Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeczowniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeczowniki."— Zapis prezentacji:

1 Rzeczowniki

2 Liczba Większość rzeczowników w języku angielskim tworzy liczbę mnogą przez dodanie końcówki –s do formy liczby pojedynczej. Rzeczowniki niepoliczalne lub abstrakcyjne (np. cheese, sugar, honesty, intelligence) zazwyczaj nie mają liczby mnogiej. Istnieje również grupa rzeczowników, które występują tylko w liczbie mnogiej. Są też takie, które wyglądają jak forma liczby mnogiej, a oznaczają liczbę pojedynczą (np. news, headquarters).

3 Nieregularna liczba mnoga
Dla nieregularnej liczby mnogiej rzeczowników policzalnych oraz dla zapożyczeń z innych języków obowiązują następujące zasady: rzeczowniki zakończone na –s, -z, -x, -sh, -ch przyjmują końcówkę –es glass/glasses, buzz/buzzes, box/boxes, bush/bushes, switch/switches rzeczowniki zakończone na –o przyjmują końcówkę –es potato/potatoes, hero/heroes, tomato/tomatoes końcówkę –s studio/studios, piano/pianos, video/videos lub końcówkę –s lub –es buffalo/bufalo(e)s, tornado/tornado(e)s, zero/zero(e)s rzeczowniki zakończone na spółgłoskę + -y zmieniają –y na –i oraz przyjmują końcówkę –es baby/babies, spy/spies, poppy/poppies Rzeczowniki zakończone na samogłoskę + -y oraz nazwy własne zakończone na –y zachowują –y, oraz przyjmują końcówkę –s osprey/ospreys, bay/bays, boy/boys rzeczowniki zakończone na –f, lub –fe zmieniają –f na –v oraz przyjmują końcówkę –es shelf/shelves, wolf/wolves, knife/knives niektóre rzeczowniki mają taką samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej deer, offspring, sheep, fish, trout, cod, perch, salmon, pike, halibut, tuna Wiele z tego typu rzeczowników to nazwy ryb, jednak nie wszystkie, np. shark/sharks. Najlepiej więc sprawdzić konkretne słowo w słowniku. niektóre rzeczowniki wymieniają samogłoskę, aby utworzyć liczbę mnogą fireman/firemen, foot/feet, goose/geese, louse/lice, man/men, mouse/mice, tooth/teeth, woman/women niektóre rzeczowniki zachowały staroangielską formę child/children, ox/oxen

4 Zapożyczenia z języków obcych
liczba pojedyncza zakończona na –is, liczba mnoga zakończona na –es analysis/analyses, basis/bases liczba pojedyncza zakończona na –um, liczba mnoga zakończona na –a datum/data, curriculum/curricula liczba pojedyncza zakończona na –on, liczba mnoga zakończona na –a criterion/criteria, phenomenon/phenomena liczba pojedyncza zakończona na –a, liczba mnoga zakończona na –ae formula/formulae, antenna/antennae liczba pojedyncza zakończona na –ex lub –ix, liczba mnoga zakończona na –ices appendix/appendices, index/indices liczba pojedyncza zakończona na – us, liczba mnoga zakończona na – i focus/foci, stimulus/stimuli liczba pojedyncza zakończona na –us, liczba mnoga zakończona na – a corpus/corpora, genus/genera liczba pojedyncza zakończona na –eau, liczba mnoga zakończona na –eaux bureau/bureaux, baeu/beaux

5 Przykłady nieregularnej liczby mnogiej rzeczowników
SINGULAR PLURAL Child Children Deer Fish Louse Lice Foot Feet Goose Geese Man Men Mouse Mice Ox Oxen Sheep Tooth Teeth Woman women

6 Rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej
(przyjmujące czasowniki w liczbie mnogiej) rzeczy występujące w parach narzędzia : glasses, scissors, binoculars, ubrania : jeans, pants, pyjamas, shorts, trousers rzeczowniki zakończone na –s, nie mające liczby pojedynczej accommodations, amends, archives, arms (weapons), bowels, intestines, brains (intellect). Rzeczowniki liczby mnogiej, nie zakończone na –s : people, police, cattle.


Pobierz ppt "Rzeczowniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google