Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Anna Szcześniak, 2012. Czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu naszego kraju? 28% proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Anna Szcześniak, 2012. Czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu naszego kraju? 28% proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak lub."— Zapis prezentacji:

1 © Anna Szcześniak, 2012

2 Czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu naszego kraju? 28% proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak, 61% odpowiedziało zdecydowanie nie lub raczej nie, 11% odpowiedziało nie wiem. Źródło: Badanie GfK Polonia na zlecenie PKPP Lewiatan, styczeń 2012 © Anna Szcześniak, 2012

3 Czy polscy przedsiębiorcy dają zatrudnienie większości Polaków? 33% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak lub raczej tak, 62% odpowiedziało zdecydowanie nie lub raczej nie, 5% odpowiedziało nie wiem. Źródło: Badanie GfK Polonia na zlecenie PKPP Lewiatan, styczeń 2012 © Anna Szcześniak, 2012

4 jest on zdecydowanie negatywny, polskie media koncentrują się głównie na zjawiskach patologicznych, często prowadziło to do uogólnienia na cały sektor prywatny. Analizowano Wprost, Politykę, Fakt i Super Express, 2003 r. Źródło: E. Cierniak-Szóstak, Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zeszyt Nr 12, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008. © Anna Szcześniak, 2012

5 Wypowiedzi o pozytywnych stronach biznesu stanowiły tło dla ostatecznie negatywnych wniosków. Środowisko biznesowe najczęściej przedstawiano jako dokonujące oszustw i uwikłane w afery, a przedsiębiorców jako żądnych zysku, nieuczciwych biznesmenów i wspomagających ich w tym działaniu polityków. Podtrzymywano powszechną opinię przekazywaną przez media, że w świecie biznesu nie ma miejsca na skrupuły i uczciwość. Bardzo rzadko opisywano małe firmy, niezbyt bogatych przedsiębiorców i mało warte kontrakty. Redakcje prezentowały wizerunki biznesu, z którymi ich czytelnicy się utożsamiali, rozpoznawali je lub były one zgodne z ich wartościami - różne zapotrzebowanie odbiorców prowadziło do tworzenia odmiennych wizerunków biznesu. Analizowano Wprost i Politykę, 2003 r. Źródło: E. Cierniak-Szóstak, Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zeszyt Nr 12, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008. © Anna Szcześniak, 2012

6 Przedsiębiorca występował w kilku rolach, jako: romantyczny bohater skrzywdzony przez władzę, fiskusa, banki, spekulant, wyzyskiwacz, oszust, nuworysz. Źródło: E. Cierniak-Szóstak, Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zeszyt Nr 12, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008. Analizowano Fakt i Super Express, 2003 r. © Anna Szcześniak, 2012

7 Laureaci programu Przedsiębiorstwo Fair Play: wypracowują zyski i osiągają zadowalające wyniki finansowe, wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa i gminy oraz wszystkich innych interesariuszy w ustalonych terminach, mają dobre relacje z klientami, dostawcami oraz innymi partnerami biznesowymi, pracownikom zapewniają godziwe warunki zatrudnienia i rozwoju zawodowego, wspierają środowisko lokalne, liczne organizacje pozarządowe i pomagają osobom pokrzywdzonym przez los, włączają się w różnego rodzaju akcje edukacyjne i społeczne. © Anna Szcześniak, 2012

8 zapewnili łącznie 98 tys. miejsc pracy, przeznaczyli łącznie 33 mln zł na działalność społeczną i charytatywną, 27 tys. zł przeznaczyło przeciętnie na darowizny każde Przedsiębiorstwo Fair Play, 29 tys. zł przeznaczyło przeciętnie na sponsoring każde Przedsiębiorstwo Fair Play. © Anna Szcześniak, 2012

9 ok. 250 artykułów i notatek w prasie oraz materiałów radiowych i TV, w tym 58 szerszych informacji w prasie opisujących firmy: 20 w dziennikach (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Szczeciński, Gazeta Lubuska, Echo Dnia Podkarpackie i Kieleckie, Polska Gazeta Wrocławska, Zielony Sztandar, Nowiny, Express Bydgoski, Gazeta Finansowa, Gazeta Współczesna, Nowe Podkarpacie), 27 w magazynach branżowych, 11 w magazynach VIP i Fakty. © Anna Szcześniak, 2012

10 Jesteśmy małą firmą, którą media ogólnopolskie nie interesują się, w przeciwieństwie do magazynów branżowych czytanych przez tysiąc osób. Uczciwe firmy, pozytywne przykłady nie są ciekawymi tematami dla mediów, ponieważ są postrzegane jako nudne. Obecnie nie łatwo znaleźć rzetelne, pogłębione informacje. Dążenie do zwiększenia czytelnictwa, zwiększenia nakładów i sprzedaży reklam zachęca media do pogoni za sensacją i skandalem. Media przeżywają kryzys. Barbara Wójcicka, Prezes Zarządu Sabur Sp. z o.o., Warszawa Jedenastokrotny laureat programu Przedsiębiorstwo Fair Play © Anna Szcześniak, 2012

11


Pobierz ppt "© Anna Szcześniak, 2012. Czy polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość dochodu naszego kraju? 28% proc. respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google