Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODELLING OF THE STRUT BEHAVIOUR BASED ON A GENERALIZED M-R-M APPROACH – A CONTRIBUTION TO ADVANCED ANALYSIS Anna M. Barszcz Marian A. Giżejowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODELLING OF THE STRUT BEHAVIOUR BASED ON A GENERALIZED M-R-M APPROACH – A CONTRIBUTION TO ADVANCED ANALYSIS Anna M. Barszcz Marian A. Giżejowski."— Zapis prezentacji:

1 MODELLING OF THE STRUT BEHAVIOUR BASED ON A GENERALIZED M-R-M APPROACH – A CONTRIBUTION TO ADVANCED ANALYSIS Anna M. Barszcz Marian A. Giżejowski

2 Zarys prezentacji Proste mechanizmy odształcenia idealnego elementu ściskanego Proste mechanizmy odształcenia idealnego elementu ściskanego Modele niestateczności nieidealnego elementu ściskanego Modele niestateczności nieidealnego elementu ściskanego Model niestateczności bifurkacyjnej Model niestateczności bifurkacyjnej Próba odtworzenia krzywych wyboczeniowych Model niestateczności dywergencyjnej Model niestateczności dywergencyjnej Próba odtworzenia krzywych wyboczeniowych Porównanie obu modeli niestateczności Wnioski

3 Sprężyste mechanizmy odkształcenia idealnego elementu ściskanego Zależność siła-skrócenie

4 Niesprężyste mechanizmy odkształcenia idealnego elementu ściskanego Zależność siła-skrócenie Zależność siła-skrócenie

5 Założenia do modelowania Nieidealny element ściskany traktuje się jak hipotetyczny element idealny o charakterystyce pozwalajacej o charakterystyce pozwalajacej na odtworzenie nośności elementu nieidealnego na odtworzenie nośności elementu nieidealnego Zgodnie z teorią modułu stycznego Shanleya (przy E T >0: model niestatecznosci bifurkacyjnej) Zgodnie z teorią modułu stycznego Shanleya (przy E T >0: model niestatecznosci bifurkacyjnej) Na podstawie oceny punktu granicznego na scieżce rownowagi (gdy E T =0: model niestateczności dywergencyjnej) Na podstawie oceny punktu granicznego na scieżce rownowagi (gdy E T =0: model niestateczności dywergencyjnej)

6 Ilustracja modeli niestateczności nieidealnego elementu ściskanego Krzywa Zależność wyboczeniowasiła-skrócenie φ 1,0 λ φiφi λiλi σ ε model bifurkacyjny ETET E T = 0 fyfy σiσi E EdEd EhEh e0e0 model dywergencyjny

7 Model niestateczności bifurkacyjnej Ograniczenie rozważań do prostych mechanizmów odkształcenia elementu idelanego według teorii I rzędu Ograniczenie rozważań do prostych mechanizmów odkształcenia elementu idelanego według teorii I rzędu Zastosowanie metody hipotez statystycznych Murzewskiego do budowy modelu niestatecznosci elementu nieidealnego Zastosowanie metody hipotez statystycznych Murzewskiego do budowy modelu niestatecznosci elementu nieidealnego Konstruowanie krzywoliniowej zależności do oceny nośności elementu nieidealnego zgodnie z teorią modułu stycznego Shanleya Konstruowanie krzywoliniowej zależności do oceny nośności elementu nieidealnego zgodnie z teorią modułu stycznego Shanleya

8 Model niestateczności bifurkacyjnej Przy uwzględnieniu wzmocnienia Zależność Zależność E T – Smukłość względna odpowiadąjąca modułowi E T

9 Odtworzenie krzywej wyboczeniowej a Parametry: e =4/3, p =1, =0,02, n=4,0

10 Odtworzenie krzywej wyboczeniowej b Parametry: e =4/3, p =1, =0,02, n=3,0

11 Odtworzenie krzywej wyboczeniowej c Parametry: e =4/3, p =1, =0,02, n=2,0

12 Model niestateczności dywergencyjnej Uwzględnienie wszystkich prostych mechanizmów odkształcenia elementu idelanego (według teorii I rzędu i II rzędu) Uwzględnienie wszystkich prostych mechanizmów odkształcenia elementu idelanego (według teorii I rzędu i II rzędu) Zastosowanie metody hipotez statystycznych Murzewskiego do budowy modelu niestatecznosci elementu nieidealnego Zastosowanie metody hipotez statystycznych Murzewskiego do budowy modelu niestatecznosci elementu nieidealnego Konstruowanie krzywoliniowej zależności do oceny nośności elementu nieidealnego, odpowiadającej osiągnięciu punktu granicznego na ścieżce równowagi Konstruowanie krzywoliniowej zależności do oceny nośności elementu nieidealnego, odpowiadającej osiągnięciu punktu granicznego na ścieżce równowagi

13 Model niestateczności dywergencyjnej Zależność Zależność E T – Odkształcenie odpowiadające punktowi granicznemu oblicza się z równania E T =0, a odpowiadającą mu nośność oblicza się z zależności Smukłość względna odpowiadąjąca modułowi E T

14 Odtworzenie krzywej wyboczeniowej a Parametry: e =4/3, p =1, =0,02 n=4,0, =0,12

15 Odtworzenie krzywej wyboczeniowej b Parametry: e =4/3, p =1, =0,02 n=3,0, =0,08

16 Odtworzenie krzywej wyboczeniowej c Parametry: e =4/3, p =1, =0,02 n=2,0, =0,04

17 Porównanie krzywych wyboczeniowych otrzymanych z modelu bifurkacyjnego i dywergencyjnego a b c

18 Wnioski Opracowano koncepcję budowy modeli niestateczności elementu nieidealnego: Opracowano koncepcję budowy modeli niestateczności elementu nieidealnego: niestateczności bifurkacyjnej (Shanleya), niestateczności bifurkacyjnej (Shanleya), niestateczności dywergencyjnej (w punkcie granicznym na scieżce równowagi), niestateczności dywergencyjnej (w punkcie granicznym na scieżce równowagi), z wykorzystaniem: prostych mechanizmów odkształcenia elementu idealnego, prostych mechanizmów odkształcenia elementu idealnego, metody hipotez statystycznych Murzewskiego. metody hipotez statystycznych Murzewskiego.

19 Wnioski (c.d.) Model niestateczności bifurkacyjnej Shanleya Model niestateczności bifurkacyjnej Shanleya Wykorzystuje mechanizmy odkształcenia według teorii I rzędu Wykorzystuje mechanizmy odkształcenia według teorii I rzędu Umożliwia odtworzenie krzywych wyboczeniowych Umożliwia odtworzenie krzywych wyboczeniowych Nie pozwala na odtworzenie scieżki równowagi elementu nieidealnego Nie pozwala na odtworzenie scieżki równowagi elementu nieidealnego

20 Wnioski (c.d.) Model niestateczności dywergencyjnej Model niestateczności dywergencyjnej Wykorzystuje mechanizmy odkształcenia według teorii I rzedu i II rzedu Wykorzystuje mechanizmy odkształcenia według teorii I rzedu i II rzedu Umożliwia odtworzenie krzywych wyboczeniowych Umożliwia odtworzenie krzywych wyboczeniowych Pozwala na odtworzenie scieżki równowagi elementu nieidealnego Pozwala na odtworzenie scieżki równowagi elementu nieidealnego


Pobierz ppt "MODELLING OF THE STRUT BEHAVIOUR BASED ON A GENERALIZED M-R-M APPROACH – A CONTRIBUTION TO ADVANCED ANALYSIS Anna M. Barszcz Marian A. Giżejowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google