Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska

2 MinervaPLUS MInisterial NEtwork for Valorising Activities in digitisation PLUS

3 Inicjatywy Komisji Europejskiej Inicjatywy Komisji Europejskiej Dotyczące obecności treści europejskiego dziedzictwa kulturalnego i naukowego w sieci Internet 1999 Action Plan w ramach eEurope 2000 eEurope 2002 Action Plan 2001LUND Principles Action Plan (www.cordis.lu/ist/digcult/lund-principles.htm) - powołanie NRG eEurope 2005 Action Plan – plan działania rekomendujący koordynację inicjatyw w zakresie digitalizacji w krajach UE: Minerva, Digicult 2003 The Charter of Parma 2005 i2010 – A European Information Society for growth and employment 2005 i2010 – Digital Libraries 2005 Dynamic Action Plan for the EU coordination of digitization of cultural and scientific content (www.minervaeurope.org/publications/dap.htm) MinervaPLUS

4 MinervaPLUS Cele projektu Utworzenie sieci ministerstw odpowiedzialnych za sprawy kultury i dziedzictwa narodowego krajów członkowskich Unii Europejskiej, dzięki której możliwa będzie lepsza współpraca i stworzenie mechanizmów koordynacji w dziedzinie programów digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturalnego i naukowego realizowanych w poszczególnych krajach europejskich

5 1. Współpraca z innymi projektami: DELOS, BRICKS, CALIMERA, PRESTOSPACE, MICHAEL, TEL; promowanie standardów 2. Monitorowanie programów digitalizacji i tworzenie zasobów dostępnych w Internecie Coordinating digitisation in Europe. Progress report of the National Representatives Group: coordination mechanisms for digitisation policies and programs (2003, 2004) MinervaPLUS Cele projektu cd.

6 3. Powołanie eksperckich grup roboczych a)sporządzanie wykazów programów dygitalizacji w poszczególnych krajach, rekomendowanie najlepszych osiągnięć, opracowanie zaleceń dotyczących rozwoju wielojęzycznych portali zawierających treści o kulturze europejskiej b)ocena i rekomendowanie standardów dotyczących technologii, metod opisu i przeszukiwania elektronicznych zasobów c)określenie potrzeb użytkowników, stron i portali zawierających treści dotyczących europejskiej kultury d)identyfikacja najlepszych wzorców praktycznych i instytucji, które mogą być uznane jako wzorzec dla określonych działań

7 MinervaPLUS Cele projektu cd. 4. Podręczniki i instrukcje opracowane w latach : Good Practice Handbook Digitisation Guidelines Quality Principles for Cultural Web Sites: a handbook Technical Guidelines for Cultural Content Creation Programmes Guide to Intellectual Property Rights and Other Legal Issues Plany publikacji na r Good practices in cost reduction Business Models for Digitization and IPR Protection and Management Users needs, content and quality framework: Small cultural institutions Inventories and multilingualism issues: Multilingualism and Thesaurus

8 MinervaPLUS Cele projektu cd. 5. Szkolenia, warsztaty, seminaria krajowe i regionalne

9 MinervaPLUS Uczestnicy projektu: – Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Włochy) – Amitie (Włochy) – Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Austria) – Salzburg Forschungsgesellschaft (Austria) – Ministerstvo Kultury Ceske Republiky (Czechy) – Kultuuri-Ministeerium (Estonia) – Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Stowarzyszenie Dedala (Francja) – The Library Council (Irlandia) – Heritage Malta (narodowa agencja rządu Malty) – AcrossLimits (Malta)

10 MinervaPLUS Uczestnicy projektu: – Die Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Niemcy) – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska) – Biblioteka Narodowa (Portugalia) – Ministerstwo Kultury (Portugalia) – Ministerstwo Kultury (Słowenia) – Universytet w Patras, Laboratorium Systemów Przetwarzania Informacji (Grecja) – Biblioteka Narodowa (Węgry) – Ministerstwo Nauki i Technologii (Izrael) – The Jewish Agency for Israel (Izrael) – Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej, Ośrodek Informacji w Dziedzinie Kultury (Rosja)

11 MinervaPLUS National Representatives Group (NRG) Decyzją Komisji Europejskiej każdy z krajów członkowskich UE wyznaczył ekspertów, którzy stanowią grupę oficjalnych narodowych przedstawicieli (NRG) Zadania NRG są realizowane w ramach projektu Minerva i MinervaPLUS. Są to, m.in.: –przygotowanie dorocznych raportów o postępie dygitalizacji dziedzictwa kulturalnego –organizowanie grupy ekspertów w poszczególnych krajach –opiniowanie dokumentów UE dotyczących spraw dygitalizacji i obecności europejskich treści kulturalnych –promowanie najlepszych osiągnięć, standardów opracowywanych w ramach projektu MINERVA i innych projektów finansowanych ze środków UE

12 MinervaPLUS National Representatives Group (NRG) Spotkania NRG odbywają się począwszy od 2001 r. dwa razy w roku w krajach, które przewodniczą w danym półroczu Unii Europejskiej Organizatorami spotkań są: MINERVA (od 2002 r.) MINERVA (od 2002 r.) tzw. trojka, tj.: tzw. trojka, tj.: –narodowy przedstawiciel kraju, który przewodniczył UE w poprzednim półroczu (Luksemburg) –narodowy przedstawiciel kraju, który będzie przewodniczył w następnym półroczu (Austria) –główny organizator – narodowy przedstawiciel kraju, który obecnie przewodniczy UE (Wielka Brytania)

13 MinervaPLUS Nowe inicjatywy: MICHAEL Plus MEDCULT MINERVA eC

14 Więcej o projekcie MinervaPLUS: Polska edycja strony: Narodowi przedstawiciele desygnowani przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Maria Śliwińska ( ) Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska (od 2005)


Pobierz ppt "Warszawa, 30 styczeń 2006 r. Projekty UE w dziedzinie kultury: MinervaPLUS Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google