Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody OkreślaniA TOC na podstawie profilowań geofizyki otworowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody OkreślaniA TOC na podstawie profilowań geofizyki otworowej"— Zapis prezentacji:

1 Metody OkreślaniA TOC na podstawie profilowań geofizyki otworowej
Piotr Hadro Opiekun referatu: dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz

2 PLAN PREZENTACJI Wstęp teoretyczny Omówienie metodyki
Porównanie otrzymanych wyników Wnioski

3 Całkowita zawartość węgla organicznego w skale
Total Organic Carbon (TOC) czyli zawartość węgla organicznego jest podstawowym parametrem opisującym potencjał skał macierzystych do generowania węglowodorów TOC jest proporcjonalne do ilości materii organicznej rozproszonej w skale macierzystej Podstawowymi metodami oceny TOC są badania laboratoryjne przeprowadzane na próbkach pobranych z rdzeni wiertniczych

4 Model skały macierzystej
1−𝜑 𝜑 1−𝜑 𝜑 1−𝜑 𝜑 MATERIA ORGANICZNA MATERIA ORGANICZNA HC WODA WODA SZKIELET MINERALNY SZKIELET MINERALNY SZKIELET MINERALNY WODA Skała nie-macierzysta Niedojrzała skała macierzysta Dojrzała skała macierzysta

5 Materia organiczna a porowatość

6 Odpowiedź profilowań na obecność materii organicznej
Oporność Prędkość fali P Gęstość objętościowa

7 Metoda Schmokera 𝑇𝑂𝐶 𝑆𝑐ℎ𝑚𝑜𝑘𝑒𝑟 = 154,497 𝑅𝐻𝑂𝐵 −57,261
Gęstość objętościowa 𝑇𝑂𝐶 𝑆𝑐ℎ𝑚𝑜𝑘𝑒𝑟 Czynniki limitujące skuteczność metody: Obecność pirytu Kondycja ściany otworu Metoda wykorzystuje zależność pomiędzy gęstością objętościową ośrodka a zawartością materii organicznej 𝑇𝑂𝐶 𝑆𝑐ℎ𝑚𝑜𝑘𝑒𝑟 = 154,497 𝑅𝐻𝑂𝐵 −57,261 TOC z próbek laboratoryjnych

8 Metoda Passeya ∆𝑙𝑜𝑔𝑅= log 𝑅 𝑅 𝑏𝑎𝑠𝑒 +0,2∙ ∆𝑇− ∆𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒
Metoda wykorzystuje zależność pomiędzy rozejściem krzywych oporności z krzywymi wykorzystywanymi do oceny porowatości a zawartością materii organicznej w skale ∆𝑙𝑜𝑔𝑅= log 𝑅 𝑅 𝑏𝑎𝑠𝑒 +0,2∙ ∆𝑇− ∆𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒 W celu ilościowej oceny TOC obliczone wartości ∆𝑙𝑜𝑔𝑅 muszą zostać skalibrowane dojrzałością materii organicznej 𝑇𝑂𝐶 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑦 =∆𝑙𝑜𝑔𝑅∙ 10 2,297−0,1688∗𝐿𝑂𝑀

9 ∆𝑙𝑜𝑔𝑅= log 𝑅 𝑅 𝑏𝑎𝑠𝑒 +0,2∙ ∆𝑇− ∆𝑇 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑇𝑂𝐶 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑦 =∆𝑙𝑜𝑔𝑅∙ 10 2,297−0,1688∗𝐿𝑂𝑀 100 us/ft Czynniki limitujące skuteczność metody: Zapiaszczenie interwałów ilasto - mułowcowych Prawidłowy dobór parametru LOM na podstawie dostępnych informacji na temat dojrzałości skał macierzystych Oporność Prędkość fali P ∆𝑙𝑜𝑔𝑅 𝑇𝑂𝐶 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑦 10 Ω𝑚 1000 TOC z próbek laboratoryjnych

10 Wyniki - Schmoker 2.4 3 G/CC 2.4 3 G/CC

11 Wyniki - Passey 5 500 95 -5 OHMM us/ft 5 500 95 -5 OHMM 5 500 95 -5

12 Porównanie metod TOC Schmoker [%] TOC Passey [%] TOC_Lab [%]
Współczynnik determinacji: 0,64 Współczynnik determinacji: 0,68 Równanie regresji liniowej: Schmoker = 0,97 * TOC Równanie regresji liniowej: Passey = 0,80 * TOC + 0,72

13 Wnioski Metoda Passeya dla analizowanych danych charakteryzuje się podobnym współczynnikiem determinacji do metody Schmokera Metoda Schmokera lepiej estymuje niskie wartości TOC Dla wyższych warotści TOC dla obu metod obserwuje się duże rozproszenie punktów na wykresach krzyżowych wynikające z czynników zaburzających takich jak: Obecność pirytu Kondycja ściany otworu Zmiany litologiczne Zmiany porowatości

14 Wnioski Metoda Shmokera jest znacznie prostsza do zastosowania i nie wymaga doboru interwału bazowego ani informacji na temat dojrzałości materii organicznej Metody obliczania TOC z profilowań geofizyki otworowej stanowią użyteczne narzędzie do oceny macierzystości skał, powinny być jednak stosowane z duża ostrożnością

15 Literatura Charsky A., Herron S., „Accurate, Direct Total Organic Carbon (TOC) Log from a New Advanced Geochemical Spectroscopy Tool: Comparison with Conventional Approaches for TOC Estimation” Crain E.R., Holgate D., „A 12-Step Program to Reduce Uncertainty in Kerogen-Rich Reservoirs” Dahl J.,Moldowan J.M., Walls J., Nur A., DeVito J., „Creation of Porosity in Tight Shales during Organic Matter Maturation” Schmoker J.W., „Determination of Organic Content of Appalachian Devonian Shales Froma Formation-Density Logs” Passey Q.R., Creaney S., Kulla J.B, Moretti F.J., Stroud J.D, „A Practical Model for Organic Richness from Porosity and Resistivity Logs”


Pobierz ppt "Metody OkreślaniA TOC na podstawie profilowań geofizyki otworowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google