Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły w Łuczywnie i powstała nowa szkoła w Budkach Nowych. Wszystkie szkoły mają nowoczesne ogrzewanie olejowe lub gazowe. We wszystkich szkołach jest przynajmniej jedna sala komputerowa. Obecnie w gminie mieści się pięć szkół podstawowych i jedno gimnazjum w Dębach Szlacheckich. Dowozami objęci są uczniowie ze wszystkich szkół, co ułatwia im pokonanie niejednokrotnie trudnej drogi z odległych wiosek. Uczniowie Ci mają zapewnioną opiekę podczas dowozów. Jeżeli w autobusie są wolne miejsca, z dowozów mogą korzystać także uczniowie, których odległość z domu do szkoły jest krótsza od określonej w ustawie.

2 Szkoły Podstawowe SP Osiek Wielki SP Budki Nowe SP Drzewce

3 Zespół Szkół Dęby Szlacheckie

4 Kościół w Dębach Szlacheckich W obrębie naszej gminy znajdują się dwa kościoły w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich. Są to jedne z największych zabytków w gminie. Dzięki współpracy wójta i proboszcza w parafii w Dębach Szlacheckich oraz wsparcia parafian została przeprowadzona całkowita renowacja całego kościoła. Drewniana świątynia wzniesiona w 1756 r. została w czasie wojny zniszczona i zamieniona na stolarnię. Po wojnie kościół odrestaurowano. Natomiast największe prace remontowe kościoła rozpoczęto w 1997, począwszy od czyszczenia, wymiany i konserwacji drewnianych beli. Ważniejsze prace, które wykonano w ramach renowacji to: wymiana sufitu, budowa zakrystii, pokrycie dachu i zewnętrznej elewacji świątyni gontem, wymiana wieżyczki, budowa ołtarzy. W sierpniu 2003 roku na ołtarz powrócił wizerunek patronki namalowany przez krakowskiego artystę. Nie tak dawno w kościele pojawiły się figury Św. Piotra i Pawła. Wcześniej została wymieniona ambona a także ławki dla parafian. Ze środków unijnych zostały pozyskane fundusze na instalacje przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe całej świątyni. Wokół kościoła obecnie jest wyłożona kostka brukowa. Na miejscu starego parkanu z wykorzystaniem kamieni, powstał nowy. (Wywiad z proboszczem parafii Dęby Szlacheckie ks. Wojciechem Szczepankiewiczem).

5 Kościół w Dębach Szlacheckich

6 Rewitalizacja parku w Osieku Małym Na terenie miejscowości Osiek Mały godnym uwagi zabytkiem jest pochodzący z XIX wieku pałac z elementami klasycystycznymi, w którym swoją siedzibę ma Urząd Gminy. Obok przypałacowy park, charakteryzujący się z zróżnicowanym drzewostanem. Dlatego też w celu podniesienia walorów estetycznych zespołu dworsko-pałacowego złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji pn. "Rewitalizacja parku w Osieku Małym" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wniosek przeszedł weryfikację pozytywnie i Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 479.418 zł. Całkowity koszt zadania 755 971,98 zł. W ramach rewitalizacji parku wykonano: przebudowę placu przed dworkiem z nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej przebudowę istniejącego amfiteatru nawierzchnię na istniejących ciągach ścieżek spacerowych z żwiru z domieszką glinki oświetlenie parku ustawiono ławki oraz kosze na śmieci dokonano nowych nasadzeń, uporządkowano teren zieleni przed dworkiem. W parku i na parkingu są zainstalowane kamery i jest zapewniony przez całą dobę monitoring (Wywiad z panią Zofią Kwiatkowską, mieszkanką Osieka Małego - skarbnikiem gminy)

7 Park w Osieku Małym Amfiteatr Alejka

8 Wypoczynek letni Od wielu lat gmina Osiek Mały organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. Od 1999 roku uczniowie uczestniczyli w 3-dniowych biwakach w Mąkolnie w Ośrodku Wypoczynkowym "Skarpa". Z tej formy wypoczynku korzystało ponad 300 dzieci i młodzieży. Wielu z nich bezpłatnie, inni za częściową odpłatnością (20zł). Z czasem wyjazdy były coraz dłuższe. Obecnie gmina organizuje tygodniowe turnusy wypoczynkowe nad morze, w góry lub nad jeziora. Urząd gminy jako organizator zapewnia: * kadrę opiekunów * wynajem ośrodka wypoczynkowego * dowozy i odwozy uczestników * drobne upominki dla dzieci i młodzieży. Fundusze na ten cel pozyskiwane są z KRUS-u, Urzędu Wojewódzkiego i od lokalnych sponsorów. Część funduszy to środki gminne. W wakacje 2009 roku z tej formy wypoczynku skorzystało 250 uczniów. Odpłatność rodziców za jedno dziecko wynosiła 150 zł. Uczestnicy kolonii i ich rodzice są bardzo zadowoleni z pobytu dzieci i młodzieży gimnazjalnej na koloniach. Najważniejsze jest to, że chcieliby pojechać znów. Taka ocena kolonii dla organizatorów ma duże znaczenie, utwierdza w przekonaniu, że podjęte działania przyniosły korzyść mieszkańcom środowiska lokalnego a wiele godzin bezinteresownej, społecznej pracy nie poszło na marne. Ostatnio w przeciągu dwóch lat wypoczynek letni organizowany był pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łuczywno, wcześniej - Uczniowski Klub Sportowy "Dęby".

9 Kolonie - Jarosławiec

10 Ochrona środowiska Czysta woda i czyste powietrze są bardzo ważne dla zdrowia i życia każdego człowieka. Zaniedbania w ochronie zemszczą się w przyszłości. W latach 1998-2002 została wybudowana oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna typu Lemna o przepustowości 200 metrów sześciennych na dobę w Osieku Małym (koszt - 1 152 812,00zł). Wówczas nastąpiła także budowa I etapu kanalizacji sanitarnej za pomocą przykanalików w Osieku Małym. Zbudowano również kanalizacją deszczową na ul. Parkowej w Osieku Małym i Osieku Wielkim. W ostatnich latach również: * wprowadzono odbiór śmieci z osiedla w Osieku Małym, Osieku Wielkim i w Młynku * zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci * zakupiono grunt w Maciejewie pod wysypisko śmieci. W tym roku gmina będzie realizować kanalizację miejscowości Osiek Wielki (290 gospodarstw domowych). Wartość tej inwestycji to 7 mln zł.

11 Oczyszczalnia ścieków Lemna

12 Alicja Antecka 1996r, Ic Julita Płusa 1996r, Ic Emila Matuszewska 1996r, Ic Dominika Małolepsza 1996r, Ic Patrycja Górczewska 1996r, Ia Patrycja Kmieć 1996r, Ic Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich Opiekun - Halina Wiktorska W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Edukacja - dziś Obecnie dobudowano jedno skrzydło szkoły w Dębach Szlacheckich i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Zakończona została rozbudowa szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google