Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZECZOWNIKI. PODZIAŁ RZECZOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA TYP DESYGNATÓW nazwy własne ( nomina propria ) nazwy własne ( nomina propria ) nazwy pospolite ( nomina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZECZOWNIKI. PODZIAŁ RZECZOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA TYP DESYGNATÓW nazwy własne ( nomina propria ) nazwy własne ( nomina propria ) nazwy pospolite ( nomina."— Zapis prezentacji:

1 RZECZOWNIKI

2 PODZIAŁ RZECZOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA TYP DESYGNATÓW nazwy własne ( nomina propria ) nazwy własne ( nomina propria ) nazwy pospolite ( nomina appellativa ) nazwy pospolite ( nomina appellativa ) nazwy żywotne nazwy żywotne nazwy nieżywotne nazwy nieżywotne rzeczowniki konkretne rzeczowniki konkretne rzeczowniki abstrakcyjne rzeczowniki abstrakcyjne nazwy jednostkowe nazwy jednostkowe nazwy zbiorowe nazwy zbiorowe

3 PRZYKŁADY NAZW WŁASNYCH Jacek Soplica Jacek Soplica Jan Matejko Jan Matejko Warta Warta Karpacz Karpacz Odra Odra

4 PRZYKŁADY NAZW POSPOLITYCH malarz malarz drukarz drukarz gazeta gazeta stół stół godność godność

5 NAZWY ŻYWOTNE Wywodzą się z rzeczowników pospolitych. Dzielą się na: osobowe, np. matka, dziecko, ojciec osobowe, np. matka, dziecko, ojciec nieosobowe, np. hipopotam, foka, pies nieosobowe, np. hipopotam, foka, pies

6 PRZYKŁADY RZECZOWNIKÓW KONKRETNYCH (MATERIALNYCH) kwietnik kwietnik laurka laurka drzewo drzewo

7 PRZYKŁADY NAZW ABSTRAKCYJNYCH pomysłowość pomysłowość zaufanie zaufanie wygoda wygoda

8 PRZYKŁADY NAZW JEDNOSTKOWYCH gałąź gałąź konwalia konwalia spojrzenie spojrzenie

9 PRZYKŁADY NAZW ZBIOROWYCH szlachta szlachta chłopstwo chłopstwo listowie listowie

10 FORMY SUPLETYWNE RZECZOWNIKÓW Supletywnymi rzeczownikami określa się rzeczowniki, które mają różny temat w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Supletywizm może być całkowity, np. człowiek – ludzie lub częściowy, np. tydzień – tygodnie

11 SINGULARIA TANTUM Są to rzeczowniki występujące w liczbie pojedynczej Są to rzeczowniki występujące w liczbie pojedynczej Posiadają zdolność przybierania liczby mnogiej, ale nie można tego nazwać odmianą przez liczby, ponieważ nie spełniają wymogów odmiany, gdyż zmianom morfologicznym towarzyszą zmiany znaczeniowe, np. szkło – materiał nieorganiczny, szkła - okulary Posiadają zdolność przybierania liczby mnogiej, ale nie można tego nazwać odmianą przez liczby, ponieważ nie spełniają wymogów odmiany, gdyż zmianom morfologicznym towarzyszą zmiany znaczeniowe, np. szkło – materiał nieorganiczny, szkła - okulary

12 SINGULARIA TANTUM Do tej grupy można zaliczyć: nazwy przedmiotów niepoliczalnych: metal, ryż, powietrze; nazwy przedmiotów niepoliczalnych: metal, ryż, powietrze; określenia pojęć abstrakcyjnych: zawiść, duma, uznanie; określenia pojęć abstrakcyjnych: zawiść, duma, uznanie; nazwy geograficzne: Monako, Kilimandżaro; nazwy geograficzne: Monako, Kilimandżaro; nazwy zbiorowe: młodzież, bohema, igliwie, duchowieństwo. nazwy zbiorowe: młodzież, bohema, igliwie, duchowieństwo.

13 PLURALIA TANTUM Rzeczowniki występujące pod względem formalnym jedynie w liczbie mnogiej, mimo znaczenia liczby pojedynczej Rzeczowniki występujące pod względem formalnym jedynie w liczbie mnogiej, mimo znaczenia liczby pojedynczej Rzeczowniki policzalne, np. rajstopy, nożyczki Rzeczowniki policzalne, np. rajstopy, nożyczki Rzeczowniki niepoliczalne, np. wymioty, siki Rzeczowniki niepoliczalne, np. wymioty, siki

14 PLURALIA TANTUM Rzeczowniki policzalne łączą się z określeniami liczbowymi, np. dwoje skrzypiec, czworo drzwi, lub (czasem) z rzeczownikiem para, np. cztery pary spodni, dwie pary okularów. Rzeczowniki policzalne łączą się z określeniami liczbowymi, np. dwoje skrzypiec, czworo drzwi, lub (czasem) z rzeczownikiem para, np. cztery pary spodni, dwie pary okularów. Rzeczowniki niepoliczalne nie łączą się z liczebnikami, np. trzy butelki/kartoniki mleka, dwie kostki masła. Potocznie mówi się jednak: trzy mleka, dwa masła. Rzeczowniki niepoliczalne nie łączą się z liczebnikami, np. trzy butelki/kartoniki mleka, dwie kostki masła. Potocznie mówi się jednak: trzy mleka, dwa masła.

15 RZECZOWNIKI NIEODMIENNE Nazwy, które mają tylko liczbę pojedynczą nie odmieniają się, np. Monachium Nazwy, które mają tylko liczbę pojedynczą nie odmieniają się, np. Monachium W większości przypadków są to też rzeczowniki pochodzenia obcego W większości przypadków są to też rzeczowniki pochodzenia obcego Rzeczowniki, które zakończone są na: Rzeczowniki, które zakończone są na: - ao - ao - i - i - u - u

16 RZECZOWNIKI NIEODMIENNE W szafce nie ma więcej kakao. W szafce nie ma więcej kakao. W zoo opiekuję się boa. W zoo opiekuję się boa. W sklepie nie ma więcej kiwi. W sklepie nie ma więcej kiwi. Przyglądam się temu graffiti i bardzo mi się podoba. Przyglądam się temu graffiti i bardzo mi się podoba.

17


Pobierz ppt "RZECZOWNIKI. PODZIAŁ RZECZOWNIKÓW ZE WZGLĘDU NA TYP DESYGNATÓW nazwy własne ( nomina propria ) nazwy własne ( nomina propria ) nazwy pospolite ( nomina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google