Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Tomasz Pliszczyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Tomasz Pliszczyński."— Zapis prezentacji:

1 Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Tomasz Pliszczyński Założenia do budowy monitoringu aktywnego wokół planowanych obiektów EJ oraz laboratorium realizującego monitoring pasywny terenu i otoczenia EJ Etap 4

2 Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Etap 4 - Produkty 1.Koncepcja modelowego laboratorium przeznaczonego do organizacji i prowadzenia monitoringu radiologicznego w bezpośrednim otoczeniu EJ, w czasie normalnej eksploatacji oraz w sytuacjach awaryjnych. 2.Uzyskanie akredytacji dla LPD w zakresie pomiarów skażeń środowiska.

3 Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Etap 4 – Produkt 1 Schemat systemu monitoringu on-line,Schemat systemu monitoringu on-line, Metodykę wyboru stanowisk dla rozmieszczenia urządzeń pomiarowych, z uwzględnieniem wpływu lokalnych warunków meteorologicznych i hydrograficznych na rozprzestrzenianie się materiałów radioaktywnych uwalnianych z EJ,Metodykę wyboru stanowisk dla rozmieszczenia urządzeń pomiarowych, z uwzględnieniem wpływu lokalnych warunków meteorologicznych i hydrograficznych na rozprzestrzenianie się materiałów radioaktywnych uwalnianych z EJ, Wymagania i specyfikację aparatury i urządzeń dla systemu monitoringu on-line,Wymagania i specyfikację aparatury i urządzeń dla systemu monitoringu on-line, Sposób transmisji, rejestracji, archiwizacji i prezentacji danych pomiarowych,Sposób transmisji, rejestracji, archiwizacji i prezentacji danych pomiarowych, Metody selekcji, częstotliwości poboru oraz lokalizacji punktów pomiarowych dla poboru próbek środowiskowych z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych,Metody selekcji, częstotliwości poboru oraz lokalizacji punktów pomiarowych dla poboru próbek środowiskowych z uwzględnieniem sytuacji awaryjnych, Wymagania i specyfikację dla laboratorium pomiarowego i radiochemicznego, które będzie prowadzić monitoring off-line,Wymagania i specyfikację dla laboratorium pomiarowego i radiochemicznego, które będzie prowadzić monitoring off-line, Zestawienie polskich i międzynarodowych dokumentów prawnych, norm w dziedzinie OR i innych.Zestawienie polskich i międzynarodowych dokumentów prawnych, norm w dziedzinie OR i innych.

4 Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Etap 4 – Produkt 1 061218243036 Czas realizacji 24 miesiące niezależne od lokalizacji EJ Ogólna koncepcja laboratorium (wszystkie elementy struktury laboratorium i systemu monitoringu on-line niezależne od lokalizacji EJ). Metodykę wyboru stanowisk dla rozmieszczenia urządzeń pomiarowych, z uwzględnieniem wpływu lokalnych warunków meteorologicznych i hydrograficznych na rozprzestrzenianie się materiałów radioaktywnych uwalnianych z EJ.

5 Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Etap 4 – Produkt 2 Opracowanie/wdrożenie procedur przeznaczonych do oznaczania skażeń promieniotwórczych w próbkach środowiskowych,Opracowanie/wdrożenie procedur przeznaczonych do oznaczania skażeń promieniotwórczych w próbkach środowiskowych, Walidacja metod pomiarowych,Walidacja metod pomiarowych, Udział w pomiarach porównawczych,Udział w pomiarach porównawczych, Akredytacja NCBJ – LPD w zakresie oznaczania skażeń promieniotwórczych w próbkach środowiskowych,Akredytacja NCBJ – LPD w zakresie oznaczania skażeń promieniotwórczych w próbkach środowiskowych, Pomiary próbek odniesienia z terenu przyszłej EJ.Pomiary próbek odniesienia z terenu przyszłej EJ.

6 Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Etap 4 – Produkt 2 061218243036 Czas realizacji 36 miesięcy Przygotowanie laboratorium Opracowanie procedur pomiarowych Walidacja metod pomiarowych Udział w pomiarach porównawczych Walidacja metod pomiarowych Udział w pomiarach porównawczych Akredytacja NCBJ – LPD Akredytacja NCBJ – LPD Pomiary próbek odniesienia z terenu przyszłej EJ.

7 Wykonawcy:Wykonawcy: Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1.Tomasz Pliszczyński 2.Katarzyna Ciszewska 3.Małgorzata Dymecka 4.Bogdan Filipiak 5.Natalia Golnik 6.Renata Sosnowiec 7.Marianna Umaniec


Pobierz ppt "Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań Jądrowych Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Tomasz Pliszczyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google