Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

N-LAB mikrotomografia w usługach dla przemysłu Marcin Binkowski Laboratorium Mikrotomografii, Uniwersytet Śląski n-LAB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "N-LAB mikrotomografia w usługach dla przemysłu Marcin Binkowski Laboratorium Mikrotomografii, Uniwersytet Śląski n-LAB."— Zapis prezentacji:

1 n-LAB mikrotomografia w usługach dla przemysłu Marcin Binkowski Laboratorium Mikrotomografii, Uniwersytet Śląski e-mail: marcin.binkowski@us.edu.pl n-LAB e-mail: binkowski.marcin@gmail.com

2 Zagadnienia Wstęp (działalność do 2012r.) – realizacja badań dla przemysłu na uczelni – dłuuuuuuuuuuuuuga procedura Laboratorium mikrotomografii – (mała infrastruktura) – warunek konieczny i niewystarczający – uruchomienie działalności – porozumienie z uczelnią – działalność Manager infrastruktury badawczej – obowiązki, zadania – kto powinien być na tym stanowisku – Perspektywy i rozwiązania instytucjonalne Core facility – przyszłość uczelni (SIMS??)

3 Zlecenie z przemysłu Zlecenie trafia do Prorektora, Przekazuje zapytanie na Wydział, Dziekan przekazuje do Instytutu, Dyrektor Instytut przekazuje do Zakładu, Kierownik Zakładu przekazuje do Laboratorium, W Laboratorium pracownik określa zakres badań, Pracownik wypełnia formularz do wyceny, wysyła z powrotem…. Akceptacja Zakład Instytut Wydział Prorektor Przemysł otrzymuje wycenę, Zamówienie ………………………………… ….. Badanie z wykorzystaniem infrastruktury Pracownik Laboratorium wypełnia raport, rozliczenie, dane do faktury… ….. Kwestura, ….. Kontroling …… Faktura zostaje wysłana do Zamawiającego Przemysł Uczelnia Pracownik

4 Rozwiązanie core facility Wydzielenie usług z działalności naukowej (badań podstawowych, stosowanych, badawczo-rozwojowych i innych) Ramowe ustalenie zasad rozliczania usług Bezpośredni kontakt z Zamawiającym (innymi wydziałami, uczelniami, przemysłem, przedsiębiorcami) Przemysł Uczelnia Pracownik

5 Spin-off: (spółka prawa handlowego) - współwłaścicielem jest uczelnia - przedstawiciel uczelni w Radzie Nadzorczej i/lub Zarządzie Spółki Spin-out: (j.w. bądź osoba fizyczna) - niezależna kapitałowo od uczelni (własna księgowość, prawnicy itd.) - związek z uczelnią na podstawie umowy o współpracy i/lub licencji Spółka celowa: (spółka prawa handlowego) - właścicielem w 100% jest uczelnia - zarządzanie infrastrukturą jednym z obszarów działalności spółki Spin-off czy Spin-out albo...

6 Laboratorium mikrotomografii – warunek konieczny i niewystarczający

7 Laboratorium funkcjonuje od 14 lutego 2011 r. do września 2012 zlokalizowane tymczasowo w Katowicach Wyposażenie: skaner mikrotomograficzny, drukarka 3D Stacje graficzne Oprogramowanie (Mimics, VGStudio MAX, Aviso) Stan prac: Styczeń 2012 r. Laboratorium: ok. 120 metrów kwadratowych Biura: ok. 60 metrów kwadratowych Laboratorium mikrotomograficzne Uniwersytet Śląski

8 Obecnie

9 Laboratorium mikrotomografii wrzesień 2012r Parametry gęstości fizycznej Śląskie Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum Badań i Dydaktyki w Chorzowie Laboratorium mikrotomografii, Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki

10 Współpraca międzynarodowa badania geofizyczne skał w kontekście eksploracji gazu łupkowego Prof. Mark Zoback, Department of Geophysics, Stanford University, United States Arjun Kohli, doktorant, geofizyk

11 Paleobiologia Voxel size: 22.4x22.4x22.4 µm Ramienionóg (2010 r.) Zęby rekina (2013 r.) źródło: B. Błażejowski, M. Binkowski, M. A. Bitner, P. Gieszcz, X-ray microtomography (XMT) of fossil brachiopod shell interiors for taxonomy, Acta Palaeontologica Polonica, Vol.56, Issue 2, pp.439-440, 2011, doi:10.4202/app.2010.0114 źródło: B. Błażejowski, Ch. J. Duffin, P. Gieszcz, K. Małkowski, M. Binkowski, M. Walczak, S. A. McDonald And P. J. Withers, Saurichthys (Pisces, Actinopterygii) teeth from the Lower Triassic of Spitsbergen, with comments on their stable isotope composition ( 13 C and 18 O) and Xray microtomography, Polish Polar Research, Vol. 34, No.1, pp.23-38, 2013, doi: 10.2478/popore20130007

12 źródło: E.Hadjipanayi, M.Ananta, M. Binkowski, I. Streeter, Z.Lu, Z.F.Cui, R.A Brown, V.Mudera Mechanisms of Structure - Generation during Plastic Compression of Nanofibrillar Collagen Hydrogel Scaffolds: Towards Engineering of Collagen. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine Vol.5, Issue 7, pp. 505-519, 2011 DOI: 10.1002/term.343 Badania Hydrożelu Tkanka kostna

13 TEAM

14 Łukasz Cyganik - mechanika Patrycja Gębala - biotechnologia Magdalena Jędzierowska - inżynieria biomedyczna Michał Walczak - informatyka Jolanta Filipek - inżynieria biomedyczna Joanna Śróbka - biotechnologia Mateusz Stolarz – medycyna Paulina Popik - inżynieria biomedyczna prof. dr hab. Zygmunt Wróbel – opiekun naukowy Anna Wójcicka – informatyka Oferta dla doktorantów (od października 2013 – 3 stypendia) Informatyk-programista GPU Informatyk-analiza i przetwarzanie obrazu Mechanik, Biomechanik, Inżynier biomedyczny (symulacje numeryczne MES)

15 n-LAB – porozumienie z uczelnią, wymyślać czy wzorować się na najlepszych?

16 Porozumienie z uczelnią Zainteresowanie uczelni Uniwersytet Śląski = Pro aktywni Ludzie (Rektor, Kanclerz, pracownicy administracji) Praca organiczna (spin-off czy spin-out) Wycena kosztów pracy laboratorium Formalizmy w umowie (IP, zasady rozliczania) Podpisanie umowy Ile czasu potrzeba na utworzenie firmy odpryskowej?

17 Uniwersytecki prototyp core facility

18 Technologia usługi Jakie defekty generuje proces produkcyjny? Jak zweryfikować produkty o skomplikowanej budowie wewnętrznej? Wymagania: - potwierdzenia jakości produktu - zwiększanie jakości Wybrane standardowe metody badania: - rozmontowanie produktu na części - mikroskopia 2D, przecięcie produktu - ultrasonografia, niska rozdzielczość Nieniszczące badanie z zastosowaniem mikrotomografii rentgenowskiej - przemysł motoryzacyjny - medycyna - inżynieria tkankowa Druk modeli 3D

19 Mikrotomografia rentgenowska Source: http://www.phoenix-xray.com Rozmiar próbki: 250x250x420mm Obszar skanowania: 250x250x250mm Rozmiar voxela: od 125x125x125 do 0.3x0.3x0.3 µm Waga próbki: 10kg Źródło promieniowania: 1) 240kV 320W: Min voxel size <2µm 2) 180kV 15W: Min voxel size <1µm Czas skanowania: 3-40 min Czas rekonstrukcji (2048x2048x2048) : 10-15 min

20 Pierwsze usługi

21

22 Planowanie – pracy naukowej (własne prace laboratorium, współpraca zewnętrzna) – usług – przeglądów aparatury – szkolenia personelu Profil managera – współpraca z interdyscyplinarnym zespołem – rozumienie oczekiwań przemysłu – orientacja na wyniki finansowe – umiejętności sprzedaży, określenia potrzeb zamawiającego – zarządzanie czasem (laboratorium, usługi, realia uczelni) – aktywna postawa: szkolenia i staże (Top500, IGNITE), wizyty studyjne, – networking w środowisku naukowym jak i przemysłowym Manager infrastruktury badawczej

23 Od prototypu do rozwiązania systemowego Laboratorium mikrotomografii Umowa o współpracy Zleceniodawcy - Wydziały - Uczelnie - Przedsiębiorcy - Przemysł - …….. Zlecenia Faktury Przemysł Uczelnia Pracownik Przedsiębiorca Manager infrastruktury

24 Od prototypu do rozwiązania systemowego Laboratorium mikrotomografii Umowa o współpracy Zleceniodawcy - Wydziały - Uczelnie - Przedsiębiorcy - Przemysł - …….. Zlecenia Faktury Laboratorium Nr 2 Laboratorium Nr 3 Laboratorium n Laboratorium POIG

25 Od prototypu do rozwiązania systemowego Laboratorium mikrotomografii Umowa o współpracy Zleceniodawcy - Wydziały - Uczelnie - Przedsiębiorcy - Przemysł - …….. Zlecenia Faktury Laboratorium Nr 2 Laboratorium Nr 3 Laboratorium n Pracownicy Core facility Sp. z o.o. (dział spółki celowej?) Uczelnia Laboratorium POIG Państwowa Jednostka Badawcza (PJB) Przemysł

26 Od prototypu do rozwiązania systemowego Umowa o współpracy Zleceniodawcy - Wydziały - Uczelnie - Przedsiębiorcy - Przemysł - …….. Zlecenia Faktury Pracownicy Core facility Sp. z o.o. (dział spółki celowej?) PJB Przemysł (PJB)Laboratoria POIG(PJB)Laboratoria POIG(PJB)Laboratoria POIG(PJB)Laboratoria POIG(PJB)Laboratoria POIG

27 Gdzie się uczyć? Top500 Innovators spin-out na infrastrukturze PJB Prototyp rozwiązania na podstawie którego tworzony jest obecnie program SIMS Docelowe rozwiązanie: core-facilities dla infrastruktur zbudowanych w ramach POIG Idealne rozwiązanie: ogólnopolskie core-facility ;)

28 Marcin Binkowski Laboratorium Mikrotomografii, Uniwersytet Śląski e-mail: marcin.binkowski@us.edu.pl n-LAB e-mail: binkowski.marcin@gmail.com W prezentacji częściowo korzystano z grafiki pochodzącej ze strony: Free DigitalPhotos.net Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

29 Podziękowania Niezliczone lub n zliczone W prezentacji częściowo korzystano z grafiki pochodzącej ze strony: Free DigitalPhotos.net Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Pobierz ppt "N-LAB mikrotomografia w usługach dla przemysłu Marcin Binkowski Laboratorium Mikrotomografii, Uniwersytet Śląski n-LAB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google