Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Professional skills today and tomorrow – study of adaptability of enterprises and employees in the steel sector June 2010-February 2011 Kwalifikacje zawodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Professional skills today and tomorrow – study of adaptability of enterprises and employees in the steel sector June 2010-February 2011 Kwalifikacje zawodowe."— Zapis prezentacji:

1 Professional skills today and tomorrow – study of adaptability of enterprises and employees in the steel sector June 2010-February 2011 Kwalifikacje zawodowe dziś i jutro – badanie adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników w sektorze hutnictwa stali Czerwiec 2010-Luty 2011 BRUSSELS 15-16 December 2010 Adam Ditmer Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Ownership structure of iron and steel sector in Poland (by maximum crude steel production capacities %) Source: Polish Steel Association

3 Employment in steel sector in 2009 Source: IMŻ (Institute for Ferrous Metallurgy)

4 Structure of employer education in steel sector in 2009 Source: IMŻ (Institute for Ferrous Metallurgy)

5 Professional skills today and tomorrow – study of adaptability of enterprises and employees in the steel sector Metodologia badań ilościowych Rozesłanie kwestionariuszy – ankiet do: -przedstawicieli pracodawców (HR odpowiedzialni za szklenia) -działaczy związkowych na poziomie zakładu pracy -liderów ponadzakładowych związków zawodowych Otrzymano zwrotnie 35 kwestionariuszy obejmujących zakłady pracy zatrudniające około 17 tys. pracowników. W III kwartale 2010r. sektor hutnictwa żelaza i stali zatrudniał 25.487 pracowników, a w I kwartale br. 27.801 pracowników. 1. Wyniki badań wskazują, że w ostatnich latach bardzo niewiele czasu przedsiębiorstwa przeznaczyły na szkolenia pracowników, za wyjątkiem oczywiście szkoleń obligatoryjnych, jak np. bhp, wdrażanie nowych instalacji. 2. Brak jest wydzielonego funduszu szkoleniowego, w niewielkim stopniu wykorzystuje się środki zewnętrzne (np. fundusz pracy). 3. Współpraca pracodawców ze związkami jest daleka od zadowalającej. 4. Powszechne jest niezadowolenie z reformy systemów oświaty, brak jest szkoleń ogólnorozwojowych ułatwiających znalezienie pracy poza hutnictwem

6 Professional skills today and tomorrow – study of adaptability of enterprises and employees in the steel sector Metodologia badań jakościowych (zakończenie realizacji końca 12/2010) Przeprowadzenie wywiadów indywidualnych w 15 wybranych przedsiębiorstwach, z czego 5 to oddziały ArcelorMittal Poland. Kategorie respondentów: -osoby odpowiedzialne za HR lub szkolenia -przedstawiciele związków zawodowych działających w danym przedsiębiorstwie -eksperci – ZPPH, HIPH, przedstawiciele środowisk naukowych, członkowie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, Ministerstwo Gospodarki. Ogólna liczba wywiadów 36. Przygotowanie kwestionariuszy do wywiadów i realizacja zadania-partner projektu BPI Sp. z o.o.

7 Professional skills today and tomorrow – study of adaptability of enterprises and employees in the steel sector Seminaria oceniające rezultaty badań: 17-18 lutego 2011 21-22 lutego 2011 Podstawowe cele: ocena rezultatów, wypracowanie strategii dla działań związków zawodowych. Konferencja finałowa – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 24 lutego 2011 Publikacja raportu z badań Publikacja streszczenia w języku angielskim Rozpowszechnienie rezultatów.


Pobierz ppt "Professional skills today and tomorrow – study of adaptability of enterprises and employees in the steel sector June 2010-February 2011 Kwalifikacje zawodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google