Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczawno Zdrój, 21 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczawno Zdrój, 21 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Szczawno Zdrój, 21 listopada 2011 r.
Lider „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” Partnerzy projektu Spotkanie otwarte – powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych Szczawno Zdrój, 21 listopada 2011 r.

2 Lider Partnerzy projektu
PROGRAM SPOTKANIA 1)Prezentacja projektu – celu, działań i testowanego produktu – Regionalnego Programu Wsparcia CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska 2) Przedstawienie sytuacji w dolnośląskich firmach na podstawie zrealizowanych badań i analizy danych – wnioski i rekomendacje dla dolnośląskich MŚP 3)Organizacje krajowe i międzynarodowe wspierające rozwój koncepcji CSR 4) Korzyści dla firm wynikające ze stosowania strategii CSR w firmach 5) koncepcja Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych Partnerzy projektu 2

3 Lider Partnerzy projektu
PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY Projekt jest realizowany w partnerstwie wewnątrz i międzysektorowym – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Dolnego Śląska w zakresie zastosowania i wdrażania idei zarządzania z wykorzystaniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt jest adresowany do sektora małego i średniego biznesu i organizacji pozarządowych Trwa od stycznia 2011 r. do końca 2012 r. Kwota dofinansowania wynosi PLN Lider Partnerzy projektu 3

4 Lider Partnerzy projektu
REGIONALNY PROGRAM WSPARCIA CSR DLA MŚP i NGO Z DOLNEGO ŚLASKA Chcemy wspierać dolnośląskie małe i średnie firmy w stosowaniu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez stworzenie Regionalnego Programu Wsparcia CSR: - Program Małych Grantów – 20 małych grantów w wysokości do zł na działania z obszaru CSR dla partnerstw firmy i organizacji pozarządowej - cykl edukacyjny Dolnośląska Akademia Menadżerów CSR - powołanie Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych Partnerzy projektu 4

5 Lider Dlaczego właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw i organizacje pozarządowe? Partnerzy projektu 5

6 Lider BADANIA WŁASNE Wyniki i rekomendacje z badań realizowanych w ramach projektu na temat stanu wiedzy i zastosowania koncepcji społecznej odpowiedzialności i stanu współpracy międzysektorowej w dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstwach – są zawarte w Raporcie z badań Partnerzy projektu 6

7 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ
Lider NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ Partnerzy projektu 7

8 NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE Z BADAŃ
Lider NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE Z BADAŃ Partnerzy projektu 8

9 Lider ORGANIZACJE KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SPOŁECZNEJ ODPOWEDZIALNOŚCI BIZNESU Partnerzy projektu 9

10 Lider ORGANIZACJE/INSTYTUCJE KRAJOWE Centrum Etyki Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu Akademia Rozwoju Filantropii Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Centrum CSR.PL PKPP Lewiatan Krajowa Izba Gospodarcza PARP MPiPS MRR Partnerzy projektu 10

11 Lider ORGANIZACJE/INSTYTUCJE MIĘDZYNARODOWE Bank Światowy UNDP (Program Narodów Zjednoczonych na Rzecz Rozwoju) Komisja Europejska CSR Europe International Business Leaders Forum Partnerzy projektu 11

12 Lider TYLKO NIEKTÓRE KORZYŚCI DLA BIZNESU… budowanie i odbudowywanie zaufania do biznesu większe zaangażowanie pracowników i mniejsze koszty zarządzania kadrami (mniejsza rotacja, lepsza efektywność, uczciwość, kreatywność, identyfikacja z pracodawcą…) utrzymanie dotychczasowych konsumentów i przyciągnięcie nowych odróżnianie się od konkurencji i budowanie własnej marki i wyjątkowości, rozpoznawalności poprawa relacji ze społecznością lokalną Partnerzy projektu 12

13 Lider Partnerzy projektu
TYLKO NIEKTÓRE KORZYŚCI DLA BIZNESU… zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa zminimalizowanie ryzyka wystąpienia problemów prawnych zmniejszenie kosztów ubezpieczeń zapewniają wyższą jakość zarządzania i działań mają znaczenie przy zamówieniach publicznych uwzględniających kwestie społeczne otwierają nowe rynki i ułatwiają współprace międzynarodową pozwalają dotrzeć do nowych partnerów biznesowych stymulują rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego firmy – zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Partnerzy projektu 13

14 Dolnośląska Federacja Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych MISJA Upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska WIZJA - czym DFPSO ma być za ok. 3-5 lat, w co ma się rozwinąć, w co przekształcić, powinna być ambitna, ale realna Lider Partnerzy projektu 14

15 Lider Partnerzy projektu
WARTOŚCI wynikające z WIZJI Otwartość Partnerstwo Innowacyjność Rzetelność i przejrzystość w działaniach Wszechstronne wsparcie/kompleksowość działań Lider Partnerzy projektu 15

16 Lider Partnerzy projektu
CELE wspieranie i promowanie inicjatyw obywatelskich, innowatorów społecznych i firm, które działają zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności inspiruje i pokazuje praktyczne rozwiązania związane z działaniami CSR, przedsiębiorczością społeczną współpracuje z partnerami z każdego z sektorów (administracja, biznes, NGO) i organizuje spotkania mające na celu wymianę know how budowanie społeczności biznesowej i branżowej usprawnienie dialogu i komunikacji pomiędzy administracją, biznesem i partnerami spolecznymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących CSR Lider Partnerzy projektu 16

17 Lider Partnerzy projektu
CELE c.d. propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców inicjowania i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze CSR promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w społeczeństwie wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania edukacyjne i partnerskie, zaangażowanie społeczne stworzenie trwałej platformy wymiany informacji miedzy przedsiębiorcami, przedstawicielami NGO i nauki Lider Partnerzy projektu 17

18 DZIAŁANIA Sieciowanie/Networking spotkania mające na celu wymianę wiedzy i doświadczenia, know how, dobrych praktyk Edukacja seminaria, warsztaty, szkolenia mające na celu podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności przedsiębiorców z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym strategii i zarządzania Komunikacja/Informowanie społeczności konkursy i inicjatywy mające na celu uhonorowanie, wyróżnienie firm, które są liderami CSR w swojej branży i regionie Lider Partnerzy projektu 18

19 DZIAŁANIA c.d. tworzenie jednolitego stanowiska – rzecznictwo i reprezentacja interesów sektora biznesu i pozostałych partnerów społecznych na rzecz wspierania działań sprzyjających tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju koncepcji CSR i jej implementacji w praktykę biznesową zachęcanie firm do podejmowania wspólnych inicjatyw i do wypracowania standardów kultury współpracy i partnerstwa, w tym również międzysektorowego (NGO, środowisko akademickie, samorządy) tworzenie jednolitych wytycznych i standardów dla firm realizujących CSR (pewne minimum) Lider Partnerzy projektu 19

20 DZIAŁANIA c.d. Opracowanie narzędzi, które pomogą polskim MŚP zaplanować, wdrożyć i samodzielnie ocenić przyjętą przez nich strategie w zakresie społecznej odpowiedzialności tworzenie zespołów roboczych i zespołów branżowych tworzenie bazy specjalistów i praktyków, ekspertów z dziedziny CSR, tworzenie społeczności osób i organizacji, dla których ważne jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu współpraca z mediami i tworzenie relacji do przekazywania rzetelnej informacji nt. gospodarki, CSR i działań firm Lider Partnerzy projektu 20

21 DZIAŁANIA c.d. Realizacja partnerskich projektów praktycznych, naukowych i społecznych, edukacyjnych trzy filary realizacji celów: działanie, inspirowanie i edukowanie (dialog) Rozszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej i wspieranie organizacji pozarządowych w promowaniu ich działalności Lider Partnerzy projektu 21

22 ADRESACI MŚP z regionu Dolnego Śląska – główny trzon, największa liczba członków organizacje pozarządowe z regionu Dolnego Śląska – jako członkowie wspierający Przedstawiciele świata nauki – badacze, naukowcy, teoretycy Praktycy i eksperci Administracja państwowa (samorząd terytorialny) Lider Partnerzy projektu 22

23 STRUKTURA /FORMA PRAWNA
Lider Partnerzy projektu 23

24 Lider Partnerzy projektu
BRAKI brak ujednoliconych systemów współpracy opartych na dobrze przygotowanych i realizowanych strategiach rozwoju brak wypracowanych zasad współpracy, które odpowiadałyby na faktyczne potrzeby lokalne udział obywateli w życiu publicznym, w tym konsultacji społecznych jest traktowany w sposób formalny brak kultury organizacyjnej brak spójnej i konsekwentnej samorządowej polityki społecznej nieprzychylne nastawienie przedsiębiorców wobec NGO Lider Partnerzy projektu 24

25 Dziękujemy za uwagę Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Małgorzata Barrek, kierownik projektu, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego Aleksandra Królak-Wąsowicz Zapraszamy na stronę projektu Lider Partnerzy projektu 25


Pobierz ppt "Szczawno Zdrój, 21 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google