Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karmel Dzieciątka Jezus. Początki Zgromadzenia Historia zakonu karmelitańskiego rozpoczyna się na początku XIII wieku, w Palestynie, na wzgórzach Karmelu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karmel Dzieciątka Jezus. Początki Zgromadzenia Historia zakonu karmelitańskiego rozpoczyna się na początku XIII wieku, w Palestynie, na wzgórzach Karmelu."— Zapis prezentacji:

1 Karmel Dzieciątka Jezus

2 Początki Zgromadzenia

3 Historia zakonu karmelitańskiego rozpoczyna się na początku XIII wieku, w Palestynie, na wzgórzach Karmelu. Odwołując się do postaci proroka Eliasza i Maryi, łacińscy pustelnicy, przybywający tutaj w czasie wypraw krzyżowych z Europy zachodniej, rozpoczynają formować wspólnotę, której Kościół nada oficjalną nazwę: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Tym co ich łączy jest pragnienie życia w samotności, wypełnionego modlitwą, pokutą i pracą ręczną. W 1229 r. papież Grzegorz IX zatwierdza regułę Karmelu. Wobec coraz większego zagrożenia ze strony muzułmanów, około 1238 r. część eremitów z Góry Karmel wraca do Europy. To pozwoli przetrwać wspólnocie. Mnisi, którzy pozostali w Ziemi Świętej zginęli z rąk saracenów. W Europie Zakon rozwija się. Reguła zostaje dostosowana do nowych warunków, powstają nowe klasztory braci, a także żeńska gałąź mniszek karmelitańskich. W XVI w. w Hiszpanii, św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża Podejmują dzieło reformy Karmelu. Powstające klasztory sióstr i braci Bosych oparte są na pierwotnej surowej regule Zakonu. Z czasem powstają również nowe czynne zgromadzenia złączone z Zakonem Karmelitańskim i żyjące jego regułą. W 1605 r. Karmel reformowany dociera do Polski, gdzie na stałe zapuszcza korzenie. Powstają liczne klasztory sióstr i braci. W 1921 r. z inicjatywy ówczesnego prowincjała, o. Anzelma, powstaje czynne Zgromadzenie o. Anzelma, powstaje czynne Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Charyzmatem nowego zgromadzenia jest życie w duchu reguły karmelitańskiej na małej drodze dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus

4 Założyciel Zgromadzenia Założyciel Zgromadzenia O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini OCD Maciej Józef Gądek Urodził się 24 lutego 1885 r. w Marszowicach k. Niegowici W 1901 roku w Czernej przyjął habit karmelitański. Studia teologiczne odbył w Rzymie i tam w 1907 r. został wyświęcony na kapłana. Od 1920 r., jako pierwszy prowincjał wskrzeszonej Polskiej Prowincji Karmelitów Bosych, gorliwie troszczył się o głębokie życie duchowe poszczególnych wspólnot karmelitańskich. W 1921 r. założył czynne Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, któremu przekazał charyzmat dziecięctwa Bożego, wg zasad małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Od 1925 r. przebywał w Rzymie, gdzie zorganizował Międzynarodowe Kolegium Karmelitańskie Teresianum. W 1947 r. powrócił do Polski. Zmarł w Łodzi, 15 października 1969 r. Całe jego życie, w sposób szczególny wypełnione tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, było czytelnym świadectwem autentycznego życia karmelitańskiego. Jego proces beatyfikacyjny trwa.

5 Założycielka Zgromadzenia Założycielka Zgromadzenia M. Teresa od św. Józefa M. Teresa od św. Józefa Janina Kierocińska Janina Kierocińska Od najmłodszych lat pragnęła oddać swoje życie Bogu. Zafascynowana osobą św. Teresy od Jezusa, wytrwale poszukiwała możliwości realizacji swojego powołania w Karmelu. W wieku 36 lat otrzymała od swojego kierownika duchowego, o. Anzelma, propozycję założenia czynnego zgromadzenia karmelitańskiego. Rozeznała w tym znak woli Bożej względem siebie. Dnia 31 grudnia 1921 r. w kościele Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie przyjęła habit karmelitański i nowe imię - Teresa od św. Józefa. Jeszcze tego samego dnia młode Zgromadzenie zaczęło stawiać swoje pierwsze kroki podejmując pracę w Sosnowcu. M. Teresa kierowała Zgromadzeniem przez 25 lat. Była człowiekiem głębokiej modlitwy, z której rodził się czyn. Jej życie to świadectwo heroicznej wiary, nadziei i miłości. Czyniła wszystko, co było możliwe, aby pomóc tym, którymi nikt się nie zajmował. Zmarła 12 lipca 1946 r. w Sosnowcu. Jej proces beatyfikacyjny trwa.

6 w Karmelu Dzieciątka Jezus...

7 Całe życie karmelitanki Dzieciątka Jezus wpisuje się w synowską relację Jezusa do Ojca. Pragniemy żyć Jego duchem dziecięcego oddania się Ojcu, aż do pełnej ofiary z siebie w miłości. Chcąc sprostać temu zadaniu kontemplujemy Syna Bożego w tajemnicy Wcielenia, a także w tajemnicy Krzyża. Skrwawione Oblicze Jezusa Chrystusa jest dla każdej z nas zachętą do codziennej ofiary z siebie. Staramy się czynić niebo żyjąc z Bogiem tu na ziemi. Jest to życie w Bogu i dla Boga, w miłości Ducha Świętego, w zbawczych ramionach Chrystusa, pod płaszczem Jego Matki. Jest to możliwe gdy pamiętamy o tym, że WSZYSTKO JEST ŁASKĄ.

8 Ogólnym celem naszego Zgromadzenia jest chwała Boża i uświęcenie sióstr. Dążymy do tego naśladując Chrystusa na drodze przyjętych przez ślub ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zgodnie z naszymi Konstytucjami, w duchu Reguły Karmelitańskiej. C e l Z g r o m a d z e n i a

9 Swoje powołanie realizujemy poprzez miłość bliźnich oraz troskę o ich uświęcenie, dzieląc się z każdym doświadczeniem spotkania z Bogiem na małej drodze dziecięctwa duchowego. W naszej modlitwie w sposób szczególny pamiętamy o kapłanach.

10 Nasze życie to MODLITWA przeplatana PRACĄ. Codzienna Eucharystia, wspólne sprawowanie Liturgii Godzin, posiłki i rekreacja jednoczą nasze wspólnoty w poszukiwaniu Boga i życiu w autentycznej siostrzanej miłości. Nasze apostolstwo polega przede wszystkim na świadectwie życia wiarą, nadzieją i miłością. Zgodnie z charyzmatem Karmelu Dzieciątka Jezus podejmujemy również działalność zewnętrzną. Siostry pomagają w pracy duszpasterskiej, pracują z dziećmi i młodzieżą, katechizują, prowadzą domy rekolekcyjne i przedszkola, posługują w seminariach i domach dla emerytowanych kapłanów, pracują w krajach misyjnych.

11 Obecnie Zgromadzenie liczy około pięciuset sióstr. Ma charakter międzynarodowy. Siostry pracują na terenie: Polski, Łotwy, Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Włoch, Francji, Burundi, Rwandy i Kamerunu.

12 zapraszamy na naszą stronę www.karmelitanki.pl


Pobierz ppt "Karmel Dzieciątka Jezus. Początki Zgromadzenia Historia zakonu karmelitańskiego rozpoczyna się na początku XIII wieku, w Palestynie, na wzgórzach Karmelu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google