Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 Europejski Fundusz Społeczny w nowym okresie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 Europejski Fundusz Społeczny w nowym okresie."— Zapis prezentacji:

1 European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 Europejski Fundusz Społeczny w nowym okresie programowania 2014-2020 Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i edukacja

2 Programowanie regionalne 2014-2020 Koncentracja na najważniejszych wyzwaniach regionalnych w oparciu o strategie regionalne oraz krajowe Spójnosc strategii z priorytetami polityki europejskiej odzwierciedlonej stanowiskiem Komisji Europejskiej i Strategią Europa2020 Zobowiązanie Władz Regionalnych do realizacji celów polityk sektorowych biorąc pod uwagę róznice regionalne 2

3 Programowanie regionalne 2014-2020 Koncentracja na działaniach zapewniających tworzenie miejsc pracy oraz włączenie społeczne Uwzględnienie doświadczeń w kreowaniu polityki regionalnej oraz planowaniu działań w oparciu o wnioski z ewaluacji Logika interwencji: adekwatność propozycji działań do diagnozą i zgodność z realnymi potrzebami Monitorowanie rezultatów: efektywność zatrudnieniowa, tworzone miejsca pracy, jakość miejsc pracy, redukcja biedy - aktywne właczenie 3

4 Programowanie regionalne 2014-2020 Zindywidualizowane wsparcie: Działania skierowane do grup defaworyzowanych - młodzi, osoby starsze (szczególnie kobiety), osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach Jakość i trwałość oferowanego wsparcia Komplementarność i mechanizmy koordynacyjne: potrzeba zdefniowania obszarów oraz zasad komplementarności pomiedzy poziomem centralnym i regionalnym, w ramach programów dwufunduszowych oraz z innymi funduszami 4

5 Programowanie regionalne 2014-2020 Cel Tematyczny 8 Zatrudnienie Podział działań pomiędzy CT8 i CT9 w oparciu o ustawową definicję oddalenia od rynku pracy Uwzględnienie doświadczeń: wnioski z ewaluacji Efektywność zatrudnieniowa działań Wzrost zatrudnienia kobiet, osób starszych, modziezy, osób niepełnosprawnych Przedsiebiorczość Adaptacyjność prawcowników i firm – podejście popytowe 5

6 Programowanie regionalne 2014-2020 Cel Tematyczny 9 Włączenie społeczne przez zatrudnienie w oparciu o strategię redukcji biedy Koncentracja na grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym Koncentracja na najbardziej efektywnych działaniach Rozwój ekonomii społecznej Dostęp do usług społecznych: usługi zdrowotne, usługi opieki długoterminowej - rozwój opieki środowiskowej 6

7 Programowanie regionalne 2014-2020 Cel Tematyczny 10 Edukacja dla rynku pracy Koncentracja na działaniach mających na celu dostosowanie kadr dla rynku pracy Koncentracja na szkolnictwie zawodowym i szkolnictwie wyzszym: rozwój kompetencji kluczowych: zawodowe i przekrojowe Kształcenie ustawiczne i dostosowanie kompetencji do zmian na rynku pracy 7

8 Dziękujemy za uwagę 8


Pobierz ppt "European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion Unit F4 Poland, Slovakia, Czech Republic 1 Europejski Fundusz Społeczny w nowym okresie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google