Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH W WEJHEROWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH W WEJHEROWIE."— Zapis prezentacji:

1 OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH W WEJHEROWIE

2 CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA Ośrodek dla Niesłyszących w Wejherowie kształci uczniów z wadą słuchu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną - z wadą słuchu i dodatkowymi dysfunkcjami, w wieku 3- 24 lata. Przedszkole, w tym zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju Szkoła Podstawowa nr 10 Gimnazjum nr 2 Szkoły ponadgimnazjalne 2–letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 - kształcenie w zawodzie: kucharz małej gastronomii, ogrodnik 3–letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 - kształcenie w zawodzie: stolarz, ślusarz 3-letnie Liceum Profilowane - zarządzanie informacją (profil informatyczny)

3 CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA 4-letnieTechnikum Nr 4 - kształcenie w zawodzie: technik informatyk (ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik budownictwa, technik ogrodnik 3-letnie Technikum Uzupełniające (na podbudowie ZSZ) - kształcenie w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik budownictwa 2-letnia Szkoła Policealna - kształcenie w zawodzie technik informatyk (ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), technik technologii żywności, technik budownictwa Warsztaty szkolne Biblioteka szkolna Grupy wychowawcze (internaty dla dziewcząt i chłopców)

4 OFERTA EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA wysoko wykwalifikowana, przyjazna dziecku kadra W ośrodku zatrudnionych jest 87 nauczycieli surdopedagogów. 18 spośród nich pełni funkcje egzaminatorów OKE. Doświadczeni nauczyciele - praktycy są autorami i współautorami wielu realizowanych w ośrodku programów nauczania, które pozwalają dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów niesłyszących. bezpieczeństwo wychowanków nauka w małych 4-8 osobowych zespołach umożliwiająca indywidualne podejście do każdego ucznia, na wszystkich poziomach edukacji od przedszkola do szkoły policealnej nauka mowy dźwiękowej i odczytywania mowy z ust przygotowanie do przyjęcia sześciolatków w szkole podstawowej opieka terapeutyczna psychologów, logopedów, pedagoga

5 OFERTA EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA zajęcia specjalistyczne uwzględniające różne potrzeby wychowanków - integracja sensoryczna, terapia biofeedback, sala doświadczania świata rehabilitacja ruchowa, korekcja wad postawy, usprawnianie ruchowe współpraca z protetykami słuchu język angielski we wszystkich szkołach nowoczesne pracownie internetowe w szkołach, internatach i bibliotece gwarancja poszanowania uczuć religijnych

6 OFERTA EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA zróżnicowana forma zajęć dydaktycznych (wycieczki, regularne wyjazdy do kina i teatru, imprezy ogólnoszkolne) bardzo dobre warunki socjalne, urozmaicone i smaczne posiłki pomoc dla rodziców w ich kontaktach z instytucjami i agendami samorządowymi możliwość rozwijania zainteresowań w ramach dodatkowych zajęć w szkole i w internacie ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Przyjaciół Niesłyszących i Sportowym Klubem Niesłyszących Olimp piękne położenie przy lesie, duży park, dogodny dojazd blisko dworca PKS i PKP

7 PROJEKTY UNIJNE Projekt Pracownie komputerowe dla szkół 2006 r. Projekt Pracownie komputerowe dla szkół oraz ICM 2007 r. Projekt Sprzęt specjalistyczny do prowadzenia terapii EEG 2006r. Projekt Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2005 – 2009. PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu. Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT KREUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt 4 KROKI - WSPARCIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH NA RYNKU PRACY Program RADOSNA SZKOŁA - Szkolne miejsce zabaw. Program Mleko dla szkół. Program Owoce w szkole.

8 SUKCESY OŚRODKA 22 absolwentów uczelni wyższych (w tym jeden doktorant), 22 absolwentów studiujących (w tym jeden doktorant), czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach dla niesłyszących: - odczytywania mowy z ust, - znajomości języka polskiego, - znajomości języka angielskiego, - konkursach matematycznych, - mistrzostwach Polski w tenisie stołowym, piłce nożnej i lekkoatletyce.


Pobierz ppt "OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH W WEJHEROWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google