Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program obliczający przeciągacze do otworów wielorowkowych metodą skrawania warstwami cienkimi. Autor: Maciej Ochenkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program obliczający przeciągacze do otworów wielorowkowych metodą skrawania warstwami cienkimi. Autor: Maciej Ochenkowski."— Zapis prezentacji:

1 Program obliczający przeciągacze do otworów wielorowkowych metodą skrawania warstwami cienkimi. Autor: Maciej Ochenkowski

2 Przeciągacz - narzędzie wieloostrzowe, w którym praca skrawania rozkłada się na szereg ostrzy dzięki stopniowo rosnącym wymiarom poprzecznym narzędzia. Przeciągacze w znacznej większości należą do grupy narzędzi specjalnych, projektowanych każdorazowo do określonego zadania.

3 Podział przeciągaczy ze względu na kształt obrabianej powierzchni przeciągacze do otworów przeciągacze do rowków wpustowych (tzw. przeciągacze płaskie) przeciągacze do powierzchni zewnętrznych

4 Podział przeciągaczy ze względu na konstrukcję Przeciągacze jednolite Przeciągacze składane

5 Podział przeciągaczy ze względu na materiał ostrza Przeciągacze ze stali stopowych Przeciągacze ze stali szybkotnących Przeciągacze z płytkami z węglików spiekanych

6 Podział przeciągaczy ze względu na podział naddatku obróbkowego i sposobu kształtowania powierzchni obrabianej Przeciągacze z ostrzami o stałym zarysie Przeciągacze z ostrzami o zmiennym zarysie

7 Podział przeciągaczy ze względu na grubość warstwy skrawanej Przeciągacze skrawające materiał naddatku obróbkowego cienkimi warstwami (przeciągacze konwencjonalne) Przeciągacze skrawające materiał naddatku obróbkowego grubymi warstwami (przeciągacze sekcyjne)

8 Podział przeciągania ze względu na kinematykę skrawania Przeciąganie powierzchni zewnętrznej przy prostoliniowym ruchu narzędzia i obrotowym przedmiotu Przeciąganie powierzchni zewnętrznej przy ruchu obrotowym narzędzia i przedmiotu Przeciąganie powierzchni wewnętrznej przy ruchu obrotowym narzędzia i przedmiotu

9 Części składowe przeciągacza część prowadząca przednia (chwyt) część robocza, część prowadząca tylna

10 Program obliczeniowy

11 Proces obliczania rozpoczyna się poprzez wybranie z menu polecenia Dane

12 Program zada kilka pytań w celu ustalenia wartości potrzebnych danych (średnice otworów, długość przedmiotu przeciąganego i jego wytrzymałość)

13 Na podstawie danych zostaje określona grubość warstwy skrawanej

14 Przejście do toku obliczeniowego następuje po wybraniu z menu Obliczenia polecenia Start

15 W trakcie obliczeń program prosi użytkownika o podanie dodatkowych danych

16 Program zawiera pętle, które w wypadku błędnych obliczeń powodują zmianę danych i rozpoczęcie cyklu obliczeń dla nowej wartości

17 Po zakończeniu obliczeń użytkownik może przeglądać wyniki za pomocą paska ScrollBar lub zapisać cykl obliczeń do pliku przec.txt wybierając z menu Obliczenia polecenia Zapisz

18 Wyjście z programu odbywa się po wybraniu z Menu polecenia Wyjście

19 Na podstawie obliczonych wartości możliwe jest wykonanie rysunku


Pobierz ppt "Program obliczający przeciągacze do otworów wielorowkowych metodą skrawania warstwami cienkimi. Autor: Maciej Ochenkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google