Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORÓWNANIE METOD SPEKTRALNYCH W ANALIZIE ŻELAZA W PRÓBKACH KRWI I MOCZU Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej KIEROWNIK: prof. dr hab. Ewa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORÓWNANIE METOD SPEKTRALNYCH W ANALIZIE ŻELAZA W PRÓBKACH KRWI I MOCZU Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej KIEROWNIK: prof. dr hab. Ewa."— Zapis prezentacji:

1 PORÓWNANIE METOD SPEKTRALNYCH W ANALIZIE ŻELAZA W PRÓBKACH KRWI I MOCZU Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej KIEROWNIK: prof. dr hab. Ewa Bulska OPIEKUN: mgr Eliza Kurek CEL PRACY: Optymalizacja warunków pomiarowych FAAS, GFAAS i ICP MS przy oznaczaniu żelaza w próbkach klinicznych Marzena Dębska ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA OBIEG ŻELAZA W ORGAIZMIE CZŁOWIEKA Żelazo jest mikroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. W organizmie człowieka spełnia ono kilka istotnych funkcji: jest nośnikiem tlenu, jest nośnikiem tlenu, bierze udział w przenoszeniu elektronów, bierze udział w przenoszeniu elektronów, wchodzi w skład wielu ważnych biologicznie związków. wchodzi w skład wielu ważnych biologicznie związków. Często zapotrzebowanie na żelazo jest znacznie większe aniżeli jego dzienne spożycie. Konsekwencją niedoboru żelaza są liczne schorzenia i dysfunkcje organizmu takie jak: anemia czy upośledzenie sprawności układu immunologicznego. Zarówno niedobór jak i nadmiar żelaza jest szkodliwy dla organizmu. Nadmiar tego pierwiastka prowadzi do marskości wątroby, cukrzycy, niewydolności krążenia, hemochromatozy, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Przytoczone fakty stanowią istotny czynnik w konieczności kontroli poziomu żelaza w organizmie człowieka. ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA Z ATOMIZAJĄ W PIECU GRAFITOWYM (GFAAS) SPEKTROMETRIA MAS Z JONIZACJĄ W PLAZMIE INDUKCYJNIE WZBUDZONEJ Dobór warunków pracy komory DRC GAZ REAKCYJNY: HEL GAZ REAKCYJNY: AMONIAK Do oznaczania żelaza w próbkach klinicznych wykorzystano płomieniową atomową spektrometrię absorpcyjną (FAAS), atomową spektrometrię absorpcyjną z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz spektrometrię mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie wzbudzonej (ICP MS). Do oznaczania żelaza w próbkach klinicznych wykorzystano płomieniową atomową spektrometrię absorpcyjną (FAAS), atomową spektrometrię absorpcyjną z atomizacją w piecu grafitowym (GFAAS) oraz spektrometrię mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie wzbudzonej (ICP MS). Optymalizacja programu temperaturowego przeprowadzona została przy użyciu roztworu wzorcowego żelaza (50 μg/l), z zawartością albumin (4 g/l) w roztworze buforu Tris-HCl o stężeniu 50 mmol/l i pH=7,4. W celu uzyskania wysokiej czułości oznaczeń żelaza w próbkach klinicznych zoptymalizowano parametry pracy przyrządu oraz sposób rozpylenia próbki przez porównanie pracy rozpylacz zwykłego i rozpylacz typu Babingtona. Ostatnim etapem optymalizacji było porównanie krzywych kalibrowania uzyskanych dla wody i kwasu azotowego. Oznaczanie żelaza metodą ICP MS nastręcza trudności wynikające z interferencji pochodzących od jonów CaO + i ArO +, powodujących zawyżanie sygnału, a tym samym otrzymywanie błędnych wyników oznaczenia. W celu wyeliminowania jonów przeszkadzających zastosowana została komora reakcyjna (DRC) z helem lub amoniakiem jako gazami reakcyjnymi. Przeprowadzona została optymalizacja komory DRC poprzez badanie wpływu użytego gazu na otrzymany sygnał żelaza. PARAMETROPIS Długość fali [nm] 248 Rodzaj lampy Fe:HCL Prąd lampy [mA] 22 Przepływ gazu [l/min] 2 (acetylen) 15 (powietrze) ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA Z ATOMIZAJĄ W PŁOMIENIU (FAAS) PODSUMOWANIE : SPEKTROMETRIA MAS SCHEMAT APARATURY AAS SCHEMAT UKŁADU ICP-DRC-MS parametry pracy FAAS Optymalne parametry pracy FAAS Otrzymane doświadczalnie optymalne parametry pracy GFAAS Otrzymane doświadczalnie optymalne parametry pracy GFAASETAP TEMPERATURA [ ° C] SUSZENIE110 130 ROZKŁAD TERMICZNY 1400 ATOMIZACJA2100 WYPALANIE2450 Optymalny sygnał dla żelaza otrzymano według programu temperaturowego zamieszczonego w tabeli –Otrzymane doświadczalnie optymalne parametry pracy GFAASOptymalny sygnał dla żelaza otrzymano według programu temperaturowego zamieszczonego w tabeli –Otrzymane doświadczalnie optymalne parametry pracy GFAAS Ze względu na wyższą czułość pomiaru do analizy próbek klinicznych wykorzystany zostanie rozpylacz typu BabingtonaZe względu na wyższą czułość pomiaru do analizy próbek klinicznych wykorzystany zostanie rozpylacz typu Babingtona Zarówno hel jak i amoniak mogą być stosowane w układzie ICP-DRC-MS jako gazy reakcyjne w celu wyeliminowania jonów wieloatomowych przeszkadzających w analizie żelazaZarówno hel jak i amoniak mogą być stosowane w układzie ICP-DRC-MS jako gazy reakcyjne w celu wyeliminowania jonów wieloatomowych przeszkadzających w analizie żelaza W ostatnich latach metoda ICP MS jest szeroko wykorzystywana do oznaczania pierwiastków śladowych w różnych rodzajach próbek. Charakteryzuje się niską granicą wykrywalności (pg/ml), szerokim zakresem liniowości wskazań i możliwością analizy wielopierwiastkowej. Poważny problem stanowią jednak interferencje pochodzące od głównych składników próbki powodujące zafałszowanie wyników. Spektrometria absorpcyjna z atomizacją w piecu grafitowym jest coraz powszechniej stosowana w analizie próbek klinicznych, w szczególności płynów fizjologicznych. Zaletą metody jest niewielkie zużycie próbki (µl) i wysoka czułość. Płomieniowa spektrometria absorpcyjna (FAAS) jest równie często wykorzystywana w analizie próbek biologicznych, cechuje się krótkim czasem analizy, małym kosztem eksploatacji oraz możliwością uzyskania dużej czułości dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranego rozpylacza.


Pobierz ppt "PORÓWNANIE METOD SPEKTRALNYCH W ANALIZIE ŻELAZA W PRÓBKACH KRWI I MOCZU Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej KIEROWNIK: prof. dr hab. Ewa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google