Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

2 MinervaPLUS MInisterial NEtwork for Valorising Activities in digitisation PLUS

3 Inicjatywy Komisji Europejskiej Inicjatywy Komisji Europejskiej Dotyczące obecności treści europejskiego dziedzictwa kulturalnego i naukowego w sieci Internet 1999 Action Plan w ramach eEurope 2000 eEurope 2002 Action Plan 2001LUND Principles Action Plan (www.cordis.lu/ist/digcult/lund-principles.htm) - powołanie NRG www.cordis.lu/ist/digcult/lund-principles.htm 2002 eEurope 2005 Action Plan – plan działania rekomendujący koordynację inicjatyw w zakresie digitalizacji w krajach UE: Minerva, Digicult 2003 The Charter of Parma 2005 i2010 – A European Information Society for growth and employment 2005 i2010 – Digital Libraries 2005 Dynamic Action Plan for the EU coordination of digitization of cultural and scientific content (www.minervaeurope.org/publications/dap.htm) www.minervaeurope.org/publications/dap.htm MinervaPLUS

4 MinervaPLUS Cele projektu Utworzenie sieci ministerstw odpowiedzialnych za sprawy kultury i dziedzictwa narodowego krajów członkowskich Unii Europejskiej, dzięki której możliwa będzie lepsza współpraca i stworzenie mechanizmów koordynacji w dziedzinie programów digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturalnego i naukowego realizowanych w poszczególnych krajach europejskich

5 1. Współpraca z innymi projektami: DELOS, BRICKS, CALIMERA, PRESTOSPACE, MICHAEL, TEL; promowanie standardów 2. Monitorowanie programów digitalizacji i tworzenie zasobów dostępnych w Internecie Coordinating digitisation in Europe. Progress report of the National Representatives Group: coordination mechanisms for digitisation policies and programs (2003, 2004) MinervaPLUS Cele projektu cd.

6 3. Powołanie eksperckich grup roboczych a)sporządzanie wykazów programów dygitalizacji w poszczególnych krajach, rekomendowanie najlepszych osiągnięć, opracowanie zaleceń dotyczących rozwoju wielojęzycznych portali zawierających treści o kulturze europejskiej b)ocena i rekomendowanie standardów dotyczących technologii, metod opisu i przeszukiwania elektronicznych zasobów c)określenie potrzeb użytkowników, stron i portali zawierających treści dotyczących europejskiej kultury d)identyfikacja najlepszych wzorców praktycznych i instytucji, które mogą być uznane jako wzorzec dla określonych działań

7 MinervaPLUS Cele projektu cd. 4. Podręczniki i instrukcje opracowane w latach 2004-2005: Good Practice Handbook Digitisation Guidelines Quality Principles for Cultural Web Sites: a handbook Technical Guidelines for Cultural Content Creation Programmes Guide to Intellectual Property Rights and Other Legal Issues Plany publikacji na r. 2006 Good practices in cost reduction Business Models for Digitization and IPR Protection and Management Users needs, content and quality framework: Small cultural institutions Inventories and multilingualism issues: Multilingualism and Thesaurus

8 MinervaPLUS Cele projektu cd. 5. Szkolenia, warsztaty, seminaria krajowe i regionalne

9 MinervaPLUS Uczestnicy projektu: – Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Włochy) – Amitie (Włochy) – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Austria) – Salzburg Forschungsgesellschaft (Austria) – Ministerstvo Kultury Ceske Republiky (Czechy) – Kultuuri-Ministeerium (Estonia) – Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Stowarzyszenie Dedala (Francja) – The Library Council (Irlandia) – Heritage Malta (narodowa agencja rządu Malty) – AcrossLimits (Malta)

10 MinervaPLUS Uczestnicy projektu: – Die Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Niemcy) – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska) – Biblioteka Narodowa (Portugalia) – Ministerstwo Kultury (Portugalia) – Ministerstwo Kultury (Słowenia) – Universytet w Patras, Laboratorium Systemów Przetwarzania Informacji (Grecja) – Biblioteka Narodowa (Węgry) – Ministerstwo Nauki i Technologii (Izrael) – The Jewish Agency for Israel (Izrael) – Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Ośrodek Informacji w Dziedzinie Kultury (Rosja)

11 MinervaPLUS National Representatives Group (NRG) Decyzją Komisji Europejskiej każdy z krajów członkowskich UE wyznaczył ekspertów, którzy stanowią grupę oficjalnych narodowych przedstawicieli (NRG) Zadania NRG są realizowane w ramach projektu Minerva i MinervaPLUS. Są to, m.in.: –przygotowanie dorocznych raportów o postępie dygitalizacji dziedzictwa kulturalnego –organizowanie grupy ekspertów w poszczególnych krajach –opiniowanie dokumentów UE dotyczących spraw dygitalizacji i obecności europejskich treści kulturalnych –promowanie najlepszych osiągnięć, standardów opracowywanych w ramach projektu MINERVA i innych projektów finansowanych ze środków UE

12 MinervaPLUS National Representatives Group (NRG) Spotkania NRG odbywają się począwszy od 2001 r. dwa razy w roku w krajach, które przewodniczą w danym półroczu Unii Europejskiej Organizatorami spotkań są: MINERVA (od 2002 r.) MINERVA (od 2002 r.) tzw. trojka, tj.: tzw. trojka, tj.: –narodowy przedstawiciel kraju, który przewodniczył UE w poprzednim półroczu (Luksemburg) –narodowy przedstawiciel kraju, który będzie przewodniczył w następnym półroczu (Austria) –główny organizator – narodowy przedstawiciel kraju, który obecnie przewodniczy UE (Wielka Brytania)

13 MinervaPLUS Nowe inicjatywy: MICHAEL Plus MEDCULT MINERVA eC

14 Więcej o projekcie MinervaPLUS: www.minerveurope.org Polska edycja strony: www.icimss.edu.pl/MINERVA/ Narodowi przedstawiciele desygnowani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Maria Śliwińska (2004-2005) e-mail: Maria.Sliwinska@uni.torun.pl Maria.Sliwinska@uni.torun.pl Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (od 2005) e-mail: bnjpjarz@bn.org.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google