Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Economic methodology is dead – thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hand Prezentację przygotował: Łukasz Jacek Gołaszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Economic methodology is dead – thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hand Prezentację przygotował: Łukasz Jacek Gołaszewski."— Zapis prezentacji:

1 Economic methodology is dead – thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hand Prezentację przygotował: Łukasz Jacek Gołaszewski

2 Wprowadzenie Stan obecny i wizja metodologii ekonomii – Helsinki (początek lat dziewięćdziesiątych) Eksplozja literatury ME ’70 i ‘80 Czymże to było wobec lat ‘90 Wzrost ilości i jakości prac, badań Nawiązania do literatury o podobnej tematyce Konferencje, czasopisma, podręczniki.

3 Plan Co się dzieje z ME 13 tez Podsumowanie Pytania do publiczności

4 Niepowodzenia ME Niezaprzeczalny rozwój ale, CEL Znalezienie kilku prostych reguł wg dotyczących poprawnego przeprowadzania badań w naukach ekonomicznych. Czy mimo to nauka może iść do przodu?

5 Trudności w znalezieniu elementarnych zasad ME Wielorakie podejścia, ale odpowiedzi w TN Co jest nauką a co nie jest? Relatywizm nauki Nie znaleziono reguł bo ich nie ma (przynajmniej nic nie znaleziono tanm gdzie zdawały się występować – w naukach przyrodniczych) Pozytywne skutki w rozwoju metod badawczych Nawiązania do samej TN

6 Nowa ME Definicja Zagadnienie, które z natury rzeczy ma dotyczyć zarówno ekonomii, jak i teorii nauk. W takim ujęciu ME rozwinęła się bardzo wyraźnie na wielu różnorakich arenach. (patrz: tytuł artykułu) 13 tez – NME – ogromne zainteresowanie łączeniem dwóch powyższych dyscyplin Od tradycyjnych do nowoczesnych (kontrowersyjnych) ME – filozofia ekonomii- filozofia nauk – ekonomia nauk – nauki społeczne w ekonomii

7 I Metodologia ekonomii J. S. Milla okazuje się być bardziej aktualna i przydatna w obecnej ME niż dawniej sądzono. Ceteris paribus Odwołania w literaturze XIX-XXw., także poźniej

8 II Tradycja Poppera sprowadza się dziś do czegoś więcej niż tylko falsyfikacjonizm – wiele jej tez stanowi temat zainteresowania w rozważaniach ME. Analiza sytuacyjna w naukach społecznych Falsyfikacjonizm w naukach przyrodniczych Krytyczny racjonalizm

9 III Pozytywizm okazał się z czasem zawodny – powszechnie uznaje się, że nie jest (i nigdy nie był) jednolitym i jednorodnym nurtem filozoficznym – przeciwnie do tego co uważano w okresie międzywojennym. Zróżnicowanie sod pozytywistów Zmiana ich wizerunku w czasie Powiązanie z ekonomią polityczną

10 IV Realizm często bywa doceniany Kiedyś debata naukowy realizm kontra instrumentalizm Realizm pojawia się w literaturze w nowym obliczu Ontologia – nie jest już omijanym pojęciem Pytanie o realizm w ekonomii poprzedzone jest pytanie o realizm w filozofii nauk Zdefiniowana wiele jego odmian Ekonomia w tej kwestii jest przedmiotem rozważań filozofów nauk przyrodniczych

11 V Abstrakcja, Idealizacja i Modelowanie są ważnymi kwestiami w ME, a podejście do nich zależne jest od filozofii nauk fizycznych. Bardzo istotne czynniki w rozwijaniu teorii ekonomii Wiele zapożyczeń z fizyki

12 VI Obecny nieład w filozofii nauk przyrodniczych przyczyniło się do osłabienia wcześniejszego spojrzenia na ME przez ich pryzmat Proces odchodzenia od trwał, nasilił się w momencie obecnej słabości nauk przyrodniczych Odcięcie i próba podjęcia zagadnienia we własnym zakresie

13 VII Literatura dotycząca retoryki ekonomii wciąż się powiększa Ilość prac, zakres podejmowanych obszarów Druga generacja literatury RE Powiązania z retoryką nauk przyrodniczych (wpływa na nią i czerpie inspiracje)

14 VIII Choć jest wiele niezgody w teorii nauki jest kilka zagadnień względnie jednomyślnych: anty-fundamentalizm, naturalizm i społeczna natura nauki – te idee przelewają się na ME Odrzucenie idei o możliwości znalezienia absolutnych podstaw ludzkiej wiedzy Zaangażowanie obecnej nauki w celu odkrywania wiedzy naukowej Łączenie sił naukowców we wspólnym celu

15 IX Literatura m. in. takich nauk jak socjologia nauki, actor-network theory wzajemnie oddziałują na siebie z ME Instytucje naukowe zawdzięczają wiele teorii ekonomii Teoria racjonalnego wyboru Mikroekonomia Marksizm W badaniu historii myśli ekonomicznej posługiwano się narzędziami zaczerpniętymi z tych nauk

16 X Ekonomia nauk stała się narzędziem do badania nauk zajmujących się wiedzą naukową i instytucjami. Ekonomia nauk konkuruje z socjologicznymi podejściami Ekonomiczna efektywność – efektywność poznawcza Ekonomiczne zachowania naukowców Narzędzia matematyczne i ekonometryczne bardziej zaawansowane niż czasem w innych dziedzinach ekonomii

17 XI W połączeniu z IX i X jest też wielu filozofów nauki, którzy posługując się koncepcjami zaczerpniętymi z ekonomii badają wiedzę naukową. Teoria racjonalnego wyboru

18 XII Istnieje generalna tendencja do znalezienia złotego środka pomiędzy relatywizmem a fundamentalizmem Fundamentalizm jest odrzucany (VIII) Ale także rezygnacja ze skrajnego relatywizmu Jedno z głównych zadań teorii nauk, ale także NME Potrzeba łącznia dwóch powyższych dyscyplin

19 XIII Nawiązanie do nauk przyrodniczych nie znikło. Jego po prostu nigdy nie było. Metanauka taka została stworzona ze względu na ekonomię polityczną Wtedy filozofia nauk byłaby bardzo dobrym narzędziem niezależnej do oceny teorii ekonomicznych Ale ekonomia związana była z polityką Pozytywizm związany z ekonomia polityczna, rola nauki w ekonomi i życiu społecznym Popperyzm również Zagadnienie  Logicznego Empiryzmu i zimnej wojny  Pragmatyzmu i amerykańskiej myśli ekonomicznej

20 Pytania Jakie znaczenie w ekonomii ma filozofia? Czym dla studentów ekonomii jest ME? Skoro badania ME się tak zmieniają to czy są one potrzebne? Jaki mają one wpływ na rozwój tej nauki?


Pobierz ppt "Economic methodology is dead – thirteen thesis on the new economic methodology D. Wade Hand Prezentację przygotował: Łukasz Jacek Gołaszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google