Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Odpowiedź elektrody jonoselektywnej czułej na jony chlorkowe zawierającej kopolimery ACN i BA (w stosunku molowym 0,92 do 0,08 ) w 0,1M KCl, 0,1M K 2 SO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Odpowiedź elektrody jonoselektywnej czułej na jony chlorkowe zawierającej kopolimery ACN i BA (w stosunku molowym 0,92 do 0,08 ) w 0,1M KCl, 0,1M K 2 SO."— Zapis prezentacji:

1 Odpowiedź elektrody jonoselektywnej czułej na jony chlorkowe zawierającej kopolimery ACN i BA (w stosunku molowym 0,92 do 0,08 ) w 0,1M KCl, 0,1M K 2 SO 4, 0,1M KNO 3, 0,1M salicylanie sodu (SalNa). Dla membrany z największą zawartością akrylonitrylu w kopolimerze (0,92 ACN i 0,08 BA) uzyskałam nachylenie charakterystyki wynoszące -58,2±2,3 mV/dec (R 2 =0,996), w zakresie stężeń mol/l. Dla membrany zawierającej najmniej akrylonitrylu (stosunek molowy ACN do BA wynoszący 0,69 do 0,31), w tym samym zakresie stężeń, nachylenie charakterystyki wynosi -57,5±1,9 mV/dec( R2=0,991). Optymalizacja chlorkowych elektrod jonoselektywnych z membraną poliakrylanową Elektrody jonoselektywne z membraną plastyczną są użytecznym narzędziem analitycznym. W ostatnich latach jednym z kierunków rozwoju elektrod jonoselektywnych jest poszukiwanie nowych materiałów matrycy membrany plastycznej. Szczególnym zainteresowanie cieszą się polimery i kopolimery akrylanowe, a zwłaszcza te, które można otrzymać metodą fotopolimeryzacji. Wpływ składu kopolimerów akrylonitrylu (ACN) i akrylanu n-butylu (BA ) w różnym stosunku molowym na oporność membrany plastycznej, którą wyznaczyłam metodą chronopotencjometryczną przy użyciu prądu katodowego i anodowego. CH 2 CHC O OC4H9C4H9 akrylonitryl (ACN) CH 2 CHCN akrylan n-butylu (BA) Fotopolimeryzacja jest prostą i szybką metodą polimeryzacji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego UV. Metodę tę wykorzystałam do otrzymywania membran plastycznych czułych na jony chlorkowe. Nanosiłam mieszaninę zawierającą ACN i BA (w różnych stosunkach molowych), 6% jonoforu (II) chlorkowego, 3% wymieniacza jonowego, oraz dodatki substancji sieciującej (HDDA) i inicjatora fotopolimeryzacji (DMPP) na powierzchnię elektrody z węgla szklistego. Polimeryzacja promieniowaniem UV trwała kilka minut i była prowadzona w atmosferze argonu. HDDA - substancja siecująca diakrylan heksanodiolowy DMPP - inicjator fotopolimeryzacji 2,2-dimetylo-2-difenyl MTDDACl - - wymieniacz jonowy Jonofor II - chlorkowy ETH 9009 Pracownia: Pracownia Elektroanalizy Chemicznej Kierownik pracy: Dr hab. Krzysztof Maksymiuk Opiekun pracy: Dr hab. Agata Michalska–Maksymiuk Skład membrany plastycznej : ACN i BA - matryca membrany chlorek tridodecylometyloamoniowy akrylonitryl, akrylan n-butylu Elektrody zawierające w membranie jonofor (II) Dla membran z największą zawartością akrylonitrylu w kopolimerze (stosunek molowy 0,92 ACN i 0,08 BA) uzyskałam nachylenie charakterystyki najbliższe wartości teoretycznej wynoszące -54,5±0,9 mV/dec (R 2 =0,999), w zakresie stężeń mol/l. Dla membrany zawierającej najmniej akrylonitrylu (stosunek molowy ACN do BA wynoszący 0,69 do 0,31), w tym samym zakresie stężeń, nachylenie charakterystyki wynosi -49,1±2 mV/dec (R 2 =0,997). Oporność membran z największą zawartością akrylonitrylu w kopolimerze (0,92 ACN i 0,08 BA) wynosi 2,9*10 6 Ω. Membrany z największą zawartością akrylanu n-butylu (stosunek molowy BA do ACN wynoszący 0,31 do 0,69) wykazują oporność równą 9,1*10 7 Ω. Wnioski: 1.Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wpływania na parametry analityczne i oporność membrany chlorkowej przez zmianę składu kopolimeru będącego matrycą membrany. 2.Większa zawartość akrylonitrylu w stosunku do akrylanu n-butylu pozwala uzyskać lepsze nachylenie charakterystyki. 3.Wzrost zawartości akrylonitrylu w stosunku do akrylanu n-butylu wpływa na zmniejszenie oporności membrany. 4.Membrana nie zawierająca jonoforu chlorkowego charakteryzuje się podobnymi wartościami selektywności i nieco niższą granicą wykrywalności. 5.Membrany zawierające jako matrycę akrylan n-butylu z akrylonitrylem wykazują korzystniejsze współczynniki selektywności w porównaniu z membraną zawierającą tylko akrylan n-butylu. Parametry ACN i BA (0,92-0,08) ACN i BA (0,81-0,19) ACN i BA ( ) BA* ACN i BA (0,81-0,19) bez jonoforu nachylenie [mV/dec] charakterystyki -54,5±0,9-52,5±3,0 49,1±2,0-58,0±0,8-56,7±2,2 granica wykrywalności (log a) 10 -4, , , , ,9 współczynnik selektywnościlog K CL, J ±SD J = SO ,5±0,1-1,7±0,2-0,7±0,2-0,7±0,1-1,4±0,1 J = NO 3 - 0,8±0,1 0,2±0,1 1,5±0,2 2,1±0,1 0,3±0,2 J = Salicylany 2,4±0,5 1,8±0,7 3,4±0,3 3,9±0,3 1,9±0,1 *M.Lyczewska, M.Wojciechowski, E.Bulska, E.A.H.Hall, K.Maksymiuk, A.Michalska Electroanalysis 19 (2007) Wpływ składu kopolimerów akrylonitrylu (ACN) i akrylanu n-butylu (BA) na parametry analityczne elektrod jonoselektywnych czułych na jony chlorkowe, zarówno zawierających jonofor w fazie membrany jak i bez jonoforu. Wstęp Wpływ zawartości akrylonitrylu (ACN) i akrylanu n-butylu (BA) w kopolimerze na nachylenie charakterystyki Dla membrany zawierającej kopolimer akrylonitrylu i akrylanu n-butylu w stosunku molowym wynoszącym 0,81 do 0,19 zarówno z jonoforem, jak i tylko z wymieniaczem jonowym, uzyskałam najbardziej korzystne wartości współczynników selektywności. elektrody jonoselektywne z membraną plastyczną komora do fotopolimeryzacji lampa UV doprowadzanie argonu przepływ argonu Wyznaczane współczynników selektywności elektrod zawierających różny skład membrany plastycznej Wyznaczanie oporności membran zawierających różny stosunek molowy akrylonitrylu (ACN) do akrylanu n-butylu (BA) Przy prądzie polaryzacji wynoszącym A zmiana kierunku przepływu prądu z katodowego na anodowy wywołuje skokowy wzrost potencjału. Biorąc pod uwagę wielkość tego skoku można wyznaczyć oporność membrany. Marzena Goławska Elektrody zawierające w membranie tylko wymieniacz jonowy (bez jonoforu) Elektrody z jonoforem w fazie membrany


Pobierz ppt "Odpowiedź elektrody jonoselektywnej czułej na jony chlorkowe zawierającej kopolimery ACN i BA (w stosunku molowym 0,92 do 0,08 ) w 0,1M KCl, 0,1M K 2 SO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google