Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOP odkryty – TOP ukryty;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOP odkryty – TOP ukryty;"— Zapis prezentacji:

1 TOP odkryty – TOP ukryty;
SIĘGNIJ PO TWÓJ SKARB Anna Wierzchowska-Szymanek OTK 2013 w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie

2 Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Wisława Szymborska

3 „Recepta na karierę” 1.Świadomość własnego potencjału 2. Dobra orientacja w świecie pracy 3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji 4. Otwartość i elastyczne dostosowanie się do zmian 5. Samodzielność , aktywność, inicjatywa w działaniu 6. Gotowość uczenia się przez całe życie……

4 „Recepta na karierę” - c.d.
7……………………… 8……………………………… ………………………… …………………………… ……………………………………… Podpis, data………………..

5 TOP - Twój Osobisty Potencjał
TOP - to Twój Osobisty Potencjał. Każdy go ma. Użycie skrótu TOP - jest nieprzypadkowe. „Top” w jęz. angielskim oznacza „szczyt”. Myśląc o sięganiu po potencjał - mamy świadomość sięganiu ku górze (do wierzchołka). TOP - leży wysoko, brzmi dumnie. Sięgając po TOP - sięgamy po to, co na najwyższym poziomie, co leży bardzo, bardzo wysoko. Nieczęsto widzimy ten szczyt; jednak, choć za mgłą - wiemy, że z pewnością gdzieś tam, poza zasięgiem wzroku - jest. Musi być.

6 Jeśli nie widzimy szczytu (bo za mgłą, bo zdjęcie ucięte) – to czy to znaczy, że nie ma TOPu?

7 Czym jest POTENCJAŁ? wszystko to, co sobą reprezentujesz, co posiadasz jako osobiste wyposażenie, co jest ogromnie indywidualne i tylko dla Ciebie charakterystyczne kapitał społeczny (zasoby ludzkie) Twój SKARB źródło Twojego dobrobytu i dobrostanu Czym jest potencjał? Potencjałem jest, mówiąc najogólniej - wszystko to, co sobą reprezentujesz, co posiadasz jako osobiste wyposażenie, co jest ogromnie indywidualne i tylko dla Ciebie charakterystyczne. Potencjał - to Twój SKARB. Zasoby tkwiące w ludziach - określa się mianem KAPITAŁU SPOŁECZNEGO. Jest w tym kapitale skarb. Twój potencjał jest częścią ogólnego kapitału ludzkiego. A więc - masz w sobie skarb!, kapitał, który warto: policzyć, rozwijać i dobrze ulokować, wykorzystać, a najlepiej - zainwestować, by go pomnażać! Świadomość własnego potencjału - to klucz do Twojego dobrobytu i dobrostanu.

8 Potencjał – wąskie znaczenie
inteligencja / zdolności, głównie - inteligencja ogólna (IQ) lata 80-te (nowość): inteligencja emocjonalna (EQ) obecnie: inteligencja = IQ + EQ Często, mówiąc o potencjale w wąskim znaczeniu - mamy na myśli inteligencję / zdolności, głównie - inteligencję ogólną. Powszechnie sądzi się, że ogólne zdolności /intelekt - są znaczącym miernikiem potencjału. Dzięki badaniom i rozwojowi psychologii oraz innych nauk społecznych - okazało się jednak, że równie ważna, a nieraz - determinująca sukces życiowy, zawodowy - jest inteligencja emocjonalna (EQ). Wiemy już, że iloraz inteligencji (IQ) coraz bardziej ustępuje EQ, a na miano pełnego potencjału - zasługuje suma obydwu „inteligencji” .

9 Potencjał jest jak puzzle, z licznymi i wielowymiarowymi składowymi, ale pasującymi, gdy się je złoży w całość.

10 Twój potencjał to: wiedza wartości marzenia cele cechy osobowości
uzdolnienia talenty pragnienia cechy osobowości wiedza postawy umiejętności emocje doświadczenie Twój potencjał to, nie wartościując i nie tworząc hierarchii (czyli: co ważniejsze, czy bardziej potrzebne, a co mniej), to m.in.: uzdolnienia, umiejętności, talenty, wiedza, doświadczenie, cechy osobowości, temperamentu i charakteru, postawy , zainteresowania, preferencje, motywacje, ambicje, wartości, uczucia i emocje, pragnienia , cele, aspiracje, a nawet marzenia. temperament zainteresowania aspiracje wartości ambicje marzenia charakter motywacje cele

11 Twój potencjał to, także:
Twój stan zdrowia Twoje ciało: aparycja i wizerunek Twoje kompetencje, czyli „kierunkowy” zestaw: wiedzy umiejętności postaw cech osobowości Twój potencjał - to także Twoje ciało, aparycja i wizerunek oraz Twój stan zdrowia. To także - świadomość zalet, mocnych stron oraz słabych stron, wad i ograniczeń. Dla przyszłości zawodowej w określonych obszarach ważne są kompetencje (zestaw wzajemnie przenikających się składowych, połączenie postaw, umiejętności, wiedzy i cech osobowości ).

12 TWÓJ szczególny SKARB – kompetencje społeczne
70 % = wiedza fachowa 30 % = kompetencje społeczne gdy szukasz pracy 70 % = brak kompetencji społecznych 30 % = brak wiedzy fachowej / merytorycznej gdy tracisz pracę Twój skarb jest szczególnie ukryty w kompetencjach społecznych. Od nich zależy (i nieważne, czy będziesz inżynierem, menedżerem, trenerem, czy hydraulikiem) i to w 30% - czy dostaniesz pracę. Gdy ją stracisz - znaczenie kompetencji społecznych, a właściwie - ich braku - urasta do 70%!

13 Twój potencjał to też - adekwatne poczucie wartości, poziom samooceny
Uwaga !=> gdy: zbyt wysokie przeszacowanie możliwości, poczucie niespełniania, oczekiwanie nagród brak satysfakcji, frustracja, agresja, hyperaktywność zbyt niskie poczucie niekompetencji i zagrożenia, brak wiary w siebie, unikanie wyzwań i nagród brak satysfakcji, apatia, hamowanie aktywności, rezygnacja z rozwoju Twój potencjał - to również Twoje przekonanie, ile jesteś wart: Twoje poczucie wartości i poziom samooceny. Poziom samooceny, poczucie wartości - mogą się okazać motorem, bądź hamulcem do świadomego sięgania po skarb potencjału. Za wysokie - będą prędzej czy później przyczyną problemów z otoczeniem (także w pracy zawodowej), poczucia niespełnienia i frustracji, które nie mają końca… Jeśli jesteś taki „wspaniały” (- myślisz) - oczekujesz na coś wyjątkowego: w pracy, w życiu - a tymczasem los nie daje Ci tej nagrody… I jesteś stale nieszczęśliwy… Jeśli masz zaniżoną samoocenę, obniżone poczucie własnej wartości - nie będziesz wierzył, że zasługujesz na sukces, nie zainwestujesz swojego skarbu w życie, pracę, bo nie jesteś w stanie „poczuć”, co sobą reprezentujesz… Nie będziesz zainteresowany rozwojem, nie podejmiesz żadnych działań i czynności zmierzających do korekty / poprawy świadomości własnego potencjału. Nie zadasz sobie trudu odkrywania - identyfikowania potencjału, a tym bardziej - nie uwierzysz, że stać Cię na więcej, że masz w sobie jeszcze coś ponad to, co widzą inni, a Ty nie: masz potencjał ukryty.

14 Jak funkcjonują zawodowo osoby z zawyżoną i zaniżoną samooceną. (za: J
Jak funkcjonują zawodowo osoby z zawyżoną i zaniżoną samooceną? (za: J.E. Karney, 1998) Samoocena zaniżona nadwrażliwość agresywność podejrzliwość konfliktowość niska motywacja do pracy zaniżane aspiracje mniejszy od możliwego rozwój niepewność, lęki obawa przed ośmieszeniem unikanie sytuacji trudnych poczucie bezradności izolacja społeczna, dystans bierność i zależność unikanie odpowiedzialności i inicjatywy trudności w podejmowaniu decyzji Samoocena zawyżona zawyżanie celów zawyżanie swoich możliwości podejmowanie zbyt trudnych zadań częste stany frustracji cecha zarozumiałości zmienna motywacja przekonanie o swojej nieomylności i wyjątkowości hałaśliwy sposób bycia samopotwierdzanie permanentne niezadowolenie poczucie niezawinionych porażek

15 Twoje życie zawodowe - to Twoje, przyszłe kilkadziesiąt lat życia, a więc „ta gra warta jest świeczki”! Stoisz u progu projektowania własnego życia: osobistego, zawodowego. Jak każdy - marzysz, by odnieść sukces, karierę, szukasz recept, przychodzisz na wykład z nadzieją po receptę. Wierzysz, że dobry plan na udane życie zawodowe, karierę i zadowolenie w świecie pracy - to kwestia jakości Twojego przyszłego życia na niemal 50 lat!!! I masz rację. „Ta gra warta jest świeczki”. To gra o najwyższą stawkę - Twoje spełnione życie, w zgodzie z sobą.

16 ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE OD CZEGO ZACZĄĆ ? pogłębiać zacznij
Oczywistym więc jest, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - jak być spełnionym i szczęśliwym - zaczyna się od POGŁĘBIANIA ŚWIADOMOŚCI SIEBIE, tj.:

17 POGŁĘBIANIE ŚWIADOMOŚCI SIEBIE, to:
odkrywanie wiedzy o sobie – „tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” budowanie umiejętność samooceny ( z autokontrolą jej adekwatności) rozwijanie przekonania, że posiadasz coś, czego jeszcze „nie sprawdzono” aktywne poszukiwanie sposobów „upłynnienia” i zainwestowania potencjału oraz „dopasowania” go do świata/pracy oraz pracy/świata - do siebie (wymiana) POGŁĘBIANIA ŚWIADOMOŚCI SIEBIE, tj.: - odkrywania własnego potencjału dla uzyskania wiedzy, bowiem TYLKO „tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono” (za Szymborską) - budowania umiejętności samooceny, monitorowanie jej „adekwatności” (poziomu) - rozwijania i umacniania przekonania, że posiadamy gdzieś tam, głęboko ukryte, nieuświadomione obszary naszego potencjału, ale o nich nie wiemy (nie zostały odkryte), bowiem - również za Szymborską - jeszcze „nas nie sprawdzono” - podejmowania aktywności: poszukiwania sposobów i dróg „upłynnienia”, wykorzystania i zainwestowania naszego potencjału oraz „dopasowania” go do świata, bowiem w tajemnicy „dopasowania” Ciebie do pracy i pracy do Ciebie - tkwi wzajemna, satysfakcjonująca wymiana tego, co Ty masz, dajesz z siebie i otrzymujesz w zamian.

18 Magnetyzm zainteresowań i pasji
Teoria J. Hollanda: większość ludzi może być zaklasyfikowana do jednego z 6-ciu typów: R, B, A, S, P, K każdy typ osobowości szuka odpowiedniego dla siebie typu środowiska (np. badawczy – naukowego, artystyczny – kreatywnego itd.) wzajemne dopasowanie osoby i środowiska jest procesem długofalowym i nie zawsze w pełni świadomym; o stopniu dopasowania świadczą: zadowolenie z pracy, stabilność zawodowa i poziom osiągnięć zawodowych (za: T. Nowacki) Siłę „dążenia do dopasowania”, by osiągnąć, przez dopasowanie - poczucie spełnienia, sukcesu i satysfakcji z doświadczania szczęścia z kariery, z realizacji wymarzonego, dopasowanego do potencjału, zawodu - opisali psychologowie - badacze, zajmujący się teoriami wyboru zawodu (np. John Holland). Holland zwrócił uwagę na kluczową, dla szczęścia człowieka w zawodzie, pracy - rolę zainteresowań i pasji. Utworzył nawet pojęcie „osobowości zawodowej”, oraz opisał magnetyzm zainteresowań, ujawniający się w konsekwentnym i wytrwałym poszukiwaniu takiego miejsca w świecie pracy, gdzie nastąpią idealne warunki do „dopasowania” typu osobowości i środowiska zawodowego. Zdaniem Hollanda, ludzie, by odnaleźć swoje „miejsce” , a tam - upłynnić potencjał i dać wyraz pasji, rozwinąć, sięgnąć po to, co w nich najlepsze - nieraz porzucają intratne (np. finansowo) miejsca pracy, by poczuć satysfakcję i szczęście, dzięki „dopasowaniu”.

19 TOP odkryty – źródła autorefleksja, autoocena psychotesty
testy i profesjonalne narzędzia pomiaru psychologów, doradców zawodowych, coachów, nauczycieli, pedagogów „twarde” dane (IQ, EQ, oceny szkolne, wyniki testów, procenty, punkty) opinie innych o nas działania i ich efekty (umiejętności, emocje) Chcąc odkryć potencjał najprościej można poddać się autorefleksji , by dokonać autooceny. Można również szukać odpowiedzi na pytanie: „KIM JESTEM?” wypełniając np. psychotesty dostępne powszechnie np. w Internecie, w poradnikach, czasopismach. Można też, idąc dalej - skorzystać z licznych, fachowych narzędzi pomiaru osobistego potencjału. W odkrywaniu potencjału mogą nam pomóc: psychologowie, doradcy zawodowi, specjaliści od coachingu, nauczyciele i pedagodzy. Źródłem wiedzy o sobie mogą być opinie innych o nas, lub „twarde” dane (wskaźniki takie jak IQ lub EQ, oceny w szkole, wyniki testów, procenty czy punkty z egzaminów). TOP uwalnia się także w działaniach - odkrywamy, co potrafimy zrobić, jakie posiadamy umiejętności i co nam sprawia przyjemność, a czego nie lubimy.

20 „Zastanów się nad sobą. Czyż nie istnieją we mnie siły, które się jeszcze nie rozwinęły? (...) Co sprawiło, że stałem się właśnie takim, jakim jestem? W jaki sposób – jeśli zechcę – stać się innym? (...) . Zadawaj sobie podobne pytania. Powracaj do nich” Martin Gray (źródło: „Siły życia”, Warszawa: PWN, 1990) TOP ukryty „Zastanów się nad sobą. Czyż nie istnieją we mnie siły, które się jeszcze nie rozwinęły? (...) Co sprawiło, że stałem się właśnie takim jaki jestem? W jaki sposób – jeśli zechcę – stać się innym? (...) Zadawaj sobie podobne pytania. Powracaj do nich”. Martin Gray (Martin Gray, właściwie Mietek Grajewski, autor książki „ Siły życia” oraz 5ciu innych opisujących lata okupacji i eksterminacji Żydów. Na podstawie jego wspomnień nakręcono film (1983) „Dla tych,których kochałem”, w r. gł. Michael York. Jeśli tylko tyle wiemy o sobie, „ile nas sprawdzono” - to reszty nie wiemy. Ale nie znaczy to, że tego nie ma. Wyobraź sobie, że wykorzystujemy zaledwie niewielką część właściwości naszego umysłu, skromny procent komórek mózgowych i potencjału. Reszta jest „do wykorzystania”; wiedzą o tym najlepiej specjaliści od mnemotechnik, trenerzy sportowców, terapeuci, coachowie. Niektórzy doświadczają stanu odległego od codziennego przeżywania; to ci, którzy uprawiają jogę i inne sztuki wschodu, dzięki czemu potrafią poddać się medytacji.

21 Dowody na TOP ukryty wykorzystujemy zaledwie część możliwości naszego umysłu (badania psychoneurologii, NLP itp.) efekty pracy specjalistów mnemotechiki, terapii, trenerów sportu, coachów stany medytacji (joga, sztuki wschodu) działanie systemów jakości rozwój cywilizacji, postęp techniczny rekordy (sport, Księga Guinessa) Jeśli tylko tyle wiemy o sobie, „ile nas sprawdzono” - to reszty nie wiemy. Ale nie znaczy to, że tego nie ma. Wyobraź sobie, że wykorzystujemy zaledwie niewielką część właściwości naszego umysłu, skromny procent komórek mózgowych i potencjału. Reszta jest „do wykorzystania”; wiedzą o tym najlepiej specjaliści od mnemotechnik, trenerzy sportowców, terapeuci, coachowie. Niektórzy doświadczają stanu odległego od codziennego przeżywania; to ci, którzy uprawiają jogę i inne sztuki wschodu, dzięki czemu potrafią poddać się medytacji.

22 TOP ukryty - przekraczanie granic możliwości
- prowadzenie pojazdu nogami - malowanie ustami - zdobycie bieguna mimo amputacji nóg (Janek Mela) - pokonanie kanału La Manche przez kobietę o szczątkowych 4-ch kończynach - Beethoven komponował, będąc pod koniec życia głuchym - niezliczone przykłady osiągnięć człowieka w sytuacjach ekstremalnych Przykładów przekraczania granic możliwości człowieka można podać tysiące. Dzięki zdolności sięgania po ukryty potencjał - nasza cywilizacja wyszła z epoki kamienia łupanego, a człowiek dokonuje niewiarygodnych odkryć, sięga po coraz wyższy pułap osiągnięć, rekordów. Jesteśmy świadkami galopu postępu technicznego i myśli naukowej. „Zwykli” ludzie, dzięki sięganiu po ukryty potencjał potrafią prowadzić pojazdy, nie mając rąk, malować ustami, iść na biegun północny, nie mając nóg… Ktoś przepłynął kanał La Manche, mając od urodzenia 4 kończyny w formie szczątkowej… Beethoven komponował, będąc pod koniec życia głuchym… Znam osobiście przypadek, że człowiek ratując czyjeś życie przeskoczył płot, na który w zwyczajnych okolicznościach trudno byłoby mu się wspiąć … i jeszcze pokonał go z zapasem!

23 Dlaczego nie odkrywamy TOP-u?
zakłócenia samooceny działanie „ukrytego programu”: stygmatyzmy (np.: „nie dla Ciebie to czy tamto” lub „twoje miejsce jest tu, a nie tam”); stereotypy („kobiety nie robią kariery”), tradycje (np. „miejsce kobiety jest w domu”) problemy z formułowaniem marzeń i celów deficyty wewnątrzsterowności (musisz być „zarządzany”) hamowana potrzeba wolności i kreacji / autokreacji niska determinacja osiągnięć, zbyt słabe pragnienie sukcesu / szczęścia Czasem bywamy ofiarą „ukrytego programu”, czy „klątwy przeznaczenia” - założenia, że nie ma dla nas miejsca „tu i tam”, nie dla nas „to czy tamto” czy wręcz odwrotnie - stygmatyzmu (naznaczania) w stylu: „twoje miejsce jest tu i tylko tu”. Gdyby nie marzenia, siła pragnienia sukcesu, potrzeba odkrywania tożsamości /własnego potencjału, wiara w siebie i determinacja - bylibyśmy nie podmiotem, ale przedmiotem w rękach innych ludzi. Zatem uwalnianie ukrytego potencjału - to droga do naszej wolności. Kreacji w miejsce wykonawstwa.

24 „Każdy może rozpocząć nowe, wiodące do spełnienia życie, jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać”. Maxwell Maltz Twój ukryty potencjał - to także możliwość dokonywania zmian. Korzystania z siły marzeń i wyobraźni. Świadomości celów, do których postanowisz dążyć. Rozwoju, z którego radości chcesz skosztować. Maxwell Maltz, psychocybernetyk, powiedział: „Każdy może rozpocząć nowe, wiodące do spełnienia życie, jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać”.

25 Recepta na uwalnianie TOP: „użyj POTĘGI ŚWIADOMOŚCI”. (. M
Recepta na uwalnianie TOP: „użyj POTĘGI ŚWIADOMOŚCI”* (*M. Maltz, „Nowa psychocybernetyka, czyli jak być panem samego siebie”, 2003) Zrozum, jaką rolę w postrzeganiu własnej osoby pełni wyobraźnia Użyj wyobraźni do stworzenia obrazów sukcesu Zidentyfikuj fałszywe mniemania o sobie, rzuć im wyzwanie i usuń je Uwolnij się od stresowych reakcji emocjonalnych, które zaburzają nasze wewnętrzne myślenie Ustal konkretne, związane z sukcesem cele. Proponuje sięgnąć po ukryty potencjał, zwracając uwagę na potęgę świadomości, wzmacniania samooceny i pragnienia osiągania celu, korzystając z „modelu” postępowania, będącego zarazem receptą na uwalnianie pełnego TOPu: Zrozum, jaką rolę w postrzeganiu własnej osoby pełni wyobraźnia; Użyj wyobraźni do stworzenia obrazów sukcesu; Zidentyfikuj fałszywe mniemania o sobie, rzuć im wyzwanie i usuń je. Uwolnij się od stresowych reakcji emocjonalnych, które zaburzają nasze wewnętrzne myślenie; Ustal konkretne, związane z sukcesem cele. Doskonal konkretne, wiodące do sukcesu aspekty osobowości. Potraktuj negatywne doświadczenia niejako porażki, lecz jako informacje zwrotne, dzięki którym poprawisz swój kurs do celu. Usuń hamujące Twoją osobowość blizny emocjonalne. Odpieraj ataki innych na Twoją godność własną, odpowiednio i twórczo reagując na presję emocjonalną; Wbuduj w swoją osobowość poczucie sukcesu Odkryj TOP. Twój osobisty potencjał. Poradnik”; Wyd. CIiPKZ WUP w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu , 2011 Maxwell Maltz, „Nowa psychocybernetyka. Czyli jak być panem samego siebie”, Wyd Emka, W-wa 2003

26 Doskonal konkretne, wiodące do sukcesu aspekty osobowości
Potraktuj negatywne doświadczenia nie jako porażki, lecz jako informacje zwrotne, dzięki którym poprawisz swój kurs do celu Usuń hamujące Twoją osobowość blizny emocjonalne Odpieraj ataki innych na Twoją godność własną, odpowiednio i twórczo reagując na presję emocjonalną Wbuduj w swoją osobowość poczucie sukcesu. Doskonal konkretne, wiodące do sukcesu aspekty osobowości. Potraktuj negatywne doświadczenia nie jako porażki, lecz jako informacje zwrotne, dzięki którym poprawisz swój kurs do celu. Usuń hamujące Twoją osobowość blizny emocjonalne. Odpieraj ataki innych na Twoją godność własną, odpowiednio i twórczo reagując na presję emocjonalną; Wbuduj w swoją osobowość poczucie sukcesu.

27 Mihaly Csikszentmihalyi - twórca teorii „flow”
Amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia - Mihaly Csikszentmihalyi, wraz liczną grupą badaczy - wysnuł teorię doświadczania szczęścia, także - w pracy zawodowej, przeprowadzając ogólnoświatowe badania na wszystkich kontynentach, kulturach, osobach z różnych wyznań, reprezentantach niezliczonych zawodów i profesji, od naukowców i artystów, po pasterzy lub osoby zatrudnione przy prostych pracach w fabrykach. Wyniki dogłębnej analizy i badań na grupie ok osób - sformułował w tzw. teorii „flow” - „doświadczania przepływu”. Dla zrozumienia, jak być szczęśliwym - kluczowe okazały się pojęcia świadomości potencjału, stawiania i realizacji wyzwań, dążenia do maksymalnego wglądu w swoje możliwości przy jednoczesnej koncentracji na zajęciu, które jest połączone z pasją: pragnieniem mistrzostwa / osiągnięć przekraczających granice, dotychczas „sprawdzone”. Co ciekawe, źródłem satysfakcji, które działa jak narkotyk i powoduje, że ludzie chcą je stale przeżywać - mogą być zarówno niezwykłe dokonania (odkrycia, dzieła, mistrzowskie działania artystyczne, rekordy - ponadludzkim wysiłkiem zdobywane rekordy), jak i zwykłe, proste czynności zawodowe, z potocznym pojęciem KARIERY nie mające nic wspólnego.

28 „Flow” czyli „przepływ” - najczęściej opisywany jest jako: „uczucie szczęścia i spełnienia, totalna koncentracja na zadaniu(…), z zaburzeniem poczucia czasu, gdzie minuty stają się godzinami a godziny minutami”... Ludzie doświadczają tego stanu, kiedy są pogrążeni bez reszty w tym, co robią i nic innego poza tym nie ma znaczenia; wykonując czynności zawodowe, w których doznają satysfakcji z poczucia mistrzostwa i realizacji pasji. Są to momenty - chwile albo dłuższy czas, indywidualnie „otrzymany” na doświadczanie głębokiej satysfakcji (tzw. „optymalne doświadczenie”), w których „czujemy, że kontrolujemy nasze działania, że jesteśmy panami swego losu” Czym jest „flow” i „doświadczanie przepływu” wg M. Csikszentmihalyi „Flow” czyli „przepływ” - najczęściej opisywany jest jako: „uczucie szczęścia i spełnienia, totalna koncentracja (…), zaburzenie poczucia czasu, gdzie minuty stają się godzinami a godziny minutami”. . Ludzie doświadczają tego stanu, kiedy są pogrążeni bez reszty w tym, co robią i nic innego poza tym nie ma znaczenia. Są to momenty, chwile albo dłuższy czas indywidualnie „otrzymany” na doświadczanie głębokiej satysfakcji ( tzw. „optymalne doświadczenie”), w których „czujemy, że kontrolujemy nasze działania, że jesteśmy panami swego losu” . Ludzie doświadczają stanu „flow” wykonując czynności i zadania zawodowe, w których doznają satysfakcji z poczucia mistrzostwa i realizacji pasji; podczas uniesienia, kreacji, czy oddania się artystycznej twórczości; osiągania tego, co było dotąd niemożliwe - bicia rekordów dziedzinie sportu, jak też - w trakcie bardziej lub mniej złożonych, ale będących spełnieniem marzeń o wyjątkowości i idealnym dopasowaniu tego, co robią - do potrzeb i możliwości dania światu / innym z siebie.

29 Tajemnica flow: „osobowość autoteliczna”
efekt żmudnej pracy nad sobą… pozwala przekształcać przeszkody i problemy w możliwości działania dąży do wewnętrznej harmonii, unika chaosu sięga po energię pozytywną poszukuje spójności i integracji siebie ze światem zewnętrznym dąży do poczucia władzy / kontroli nad sobą bez chęci władzy nad światem pozwala cieszyć się drobnymi sukcesami Odczuwanie „flow” - doświadczane jest nie tylko w warunkach sprzyjających, ale również - mało satysfakcjonujących okolicznościach życiowych czy zawodowych. Stąd wniosek: warto poznać warunki i sposoby, dzięki którym ludzie cieszą się życiem, są szczęśliwi, kochają swoją pracę, czy proste zajęcia. Nie zawsze bowiem trafimy do pracy marzeń, nie zawsze w naszym życiu będzie gościć passa. Zdaniem Csikszentmihalyi - tajemnica tkwi w żmudnej pracy nad sobą w kierunku osiągnięcia osobowości autotelicznej. Osobowość autoteliczna pozwala przekształcać przeszkody i problemy w możliwości działania, dąży do wewnętrznej harmonii, unika chaosu, sięga po energię pozytywną, poszukuje spójności i integracji siebie ze światem zewnętrznym. I to jest celem samym w sobie każdej podejmowanej aktywności, czynności, zadania, pracy. Przeżywanie „przepływu” wzmacnia dążenie do harmonii i poczucie władzy / kontroli nad sobą bez chęci władzy nad światem, bez oczekiwania na korzyści. I co ważne - pozwala cieszyć się drobnymi sukcesami, nie wypatrując „darów losu” i nagród od życia w postaci KARIERY, SUKCESU, PIENIĘDZY, TYTUŁÓW itp.

30 „Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu” Nasuwa nam się refleksja: czyżby klucz do szczęścia w pracy i recepta na sukces - były już wskazane w tekście „Desideraty”, w słowach: „Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu”…? =>„Desiderata” - tekst, przyjęty, jako anonimowy, datowany na 1692r., znaleziony w kościele św. Pawła w Baltimore Może być bowiem tak, że gdy już będziesz pracować - nie znajdziesz się w „pracy marzeń”, nie będziesz aż takim szczęściarzem… Co wtedy? Odpowiem za twórcami teorii przepływu: nie musisz być nieszczęśliwy. Przecież wiesz, że tam gdzieś jest TOP, masz prawo tam być, ale masz też prawo do odmowy wejścia na top, jeśli to za wysoko, zbyt wielkim kosztem. Otwórz się na drobne sukcesy, zacznij czerpać przyjemność z „rzeczy małych”. Nie rzucaj od razu obecnej pracy, w pogoni za „flow”… „Desiderata” - tekst, przyjęty, jako anonimowy, datowany na 1692r., znaleziony w kościele św. Pawła w Baltimore

31 „Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże” - powiedziała Pearl Buck (amerykańska pisarka, noblistka; zm.1973). Ty - nie czekaj. Poszukaj w tych zajęciach, które masz, choćby fragmentu - małego obszaru, w którym NIKT Cię nie pokona, bądź TAM mistrzem. Rozwijaj swoje pasje poza pracą; szukaj okazji, by uwolnić radość działania dla siebie, innych, lub - tylko dla IDEI: dla faktu, że świadomie odkrywasz i uwalniasz to, co w Tobie najlepsze. Szukaj zmian, ucz się, zdobywaj nowe umiejętności, „rozwijaj siłę ducha”. I nie rezygnuj, jeśli tak postanowisz. To najlepsze, co możesz sobie dać. foto ze źródła:

32 Moje dla Ciebie życzenia
„Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla Ciebie źródłem radości… Rozwijaj siłę ducha… Bądź dla siebie łagodny… Bądź uważny… Dąż do szczęścia…” - za „Desideratą” - Anna Wierzchowska - Szymanek Myślę jednak, że jeśli tego BARDZO chcesz – osiągniesz prędzej czy później swoje miejsce w świecie pracy. Pod jednym warunkiem: nie zapominaj, że jest w Tobie SKARB!... I że SAM musisz chcieć go odkryć, a potem – dobrze „ulokować”, zagospodarować Życzę Ci, byś go wydobył na światło dzienne – niech zaświeci i przeniesie Ci szczęście, na które czekasz…


Pobierz ppt "TOP odkryty – TOP ukryty;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google