Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kamila Bańkoska. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – park krajobrazowy położony na terenie Roztocza Środkowego (makroregion Roztocze) i Równiny Biłgorajskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kamila Bańkoska. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – park krajobrazowy położony na terenie Roztocza Środkowego (makroregion Roztocze) i Równiny Biłgorajskiej."— Zapis prezentacji:

1 Kamila Bańkoska

2 Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – park krajobrazowy położony na terenie Roztocza Środkowego (makroregion Roztocze) i Równiny Biłgorajskiej (makroregion Kotlina Sandomierska). Powierzchnia parku wynosi 28980 ha (21305 ha – w województwie lubelskim, 7675 ha – województwie podkarpackim). Otulina obejmuje 48726 ha. Park znajduje się na terenie gmin: Józefów, Aleksandrów, Łukowa, Obsza, Susiec, Narol, Cieszanów. Park utworzono w 1988 r. w celu zachowania unikatowych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, a także bogactwa krajobrazowego dolin rzek tworzących przełomy zwane szumami lub szypotami w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.

3 Park obejmuje lesiste, południowo-zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza, spośród których na uwagę zasługują: kompleksy borów sosnowych o dużym zróżnicowaniu siedlisk – od borów suchych do bagiennych i wilgotnych, kompleksy wydm śródlądowych oraz przełomy dolin rzecznych. Lasy, jako dominujący element parku, stanowią 85,6% jego powierzchni. Wiek występujących tu drzewostanów w większości nie przekracza 40-60 lat. Kompleksy leśne położone w zewnętrznej części krawędziowej Roztocza poprzecinane są dolinami rzek, takich jak: Jeleń, Potok Łosiniecki, Sopot, Niepryszka, Szum i Tanew. Dna tych dolin porastają łęgi.

4

5

6 W parku występują progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu, tworząc niewielkie wodospady zwane szumami lub szypotami. W obrębie parku utworzone zostały rezerwaty:

7

8

9

10 Wierzba borówkolistna 5 gatunków widłaków, m.in.: Widłak jałowcowaty Rosiczka okrągłolistna Lilia złotogłów Śnieżyczka przebiśnieg 4 gatunków storczyków, m.in.: Kukułka plamista

11 Wśród ptaków występują tu takie gatunki jak m.in.: * perkoz rdzawoszyi, * bączek, * bocian czarny, * orlik krzykliwy, * pustułka, * głuszec, * wodnik, * brodziec samotny, * puchacz, * kraska, * dudek, * żuraw, * pliszka górska, * podróżniczek. Wśród ssaków występują tu takie gatunki jak: * jeleń, * łoś, * wilk, * borsuk, * jenot, * żołędnica, * cztery gatunki nietoperzy: nocek Brandta, nocek duży, borowiec wielki i gacek wielkouch. W Tanwi i Sopocie żyje pstrąg potokowy.

12 bączek borsuk samotnik jenot wodnik zwyczajny Nocek Brandta kraska zwyczajna podróżniczek pstrąg potokowy

13 W Parku znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej – są to pojedyncze drzewa i grupy drzew oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej: źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na rzece Jeleń.

14 Obiekty historyczne i kulturowe znajdujące się na terenie Parku to: * kościół murowany z 1850 r. w Suścu, * cmentarz ofiar zbrodni hitlerowskich w Osuchach, * kościół z 1886 r., * synagoga z końca XVIII w. i cmentarz żydowski w Józefowie, * zamczysko Kościółek ze śladami grodziska z XII-XIII wieku położone w widłach Tanwi i dawnej doliny Jelenia, * ruiny papierni w rezerwacie Czartowe Pole, * Pałac Łosiów w Narolu z połowy XVIII w. * miejsce pamięci narodowej w Błudku.

15 Bazę turystyczną na terenie Parku stanowią miejscowości letniskowe jak: Susiec, Józefów, Narol, Huta Różaniecka. Przez Park przebiega 7 znakowanych szlaków turystycznych. Są to: * szlak Walk Partyzanckich – oznaczony kolorem czarnym, * Ziemi Józefowskiej – zielonym, * Szumów – niebieskim, * Południowy – żółtym, * Krawędziowy – czerwonym, * im. Władysławy Podobińskiej – zielonym * Łącznikowy – czarnym. Na terenie Parku wytyczono dwie ścieżki przyrodniczo- dydaktyczne w rezerwatach Nad Tanwią i Czartowe Pole.

16

17

18

19 Próg skalny - przegroda skalna w korycie rzeki lub dnie doliny, usytuowana prostopadle lub skośnie do ich biegu. Jeśli jest to próg na rzece lub otoku nosi nazwę progu rzecznego. Powstaje w wyniku erozji wgłębnej wcinającej się nierównomiernie w podłoże skalne o zróżnicowanej odporności (szybciej w warstwy mniej odporne), co prowadzi do wykształcenia schodowego profilu podłużnego. Powstają na przemian odcinki koryta o mniejszym i większym spadku, tworzące progi i załomy skalne, a czasami baniory pomiędzy nimi.

20

21 Próg skalny tworzą skałki piaskowców kwarcytowych dolnego dewonu w kolorze jasnoszarym. Zwraca uwagę ich bogate uławicowanie drobno i średnioziarnistych osadów. Ciągną się na dł. 25 m i osiągają wys. do 4 m. Zlokalizowane są na zach. zboczu Góry Kamionki

22

23 Pomnik przyrody nr 219 w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody


Pobierz ppt "Kamila Bańkoska. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – park krajobrazowy położony na terenie Roztocza Środkowego (makroregion Roztocze) i Równiny Biłgorajskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google