Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANKIETA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 3 WE WROCŁAWIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANKIETA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 3 WE WROCŁAWIU"— Zapis prezentacji:

1 ANKIETA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 3 WE WROCŁAWIU
Liczba respondentów : 612 uczniów

2 Podział badanych W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu wchodzą szkoły: Liceum Ogólnokształcące nr 9 Liceum Dwujęzyczne nr 4 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 10 Dokonaliśmy podziału klas na bloki, biorąc pod uwagę ich profile: (klasy) D- biologiczno-chemiczne H- Liceum Dwujęzyczne nr 4 I- śląsko- znawcze Gimnazjum- Gim nr10 Ogólne- Klasy A, C, E, F

3 Czy jest w naszej szkole potrzebny Rzecznik Praw Ucznia?

4 Zdecydowana większość zwraca uwagę na potrzebę stworzenia funkcji Rzecznika Praw Ucznia.
Odsetek pozytywnych odpowiedzi wacha się w przedziale 70-80% Wyjątkiem okazały się klasy H, czyli uczniowie Liceum Dwujęzycznego nr 4. Wynika to z faktu, że są to w większości absolwenci naszego gimnazjum, czyli są w naszej szkole najdłużej, sprawia to, że czują się najpewniej i przez przyzwyczajenie do starego porządku są zniechęceni do jakichkolwiek zmian.

5 Czy są grupy uczniów, których sytuacja z jakiegoś powodu jest gorsza niż innych?

6 Uczniowie w większości twierdzą, że są grupy uczniów, których sytuacja jest gorsza niż pozostałych, procent tych odpowiedzi wynosi mniej więcej 70% Uczniowie klas I, o profilu śląsko-znawczym czują się w szkole równi i żyją spokojniej niż pozostali. Przeciwną sytuację można zaobserwować w klasach H, o profilu dwujęzycznym, gdzie prawie 80% ankietowanych stwierdziło, że istnieją grupy dyskryminowane.

7 Czy chcesz mieć wpływ na to jak działa i co robi Samorząd Szkolny?

8 Z odpowiedzi można zauważyć, że mniej więcej połowa uczniów chce mieć wpływ na działanie Samorządu.
Największe zainteresowanie wyrazili uczniowie klas gimnazjalnych, bo aż 64%. Co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę wiek i ilość wolnego czasu oraz większą aktywność społeczną. Skrajne stanowisko prezentują klasy H, którym jest najbardziej obojętne jak funkcjonuje Samorząd.

9 Czy znasz swoje prawa i obowiązki szkolne?

10 Procent uczniów znających swoje prawa i obowiązki jest zrównoważony, wacha się w okolicach 50%.
Jednak uczniowie Liceum Dwujęzycznego (klasy H), jak w pozostałych pytaniach prezentują stanowisko odmienne. Paradoksalnie tylko 26% z nich jest świadomych swoich praw i obowiązków.

11 Czy znasz skład Prezydium Senatu Samorządu Szkolnego?

12 W pytaniu 5 uzyskaliśmy największy odsetek odpowiedzi przeczących
W pytaniu 5 uzyskaliśmy największy odsetek odpowiedzi przeczących. Jak się okazuje, większość uczniów nie zna władz samorządu szkolnego. Najmniej świadomymi okazali się uczniowie klas o profilu ogólnym (3%) i śląsko -znawczym (4%). Badani z klas dwujęzycznych należą do najlepiej zorientowanych. Wynika to z faktu, iż do 1 i 2 H uczęszczają przedstawicie Samorządu Szkolnego

13 Czy czujesz się członkiem demokratycznej społeczności szkolnej?

14 W pytaniu o poczucie demokratycznego członkostwa w społeczności szkolnej, przeciętny procent odpowiedzi twierdzących wynosi JEDYNIE ok. 20%. Niestety wszyscy respondenci z klas Liceum Dwujęzycznego wyrazili negatywną opinię na ten temat. Najwyższy procent pozytywnych odpowiedzi wyrazili uczniowie klas I, około 39%.

15 Dziękujemy ! Anna Żurowska Tomasz Cebrat


Pobierz ppt "ANKIETA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 3 WE WROCŁAWIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google