Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Social Europe Ochrona socjalna wobec potrzeb w zakresie opieki długoterminowej Dom Polski Wschodniej Małgorzata Kozłowska DG Employment, Social Affairs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Social Europe Ochrona socjalna wobec potrzeb w zakresie opieki długoterminowej Dom Polski Wschodniej Małgorzata Kozłowska DG Employment, Social Affairs."— Zapis prezentacji:

1 Social Europe Ochrona socjalna wobec potrzeb w zakresie opieki długoterminowej Dom Polski Wschodniej Małgorzata Kozłowska DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit D.3: Social Protection

2 Social Europe Wg Traktatu o Unii Europejskiej, Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za organizację systemów zabezpieczeń społecznych UE: wspiera, koordynuje, uzupełnia działania Państw Członkowskich Ochrona socjalna w UE 2

3 Social Europe Rożne źródła finansowania (podatki, obowiązkowe płatności, prywatne ubezpieczenia etc.) Opieka formalna vs. nieformalna Zobowiązania prawne na członkach rodzin System zasiłkowy Organizacja opieki formalnej (NGOs, publiczna vs prywatna) Zrożnicowanie w ochronie socjalnej w UE w zakresie opieki dlugoterminowej 3

4 Current spending on LTC (% GDP) 4 Long-term care systems HAF 2015 Notes: Eurostat/OECD - System of Health Accounts (SHA), The European system of integrated social protection statistics (ESSPROS)

5 Growth of spending until 2060 (pp GDP) Projection AWG reference scenario 5 Long-term care systems HAF 2015

6 Social Europe 2013 Staff Working Document Long-term care in ageing societies - Challenges and policy options (part of the Social Investment Package) 2014 Joint Report of SPC/EC Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society Key messages endorsed by EPSCO Council in June 2014 Recent EU documents 6

7 Social Europe 1.ogromny wzrost zapotrzebowania (liczba Europejczyków > 80 lat wymagającej opieki potroi się) 2.zagrożenie dla podaży opiekunów długoterminowych (m.in. spadek liczby osób w wieku produkcyjnym) 3.presja na jakość opieki -> należy stworzyć ochronę socjalną zabezpieczającą przed ryzykiem uzależnienia od opieki długoterminowej Pogłębiająca się przepaść między zapotrzebowaniem a podażą opieki długoterminowej: 7

8 Social Europe Państwa członkowskie powinny przejść od reaktywnego do proaktywnego podejścia do polityki 1. zapobieganie uzależnieniu 2. stymulowanie skutecznego i racjonalnego pod względem kosztów zapewniania opieki domowej + opieki w instytucjach opiekuńczych Jak zlikwidować przepaść między podażą a popytem? 8

9 Social Europe 1. zapobieganie uzależnieniu: -> propagowanie zdrowego trybu życia -> przeciwstawianie przyczynom uzależniania się -> propagowanie środowisk przyjaznych osobom starszym -> wczesne wykrywanie niedomagań -> rehabilitacja i ponowna aktywizacja -> wykorzystanie potencjału technologicznego Jak zlikwidować przepaść między podażą a popytem? 9

10 Social Europe 2. stymulowanie skutecznego i racjonalnego pod względem kosztów zapewniania opieki domowej + opieki w instytucjach opiekuńczych: -> zwiększyć produktywność usług opiekuńczych -> zrekompensować spadek liczby opiekunów -> integracja opieki zdrowotnej i społecznych elementów opieki dlugoterminowej -> zwiększenie wsparcia dla opiekunów nieformalnych (m.in. ułatwienie łączenia zatrudnienia z opieką) -> wykorzystanie sektora NGO Jak zlikwidować przepaść między podażą a popytem? 10

11 Social Europe Wspólne cele dla opieki długoterminowej Zagwarantować dostęp wszystkim do odpowiedniej opieki długoterminowej oraz zapewnić, aby potrzeba opieki nie prowadziła do ubóstwa i uzależnienia finansowego Propagować jakość opieki długoterminowej Zapewnić trwałość odpowiedniej i o wysokiej jakości opieki długoterminowej Działania powiązane: peer reviews Otwarta Metoda Koordynacji 11

12 Social Europe Modernising social protection systems Social protection mechanisms should be efficient and adequate at all stages of a person's life. There is a need for simplified and better targeted social policies complemented by affordable quality childcare and education, prevention of early school leaving, training and job assistance, housing support and accessible health care. Healthcare systems need to be reformed to provide quality health care through efficient structures, including eHealth. LTC in Annual Growth Survey 2015 12

13 Social Europe 2014 long-term care CSRs 13 MS2014 CSR AT Further improve the cost-effectiveness and sustainability of health care and long-term care services. BG In order to alleviate poverty, further improve the accessibility and effectiveness of social services and transfers for children and older people. BE Contain future public expenditure growth relating to ageing, in particular from pensions and long- term care, (…) and improving the cost-effectiveness of public spending on long-term care. DE Make additional efforts to increase the cost-effectiveness of public spending on healthcare and long-term care. EE Improve the efficiency of local governments and ensure the provision of quality public services at local level, especially social services complementing activation measures. IT Adopt effective action to promote female employment, by adopting measures to reduce fiscal disincentives for second earners by providing adequate care services. LU In view of ensuring fiscal sustainability, curb age-related expenditure by making long-term care more cost-effective, NL Implement the envisaged reform in the area of long-term care with a view to ensure sustainability, while ensuring fair access and the quality of services and monitor its effects. SI Contain age-related expenditure on long-term care by targeting benefits to those most in need and refocusing care provision from institutional to home care.

14 2015 long-term care CSRs 14 MS2015 CSR AT Strengthen measures to increase the labour market participation of older workers and women, including by improving the provision of childcare and long-term care services. SIBy end of 2015 adopt a healthcare and long-term care reform.

15 Social Europe European Innovation Partnership on Active & Healthy Ageing Ageing Report 2015 Coordination of Social Security Systems Planned project supporting a network of institutions in MSs assessing social or technological innovation in LTC Joint project with WHO to adapt the guide for age-friendly cities to the EU context and to develop a framework allowing cities and regions to commit to age-friendly environments Joint project with European Network of National Human Rights Institutions on promoting human rights in LTC Other EU activities in the area of LTC 15

16 Social Europe Strategia dla rozwoju opieki długoterminowej dla osób starszych Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską (czerwiec 2014 – czerwiec 2016) 16

17 Social Europe priorytet inwestycyjny 9iv w PO WER: > główny cel: dezinstytucjonalizacja ROP: grupa docelowa: rodziny zagrożone ubóstwem, dzieci i młodzież, osoby niesamodzielne, nieformalni opiekunowie, ludzie starsi Główne działania: wsparcie dla usług opiekuńczych aktywacja osób niesamodzielnych wsparcie opiekunów nieformalnych Europejski Fundusz Społeczny 17


Pobierz ppt "Social Europe Ochrona socjalna wobec potrzeb w zakresie opieki długoterminowej Dom Polski Wschodniej Małgorzata Kozłowska DG Employment, Social Affairs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google