Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE? Sławomir Zieleń, Prezes Zarządu Spółki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE? Sławomir Zieleń, Prezes Zarządu Spółki."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE? Sławomir Zieleń, Prezes Zarządu Spółki Doradztwa Podatkowego Sławomir Zieleń i Wspólnicy Wałbrzych, 15 grudnia 2011 roku Konferencja jest organizowana w ramach projektu Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP

2 KIEDY PODMIOT NIE DZIAŁA JAKO PODATNIK VAT ? Zwolniony podmiotowo ( art. 113 – wartość sprzedaży do zł) Niewykonujący samodzielnie działalności gospodarczej ( art. 15).

3 NIEPODATNIK (BRAK PRAWA DO ODLICZENIA) Podmiot, zbywający majątek prywatny - niezwiązany z działalnością gospodarczą; Podmiot jedynie administrujący środkami zgromadzonymi w ZFŚS – Izba Skarbowa w Łodzi, interpretacja IPTPP2/ /11-2/AW; Konsorcjum firm - wyrok WSA Rzeszów I SA/RZ 760/10; Przychody pracowników, twórców, osób wykonujących działalność osobiście (art. 15 ust. 3-3a); Usługi podatnika na rzecz oddziału zagranicznego który nie jest podatnikiem - wyrok ETS C-210/04.

4 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /1/ 1 Zbycie przedsiębiorstwa (art kc) lub jego zorganizowanej części (art. 6).

5 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /2/ Ulotki reklamowe przekazywane nieodpłatnie nie są towarem, gdyż nie posiadają wartości konsumpcyjnej wyrok NSA I FSK 1201/10.

6 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /3/ Premia od obrotu (nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi) wyrok WSA Warszawa III SA/Wa 1345/10.

7 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /4/ Kaucja - jest gwarancją dotrzymania zobowiązania, a nie świadczeniem usług - IS Warszawa IPPP3/ /09-3/MN.

8 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /5/ Zadatek (otrzymanie i zwrot np. w podwójnej wysokości) jest wypłaconym odszkodowaniem ETS C- 277/05.

9 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /6/ Odszkodowanie z tytułu niewykonania - (nienależytego wykonania) umowy - nie jest usługą; również kara umowna, opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy wyrok WSA Warszawa III SA/Wa 305/10.

10 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /7/ Zbycie (sprzedaż - aport - darowizna) zorganizowanej części majątku, w rozumieniu art. 2 ust. 27e - wyłączone ustawą.

11 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /8/ Naprawa gwarancyjna (brak dostawy - usługi) - IS w Bydgoszczy ITPP2/ /08/EŁ WSA w Warszawie III SA/Wa 1148/09.

12 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /9/ Zwrot kosztów napraw gwarancyjnych, gdy dokonuje ich producent ( jest to wyłącznie rekompensata producenta) Uwaga! Przejęcie obowiązków gwaranta np. przez sprzedawcę – skutkuje uznaniem jego usług za opodatkowane!

13 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /10/ Roaming (udostępnienie usług innego operatora zagranicznego) – III SA/Wa 978/09 – IS Warszawa IPPP2/ /08-4/AS.

14 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /11/ Przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa nieodpłatnie na cele osobiste lub inna darowizna - jeżeli przekazującemu nie przysługiwało prawo do odliczenia całości (części) podatku ( art. 7 ust. 2) od roku

15 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /12/ Anulowanie błędnej faktury, niewprowadzonej do obrotu (posiadanie oryginału i kopii) - IS w Warszawie IPPP1/ /08 - 4/PR.

16 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /13/ Partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego US Wyszków 1443/ZPO/ /MŁ.

17 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /14/ Wydanie deputatów na podstawie Kp wyrok WSA Gliwice III SA/Gl 273/10.

18 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /15/ Kara za nielegalny pobór (np. wody, prądu) wyrok NSA I FSK 763/09.

19 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /16/ Podarowanie kuponów ( środków płatniczych ) do realizacji przez pracowników ( nie jest dostawą ani świadczeniem usług) - IS w Poznaniu ILPP1/ /09- 4/BP.

20 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /17/ Napiwek – dobrowolna gratyfikacja wyrok NSA I FSK 1914/09.

21 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /18/ VAT błędnie wykazany w fakturze wewnętrznej – wyrok NSA I FSK1203/09.

22 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /19/ Wspólne działania marketingowe (promocja towarów innego podatnika) wyrok NSA I FSK 1452/10.

23 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /20/ Aport własnej wierzytelności do spółki (nie jest ten obrót usługą – towarem) - interpretacja IS w Bydgoszczy ITPP1/443 – 1085a/09/DM.

24 CZYNNOŚĆ NIE PODLEGAJĄCA VAT /21/ Złomowanie, kasacja towarów ( nie jest to towar ani usługa).

25 Dziękuję Państwu za uwagę ! Sławomir Zieleń Sławomir Zieleń i Wspólnicy Wałbrzych, ul. Rynek 18/2 tel./fax.:


Pobierz ppt "KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego JAK EFEKTYWNIE OBNIŻYĆ VAT W FIRMIE? Sławomir Zieleń, Prezes Zarządu Spółki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google