Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOP odkryty – TOP ukryty; SIĘGNIJ PO TWÓJ SKARB Anna Wierzchowska-Szymanek OTK 2013 w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOP odkryty – TOP ukryty; SIĘGNIJ PO TWÓJ SKARB Anna Wierzchowska-Szymanek OTK 2013 w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie."— Zapis prezentacji:

1 TOP odkryty – TOP ukryty; SIĘGNIJ PO TWÓJ SKARB Anna Wierzchowska-Szymanek OTK 2013 w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie

2 Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Wisława Szymborska

3 Recepta na karierę 1. Ś wiadomo ść w ł asnego potencja ł u 2. Dobra orientacja w ś wiecie pracy 3. Umiej ę tno ść korzystania z ró ż nych ź róde ł informacji 4. Otwarto ść i elastyczne dostosowanie si ę do zmian 5. Samodzielno ść, aktywno ść, inicjatywa w dzia ł aniu 6. Gotowo ść uczenia si ę przez ca ł e ż ycie……

4 Recepta na karierę - c.d. 7……………………… 8……………………………… ………………………… …………………………… ……………………………………… …………………………… Podpis, data………………..

5 TOP - Twój Osobisty Potencjał 5

6 6

7 Czym jest POTENCJAŁ? wszystko to, co sobą reprezentujesz, co posiadasz jako osobiste wyposażenie, co jest ogromnie indywidualne i tylko dla Ciebie charakterystyczne kapitał społeczny (zasoby ludzkie) Twój SKARB źródło Twojego dobrobytu i dobrostanu 7

8 Potencjał – wąskie znaczenie inteligencja / zdolności, głównie - inteligencja ogólna (IQ) lata 80-te (nowość): inteligencja emocjonalna (EQ) obecnie: inteligencja = IQ + EQ 8

9 9

10 cechy osobowości talenty doświadczenie emocje postawy aspiracje motywacje zainteresowania wartości uzdolnienia ambicje charakter temperament umiej ę tno ś ci wiedza cele Twój potencjał to: marzenia pragnienia

11 Twój potencjał to, także: Twój stan zdrowia Twoje ciało: aparycja i wizerunek Twoje kompetencje, czyli kierunkowy zestaw: – wiedzy – umiejętności – postaw – cech osobowości 11

12 TWÓJ szczególny SKARB – kompetencje społeczne 70 % = wiedza fachowa 30 % = kompetencje społeczne gdy szukasz pracy 70 % = brak kompetencji społecznych 30 % = brak wiedzy fachowej / merytorycznej gdy tracisz pracę 12

13 Twój potencjał to też - adekwatne poczucie wartości, poziom samooceny Uwaga !=> gdy: 13 zbyt wysokie przeszacowanie możliwości, poczucie niespełniania, oczekiwanie nagród brak satysfakcji, frustracja, agresja, hyperaktywność zbyt niskie poczucie niekompetencji i zagrożenia, brak wiary w siebie, unikanie wyzwań i nagród brak satysfakcji, apatia, hamowanie aktywności, rezygnacja z rozwoju

14 Jak funkcjonują zawodowo osoby z zawyżoną i zaniżoną samooceną? (za: J.E. Karney, 1998) Samoocena zaniżona nadwrażliwość agresywność podejrzliwość konfliktowość niska motywacja do pracy zaniżane aspiracje mniejszy od możliwego rozwój niepewność, lęki obawa przed ośmieszeniem unikanie sytuacji trudnych poczucie bezradności izolacja społeczna, dystans bierność i zależność unikanie odpowiedzialności i inicjatywy trudności w podejmowaniu decyzji Samoocena zawyżona zawyżanie celów zawyżanie swoich możliwości podejmowanie zbyt trudnych zadań częste stany frustracji cecha zarozumiałości zmienna motywacja przekonanie o swojej nieomylności i wyjątkowości hałaśliwy sposób bycia samopotwierdzanie permanentne niezadowolenie poczucie niezawinionych porażek

15 Twoje życie zawodowe - to Twoje, przyszłe kilkadziesiąt lat życia, a więc ta gra warta jest świeczki! 15

16 OD CZEGO ZACZĄĆ ? 16

17 POGŁĘBIANIE ŚWIADOMOŚCI SIEBIE, to: odkrywanie wiedzy o sobie – tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono budowanie umiejętność samooceny ( z autokontrolą jej adekwatności) rozwijanie przekonania, że posiadasz coś, czego jeszczenie sprawdzono aktywne poszukiwanie sposobów upłynnienia i zainwestowania potencjału oraz dopasowania go do świata/pracy oraz pracy/świata - do siebie (wymiana) 17

18 Magnetyzm zainteresowań i pasji Teoria J. Hollanda: większość ludzi może być zaklasyfikowana do jednego z 6-ciu typów: R, B, A, S, P, K każdy typ osobowości szuka odpowiedniego dla siebie typu środowiska (np. badawczy – naukowego, artystyczny – kreatywnego itd.) wzajemne dopasowanie osoby i środowiska jest procesem długofalowym i nie zawsze w pełni świadomym; o stopniu dopasowania świadczą: zadowolenie z pracy, stabilność zawodowa i poziom osiągnięć zawodowych (za: T. Nowacki) 18

19 TOP odkryty – źródła autorefleksja, autoocena psychotesty testy i profesjonalne narzędzia pomiaru psychologów, doradców zawodowych, coachów, nauczycieli, pedagogów twarde dane (IQ, EQ, oceny szkolne, wyniki testów, procenty, punkty) opinie innych o nas działania i ich efekty (umiejętności, emocje) 19

20 Zastanów się nad sobą. Czyż nie istnieją we mnie siły, które się jeszcze nie rozwinęły? (...) Co sprawiło, że stałem się właśnie takim, jakim jestem? W jaki sposób – jeśli zechcę – stać się innym? (...). Zadawaj sobie podobne pytania. Powracaj do nich. Martin Gray (źródło: Siły życia, Warszawa: PWN, 1990) 20

21 Dowody na TOP ukryty wykorzystujemy zaledwie część możliwości naszego umysłu (badania psychoneurologii, NLP itp.) efekty pracy specjalistów mnemotechiki, terapii, trenerów sportu, coachów stany medytacji (joga, sztuki wschodu) działanie systemów jakości rozwój cywilizacji, postęp techniczny rekordy (sport, Księga Guinessa) 21

22 TOP ukryty - przekraczanie granic możliwości - prowadzenie pojazdu nogami - malowanie ustami - zdobycie bieguna mimo amputacji nóg (Janek Mela) - pokonanie kanału La Manche przez kobietę o szczątkowych 4-ch kończynach - Beethoven komponował, będąc pod koniec życia głuchym - niezliczone przykłady osiągnięć człowieka w sytuacjach ekstremalnych 22

23 Dlaczego nie odkrywamy TOP-u? zakłócenia samooceny działanie ukrytego programu: stygmatyzmy (np.: nie dla Ciebie to czy tamto lub twoje miejsce jest tu, a nie tam); stereotypy (kobiety nie robią kariery), tradycje (np. miejsce kobiety jest w domu) problemy z formułowaniem marzeń i celów deficyty wewnątrzsterowności (musisz być zarządzany) hamowana potrzeba wolności i kreacji / autokreacji niska determinacja osiągnięć, zbyt słabe pragnienie sukcesu / szczęścia 23

24 Każdy może rozpocząć nowe, wiodące do spełnienia życie, jeśli ma świadomość własnego wizerunku i potrafi go zmieniać. Maxwell Maltz 24

25 Recepta na uwalnianie TOP: użyj POTĘGI ŚWIADOMOŚCI * (*M. Maltz, Nowa psychocybernetyka, czyli jak być panem samego siebie, 2003) 1.Zrozum, jaką rolę w postrzeganiu własnej osoby pełni wyobraźnia 2.Użyj wyobraźni do stworzenia obrazów sukcesu 3.Zidentyfikuj fałszywe mniemania o sobie, rzuć im wyzwanie i usuń je 4.Uwolnij się od stresowych reakcji emocjonalnych, które zaburzają nasze wewnętrzne myślenie 5.Ustal konkretne, związane z sukcesem cele. 25

26 6.Doskonal konkretne, wiodące do sukcesu aspekty osobowości 7.Potraktuj negatywne doświadczenia nie jako porażki, lecz jako informacje zwrotne, dzięki którym poprawisz swój kurs do celu 8.Usuń hamujące Twoją osobowość blizny emocjonalne 9.Odpieraj ataki innych na Twoją godność własną, odpowiednio i twórczo reagując na presję emocjonalną 10.Wbuduj w swoją osobowość poczucie sukcesu. 26

27 Mihaly Csikszentmihalyi - twórca teorii flow http://www.ted.com/talks/lang/pl/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow.html 27

28 Flow czyli przepływ - najczęściej opisywany jest jako: uczucie szczęścia i spełnienia, totalna koncentracja na zadaniu(…), z zaburzeniem poczucia czasu, gdzie minuty stają się godzinami a godziny minutami... Ludzie doświadczają tego stanu, kiedy są pogrążeni bez reszty w tym, co robią i nic innego poza tym nie ma znaczenia; wykonując czynności zawodowe, w których doznają satysfakcji z poczucia mistrzostwa i realizacji pasji. Są to momenty - chwile albo dłuższy czas, indywidualnie otrzymany na doświadczanie głębokiej satysfakcji (tzw. optymalne doświadczenie), w których czujemy, że kontrolujemy nasze działania, że jesteśmy panami swego losu 28

29 Tajemnica flow: osobowość autoteliczna efekt żmudnej pracy nad sobą… pozwala przekształcać przeszkody i problemy w możliwości działania dąży do wewnętrznej harmonii, unika chaosu sięga po energię pozytywną poszukuje spójności i integracji siebie ze światem zewnętrznym dąży do poczucia władzy / kontroli nad sobą bez chęci władzy nad światem pozwala cieszyć się drobnymi sukcesami 29

30 Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu Desiderata - tekst, przyjęty, jako anonimowy, datowany na 1692r., znaleziony w kościele św. Pawła w Baltimore 30

31 foto ze źródła: http://przemyslawbajno.plhttp://przemyslawbajno.pl

32 Moje dla Ciebie życzenia Niech Twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla Ciebie źródłem radości… Rozwijaj siłę ducha… Bądź dla siebie łagodny… Bądź uważny… Dąż do szczęścia… - za Desideratą - Anna Wierzchowska - Szymanek 32


Pobierz ppt "TOP odkryty – TOP ukryty; SIĘGNIJ PO TWÓJ SKARB Anna Wierzchowska-Szymanek OTK 2013 w Publicznym Gimnazjum w Rogolinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google