Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu Spotkanie otwarte – powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu Spotkanie otwarte – powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu Spotkanie otwarte – powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych Szczawno Zdrój, 21 listopada 2011 r. Lider Partnerzy projektu

2 PROGRAM SPOTKANIA 1)Prezentacja projektu – celu, działań i testowanego produktu – Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska 2) Przedstawienie sytuacji w dolnośląskich firmach na podstawie zrealizowanych badań i analizy danych – wnioski i rekomendacje dla dolnośląskich MŚP 3)Organizacje krajowe i międzynarodowe wspierające rozwój koncepcji CSR 4) Korzyści dla firm wynikające ze stosowania strategii CSR w firmach 5) koncepcja Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych Lider Partnerzy projektu

3 PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY Projekt jest realizowany w partnerstwie wewnątrz i międzysektorowym – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Dolnego Śląska w zakresie zastosowania i wdrażania idei zarządzania z wykorzystaniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt jest adresowany do sektora małego i średniego biznesu i organizacji pozarządowych Trwa od stycznia 2011 r. do końca 2012 r. Kwota dofinansowania wynosi 1288 566 PLN Lider Partnerzy projektu

4 REGIONALNY PROGRAM WSPARCIA CSR DLA MŚP i NGO Z DOLNEGO ŚLASKA Chcemy wspierać dolnośląskie małe i średnie firmy w stosowaniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez stworzenie Regionalnego Programu Wsparcia CSR: - Program Małych Grantów – 20 małych grantów w wysokości do 5 000 zł na działania z obszaru CSR dla partnerstw firmy i organizacji pozarządowej - cykl edukacyjny Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR - powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych Lider Partnerzy projektu

5 Dlaczego właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw i organizacje pozarządowe? Lider Partnerzy projektu

6 BADANIA WŁASNE Wyniki i rekomendacje z badań realizowanych w ramach projektu na temat stanu wiedzy i zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności i stanu współpracy międzysektorowej w dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstwach – są zawarte w Raporcie z badań Lider Partnerzy projektu

7 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ Lider Partnerzy projektu

8 NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE Z BADAŃ Lider Partnerzy projektu

9 ORGANIZACJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SPOŁECZNEJ ODPOWEDZIALNOŚCI BIZNESU Lider Partnerzy projektu

10 ORGANIZACJE/INSTYTUCJE KRAJOWE Centrum Etyki Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Akademia Rozwoju Filantropii Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Centrum CSR.PL PKPP Lewiatan Krajowa Izba Gospodarcza PARP MPiPS MRR Lider Partnerzy projektu

11 ORGANIZACJE/INSTYTUCJE MIĘDZYNARODOWE Bank Światowy UNDP (Program Narodów Zjednoczonych na Rzecz Rozwoju) Komisja Europejska CSR Europe International Business Leaders Forum Lider Partnerzy projektu

12 TYLKO NIEKTÓRE KORZYŚCI DLA BIZNESU… budowanie i odbudowywanie zaufania do biznesu większe zaangażowanie pracowników i mniejsze koszty zarządzania kadrami (mniejsza rotacja, lepsza efektywność, uczciwość, kreatywność, identyfikacja z pracodawcą…) utrzymanie dotychczasowych konsumentów i przyciągnięcie nowych odróżnianie się od konkurencji i budowanie własnej marki i wyjątkowości, rozpoznawalności poprawa relacji ze społecznością lokalną Lider Partnerzy projektu

13 TYLKO NIEKTÓRE KORZYŚCI DLA BIZNESU… zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa zminimalizowanie ryzyka wystąpienia problemów prawnych zmniejszenie kosztów ubezpieczeń zapewniają wyższą jakość zarządzania i działań mają znaczenie przy zamówieniach publicznych uwzględniających kwestie społeczne otwierają nowe rynki i ułatwiają współprace międzynarodową pozwalają dotrzeć do nowych partnerów biznesowych stymulują rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego firmy – zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Lider Partnerzy projektu

14 Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych MISJA Upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska WIZJA - czym DFPSO ma być za ok. 3-5 lat, w co ma się rozwinąć, w co przekształcić, powinna być ambitna, ale realna Lider Partnerzy projektu

15 WARTOŚCI wynikające z WIZJI Otwartość Partnerstwo Innowacyjność Rzetelność i przejrzystość w działaniach Wszechstronne wsparcie/kompleksowość działań Lider Partnerzy projektu

16 CELE wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich, innowatorów społecznych i firm, które działają zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności inspiruje i pokazuje praktyczne rozwiązania związane z działaniami CSR, przedsiębiorczością społeczną współpracuje z partnerami z każdego z sektorów (administracja, biznes, NGO) i organizuje spotkania mające na celu wymianę know how budowanie społeczności biznesowej i branżowej usprawnienie dialogu i komunikacji pomiędzy administracją, biznesem i partnerami spolecznymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR Lider Partnerzy projektu

17 CELE c.d. propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców inicjowania i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze CSR promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania edukacyjne i partnerskie, zaangażowanie społeczne stworzenie trwałej platformy wymiany informacji miedzy przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO i nauki Lider Partnerzy projektu

18 DZIAŁANIA Sieciowanie/Networking spotkania mające na celu wymianę wiedzy i doświadczenia, know how, dobrych praktyk Edukacja seminaria, warsztaty, szkolenia mające na celu podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności przedsiębiorców z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym strategii i zarządzania Komunikacja/Informowanie społeczności konkursy i inicjatywy mające na celu uhonorowanie, wyróżnienie firm, które są liderami CSR w swojej branży i regionie Lider Partnerzy projektu

19 DZIAŁANIA c.d. tworzenie jednolitego stanowiska – rzecznictwo i reprezentacja interesów sektora biznesu i pozostałych partnerów społecznych na rzecz wspierania działań sprzyjających tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju koncepcji CSR i jej implementacji w praktykę biznesową zachęcanie firm do podejmowania wspólnych inicjatyw i do wypracowania standardów kultury współpracy i partnerstwa, w tym również międzysektorowego (NGO, środowisko akademickie, samorządy) tworzenie jednolitych wytycznych i standardów dla firm realizujących CSR (pewne minimum) Lider Partnerzy projektu

20 DZIAŁANIA c.d. Opracowanie narzędzi, które pomogą polskim MŚP zaplanować, wdrożyć i samodzielnie ocenić przyjętą przez nich strategie w zakresie społecznej odpowiedzialności tworzenie zespołów roboczych i zespołów branżowych tworzenie bazy specjalistów i praktyków, ekspertów z dziedziny CSR, tworzenie społeczności osób i organizacji, dla których ważne jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu współpraca z mediami i tworzenie relacji do przekazywania rzetelnej informacji nt. gospodarki, CSR i działań firm Lider Partnerzy projektu

21 DZIAŁANIA c.d. Realizacja partnerskich projektów praktycznych, naukowych i społecznych, edukacyjnych trzy filary realizacji celów: działanie, inspirowanie i edukowanie (dialog) Rozszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej i wspieranie organizacji pozarządowych w promowaniu ich działalności Lider Partnerzy projektu

22 ADRESACI MŚP z regionu Dolnego Śląska – główny trzon, największa liczba członków organizacje pozarządowe z regionu Dolnego Śląska – jako członkowie wspierający Przedstawiciele świata nauki – badacze, naukowcy, teoretycy Praktycy i eksperci Administracja państwowa (samorząd terytorialny) Lider Partnerzy projektu

23 STRUKTURA /FORMA PRAWNA Lider Partnerzy projektu

24 BRAKI brak ujednoliconych systemów współpracy opartych na dobrze przygotowanych i realizowanych strategiach rozwoju brak wypracowanych zasad współpracy, które odpowiadałyby na faktyczne potrzeby lokalne udział obywateli w życiu publicznym, w tym konsultacji społecznych jest traktowany w sposób formalny brak kultury organizacyjnej brak spójnej i konsekwentnej samorządowej polityki społecznej nieprzychylne nastawienie przedsiębiorców wobec NGO Lider Partnerzy projektu

25 Dziękujemy za uwagę Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych www.dfop.org.pl Małgorzata Barrek, kierownik projektu, malgosia.barrek@dfop.org.pl Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego www.krzyzowa.org.pl Aleksandra Królak-Wąsowicz ola@krzyzowa.org.pl Zapraszamy na stronę projektu www.odpowedzialnybiznes.eu malgosia.barrek@dfop.org.pl Lider Partnerzy projektu


Pobierz ppt "Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu Spotkanie otwarte – powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google