Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEDIA CYFROWE W EDUKACJI Opracowała: Beata Standio 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEDIA CYFROWE W EDUKACJI Opracowała: Beata Standio 1."— Zapis prezentacji:

1 MEDIA CYFROWE W EDUKACJI Opracowała: Beata Standio 1

2 PLAN Beata Standio 2 Umiejętności ucznia Umiejętnościucznia Zadania szkoły Podstawowe pojęcia Obszary wykorzystania mediów w edukacji Media cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej Korzyści ze stosowania edukacji cyfrowej

3 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Beata Standio 3 Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

4 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia szkole podstawowej należą: Beata Standio 4 czytanie myślenie matematyczne myślenie naukowe umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym

5 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w szkole podstawowej należą: Beata Standio 5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także w celu wyszukiwania i korzystania z informacji; umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywani swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; umiejętność pracy zespołowej.

6 Zadania szkoły Beata Standio 6

7 teatr, film, telewizja pismo, drukarstwo Analogowe (dawne, stare) rysunek, malarstwo, fotografia tradycyjna mowa, muzyka, fonografia, radiofonia Jakie są media? Beata Standio 7

8 To dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym. Media cyfrowe Beata Standio 8

9 Cyfrowe (nowe) Internet, www – strona internetowa DVD, pendrive e-book i biblioteka cyfrowa telewizja cyfrowa (satelitarna, kablowa, naziemna) gra komputerowa fotografia cyfrowa Jakie są media? Beata Standio 9

10 Wikipedia Facebook Blog Second Life YouTubeTwitterPodcast Telefon komórko- wy 3G Najnowsze media Beata Standio 10

11 MEDIA EDUKACJNE: to różnego rodzaju przedmioty, urządzenia i materiały, a także mass media (radio, telewizja, Internet), które umożliwiają zdobywanie informacji lub przekazują informację od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatów skonstruowanych ze słów, obrazów, dźwięków. Beata Standio 11

12 Obszary wykorzystania mediów (hipermediów) w edukacji: Beata Standio 12 diagnostyka i terapia pedagogiczna, badania edukacyjne, organizacja i zarządzanie szkołą, proces kształcenia.

13 Beata Standio 13 Media jako elementy wspierające diagnostykę i terapię pedagogiczną: praca z niepełnosprawnymi (upośledzenie słuchu, wzroku, umysłowe) terapia pedagogiczna (logopedia, trudności w uczeniu, dysleksja, dysgrafia) diagnozowanie pedagogiczne

14 Media w badaniach edukacyjnych: Beata Standio 14 ocena systemu kształcenia analiza zjawisk i procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem szkoły

15 Beata Standio 15 Media w organizacji i zarządzaniu szkołą: administrowanie szkołą, praca w sekretariacie, oświata komputerowa, organizowanie procesu kształcenia (Director), dokształcanie nauczycieli: projektowanie materiałów multimedialnych poradniki: porady prawne oświata komputerowa organizowanie procesu kształcenia (Director)

16 Media jako element wspierający proces kształcenia: Beata Standio 16 programy uczące, przedmiotowe, uczenie umiejętności, np. gry na gitarze, nauczanie języków obcych, programy prezentujące materiał nauczania (książki elektroniczne, podręczniki, zbiory grafik, aplikacje multimedialne), programy wspierające proces opracowania materiału nauczania, w tym wspierające poszukiwanie informacji (czasopisma, encyklopedie, atlasy, katalogi, słowniki, bazy informacyjne) i dokumentacje (opracowania firm, instytucji oświatowych, nauczycieli akademickich, programy do analiz materiału), programy rozwijające umiejętności twórcze (dotyczące sztuki, twórczość komputerowa, programowanie wirtualnej rzeczywistości),

17 Media jako element wspierający proces kształcenia: Beata Standio 17 gry i zabawy edukacyjne, monitoring dydaktyczny, programy wspomagające narzędziowo proces kształcenia (wspomagające proces projektowania, pakiety graficzne, przeglądarki, programy do zrzucania ekranów, do tworzenia prezentacji, inteligentne systemy prezentacji wiedzy, bazy zarządzające filmami wideo), programy uzupełniające (systemy ekspertowe np. egzaminacyjne, symulacje komputerowe, języki symulacyjne, symulacje nauczycielskich analiz pracy uczniów).

18 Media cyfrowe w edukacji wczesnoszkolnej: Telewizja - programy edukacyjne ; Aparat fotograficzny – dokumento- wanie wydarzeń klasowych; Komputer – zajęcia edukacyjne, gry edukacyjne; Internet - korzystanie z informacji; porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej; Tablica interaktywna - motywacja do aktywnej pracy w czasie lekcji; E-booki – budzenie zainteresowań czytelniczych ; Beata Standio 18

19 Korzyści z zastosowania w edukacji mediów cyfrowych Beata Standio 19 dostęp do różnych źródeł informacji, wzbogacenie procesu nauczania, uatrakcyjnienie zajęć, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym

20 Beata Standio 20 Korzyści z zastosowania w edukacji mediów cyfrowych możliwość nauczania polisensorycznego (oddziaływania na wiele zmysłów), zwiększenia aktywności i motywacji uczniów, możliwość wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

21 Gajda J., Media w edukacji, Gabon-Klas T., Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, Siemieniecki B., Komputer edukacji, ecznik25XI2009z.pdf Podstawa programowa Wikipedia Beata Standio 21 Bibliografia

22 Dziękuję za uwagę Beata Standio 22


Pobierz ppt "MEDIA CYFROWE W EDUKACJI Opracowała: Beata Standio 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google