Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MSP W 6PR UE 2003-2006 Poznań VI -2003 ŁUKASZ KURPISZ KPK PROGRAMÓW EUROPEJSKICH ***

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MSP W 6PR UE 2003-2006 Poznań VI -2003 ŁUKASZ KURPISZ KPK PROGRAMÓW EUROPEJSKICH ***"— Zapis prezentacji:

1 MSP W 6PR UE 2003-2006 Poznań VI -2003 ŁUKASZ KURPISZ KPK PROGRAMÓW EUROPEJSKICH ***

2 MŚP to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia do 250 pracowników, oraz wykazuje roczny obrót nie przekraczający 40 milionów euro roczny bilans nie przekraczający 27 milionów euro jest niezależne, tzn. udziałowcy spoza MŚP nie mogą posiadać więcej niż 25% udziałów (z wyjątkiem publicznych korporacji inwestycyjnych czy firm obracających kapitałem wysokiego ryzyka). DEFINICJA MŚP

3 CHARAKTERYSTYKA MŚP 1. FIRMY ZAANGAŻOWANE W TWORZENIE TECHNOLOGII (~3-5%) Mają możliwości prowadzenia działań BR W większości uczestniczą w działaniach BR UE Mogą potrzebować wsparcia dla efektywnej, międzynarodowej współpracy 2. PRZODUJĄCY UŻYTKOWNICY TECHNOLOGII (~10-15%) Mają potrzeby BR, ale ich możliwości są ograniczone lub w ogóle ich brak (badania z ich upoważnienia prowadzone są głównie przez stronę trzecią) Wielu potrafi znaleźć odpowiednie rozwiązanie na poziomie krajowym lub regionalnym… 3. UŻYTKOWNICY TECHNOLOGII - NAŚLADOWCY (~80%) Absorbcja nowych technologii poprzez zakup urządzeń, itd.. Brak potrzeb lub zainteresowania projektami BRT

4 Udział MSP w projektach 6 PR Projekty CRAFT (Cooperative research) Projekty sektorowe (Collective research) Sieci doskonałości (Networks of excellence) Projekty zintegrowane (Integrated projects) Projekty celowe (Specific Targeted Projects)

5 MSP Projekty Zintegrowane Sieci Doskonałości INNE I MSP CRAFT & Collective Research ETI MSPw nowym Programie Ramowym Sposób przystąpienia do projektów

6 Projekty CRAFT (OCOPERATIVE RESEARCH ) Projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy przedsiębiorstw (MŚP) o wspólnych zainteresowaniach z różnych krajów europejskich lub przez high- tech MSP we współpracy z ośrodkami badawczymi i uniwersytetami.

7 Projekty CRAFT Cel : Umożliwienie MSP opracowania innowacyjnych technologii poprzez zlecanie prac badawczo- rozwojowych stronom trzecim u MSP jest koordynatorem projektu u Wykonawcy badań są podwykonawcami dla MSP u Prawa własności intelektualnej należą do MSP u MSP jest właścicielem i użytkownikiem wyników

8 Projekt CRAFT KOMISJA EUROPEJSKA JEDNOSTKI NAUKOWO- BADAWCZE MSP C BRT

9 Kto może uczestniczyć –3 niezależne MSP z dwóch różnych krajów UE lub krajów stowarzyszonych, z których min. jedno z kraju UE lub kandydackiego –min. 2 BRT niezależne od pozostałych uczestników z 2 różnych krajów j.w. –Razem reprezentowane 3 kraje UE lub kraje stowarzyszone, z których min. dwa z kraju UE lub kandydackiego –inne przedsiębiorstwa (duże) lub użytkownicy końcowi (end-users).

10 CRAFT Koordynator: MSP lub BRT Budżet: 295 mln euro (2003-2006) koszt 1 projektu: 0.5 - 2 Meuro czas trwania: 1 - 2 lat Finansowanie poprzez dotację do budżetu (kosztów) 1 stopniowa ocena 6 kryteriów oceny

11 CRAFT Działania: –Badania i innowacje (ochrona IPR, upowszechnianie,studia, przejęcie) –Zarządzanie konsorcjum Finasowanie UE: –Badania i innowacje - do 50% –Zarządzanie konsorcjum - do 100% (max. 7% całego dofinansowania )

12 CRAFT Wymagania specjalne BRT min. 40% kosztów na badania i innowacje przewidywane w projekcie BRT musi otrzymać 100% kosztów ponoszonych na badania Musi być podpisana umowa konsorcjum

13 CRAFT Kryteria oceny –Zgodność z celami Cooperative Research –Doskonałość naukowa i technologiczna –Potencjalne oddziaływanie projektu –Jakość konsorcjum –Jakość zarządzania –Posiadane zasoby do realizacji celów

14 Kryteria oceny

15 Terminy Ogłoszenie konkursu: 17.12.02 Terminy składania wniosków: –27.11.03 –25.11.04 –24.11.05

16 Przykład projektu CRAFT Akronim: DIEXFIL Tytuł: Technologia filtracji gazów wydechowych silników Diesla w autobusach miejskich. Cele: Opracowanie technologii filtracji gazów wydechowych emitowanych przez silniki wysokoprężne przy wykorzystaniu dodatków do paliwa umożliwiających ciągłą regenerację filtrów. Rezultaty: Wdrożenie nowego układu wylotowego z regenerowanym filtrem spalin; Opracowanie technologii ciągłej regeneracji filtrów spalin; Rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów. Instytucje polskie: Spólnota, Polimerc, Instytut Technologii Nafty

17 Przykład projektu CRAFT Koordynator: Spólnota Spółdzielnia Pracy (PL) Konsorcjum: 3 SME (2PL,1D) Partnerzy B+R: 1JBR (PL),1LAB (CH),1SME (CH) Budżet: 1 000 tys. Euro Koszty konsorcjum: 560 tys. Euro Koszty B+R: 440 tys. Euro Dofinansowanie konsorcjum: 40 tys. Euro Dofinansowanie B+R: 440 tys. Euro

18 Przykład projektu CRAFT Akronim: Media Laser Tytuł: Oparte na mikrolaserze UV urządzenie do diagnostyki medycznej Cele: Opracowanie technologii mikrolasera UV i jego zastosowanie do diagnostyki raka. Rezultaty: Opracowanie lasera UV; Wykorzystanie luminescencji tkanki biologicznej do diagnostyki raka; Badanie skuteczności naturalnych fotouczulaczy w fotodynamicznej diagnostyce raka (PDD). Instytucje polskie: Kolt S.A., Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Centrum Diagnostyki Laserowej PŁ.


Pobierz ppt "MSP W 6PR UE 2003-2006 Poznań VI -2003 ŁUKASZ KURPISZ KPK PROGRAMÓW EUROPEJSKICH ***"

Podobne prezentacje


Reklamy Google