Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

a boy – boys a girl – girls a son – sons a brother – brothers

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "a boy – boys a girl – girls a son – sons a brother – brothers"— Zapis prezentacji:

1 Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy przez dodanie końcówki -s do liczby pojedynczej rzeczownika:
a boy – boys a girl – girls a son – sons a brother – brothers a mother – mothers

2 Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literami -s, -ss,-sh, -ch, -x tworzą liczbę mnogą przez dodanie końcówki -es: a beach – beaches a bus – buses a box – boxes a boss – bosses a bush – bushes

3 Końcówkę -es otrzymują niektóre rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej literą -o:
a hero – heroes a potato – potatoes a mosquito – mosquitoes a tomato – tomatoes

4 Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej po spółgłosce literą -y w liczbie mnogiej zmieniają -y na -i i otrzymują końcówkę -es: a body – bodies a gallery – galleries a party – parties a city – cities a lady – ladies

5 Rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej spółgłoską -f oraz literami -fe w liczbie mnogiej przybierają końcówkę -ves: a calf – calves ( łydka – łydki, cielę – cielęta ) a half – halves a knife – knives a leaf – leaves (liść – liście) a life – lives a loaf – loaves (bochenek – bochenki) a self – selves a shelf – shelves a thief – thieves a wife – wives a wolf – wolves ale: a handkerchief – handkerchiefs (chusteczka – chusteczki) a cliff – cliffs

6 Niektóre rzeczowniki mają taką samą formę w liczbie mnogiej, jak w liczbie pojedynczej:
a deer – deer a fish – fish a sheep – sheep a fruit – fruit

7 Niektóre występują wyłącznie w liczbie pojedynczej, mimo że zawierają końcówkę -s; zaliczamy do nich między innymi rzeczowniki zakończone na -ics oraz nazwy chorób: mathematics – matematyka mumps – świnka news – wiadomości informations – informacje measles – odra economics – ekonomia

8 Jeszcze inne zaś występują wyłącznie w liczbie mnogiej:
clothes glasses goods police pyjamas scissors shorts stairs thanks trousers

9 Zwróć uwagę na rzeczownik police, który w języku polskim występuje w liczbie pojedynczej, w języku angielskim zaś zawsze w liczbie mnogiej: The police are called to the place of the accident.

10 Singlar and plural of irregular nouns
man / men woman / women child / children person / people mouse / mice goose / geese ox / oxen foot / feet tooth / teeth


Pobierz ppt "a boy – boys a girl – girls a son – sons a brother – brothers"

Podobne prezentacje


Reklamy Google