Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opiekun referatu: dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Piotr Hadro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opiekun referatu: dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Piotr Hadro."— Zapis prezentacji:

1 Opiekun referatu: dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Piotr Hadro

2  Wstęp teoretyczny  Omówienie metodyki  Porównanie otrzymanych wyników  Wnioski

3 Total Organic Carbon (TOC) czyli zawartość węgla organicznego jest podstawowym parametrem opisującym potencjał skał macierzystych do generowania węglowodorów TOC jest proporcjonalne do ilości materii organicznej rozproszonej w skale macierzystej Podstawowymi metodami oceny TOC są badania laboratoryjne przeprowadzane na próbkach pobranych z rdzeni wiertniczych

4 WODA SZKIELET MINERALNY MATERIA ORGANICZNA WODA SZKIELET MINERALNY WODA SZKIELET MINERALNY MATERIA ORGANICZNA HC Skała nie-macierzysta Niedojrzała skała macierzysta Dojrzała skała macierzysta

5

6 OpornośćGęstość objętościowaPrędkość fali P

7 Gęstość objętościowa Czynniki limitujące skuteczność metody: Obecność pirytu Kondycja ściany otworu Metoda wykorzystuje zależność pomiędzy gęstością objętościową ośrodka a zawartością materii organicznej TOC z próbek laboratoryjnych

8 Metoda wykorzystuje zależność pomiędzy rozejściem krzywych oporności z krzywymi wykorzystywanymi do oceny porowatości a zawartością materii organicznej w skale

9 OpornośćPrędkość fali P Czynniki limitujące skuteczność metody: Zapiaszczenie interwałów ilasto - mułowcowych Prawidłowy dobór parametru LOM na podstawie dostępnych informacji na temat dojrzałości skał macierzystych 1000us/ft 1000 10 TOC z próbek laboratoryjnych

10 2.43G/CC 2.43G/CC

11 5500 95-5 OHMM us/ft 5500 95-5 OHMM us/ft 5500 95-5 OHMM us/ft

12 TOC_Lab [%] TOC Schmoker [%] TOC Passey [%] Współczynnik determinacji: 0,64Współczynnik determinacji: 0,68 Równanie regresji liniowej: Passey = 0,80 * TOC + 0,72 Równanie regresji liniowej: Schmoker = 0,97 * TOC

13  Metoda Passeya dla analizowanych danych charakteryzuje się podobnym współczynnikiem determinacji do metody Schmokera  Metoda Schmokera lepiej estymuje niskie wartości TOC  Dla wyższych warotści TOC dla obu metod obserwuje się duże rozproszenie punktów na wykresach krzyżowych wynikające z czynników zaburzających takich jak:  Obecność pirytu  Kondycja ściany otworu  Zmiany litologiczne  Zmiany porowatości

14  Metoda Shmokera jest znacznie prostsza do zastosowania i nie wymaga doboru interwału bazowego ani informacji na temat dojrzałości materii organicznej  Metody obliczania TOC z profilowań geofizyki otworowej stanowią użyteczne narzędzie do oceny macierzystości skał, powinny być jednak stosowane z duża ostrożnością

15  Charsky A., Herron S., 2013. „Accurate, Direct Total Organic Carbon (TOC) Log from a New Advanced Geochemical Spectroscopy Tool: Comparison with Conventional Approaches for TOC Estimation”  Crain E.R., Holgate D., 2014. „A 12-Step Program to Reduce Uncertainty in Kerogen-Rich Reservoirs”  Dahl J.,Moldowan J.M., Walls J., Nur A., DeVito J., 2012. „Creation of Porosity in Tight Shales during Organic Matter Maturation”  Schmoker J.W., 1979. „Determination of Organic Content of Appalachian Devonian Shales Froma Formation-Density Logs”  Passey Q.R., Creaney S., Kulla J.B, Moretti F.J., Stroud J.D, 1990. „A Practical Model for Organic Richness from Porosity and Resistivity Logs”


Pobierz ppt "Opiekun referatu: dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz Piotr Hadro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google