Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Racjonalizm w stosowaniu antybiotyków Krystyna Gabryelów-Siek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Racjonalizm w stosowaniu antybiotyków Krystyna Gabryelów-Siek."— Zapis prezentacji:

1

2 Racjonalizm w stosowaniu antybiotyków Krystyna Gabryelów-Siek

3 Dlaczego potrzebne jest racjonalne podejście do antybiotyków? Od historii do teraźniejszości Obraz epidemiologiczny świata zmienił się radykalnie po odkryciu i upowszechnieniu: szczepionek, antybiotyków i insektycydów [przełom XIX i XX]. Wielu badaczom wydawało się że, ludzkość zostanie uwolniona od chorób zakaźnych i zakażeń. Do końca lat siedemdziesiątych XX w – trwa okres euforii i entuzjazmu. Uwaga naukowców skierowała się na choroby niezakaźne Intensywna gospodarka, niszczenie środowiska, nadużywanie leków przeciwdrobnoustrojowych, zakłóciły równowagę mikrobiologiczną świata. Pojawiają się nowe choroby [AIDS, SARS] w tempie - 1/rok.

4 Dlaczego potrzebne jest racjonalne podejście do antybiotyków? Sytuacja aktualna Linie lotnicze przewożą ponad 2 biliony osób rocznie – umożliwiając gwałtowne rozpowszechnianie się czynników etiologicznych infekcji. Nawrót chorób, które były opanowane - cholera, gruźlica, meningokokowe zapalenie opon m - rdz., błonnica Zakażenia szpitalne nowego typu - wywołane przez drobnoustroje względnie chorobotwórcze lub saprofityczne oporne na antybiotyki. Szerzą się choroby drogą naruszania ciągłości tkanek – procedury inwazyjne. Obserwuje się stale narastąjącą ewolucję oporności drobnoustrojów na leki.

5 Dlaczego konieczne jest racjonalne podejście do antybiotyków? 1929 – odkrycie penicyliny; w 1946 r w UK było 14% S. aureus opornych; w 1959 - 59%; w 1990 - w szpitalach 95%. Szczepy wielooporne! MRSA, ESBL, HLAR, VRE, MBL Przyczyny szerzenia się oporności: zbyt duża konsumpcja leków, błędy w terapii [antybiotyk, dawka, czas ] Rezultaty oporności: większe ryzyko niepowodzenia terapeutycznego, wydłuża się czas kuracji pacjenta oraz czas jego zakaźności, większe koszty leczenia.

6 Dlaczego konieczne jest racjonalne podejście do antybiotyków? Problem spadku skuteczności antybiotyków przybrał wymiar globalny. Brak radykalnych działań interwencyjnych może doprowadzić do sytuacji sprzed ery antybiotykowej. Dokument WHO z 2001 i dyrektywa Unii Europejskiej z 2002 zobowiązują kraje członkowskie do wprowadzenia programów ograniczających powstawanie i szerzenie się drobnoustrojów antybiotykoopornych W Polsce w 2004 został powołany Narodowy Program Ochrony Antybiotyków

7 Jak realizujemy zasadę racjonalnego stosowania antybiotyków? Zarządzeniem Dyrektora w 2003 w naszym Szpitalu powołany został Zespół ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej. Zespół działa w oparciu o Program Kontroli Zakażeń Zakładowych. Współpracujemy z Komitetem Terapeutycznym w opracowywaniu Receptariusza Szpitalnego w części dotyczącej leków przeciwdrobnoustrojowych. Receptariusz Szpitalny zawiera: spis leków - z podziałem na III kategorii dostępności rekomendacje do leczenia najczęstszych zakażeń zasady profilaktyki i terapii w zabiegach operacyjnych zasady terapii sekwencyjnej

8 Jak realizujemy zasadę racjonalnego stosowania antybiotyków? Członkowie Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej akceptują formularze zamówienia antybiotyków z III grupy dostępności Dokonujemy retrospektywnej analizy antybiotykoterapii oraz profilaktyki okołooperacyjnej pod kątem przestrzegania rekomendacji zamieszczonych w Receptariuszu [przegląd losowo wybranej dokumentacji medycznej pacjentów]

9 Jak realizujemy zasadę racjonalnego stosowania antybiotyków? Monitorujemy zużycie antybiotyków w oparciu o wskaźniki zużycia: DDD i DDD/100 osobodni. [okresowa prezentacja wyników KKZZ i kierowniczej kadrze medycznej] DDD Definiowana Dawka Dobowa [ średnia dawka dobowa leku dla osoby dorosłej ustalona przez WHO do analizy zużycia leku] DDD/100 osobodni – liczba dawek DDD*100/liczbę wykonanych osobodni w danym okresie

10 Zużycie antybiotyków parenteralnych i doustnych w DDD

11 Struktura zużycia antybiotyków w 2007 roku

12 Zużycie antybiotyków w DDD/100 osobodni

13 Jak realizujemy zasadę racjonalnego stosowania antybiotyków? Analizujemy najczęściej występujące zakażenia, ich etiologię oraz wrażliwość na antybiotyki w oparciu o dane z Laboratorium Mikrobiologicznego

14 Drobnoustroje izolowane w 2007 w Sz.W i częstość ich występowania

15 Jak realizujemy zasadę racjonalnego stosowania antybiotyków? Monitorujemy: koszt terapii i profilaktyki antybiotykowej procentowy udział leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych w kosztach ogólnych leków [I pół. 2008 - 17,26%] koszt leków w przeliczeniu na 1 hospitalizowanego pacjenta [II pół. 2007- 53,16 zł; I pół. 2008 – 47,03 zł]

16 Koszt zużycia leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych

17 Koszty antybiotyków w II pół. 2008 z podziałem na grupy dostępu

18 Racjonalizm w stosowaniu antybiotyków Co już osiągnęliśmy? Zmniejszyło się zużycie antybiotyków w Szpitalu: spada liczba DDD w kolejnych półroczach [19824,8; 19183,4; 16541,9] i zmniejszył się wskaźnik DDD/100 osobodni [45,99; 45,02; 36,04]. Spadły koszty leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych w przeliczeniu na jednego pacjenta z 53,2 zł do 47,0 zł. Mamy opracowaną i aktualizowaną mapę drobnoustrojów; terapię empiryczną możemy oprzeć na racjonalnych podstawach. Opracowaliśmy rekomendacje do stosowania profilaktyki okołooperacyjnej i leczenia najczęstszych zakażeń.

19 Narodowy Program Ochrony Antybiotyków W czerwcu br. Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków prof. dr hab. Waleria Hryniewicz skierowała zaproszenie dla naszego Szpitala do udziału w programie pilotażowym [uczestniczy w nim z 13 szpitali z całej Polski]

20 Narodowy Program Ochrony Antybiotyków Liczymy, że udział w programie da kolejne efekty: zwiększenie skuteczności leczenia zakażeń (spadek częstości występowania powikłań) ograniczenie oporności szczepów szpitalnych na antybiotyki zmniejszenie częstości stosowania antybiotyków redukcję wydatków na leki możliwość porównania z innymi szpitalami

21 Racjonalizm w stosowaniu antybiotyków Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Racjonalizm w stosowaniu antybiotyków Krystyna Gabryelów-Siek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google