Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakażenie miejsca operowanego Zbigniew Gruca 1, Tomasz Stefaniak 1,2 1. Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii 2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakażenie miejsca operowanego Zbigniew Gruca 1, Tomasz Stefaniak 1,2 1. Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii 2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej."— Zapis prezentacji:

1 Zakażenie miejsca operowanego Zbigniew Gruca 1, Tomasz Stefaniak 1,2 1. Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii 2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku

2 CZĘSTOŚĆ ZAKAŻEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO CZĘSTOŚĆ ZAKAŻEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO W EUROPIE WYDŁUŻENIE CZASU HOSPITALIZACJI Z POWODU Z. M. O. KOSZTY LECZENIA Z. M. O. W EUROPIE ZACHODNIEJ CAŁKOWITA LICZBA Z. M. O. W EUROPIE CAŁKOWITY KOSZT LECZENIA W U. E. PROCENT ZGONÓW NA ODDZIAŁACH CHIRURGICZNYCH ZWIĄZANA Z Z. M. O Leaper DJ, van Goor H, Reilly J, Petrosillo N, Geiss HK, Torres AJ, Berger A. Surgical site infection a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J (2004)1:247273. 1.5% - 20% 9.8 DNIA 1862 – 4047 450.000 – 600.000 EURO ROCZNIE 1.47 – 19.1 BILLIONA EURO ROCZNIE 38%

3 KOSZTY ZAKAŻEŃ CHIRURGICZNYCH BEZPOŚREDNIE DŁUŻSZY POBYT W SZPITALU REHOSPITALIZACJE DODATKOWE WIZYTY W PRZYCHODNI I JEDNOSTKACH POMOCY DORAŹNEJ DODATKOWE ZABIEGI CHIRUGICZNE PRZEDŁUŻONE LECZENIE ANTYBIOTYKOWE DODATKOWE PROCEDURY RADIOLOGICZNE DODATKOWE BADANIA LABORATORYJNE DODATKOWE WIZYTY DOMOWE Leaper DJ, van Goor H, Reilly J, Petrosillo N, Geiss HK, Torres AJ, Berger A. Surgical site infection a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J (2004)1:247273. POŚREDNIE UTRATA DOCHODÓW PRZEZ PACJENTA I JEGO RODZINĘ CZASOWE UPOŚLEDZENIE FUNKCJI FIZYCZNYCH I NIEKIEDY MENTALNYCH OBNIŻENIE JAKOŚCI ŻYCIA

4 UOGÓLNIONA ODPOWIEDŹ STRESOWA URAZ OPERACYJNY UWOLNIENIE MEDIATORÓW ZAPALENIA I CYTOKIN (IL-6, TNFα, IL-1) UWOLNIENIE HORMONÓW (KATECHOLAMIN, ALDOSTERONU, ADH, ACTH, TSH, GH, INSULINY) ROZCHWIANIE METABOLICZNE: ROZPAD TŁUSZCZU ROZPAD BIAŁEK OBNIŻONE ZUŻYCIE OBWODOWE GLUKOZY ZATRZYMANIE WODY I SODU NEGATYWNY BILANS BIAŁKOWY WYCZERPANIE ZASOBÓW IMMUNOLOGICZNYCH I OPACZNE ICH UKIERUNKOWANIE W WYNIKU HIPERAKTYWACJI ZWIĘKSZONA PODATNOŚĆ NA ZAKAŻENIA DO 4 GODZIN DO 48 GODZIN DO 96 GODZIN

5 ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO ZAPALENIEPERFORACJA ZAKAŻENIA WTÓRNE

6 ZAPALENIE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI ZAPALENIE OTRZEWNEJ O INNEJ ETIOLOGII ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO

7 PERFORACJA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO

8 ZAKAŻENIA WTÓRNE ROPNIE WEWNĄTRZBRZUSZNE ROZEJŚCIE ZESPOLENIA JELITOWEGO - MAKRO - MIKRO ZAPALENIE OTRZEWNEJ PODIALIZACYJNE MARTWICA JELITA ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO

9 Czy chirugia wideoskopowa zmienia ryzyko zakażenia miejsca operowanego?

10 CHOLECYSTEKTOMIA PLANOWA KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOK INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 250 Buanes T, Mjaland O. Complications in laparoscopic and open cholecystectomy: a prospective comparative trial. Surg Laparosc Endosc. 1996 Aug;6(4):266-72. p < 0.01 = 5.8% 3.6% 5.6% 10.4% NS

11 CHOLECYSTEKTOMIA OSTRODYŻUROWA KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOK INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 13 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 2443 Sauerland S, Agresta F, Bergamaschi R, Borzellino G, Budzynski A, Champault G, Fingerhut A, Isla A, Johansson M, Lundorff P, Navez B, Saad S, Neugebauer EA. Laparoscopy for abdominal emergencies: evidence-based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery. Surg Endosc. 2006 Jan;20(1):14-29. NS = == =

12 APPENDEKTOMIA NIEPOWIKŁANA KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOKES= 2.18** INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 8 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 1258 Kim CB, Kim MS, Hong JH, Lee HY, Yu SH. Is laparoscopic appendectomy useful for the treatment of acute appendicitis in Korea? A meta-analysis. Yonsei Med J. 2004 Feb 29;45(1):7-16. ES= 2.58** **Preferencja operacji klasycznej Effect Size (ES) dążące do 0; preferencja operacji laparoskopowej ES dążące do nieskończoności

13 APPENDEKTOMIA – PERFORACJA WYROSTKA KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOK INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO *Yagmurlu A, Vernon A, Barnhart DC, Georgeson KE, Harmon CM. Laparoscopic appendectomy for perforated appendicitis: a comparison with open appendectomy. Surg Endosc. 2006 Jul;20(7):1051-4. **Fukami Y, Hasegawa H, Sakamoto E, Komatsu S, Hiromatsu T. Value of laparoscopic appendectomy in perforated appendicitis. World J Surg. 2007 Jan;31(1):93-7. p = NS 12%* 8.8%** 25%* 43%** p < 0.01 15%* 5.9%**= 13%* = 5.1%**

14 ZESZYCIE PERFORACJI WRZODU TRAWIENNEGO KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOKES = 0.39* INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 13 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 658 Lau H. Laparoscopic repair of perforated peptic ulcer: a meta-analysis. Surg Endosc. 2004 Jul;18(7):1013-21 ES = 1.99* * Preferencja operacji laparoskopowej Effect Size (ES) dążące do 0; preferencja operacji klasycznej ES dążące do nieskończoności

15 ZESZYCIE PERFORACJI WRZODU TRAWIENNEGO KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOK ES = 0.66* INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 2 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 148 Sanabria AE, Morales CH, Villegas MI. Laparoscopic repair for perforated peptic ulcer disease. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19;(4):CD004778. ES = 0.72* * Preferencja operacji laparoskopowej Effect Size (ES) dążące do 0; preferencja operacji klasycznej ES dążące do nieskończoności = = = =

16 PLASTYKA PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH PRZYPADKÓW 2507 Catani M, De Milito R, Spaziani E, Chiaretti M, Manili G, Capitano S, Di Filippo A, Simi M. Laparoscopic inguinal hernia repair "IPOM" vs "open tension free". Preliminary results of a prospective randomized study. Minerva Chir. 2003 Dec;58(6):783-9. p = NS 2.89% = 2.19%

17 PLASTYKA PRZEPUKLINY BRZUSZNEJ KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 45 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 5340 Pierce RA, Spitler JA, Frisella MM, Matthews BD, Brunt LM. Pooled data analysis of laparoscopic vs. open ventral hernia repair: 14 years of patient data accrual. Surg Endosc. 2007 Mar;21(3):378-86. p < 0.001 16.8% 3.8%

18 SPLENEKTOMIA KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOKES= 0.21* INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 51 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 2940 Winslow ER, Brunt LM. Perioperative outcomes of laparoscopic versus open splenectomy: a meta-analysis with an emphasis on complications. Surgery. 2003 Oct;134(4):647-53 ES= 0.32* *Preferencja operacji laparoskopowej Effect Size (ES) dążące do 0; preferencja operacji klasycznej ES dążące do nieskończoności

19 CHIRURGIA KOLOREKTALNA KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOKIES= 0.47* INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 12 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM2512 Abraham NS, Young JM, Solomon MJ. Meta-analysis of short-term outcomes after laparoscopic resection for colorectal cancer. Br J Surg. 2004 Sep;91(9):1111-24. = 22.3%= 17.5% *Preferencja operacji laparoskopowej Effect Size (ES) dążące do 0; preferencja operacji klasycznej ES dążące do nieskończoności p = NS

20 CHIRURGIA BARIATRYCZNA KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOKIES= 0.47* INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 12 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM2512 Nguyen NT, Goldman C, Rosenquist CJ, Arango A, Cole CJ, Lee SJ, Wolfe BM. Laparoscopic versus open gastric bypass: a randomized study of outcomes, quality of life, and costs. Ann Surg. 2001 Sep;234(3):279- 89. 10.5% 1-2% *Preferencja operacji laparoskopowej Effect Size (ES) dążące do 0; preferencja operacji klasycznej ES dążące do nieskończoności p < 0.01

21 WPROWADZENIE DRENU DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ KLASYCZNE LAPAROSKOPOWE INFEKCJE POWŁOKI = =ES= 0.91* INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO LICZBA ANALIZOWANYCH TRIALI 17 LICZBA PRZYPADKÓW OGÓŁEM 1089 Strippoli GF, Tong A, Johnson D, Schena FP, Craig JC. Catheter type, placement and insertion techniques for preventing peritonitis in peritoneal dialysis patients. Cochrane Database Syst Rev. 2004 Oct 18;(4):CD004680. == ES= 1.12* *Preferencja operacji laparoskopowej Effect Size (ES) dążące do 0; preferencja operacji klasycznej ES dążące do nieskończoności

22 ZALETY LAPAROSKOPII MNIEJSZY IMMUNOSUPERSJA POOPERACYJNA RZADSZE INFEKCJE MIEJSCA OPEROWANEGO MNIEJ NASILONE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE SKRÓCONY POBYT W SZPITALU

23 WĄTPLIWOŚCI MECHANIZM IMMUNOLOGICZNEJ OBRONY OTRZEWNOWEJ – WPŁYW ODMY DWUTLENKOWOWĘGLOWEJ WPŁYW UTRUDNIONEJ MANIPULACJI W POLU ZAKAŻONYM: - ROZPRZESTRZENIANIE ZAKAŻENIA - MOŻLIWOŚCI RADYKALNEGO USUNIĘCIA TKANEK ZAKAŻONYCH - ZAGUBIONE KAMIENIE ŻÓŁCIOWE DECYZJA O KONWERSJI – DOŚWIADCZENIE OPERATORA Strickland AK, Martindale RG. The increased incidence of intraabdominal infections in laparoscopic procedures: potential causes, postoperative management, and prospective innovations. Surg Endosc. 2005 Jul;19(7):874-81.

24 ZAKAŻENIA POWŁOKI I MIEJSCA OPEROWANEGO OBSERWUJE SIĘ RZADZIEJ PO OPERACJACH LAPAROSKOPOWYCH, CO NALEŻY WIĄZAĆ ZE ZMNIEJSZONĄ UOGÓLNIONĄ ODPOWIEDZIĄ STRESOWĄ. PODSUMOWANIE

25 PYTANIA USUWANIE OWŁOSIENIA? KIEDY ANTYBIOTYK? JAKI ANTYBIOTYK? ŻYWIENIE? ? ? ? ? WYTYCZNE DO PROFILAKTYKI W ZABIEGACH CZYSTYCH

26 PYTANIA USUWANIE OWŁOSIENIA? KIEDY ANTYBIOTYK? JAKI ANTYBIOTYK? ŻYWIENIE? ? ? ? ? WYTYCZNE DO PROFILAKTYKI W ZABIEGACH CZYSTYCH W CIĄGU 2-CH GODZIN POPRZEDZAJĄCYCH ZABIEG DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW TRWAJĄCYCH PONAD 60 MINUT

27 PYTANIA USUWANIE OWŁOSIENIA? KIEDY ANTYBIOTYK? JAKI ANTYBIOTYK? ŻYWIENIE? ? ? ? ? WYTYCZNE DO PROFILAKTYKI W ZABIEGACH CZYSTYCH USTALONY WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ BAKTERIOLOGICZNĄ DANEGO SZPITALA ZMIENIANY CO 6-12 MIESIĘCY W CIĄGU 2-CH GODZIN POPRZEDZAJĄCYCH ZABIEG DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW TRWAJĄCYCH PONAD 60 MINUT

28 PYTANIA USUWANIE OWŁOSIENIA? KIEDY ANTYBIOTYK? JAKI ANTYBIOTYK? ŻYWIENIE? ? ? ? ? WYTYCZNE DO PROFILAKTYKI W ZABIEGACH CZYSTYCH USTALONY WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ BAKTERIOLOGICZNĄ DANEGO SZPITALA ZMIENIANY CO 6-12 MIESIĘCY OCENA ODŻYWIENIA W TRAKCIE KWALIFIKACJI DO ZABIEGU 10 DNIOWA DIETA BOGATOBIAŁKOWA JAK NAJSZYBSZE ŻYWIENIE DOJELITOWE SUPLEMENTACJA DIETY POOPERACYJNEJ W CIĄGU 2-CH GODZIN POPRZEDZAJĄCYCH ZABIEG DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW TRWAJĄCYCH PONAD 60 MINUT

29 PYTANIA USUWANIE OWŁOSIENIA? KIEDY ANTYBIOTYK? JAKI ANTYBIOTYK? ŻYWIENIE? ? ? ? ? WYTYCZNE DO PROFILAKTYKI W ZABIEGACH CZYSTYCH USTALONY WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ BAKTERIOLOGICZNĄ DANEGO SZPITALA ZMIENIANY CO 6-12 MIESIĘCY OCENA ODŻYWIENIA W TRAKCIE KWALIFIKACJI DO ZABIEGU 10 DNIOWA DIETA BOGATOBIAŁKOWA JAK NAJSZYBSZE ŻYWIENIE DOJELITOWE SUPLEMENTACJA DIETY W CIĄGU 2-CH GODZIN POPRZEDZAJĄCYCH ZABIEG DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW TRWAJĄCYCH PONAD 60 MINUT W CIĄGU 2-CH GODZIN PORZEDZAJĄCYCH ZABIEG KREMY DEPILACYJNE, A NIE MASZYNKI OSTRZOWE

30 Zakażenie miejsca operowanego Zbigniew Gruca 1, Tomasz Stefaniak 1,2 1. Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii 2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,Endokrynologicznej i Transplanatacyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku


Pobierz ppt "Zakażenie miejsca operowanego Zbigniew Gruca 1, Tomasz Stefaniak 1,2 1. Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii 2. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google