Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DRODZY RODZICE !   Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DRODZY RODZICE !   Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach."— Zapis prezentacji:

1 DRODZY RODZICE ! Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach osób znanych .To jednak, naszym zdaniem, stwarza ryzyko popełniania przez rodziców błędów wychowawczych. Zadaniem nauczyciela jest, więc wyposażenie Rodziców w wiedzę, która ułatwi kierowanie dzieckiem. Dlatego proponujemy Wam, Drodzy Rodzice, byście lepiej poznali swoje dziecko, właściwości jego rozwoju psychofizycznego i potrzeby (bezpieczeństwa, akceptacji, miłości), możliwości itp. Mamy nadzieję, że pomoże w tym Państwu nasze szkolne CZASOPISMO DLA RODZICÓW. Redakcja : Ewa Lis Alina Kwaśna-Kargol

2 Dla rodziców Taki był początek Dziecko w świecie Spis treści
Rozmawiajmy z sobą – na podstawie artykułu E . Wieczorka z “ŻYCIA SZKOŁY”. Uczucia to cecha człowieczeństwa . Nasze kalendarium Agresja a komputer – opracowanie B. Polnik. Lista gier komputerowych z zaznaczeniem gier o szczególnej brutalności. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR LISTOPAD 2000 CZASOPISMO Dla rodziców Dziecko w świecie Fragment: Rozmawiajmy z sobą Dialog to dzisiaj słowo klucz, którym próbuje się otwierać zamknięte drzwi trudnych odniesień międzyludzkich. Czy rzeczywiście jest tak skuteczny jako metoda pracy wychowawczej? Czy każdemu można go polecić? Czy umiemy posługiwać się metodą dialogu w spotkaniu z drugim człowiekiem? Jak dialog wpływa na budowanie jedności w relacjach wewnątrz rodziny czy społeczności szkolnej? Spróbujmy się nad tym zastanowić. "Posiadanie dzieci nie czyni z nas jeszcze rodziców, podobnie jak nie stajemy się pianistami tylko, dlatego, że mamy w domu fortepian.”

3 Dla rodziców SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Spis treści
Potrzeby psychiczne dziecka – opracowanie na podstawie Vademecum dla rodziców - Ewa Lis Kochać znaczy rozumieć – opracowanie na podstawie „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…” – A. Kargol Słowa, słowa słowa – B. Drozd Z życia szkoły Dalszy ciąg – zestaw gier komputerowych, które wywierają negatywny wpływ na psychikę dziecka NR STYCZEŃ 2001 CZASOPISMO Dla rodziców CZY WY MNIE ROZUMIECIE... Fragment: Potrzeby psychiczne dziecka. W procesie rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa prawidłowe zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcję regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Dla rodziców, pragnących zrozumieć zachowanie ich dziecka oraz świadomie nim kierować, niezbędna jest wiedza dotycząca , jego głównych potrzeb. Znajomość i rozumienie potrzeb dziecka zapewnia prawidłowy jego rozwój oraz stwarza warunki sprzyjające jego sprawnemu funkcjonowaniu w domu rodzinnym, szkole i grupach rówieśniczych... „ To tylko jest w człowieku trwałe i mocne, co wessie w siebie w pierwszej epoce życia ...późniejsze odzwyczajanie się od tego, co zostało przyswojone w dzieciństwie, bywa albo zupełnym niepodobieństwem, albo też następuje bardzo późno...” Jan Amos Komeński

4 Dla rodziców DZIECKO W RODZINIE Spis treści
Skąd się biorą frustracje? – opracowanie na podstawie „Vademecum dla rodziców” – E. Lis Etykiety i przezwiska – opracowanie na podstawie „Jak mówić, żeby dzieci…” – A. Kargol Uwaga, problem – narkotyki! – opracowanie M. Dejneka Zapobiegamy skrzywieniom kręgosłupa – opracowanie A. Madej Nadpobudliwość u dzieci – opracowanie M. Matyja Z życia szkoły. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR KWIECIEŃ 2001 CZASOPISMO Dla rodziców DZIECKO W RODZINIE Fragment: Etykiety i przezwiska Nikt z nas dorosłych i dzieci nie lubi etykietek i przezwisk. A często to my rodzice i nauczyciele określamy dziecko mianem: ograniczonego, nieposłusznego, złego czy też cudownego lub genialnego. Nazywamy pociechę guzdrałą, nieodpowiedzialnym, nieposłusznym, nieśmiałym, krętaczem, impulsywnym, niezbyt zdolnym, leniem, roztrzepanym, kłamczuchem, uparciuchem. Z wrodzoną sobie przekorą dostosowują się do określeń dorosłych. Jeżeli często określasz dziecko mianem "półgłówka" może ono zacząć tak myśleć o sobie. Jeżeli twierdzisz, że twoje dziecko jest złośliwe, jest szansa, że będzie chciało ci pokazać, jak bardzo potrafi być złośliwe. "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich" Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO ( ).

5 Dla rodziców Spis treści
Jaki stosunek do ocen szkolnych powinni mieć rodzice? – opracowanie na podst.: „Vademecum dla rodziców” – E. Lis Ocenianie… - opracowanie na podstawie artykułów z „Życia szkoły” – A. Kargol Ćwiczenia korektywne stopy – opracowanie A. Madej W jaki sposób uczyć dyscypliny dzieci nadpobudliwe? – opracowanie M. Matyja Rodzicu pamiętaj o tym, że… Z życia szkoły. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR WRZESIEŃ 2001 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: W jaki sposób uczyć dyscypliny dzieci nadpobudliwe? 1.Przy ustanawianiu reguł postępowania i stosowania kar kieruj się rozwagą i logiką. 2.Mów powoli, nie podnoś głosu. Gniew to rzecz normalna, ale można go opanować. 3.Unikaj nieustannie negatywnego podejścia typu: „Przestań”, „Nie rób tego”, „Nie”... 4.Odróżniaj zachowanie, które ci się nie podoba od osoby dziecka, które lubisz. Na przykład: „Lubię cię, nie lubię natomiast, jak roznosisz błoto po mieszkaniu”. 5.Ustal dla dziecka dokładny plan dnia. Wyznacz godziny wstawania, posiłków, zabawy, oglądania telewizji, nauki, wykonywania obowiązków domowych i kładzenia się do łóżka. Jeśli dziecko go zmieni, wykaż pewną elastyczność, ale nadal wymagaj przestrzegania samej zasady… Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi ... Można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, Przemówmy do serca, odczują nas... Janusz Korczak

6 Dla rodziców Mam problem Spis treści
Kara, nagroda lub… - opracowanie na podst. książki T. Gordon „Wychowanie bez porażek’ – E. Lis Cała Polska czyta dzieciom – opracowanie E. Lis Czytanie – opracowanie A. Kargol Czy moje dziecko jest dyslektykiem? – opracowanie M. Matyja Czym jest dyskalkulia? – opracowanie E. Majchrzak Pływanie to zdrowie – opracowanie A. Madej Z życia szkoły. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR LISTOPAD 2001 CZASOPISMO Dla rodziców Mam problem Fragment: Czym jest dyskalkulia? Rodzicu, jeśli zauważysz, że Twoje dziecko ma duże problemy z nauczeniem się tabliczki mnożenia, rachowaniem sposobem pisemnym możesz podejrzewać, iż dziecko może być dyskalkulikiem. Jeśli będzie uzdolnione matematycznie, będzie rozwiązywało nawet trudne, złożone zadania, wymagające logicznego myślenia, poprawnej analizy matematycznej „w głowie”, a poważne trudności pojawią się gdy będzie musiało zapisać swoje obliczenia, podać poprawny wynik obliczeń, bowiem dyskalkulik może popełniać błędy rachunkowe. Naród, który nie czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, przy urnach wyborczych Te decyzje odbijają się całym narodzie Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji. Jim Trelease

7 Dla rodziców DZIECKO W RODZINIE Spis treści
One tez chcą być kochane – opracowanie E. Lis Czytanie – rodzaje metod pracy z tekstem – opracowanie A. Kargol Dziecko agresywne – przyczyny, objawy, przeciwdziałanie – opracowanie zespół nauczycieli Aktywność ruchowa dzieci z chorobami dróg oddechowych – opracowanie A. Madej Kwestionariusz objawów dysleksji – przygotowanie E. Lis Z życia szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR STYCZEŃ 2002 CZASOPISMO Dla rodziców DZIECKO W RODZINIE Fragment: Czytanie – rodzaje metod pracy z tekstem Dzieci wdrażane do ćwiczeń w cichym czytaniu lepiej potrafią przygotować się do lekcji. Osiąganie samodzielności w pracy z tekstem budzi u nich wiarę we własne siły, zaspakaja ich wrodzoną ciekawość, daje możliwość urozmaicenia i wzbogacenia pracy domowej. Właśnie w oparciu o ciche czytanie powstają szerokie możliwości organizowania pracy domowej ucznia, np; „ przeczytaj po cichu tekst”, „wybierz sobie dowolny urywek, który ci się najbardziej podoba i zilustruj go” itp. W ćwiczeniach w cichym czytaniu ze zrozumieniem stosuje się zasadę stopniowania trudności … Wiem, że nie mogę nauczyć nikogo niczego. Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć. C. Rogers

8 Dla rodziców Spis treści Co to jest konformizm? – opracowanie E. Lis
Jak wychowywać – opracowanie na podstawie K. Zielińskiej ”Moje zdrowie” – A. Kargol Czy jesteście dobrymi rodzicami – opracowanie A. Kargol Uczenie tolerancji pilnym zadaniem wychowawczym – opracowanie M. Matyja, I. Łabuz, B. Polnik, M. Jagielski Warto przeczytać – opracowanie na podstawie czasopisma „Przekrój” – M. Kania Z życia szkoły. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR KWIECIEŃ 2002 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment:Warto przeczytać Obalmy mit, że najważniejsze, co dorośli powinni w dzieciach kształtować – to pewność siebie, samodzielność, dodajemy jeszcze tak modną obecnie asertywność. Mamy wychować dzieci, które są również obowiązkowe, pracowite, punktualne, uczciwe, prawe, sprawiedliwe, dobre dla innych, które potrafią zachować się kulturalnie, potrafią czekać i zharmonizować zaspokajanie swoich potrzeb z regułami życia w społeczeństwie. Dzieci muszą być również nauczone posłuszeństwa. A ponieważ czasem sensu reguł współżycia społecznego dziecko nie jest w stanie jeszcze zrozumieć, nie możemy dać mu praw ludzi dorosłych, w tym nieograniczonego prawa decydowania o sobie… ...dziecko nie jest tylko jakąś niedojrzałą istotą o utajonych zadatkach, do której dorosły miałby się zbliżać z wielką ostrożnością i zręcznością, aby stopniowo wydobywać na jaw ukryte zarodki działania. Dziecko jest już intensywnie czynne, a zagadnienie wychowania polega na ujęciu w karby tych czynności, na nadaniu im kierunku.  J. Dewey, Wybór pism pedagogicznych, Ossolineum, 1967, s. 96

9 Dla rodziców Spis treści
Wychowawcze oddziaływanie rodziny – opracowanie na podstawie artykułu z Internetu – E. Lis Dziecko nieśmiałe – opracowanie M. Matyja Kontrola i ocena osiągnięć ucznia klas I – III – opracowanie A. Kargol Rozwijanie postawy ekologicznej dzieci – opracowanie A. Kargol Czym żyje dziecko? – opracowanie E. Lis – przedruk z miesięcznika Rodzice w Szkole, nr 3/2000 Promocja zdrowia dla twojego dziecka Z życia w szkole. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR WRZESIEŃ 2002 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Wychowawcze oddziaływanie rodziny Rodzina jest tym środowiskiem, które wywiera najsilniejszy wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Jej znaczenie jest tak wielkie, dlatego że wpływ ten rozpoczyna się bardzo wcześnie i trwa zazwyczaj nieprzerwanie przez bardzo długi okres życia, dodatkowo zwiększając silną więź uczuciową łączącą dziecko z bliskimi mu osobami. Oddziaływanie na postawy dziecka może mieć charakter pozytywny lub negatywny – w zależności od postaw w rodzinie, od poziomu kultury, sposobu życia i zainteresowań. Często jest tak, że dziecko traktowane jest w rodzinie jako istota, którą się kocha i otacza na każdym kroku troską i opieką, niewiele w zamian wymagając. Każde dziecko jest nowem i niepowtarzalnem zdarzeniem w świecie; każde dziecko kryje w tajemnej głębi wiele sił rozmaitych (…) od pierwszych chwil życia osobowość zabarwiona jest czymś indywidualnym, co z początku występuje słabo i niejasno, lecz szuka sobie wyrazu bardziej pełnego i dorównanego i znajduje go z biegiem lat w większym lub mniejszym stopniu. W. Zienkowski. Psychologia dziecka

10 Dla rodziców Spis treści
Jak stać się przyjacielem własnego dziecka? – opracowanie E. Lis – na podstawie artykułu z Internetu Wychowanie przez przykład – opracowanie Cz. Dworak Jak zapobiegać telemanii u dzieci? – opracowanie E. Lis Kto czyta – nie błądzi – opracowanie M. Matyja Staramy się o certyfikat „Szkoły z klasą” – opracowanie M. Mazurek Z życia szkoły Informacja o wynikach SPRAWDZIANU 2002 – opracowanie M. Mazurek SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR LISTOPAD 2002 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Wychowanie przez przykład Z pytaniem o to, jak wychować dziecko, by wyrosło na dobrego człowieka, borykają się wszyscy rodzice. Co powinniśmy zrobić, jako rodzice i nauczyciele, aby jak najlepiej przekazać pokoleniu naszych dzieci i uczniów przekonania, którym hołdujemy? „Wierz w siebie, abyś także mógł uwierzyć w ludzi. Poszukaj dobra w świecie, świat znajdzie je w Tobie. Rywalizuj ze sobą, nie narzekaj - zmieniaj. Sięgnij gwiazd, byś mógł innym wskazać do nich drogę.”

11 Dla rodziców Spis treści
Przyczyny stresy szkolnego – opracowanie M. Matyja Jak zapobiegać niepowodzeniom szkolnym? – opracowanie Cz. Dworak Wspólne posiłki dobrze wpływają na zdrowie psychiczne dziecka – opracowanie A. Kargol Komputer, a dziecko w wieku wczesnoszkolnym – opracowanie B. Polnik W świecie teatru – opracowanie A. Kargol Nasi uczniowie twórcami Z życia w szkole. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR STYCZEŃ 2003 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Nasi uczniowie twórcami Jestem Jestem wesoła!! Dlaczego? Nie wiem Jestem szczęśliwa!!! Dlaczego? Nie powiem Jestem genialna! Jestem? Jestem! Ludzie po prostu JESTEM!!! Kinga Orczyk Z braku znajomości natury dzieci wypływają tysięczne błędy i pomyłki i wywołują między rodzicami a dziećmi antagonizm, tak często w naszych czasach zatruwający życie rodzinne. E. Key.Stulecie dziecka

12 Dla rodziców Spis treści
Szukanie drogi do swego dziecka – opracowanie na podstawie Internetu E. Lis Próg szkolny jako zmiana – opracowanie A. Kargol Motywacja uczenia się Z życia szkoły Wykaz lektur szkolnych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR MAJ 2003 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Szukanie drogi do swego dziecka "Kochana Mamo! Kochany Tato! Wiem, że mnie kochacie, ale: A. Jestem młoda i potrzebuję więcej swobody. Miej więcej do mnie zaufania. Przecież widzisz, że na razie w życiowych sprawach Cię nie zawiodłam. B. Dlaczego nigdy nie powiedzieliście mi, że jesteście dumni z tego, kim jestem i co sobą prezentuję? Nie porównujcie mnie z innymi, bo to boli. Każdy człowiek jest inny i w każdym może być coś innego dobre i wartościowe. C. Nie mów nigdy "jak ja byłam (em) w twoim wieku... ". Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału, bo każdy ma swoje wady i przymioty. Zmieniły się czasy i zmienili się ludzie. D. Nie mówcie, że kocham Was tylko wtedy, gdy coś potrzebuję. To jest nieprawda, tylko Wy nie zauważacie dowodów mojej miłości. Czuję się wtedy poniżona i nawet jeśli coś od Was dostanę, czego pragnę, to traktuję to jak jałmużnę. E. Gdy wracam do domu i mówię, że dostałam "trójkę", to zaraz awantura, dlaczego nie wyżej! …. „Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: Cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym I domagać się ze wszystkich sił, Tego czego się pragnie.” Paulo Coelho

13 Dla rodziców Spis treści Dojrzałość szkolna – opracowanie E. Lis
Blokady emocjonalne w uczeniu się matematyki – opracowanie Cz. Dworak Moje dziecko kłamie – opracowanie M. Dejneka Siedem błędów , których możesz uniknąć – opracowanie E. Lis Przyczyny agresji – opracowanie na podstawie Internetu E. Lis Z życia szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR WRZESIEŃ 2003 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Blokady emocjonalne w uczeniu się matematyki Uczenie się matematyki nie jest uwarunkowane występowaniem jakiś specjalnych zdolności lecz opiera się na procesach psychicznych. Każdy normalny uczeń może przyswoić podstawowe pojęcia i umiejętności matematyczne. Należy tylko ukształtować psychiczną dojrzałość do uczenia się matematyki. Najważniejsze jest to, aby dziecko osiągnęło wysoki poziom odporności emocjonalnej na trudne sytuacje trudne… „Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy rację”. Andre Malraux

14 Dla rodziców Spis treści
Jak pomagać swojemu dziecku przejść przez szkołę – opracowała na podstawie Internetu – E. Lis Kochana mamo! Kochany tato! Czym dla was jest poczucie własnej wartości? – opracowała Cz. Dworak Plan imprez kulturalnych Hałas atakuje – opracowała M. Kania Umiejętność posługiwania się językiem obcym, przepustką do… - opracowała B. Górnicka SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR STYCZEŃ 2004 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Hałas atakuje Hałas szkodzi zdrowiu – powodując: nerwowość, rozdrażnienie, obniżenie koncentracji i zdolności obserwacji, przedwczesne zmęczenie, bezsenność, zaburzenia krążenia krwi, trawienie, podwyższenie ciśnienia krwi, Choroby serca i żołądka…  ”Będąc człowiekiem, masz prawo do błędu, Ale masz prawo tylko do takiego błędu, który potrafisz naprawić” R. Krynicki

15 Dla rodziców Spis treści
Szczerze rozmawiaj z dzieckiem – opracowanie E. Lis Rola rodziny w budowaniu systemu wartości dziecka – opracowanie A. Kargol Czy moje dziecko jest nadpobudliwe? – opracowanie D. Stawarczyk Z życia szkoły Wycieczki szkolne – opracowanie A. Kargol Co się psuje od telewizora – opracowanie M. Mazurek Chrońmy naszą Ziemię i nas samych – opracowanie I. Podsiadły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR KWIECIEŃ 2004 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Rola rodziny w budowaniu systemu wartości dziecka … Musze wiedzieć co potrafię, muszę wiedzieć, że jestem człowiekiem i mam swoja godność, która wymaga obrony. Niezaspokojone potrzeby w rodzinie powodują negatywny obraz samego siebie, dziecko cierpi i odbiera świat jako zły. Nic nie potrafię. Nie wiem kim jestem. Nic nie jestem wart. Jestem zły…. „Co to jest tolerancja? Tolerancja jest udziałem ludzkości.Jesteśmy wszyscy ulepieni ze słabości i błędów; wybaczajmy sobie wzajemnie naszą głupotę” Wolter

16 Dla rodziców Spis treści
Jak szybko i skutecznie uczyć się – opracowanie A. Kargol Miłość mądra i niemądra – opracowanie na podstawie „Wychowanie na co dzień” – B. Górnicka Istotne potrzeby naszych dzieci – opracowanie M. Jagielski Dziecko zdolne – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis Internet – korzyści i zagrożenia – opracowała B. Polnik Pierwszak powinien umieć na starcie – opracowanie E. Lis Plan imprez kulturalnych SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR WRZESIEŃ 2004 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Internet – korzyści i zagrożenia W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania w szkole z Internetu przez uczniów, na prośbę nauczycieli informatyki, Rada Rodziców zakupiła do pracowni informatycznej program „OPIEKUN”. Program ten cenzuruje niebezpieczne bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych. Obecnie w programie wyodrębniono cztery kategorie tematyczne. Są to: - pornografia; sekty satanizm; przemoc i narkotyki… Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym dnia dzisiejszego, to nade wszystko życzę, aby coraz silniej odczuwali smak dawania, a coraz słabiej smak brania. Dawanie bliskim i dalekim, znanym i nieznanym, żyjącym i tym, którzy żyć będą kiedyś. W dawaniu, bowiem rośnie prawdziwa radość życia.” A. Kamieński  

17 „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka.
Spis treści Postawy rodziców wobec pracy domowej uczniów – opracowanie A. Kargol Dziecko biernym palaczem – opracowała Cz. Dworak Najczęściej spotykane błędy w wypowiedziach uczniów szkół podstawowych – opracowanie na podstawie Internetu – B. Kowalska Istotne potrzeby naszych dzieci – opracowanie M. Jagielski Czym jest Internet? – opracowanie E. Majchrzak SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR GRUDZIEŃ 2004 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Dziecko biernym palaczem Według szacunkowych danych około czterech milionów polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego. Jest zdecydowanie najczęstszy spośród otaczających je szkodliwych czynników. Wpływa na młody organizm wielokierunkowo i w sposób złożony. Poziom nikotyny u palaczy biernych jest identyczny jak u palaczy, którzy nie zaciągają się dymem. Bierny palacz wdycha zalegający w pomieszczeniu dym, jego strumień boczny, w którym stężenie substancji rakotwórczych jest 50 razy większe niż w strumieniu głównym. Tak więc biernie palenie może być bardziej niebezpieczne od czynnego. „Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada."     Święty Augustyn

18 Dla rodziców Spis treści
Motylek w occie , czyli sposób na toksycznych ludzi – opracowanie na podstawie”Charakterów”, nr2/2004 – E. Lis Dlaczego dziecko kłamie? – opracowanie A. Kargol Związki pomiędzy aktywnością fizyczną a konkretnymi umiejętnościami – opracowanie M. Jagielski Zapobieganie zagrożeniom komputerowym – opracowanie E. Majchrzak Kocha się mimo wszystko – opracowanie Cz. Dworak Szkolne Koło PCK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR LUTY 2005 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Motylek w occie , czyli sposób na toksycznych ludzi Reasumując: Traktuj siebie i partnera jak równie ważne osoby. Unikaj atakowania lub podporządkowywania się cudzym wymaganiom. Informuj o swoich myślach i uczuciach, bez pouczania, krytyki i okazywania wyższości. Zachowaj spokój. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Wyprostuj się - taka postawa ułatwi głębokie oddychanie, pomoże zmniejszyć napięcie i jaśniej myśleć. Bądź zwięzły i precyzyjny - pomoże ci to utrzymać uwagę słuchacza i zwiększy moc przekazu… "Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim."      Janusz Korczak.

19 Dla rodziców Spis treści
Zatrudnię osoby w charakterze rodziców – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis Książka w życiu dziecka – opracowanie A. Kargol Dlaczego warto uprawiać sport – opracowanie M. Jagielski Z życia szkoły Jak być rodzicem – opracowanie Cz. Dworak Jak interweniować – komputer – opracowanie E. Majchrzak Uzależnienie od Internetu – opracowanie B. Polnik SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR KWIECIEŃ 2005 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Książka w życiu dziecka Dzieci coraz mniej czytają. Wybierają gry komputerowe, filmy. My, nauczyciele staramy się rozwijać zainteresowania czytelnicze swoich uczniów, bo wiemy jak wielką rolę w życiu każdego z nas odgrywa książka. Książka to „przewodniczka życia”: przekazuje wiedzę o świecie i ludziach kształci ucznia pobudza wyobraźnię… „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; (...) umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” Jan Paweł II

20 ....” Dziecko rodzi się czyste i od rodziców uczy się cnoty
Spis treści Jak się uczyć? – opracowanie B. Kowalska Praca domowa ucznia – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis Nauczyciel z klasą – opracowanie – E. Lis Z ekologią na ty – opracowanie A. Kargol Jak rozkochać dziecko w książkach – opracowanie A. Kargol Z życia w szkole Kwestionariusz dla rodziców – Czy państwa dziecko jest gotowe do szkoły? – opracowanie E. Poznańska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR LISTOPAD 2005 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Praca domowa ucznia Pomoc rodziców lub starszego rodzeństwa powinna sprowadzać się do: Wyjaśnienia tego, czego dziecko nie rozumie. Podpowiedzenia co należy zrobić. Zalecenia dodatkowych ćwiczeń ułatwiających wykonanie zadania. Odpytanie dziecka. Czasami dziecku wystarczy obecność kogoś bliskiego podczas odrabiania lekcji. Wówczas czuje się pewniej, bezpieczniej, pracuje szybciej i staranniej.       ....” Dziecko rodzi się czyste i od rodziców uczy się cnoty     lub występku, dziecko bowiem podobne jest do lustra, które tylko to odbija, co się przed nim znajduje”  (Mahkota Segala Radia „ Mądrości palmowego liścia”)  

21 Dla rodziców Spis treści
Czy należy kontrolować jakie bajki oglądają w telewizji nasze dzieci – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis Czego potrzebuje dziecko? – opracowanie B. Kowalska Polacy nie gęsi i swój język mają – opracowanie na podstawie Internetu – B. Kowalska BHP pracy z komputerem – opracowanie E. Majchrzak Wulgaryzmy u dzieci – opracowanie na podstawie „Wychowanie na co dzień” – A. Kargol Tornado w rodzinie – dziecko z ADHD – opracowanie E. Rduch i D. Stawarczyk Zrównoważony system odrabiania lekcji – opracowanie E. Lis SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR KWIECIEŃ 2006 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Polacy nie gęsi i swój język mają Niepokojącym zjawiskiem wydaje się być zaśmiecanie mowy ojczystej zwrotami pochodzącymi z języków obcych. Nikt oczywiście nie będzie miał pretensji o używanie słów dawno wrosłych do polszczyzny, które w pełni się z nią zasymilowały ( jak: pilot, radio, rakieta, komputer czy telefon). Nie ma też sensu podważanie sensowności używania wyrazów nie mających w języku polskim lepszych odpowiedników…. Kto ma silną wolę i silną chęć służby ludziom Temu życie pięknym będzie snem, Choćby droga do celu była poplątana A myśli niespokojne... Janusz Korczak

22 Dla rodziców Spis treści
20 reguł wychowania dzieci – opracowanie E. Lis Jak zachęcić dziecko do czytania? – opracowanie na podstawie Internetu – A. Kargol Życie rodzinne jest pierwszą szkołą – opracowanie B. Kowalska Wpływ postaw rodzicielskich na poziom agresywności młodzieży – opracowanie B. Górnicka Co robić, gdy inne dzieci wyśmiewają się z naszego dziecka? – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis Nowa pracownia komputerowa – opracowanie M. Mazurek Z życia szkoły. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR WRZESIEŃ 2006 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Jak zachęcić dziecko do czytania? Czynność czytania nie może być kojarzona z zajęciem negatywnym. Aby tak się nie stało , nie powinno być ono kojarzone jako konkurencja dla ulubionych zajęć dzieci (komputer , sport , zabawa ). W przeciwnym bowiem razie staniemy od razu na pozycji przegranej. Łatwiejsze zadanie na pewno będą mieli ci rodzice, którzy sami lubią czytać i mają bogaty księgozbiór w domu. Dzieci bowiem ich naśladują, chcą im zaimponować, zwrócić uwagę na własną osobę (tak się dzieje szczególnie w przypadku tych najmłodszych). Dobry kontakt z książką jest bowiem ,,inwestycją” w ich przyszłość … Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy, by rozpoczęty rok szkolny był spokojny, bezkonfliktowy, bezstresowy, by przyniósł wiele zadowolenia, sukcesów, drobnych i większych radości. Redakcja Ewa Lis i Alina Kargol

23 Dla rodziców Spis treści
Zaprogramowane dzieci – opracowanie na podstawie „Dobre rady” – J. Nieświec Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo? – opracowanie na podstawie materiałów z PPP – I. Podsiadły Tacy sami – tolerancja czy tolerowanie – opracowanie nauczyciel Przedszkola Specjalnego – J. Czoch Nie krzycz na mnie – opracowanie A. Kargol Z życia szkoły Lata dzieciństwa – opracowanie E. Lis SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR GRUDZIEŃ 2006 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Tacy sami – tolerancja czy tolerowanie Od grudnia 2006r. organizowane są w naszej szkole dodatkowe zajęcia, zgodnie z programem wychowawczym pt. „Tacy sami”, opracowanym przez: mgr J. Łodzińska – Czoch (nauczyciela przedszkola specjalnego), mgr W. Wieczorek (nauczyciela kształcenia zintegrowanego Program zakłada przybliżenie uczniom klas kształcenia zintegrowanego szkół podstawowych problematyki dotyczącej funkcjonowania osób niepełnosprawnych, uczenia tolerancji i poczucia empatii wobec dzieci chorych oraz rozumienie specyfiki postrzegania świata przez dzieci z różnymi deficytami rozwoju Zdobyta wiedza pomoże uczniom zrozumieć „inność” drugiego człowieka, nauczy szacunku, wzbogaci ich system wartości, a być może zachęci do propagowania idei integracji w najbliższym dzieciom środowisku W ramach prowadzonych zajęć uczniowie będą poznawać trudności jakie pokonuje dziecko niepełnosprawne. "Dzieci są zwierciadłami Kiedy znajdują się w obecności miłości, to ją odbijają Kiedy miłości nie ma, nie mają czego odbijać." Anthony de Mello

24 Dla rodziców Spis treści
Rodzina środowiskiem rozwoju i kształtowania osobowości dziecka – opracowanie na podstawie Internetu – E. Lis Czy twoje dziecko jest ofiarą przemocy w szkole? – opracowanie B. Górnicka Dobry nauczyciel – opracowanie A. Kargol Błędy wychowawcze – opracowanie na podstawie Internety – B. Kowalska Media przyjaciel czy wróg rodziny – opracowanie I. Łabuz Z życia szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 NR LUTY 2007 CZASOPISMO Dla rodziców Fragment: Czy twoje dziecko jest ofiarą przemocy w szkole? Jakie formy przemocy występują w szkole? 1. Przemoc fizyczna – bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, wymuszanie pieniędzy, podstawianie nogi, zabieranie przedmiotów, niszczenie własności. Przemoc fizyczna może być stosowana bezpośrednio lub pośrednio-gdy skłaniamy do tego innych. 2. Przemoc werbalna i niewerbalna – dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, obrażanie, ośmieszanie, przeszkadzanie, grożenie, rozpowszechnianie plotek i oszczerstw (osobiście lub za pomocą Internetu), pokazywanie nieprzyzwoitych gestów, i.t.p. "Największa satysfakcja w życiu to świadomość, że się nikogo nie skrzywdziło"          Antyfanes


Pobierz ppt "DRODZY RODZICE !   Wychowanie dzieci w domu rodzinnym opiera się przede wszystkim na wiedzy02naturalnej, na doświadczeniach wyniesionych z domu lub doświadczeniach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google