłada przybliżenie uczniom klas kształcenia zintegrowanego szkół podstawowych problematyki dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych, uczenia tolerancji i poczucia empatii wobec dzieci chorych oraz rozumienie specyfiki postrzegania świata przez dzieci z różnymi deficytami rozwoju. Zdobyta wiedza pomoże uczniom zrozumieć inność drugiego człowieka, nauczy szacunku, wzbogaci ich system wartości, a być może zachęci do propagowania idei integracji w najbliższym dzieciom środowisku. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie będą poznawać trudności jakie pokonuje dziecko niepełnosprawne.

24 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR 23 LUTY 2007 CZASOPISMO "Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło" Antyfanes Spis treści 1.Rodzina środowiskiem rozwoju i kształtowania osobowości dziecka – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis 2.Czy twoje dziecko jest ofiarą przemocy w szkole? – opracowanie B. Górnicka 3.Dobry nauczyciel – opracowanie A. Kargol 4.Błędy wychowawcze – opracowanie na podstawie Internety – B. Kowalska 5.Media przyjaciel czy wróg rodziny – opracowanie I. Łabuz 6.Z życia szkoły Fragment: Czy twoje dziecko jest ofiarą przemocy w szkole? Jakie formy przemocy występują w szkole? 1. Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, podstawianie nogi, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności. Przemoc fizyczna może być stosowana bezpośrednio lub pośrednio-gdy skłaniamy do tego innych. 2. Przemoc werbalna i niewerbalna – dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, ośmieszanie, przeszkadzanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (osobiście lub za pomocą Internetu), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów, i.t.p.


Pobierz ppt "DRODZY RODZICE ! Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google