Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Statystyczny w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Statystyczny w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Statystyczny w Lublinie
Liczy się każdy

2 Budownictwo przemysłowe i magazynowe w latach 2003–2010
Zofia Kurlej Kierownik Ośrodka Statystyki Budownictwa Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

3 Urząd Statystyczny w Lublinie
Definicja: Budynki przemysłowe – budynki przeznaczone na produkcję np.: fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp. (PKOB 1251). Źródło: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

4 Urząd Statystyczny w Lublinie
Liczba budynków przemysłowych oddanych do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

5 Liczba budynków przemysłowych oddanych do użytkowania
w latach według województw 323 871 412 583 340 2262 987 559 1619 1401 619 931 597 868 819 441 poniżej i więcej Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

6 Urząd Statystyczny w Lublinie
Średnia kubatura budynku przemysłowego oddanego do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 (w tys. m3) tys. m3 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

7 Średnia kubatura budynku przemysłowego oddanego do użytkowania
w latach według województw (w tys. m3) 11,4 8,3 7,3 9,9 8,1 12,0 8,0 11,5 9,3 7,7 17,2 12,8 7,1 13,1 tys. m3 poniżej 8, ,0 12, ,0 i więcej

8 do użytkowania w latach 2003-2010 według województw
Porównanie struktury kubatury budynków przemysłowych i biurowych oddanych do użytkowania w latach według województw Budynki przemysłowe Budynki biurowe 2,7 5,4 2,5 3,2 13,7 8,8 3,3 13,8 9,7 3,6 11,9 5,7 4,6 4,3 1,3 8,3 2,2 1,6 14,1 4,0 2,3 9,3 30,8 4,2 7,0 2,4 5,9 3,0 % poniżej 3, , , ,5 i więcej Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

9 Urząd Statystyczny w Lublinie
Średnio rocznie w minionych ośmiu latach oddawano w Polsce do użytkowania budynki przemysłowe, w 2010 roku oddano 1493 takie budynki, najmniej w analizowanym okresie. Najwięcej budynków przemysłowych w okresie oddano do użytku w województwie wielkopolskim (2262), śląskim (1619) i mazowieckim (1401), najmniej w woj. opolskim (323) i świętokrzyskim (340). Budynki nowe stanowiły 71% ogólnej liczby oddanych do użytkowania budynków, ich kubatura stanowiła 80% ogółu. Przeciętna dla kraju kubatura budynku przemysłowego oddanego do użytku w minionych ośmiu latach wyniosła 9,9 tys. m3. W latach zaznaczyła się jej tendencja wzrostowa, w 2010 r. średnia kubatura wyniosła 10,3 tys. m3 i była mniejsza od tej z 2008 roku o ponad 2,3 tys. m3. Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

10 Urząd Statystyczny w Lublinie
Definicja: Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – zbiorniki na ciecze lub gazy, silosy na zboże, cement i inne towary sypkie, chłodnie i budynki składowe specjalizowane, powierzchnie magazynowe (PKOB 1252). Źródło: Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych(Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

11 Urząd Statystyczny w Lublinie
Kubatura budynków magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 ( w mln m3) mln m3 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

12 Urząd Statystyczny w Lublinie
Średnia kubatura budynku magazynowego oddanego do użytkowania w Polsce w latach 2003 – 2010 (w tys. m3) tys. m3 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

13 Liczba budynków magazynowych oddanych do użytkowania
w latach według województw 434 1152 914 936 599 3689 2358 806 1939 2747 965 1080 851 1481 1335 966 poniżej i więcej Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

14 Struktura kubatury budynków magazynowych oddanych do użytkowania
w latach według województw 1,2 4,5 2,2 2,4 1,1 14,9 12,8 2,6 12,7 21,4 2,7 7,7 3,1 4,4 4,6 1,9 % poniżej 2, , , ,0 i więcej Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

15 Średnia kubatura budynku magazynowego oddanego do użytkowania
w latach według województw (w tys. m3) 4,0 6,0 3,6 3,9 2,8 6,1 8,2 4,8 9,9 11,8 4,2 10,8 5,5 4,5 5,2 3,0 tys. m3 poniżej 4, , , ,0 i więcej Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

16 Urząd Statystyczny w Lublinie
Kubatura wszystkich budynków magazynowych oddanych do użytkowania w latach 2003 – 2010 wyniosła średnio 18,9 mln m3. W latach 2004 – 2008 zaznacza się coroczny wzrost kubatury oddawanych budynków. W 2010 oddano budynki magazynowe o łącznej kubaturze 14,9 mln m3, w stosunku do 2008 roku jest to spadek o 13,5 mln m3 (48%). Przeciętna dla kraju kubatura budynku magazynowego oddanego do użytku w minionych ośmiu latach wyniosła 6,8 tys. m3. W latach zaznaczyła się jej tendencja wzrostowa, w 2010 r. średnia kubatura budynku magazynowego wyniosła 6,3 tys. m3 i była mniejsza od tej z 2009 roku o ponad 4,8 tys. m3 (spadek o 43%). Budynki nowe stanowiły 86% ogólnej liczby oddanych do użytkowania budynków, ich kubatura stanowiła 89% ogółu. Najwięcej budynków magazynowych w okresie ostatnich ośmiu lat oddano do użytku w województwie wielkopolskim (3689) i mazowieckim (2747), najmniej w woj. opolskim (434) i świętokrzyskim (599). Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

17 Urząd Statystyczny w Lublinie
Definicja: Produkcja budowlano – montażowa są to roboty wykonane siłami własnymi na rzecz zleceniodawców, przez podmioty budowlane (o liczbie pracujących powyżej 9 osób), do których zalicza się: przygotowanie terenu pod budowę; wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynierię lądową i wodną; wykonywanie instalacji budowlanych; wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. W zakresie produkcji budowlano – montażowej wyróżniamy roboty o charakterze inwestycyjnym, remontowym i pozostałe. Źródło: Objaśnienia do formularza B — 01 Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

18 Urząd Statystyczny w Lublinie
Produkcja budowlano-montażowa związana z realizacją budynków przemysłowych i magazynowych w Polsce w latach 2003 – 2010 (w mln zł) mln zł Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

19 Urząd Statystyczny w Lublinie
Średnia wartość produkcji budowlano – montażowej zrealizowanej w budownictwie przemysłowym i magazynowym wyniosła w ostatnich ośmiu latach 6165,3 mln złotych. W latach 2003 – 2008 wartość robót wzrastała z roku na rok, w ostatnich dwóch latach odnotowano spadki. Roboty o charakterze inwestycyjnym stanowiły 73% ogólnej wartości. Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy

20 Urząd Statystyczny w Lublinie
Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego Lublin tel.: (81)


Pobierz ppt "Urząd Statystyczny w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google