Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 21 – 26 Lipca 2013 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 21 – 26 Lipca 2013 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 21 – 26 Lipca 2013 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

2 INTERNATIONAL FARM MANAGEMENT ASSOCIATION stowarzyszenie ludzi bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanych rolnictwem; producenci, firmy i organizacje związane z rolnictwem, ogrodnictwem i obszarami wiejskimi; IFMA została powołana w 1974 roku podczas II Kongresu w Quelph, w Kanadzie; obecnie IFMA zrzesza członków z ponad 50 krajów;

3 KONGRESY IFMA odbywają się co dwa lata – w różnych krajach i na różnych kontynentach; w kongresach uczestniczy zwykle 200 - 300 osób; tematyka kongresów wykracza poza sprawy samego rolnictwa i obejmuje zagadnienia dotyczące różnorodnych funkcji sektora, w tym jego związków z rynkiem, społeczeństwem czy środowiskiem przyrodniczym.

4 KONGRESY IFMA 1971 Wielka Brytania [Kongres inauguracyjny] 1974 Kanada [Pojawiające się wyzwania dla menadżerów gospodarstw rolniczych] 1977 Niemcy [brak tematu] 1980 Izrael [Rola rolnictwa w społeczeństwie] 1983 Kenia [Znaczenie zarządzania gospodarstwem dla produkcji żywności] 1986 USA [Zarządzanie gospodarstwem w praktyce – zarządzanie przyszłymi systemami produkcji żywności] 1988 Dania [Praktyka zarządzania gospodarstwem o wyzwania zmian] 1991 Nowa Zelandia [brak tematu] 1993 Węgry [brak tematu] 1995 Wielka Brytania [Świat zarządzania gospodarstwem – wymiana międzynarodowa] 1997 Kanada [Zarządzanie u progu XXI wieku] 1999 Republika Południowej Afryki [Myśl globalnie, gospodaruj lokalnie] 2002 Holandia [Wyżywić świat – usatysfakcjonować konsumenta – zachować środowisko] 2003 Australia [Gospodarowanie na krawędzi] 2005 Brazylia [Rozwijanie przedsiębiorczości a wyżywienie świata z zachowaniem zasad Trwałego Rozwoju] 2007 Irlandia [Żywa gospodarka wiejska – wyzwanie osiągnięcia równowagi] 2009 USA [Rolnictwo: żywność, surowce i energia dla przyszłości] 2011 Nowa Zelandia [Rozkwitać w globalnym świecie – innowacje, współpraca, przywództwo].

5 IFMA 19 POLSKA Transformacja rolnictwa - między polityką, nauką a konsumentem (Transforming agriculture - between policy, science and the consumer)

6 PROGRAM RAMOWY Dzień 1. Sesje plenarne Dzień 2. Wizyty w gospodarstwach rolniczych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, ośrodkach naukowych i doradczych Dzień 3. Sesje plenarne, referatowe, sesja posterowa Dzień 4. Wizyty w gospodarstwach rolniczych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, ośrodkach naukowych i doradczych Dzień 5. Sesje tematyczne oraz sesja plenarna

7 PROGRAM RAMOWY Równolegle do programu kongresowego realizowany jest program dla osób towarzyszących. Dla zainteresowanych oferowane są ponadto przed- i po- kongresowe programy turystyczne, połączone z wizytami w interesujących obiektach z sektora agrobiznesu.

8 PROGRAM KONGRESU

9 TEMATY SESJI PLENARNYCH Sesja plenarna 1 ZMIANY W ROLNICTWIE TRANSFORMATION IN AGRICULTURE Sesja plenarna 2 EWOLUCJA POLITYKIPOLICY EVOLUTION Sesja plenarna 3 NAUKASCIENCE Sesja plenarna 4 WPŁYW RYNKU MARKET IMPLICATIONS Sesja sponsorowana (5) ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS Sesja plenarna 6 GOSPODAROWANIE ZAGRANICĄ FARMING ABROAD

10 WAŻNE DATY: Przesłanie referatów kongresowych do 31 stycznia 2013 Akceptacja zgłoszonych referatów do 31 marca 2013 Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie przez autorów referatów do 30 kwietnia 2013

11 ORGANIZACJA Organizacją Kongresu zajmuje się Fundacja Nauka i Edukacja dla Sektora Agrobiznesu (FNEA)

12 STRONA INTERNETOWA Szczegółowe informacje na temat organizacji 19 Kongresu IFMA znaleźć można na stronie internetowej: http://www.ifma19.org/

13

14 SPONSORING Możliwość wyboru spośród 4 pakietów sponsorskich: PLATINUM GOLD SILVER BRONZE Każdy sponsor ma zagwarantowane korzyści zawarte w pakiecie podstawowym.

15 OFERTA DODATKOWA: Możliwość wystawienia własnego stoiska/punktu promocyjnego podczas trwania Kongresu Prezentacja firmy w publikacji: Polish Agribusiness – Success Stories

16 KOMITET ORGANIZACYJNY PROGRAM SPEAKERS PROGRAM SPEAKERS LOGISTYKA FARM VISITS PROMOCJA EDWARD MAJEWSKI JOANNA BARAN AGATA MALAK RAWLIKOWSKA... KOŁO LOGISTYKI … … … …

17 KOMITET ORGANIZACYJNY WYCIECZKI CATERING WYCIECZKI CATERING WWW MARIA GIEŁDOWSKA STEFANIA CZEKAJ EDWARD MAJEWSKI ADAM WĄS … … … … KATARZYNA MALCZEWSKA … … SPONSORZY REJESTRACJA

18 POTRZEBNA POMOC W KAŻDEJ SPRAWIE Szczególnie: -Poszukiwanie sponsorów; -Opracowanie materiałów informa- cyjnych (głównie opisy obiektów) -Pilotowanie farm visits, -……………………….

19 KONTAKT Przewodniczący komitetu organizacyjnego: Prof. dr hab. Edward Majewski Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Polska e-mail: ifma19@sggw.pl

20 INTERNATIONAL FARM MANAGEMENT ASSOCIATION Misją stowarzyszenia jest: zaoferowanie menadżerom, badaczom, doradcom, konsultantom i administratorom z całego świata forum do wymiany wiedzy i innowacyjnych strategii dotyczących zmieniającej się roli zarządzania produkcją rolniczą i działalnościami powiązanymi z rolnictwem. Podstawowe formy działalności to: o organizacja światowych kongresów stowarzyszenia (w cyklu 2- letnim), o wydawanie czasopisma International Journal of Agricultural Management (IJAM), o prowadzenie strony internetowej IFMA: www.ifmaonline.org


Pobierz ppt "Warszawa, 21 – 26 Lipca 2013 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google