Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

2 Budownictwo przemysłowe i magazynowe w latach 2003–2010 Zofia Kurlej Kierownik Ośrodka Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

3 Definicja: Budynki przemysłowe – budynki przeznaczone na produkcję np.: fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp. (PKOB 1251). Źródło: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

4 Liczba budynków przemysłowych oddanych do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

5 Liczba budynków przemysłowych oddanych do użytkowania w latach według województw Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy poniżej i więcej

6 Średnia kubatura budynku przemysłowego oddanego do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 (w tys. m 3 ) Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy tys. m 3

7 Średnia kubatura budynku przemysłowego oddanego do użytkowania w latach według województw (w tys. m 3 ) tys. m 3 11,4 8,3 7,3 9,9 8,1 12,0 8,0 11,5 9,3 7,7 17,2 12,8 7,1 13,1 poniżej 8,0 10,0 12,0 14,0 i więcej

8 Porównanie struktury kubatury budynków przemysłowych i biurowych oddanych do użytkowania w latach według województw Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy % 2,7 5,4 2,5 3,2 2,5 13,7 8,8 3,3 13,8 9,7 3,6 11,9 5,7 4,6 4,3 poniżej 3,0 5,5 8,0 10,5 i więcej Budynki przemysłowe 1,3 8,3 2,2 1,6 14,1 4,0 2,3 9,3 30,8 4,2 7,0 2,3 2,4 5,9 3,0 Budynki biurowe

9 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Średnio rocznie w minionych ośmiu latach oddawano w Polsce do użytkowania 1704 budynki przemysłowe, w 2010 roku oddano 1493 takie budynki, najmniej w analizowanym okresie. Najwięcej budynków przemysłowych w okresie oddano do użytku w województwie wielkopolskim (2262), śląskim (1619) i mazowieckim (1401), najmniej w woj. opolskim (323) i świętokrzyskim (340). Budynki nowe stanowiły 71% ogólnej liczby oddanych do użytkowania budynków, ich kubatura stanowiła 80% ogółu. Przeciętna dla kraju kubatura budynku przemysłowego oddanego do użytku w minionych ośmiu latach wyniosła 9,9 tys. m 3. W latach zaznaczyła się jej tendencja wzrostowa, w 2010 r. średnia kubatura wyniosła 10,3 tys. m 3 i była mniejsza od tej z 2008 roku o ponad 2,3 tys. m 3.

10 Definicja: Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – zbiorniki na ciecze lub gazy, silosy na zboże, cement i inne towary sypkie, chłodnie i budynki składowe specjalizowane, powierzchnie magazynowe (PKOB 1252). Źródło: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

11 Kubatura budynków magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 ( w mln m 3 ) Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy mln m 3

12 Średnia kubatura budynku magazynowego oddanego do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 (w tys. m 3 ) Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy tys. m 3

13 Liczba budynków magazynowych oddanych do użytkowania w latach według województw Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy poniżej i więcej

14 Struktura kubatury budynków magazynowych oddanych do użytkowania w latach według województw Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy % 1,2 4,5 2,2 2,4 1,1 14,9 12,8 2,6 12,7 21,4 2,7 7,7 3,1 4,4 4,6 1,9 poniżej 2,0 7,0 12,0 17,0 i więcej

15 Średnia kubatura budynku magazynowego oddanego do użytkowania w latach według województw (w tys. m 3 ) tys. m 3 4,0 6,0 3,6 3,9 2,8 6,1 8,2 4,8 9,9 11,8 4,2 10,8 5,5 4,5 5,2 3,0 poniżej 4,0 6,0 8,0 10,0 i więcej Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

16 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Kubatura wszystkich budynków magazynowych oddanych do użytkowania w latach 2003 – 2010 wyniosła średnio 18,9 mln m 3. W latach 2004 – 2008 zaznacza się coroczny wzrost kubatury oddawanych budynków. W 2010 oddano budynki magazynowe o łącznej kubaturze 14,9 mln m 3, w stosunku do 2008 roku jest to spadek o 13,5 mln m 3 (48%). Przeciętna dla kraju kubatura budynku magazynowego oddanego do użytku w minionych ośmiu latach wyniosła 6,8 tys. m 3. W latach zaznaczyła się jej tendencja wzrostowa, w 2010 r. średnia kubatura budynku magazynowego wyniosła 6,3 tys. m 3 i była mniejsza od tej z 2009 roku o ponad 4,8 tys. m 3 (spadek o 43%). Budynki nowe stanowiły 86% ogólnej liczby oddanych do użytkowania budynków, ich kubatura stanowiła 89% ogółu. Najwięcej budynków magazynowych w okresie ostatnich ośmiu lat oddano do użytku w województwie wielkopolskim (3689) i mazowieckim (2747), najmniej w woj. opolskim (434) i świętokrzyskim (599).

17 Definicja: Produkcja budowlano – montażowa są to roboty wykonane siłami własnymi na rzecz zleceniodawców, przez podmioty budowlane (o liczbie pracujących powyżej 9 osób), do których zalicza się: przygotowanie terenu pod budowę; wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynierię lądową i wodną; wykonywanie instalacji budowlanych; wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. W zakresie produkcji budowlano – montażowej wyróżniamy roboty o charakterze inwestycyjnym, remontowym i pozostałe. Źródło: Objaśnienia do formularza B 01 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy

18 Produkcja budowlano-montażowa związana z realizacją budynków przemysłowych i magazynowych w Polsce w latach 2003 – 2010 (w mln zł) Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy mln zł

19 Urząd Statystyczny w LublinieLiczy się każdy Średnia wartość produkcji budowlano – montażowej zrealizowanej w budownictwie przemysłowym i magazynowym wyniosła w ostatnich ośmiu latach 6165,3 mln złotych. W latach 2003 – 2008 wartość robót wzrastała z roku na rok, w ostatnich dwóch latach odnotowano spadki. Roboty o charakterze inwestycyjnym stanowiły 73% ogólnej wartości.

20 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego Lublin tel.: (81)


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google