Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYJ Ś CIE Ko ł a dziennikarskiego M ł ody dziennikarz DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO w dniu 11 grudnia 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYJ Ś CIE Ko ł a dziennikarskiego M ł ody dziennikarz DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO w dniu 11 grudnia 2008."— Zapis prezentacji:

1 WYJ Ś CIE Ko ł a dziennikarskiego M ł ody dziennikarz DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO w dniu 11 grudnia 2008

2 PROGRAM SESJI W ZAMKU KRÓLEWSKIM W DNIU 10.XII.2008 godz. 11 POŚWIĘCONEJ SPRAWIE EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ MŁODYCH POKOLEŃ POLAKÓW pt. Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Honorowy Patronat: J.Em. Ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski J.E. Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski

3 Program 1) Powitanie Gości – Dyrektor Zamku prof. dr hab. Andrzej Rottermund oraz wiceprezes Zarządu Fundacji Artibus Maria Szypowska. 2) Zapowiedź i emisja fragmentu Symfonii organowej Feliksa Nowowiejskiego z motywem Bogurodzicy ( nagranie na organach Archikatedry warszawskiej) 3) Henryk Boukołowski odczytał - jako zagajenie problemowe – słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z 1979 r. skierowane do młodzieży dotyczące dziedzictwa kultury polskiej oraz fragmenty wypowiedzi filozofa kultury Marka Dyżewskiego dotyczące znaczenia dziedzictwa kultury polskiej na przykładzie warszawskiej Katedry.

4 Program 4) Krótka wypowiedź znanego uczonego-varsavianisty prof. dr hab. Marka Mariana Drozdowskiego. 5) Poświęcony Warszawie wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny Sławię cię, wielki wietrze zaprezentuje uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego, która za recytacje tego utworu została niedawno wyróżniona w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów. (Przed recytacją – parę słów o kulturotwórczej pracy szkół w śródmiejskiej Parafii Świętej Barbary.) 6) Wręczenie J.E. Ks. Arcybiskupowi Kazimierzowi Nyczowi Metropolicie Warszawskiemu sygnalnego egzemplarza zaktualizowanego III wydania książki albumowej Gdy wchodzisz w progi Katedry (przypomnienie, że Ojciec Święty Jan Paweł II w czerwcu roku 1999 – podczas ostatniej Swej bytności w warszawskiej Katedrze – przyjął od autorów specjalny egzemplarz tej książki i że w jubileuszowym roku 2000 podczas Pielgrzymki Narodowej do Ziemi Świętej egzemplarz I wydania tej edycji został przez J.Em. Księdza Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski uroczyście wręczony patriarsze Jerozolimy Sua Benedictione Sabah. (Podziękowanie dla sponsorów akcji kulturotwórczych, a także parę słów o drukarzach z Domu Słowa Polskiego).

5 Program 7) Prośba do J.E. Ks. Arcybiskupa Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego o parę słów dotyczących problemu edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków oraz o błogosławieństwo. Wypowiedź Jego Ekscelencji. Krótkie wypowiedzi – jeśli przybędą Osoby – przedstawicieli Sponsorów książki Gdy wchodzisz w pro­gi Katedry i Patronów Akcji Wurlitzer: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy, Narodowego Centrum Kultury.

6 Program Wręczenie sygnalnego egzemplarza III wydania książki albumowej Gdy wchodzisz w progi Katedry Panu Profesorowi Rottermundowi dla Zamku oraz Panu Profesorowi Drozdowskiemu dla varsavianistów. Zapowiedź przekazania dalszych egzemplarzy, kiedy będzie gotowy cały nakład. 11) Rozlosowanie wśród uczestników sesji 3 egzemplarzy sygnalnych Gdy wchodzisz w progi Katedry oraz ogłoszenie konkursu dla szkół dotyczącego historycznych witraży w warszawskiej Katedrze. 12) Zakończenie. Informacja, że dzięki zgodzie Prof. Rottermunda jest możliwość zwiedzanie Zamku przez uczestników sesji. 13.Zwiedzanie Zamku Królewskiego

7 Informacje przed wyj ś ciem od wychowawcy i opiekuna ko ł a p. prof. Ewy SKRO Ń C -bielak

8 Klasa 4d S ł ucha uwa ż nie przemówienia wychowawcy

9 I… RUSZYLI Ś MY..! OD LEWEJ P. DYREKTOR HELENA NOWAK OD PRAWEJ P. PROF.. BIELAK

10 DTARLI Ś MY DO METY, PRZED WEJ Ś CIEM DO ZAMKU UCZNIOWIE,JAK WIDA Ć,ZADOWOLENII!!!

11 Uwaga! Wchodzimy!!!

12 Klaudia Urba ń ska- ko ł o teatralne Niestety, nie chcia ł a si ę fotografowa ć i dlatego wida ć tylko profil;)

13 WCHODZIMY DO Ś RODKA!!

14 KLASA PRZED SAL Ą g ł ówn ą ELITA

15

16 Opiekunowie

17 MARIA SZyPOWSKA- wiceprezes fundacji artibus

18 Abp kazimierz nycz

19 RECYTUJE Klaudia Urba ń ska

20 Wypowiedź znanego uczonego-varsavianisty prof. dr hab. Marka Mariana Drozdowskiego

21 KOCHANI!!! A TERAZ, WRZUCAMY DO TOREBECZKI KARTECZKI, ZE SWOIM IMIENIEM I NAZWISKIEM!!! DO WYGRANIA KSI ĄŻ KA,,,

22 ,,,, a szcz ęś liwcami zoSta Ł o dwoje naszych uczniów!!! OD LEWEJ KULCZYK RAFA Ł 4D PO Ś RODKU MAGDALENA KARASIEWICZ 4D

23 Zwiedzanie Zamku Królewskiego

24 Wychowawca klasy 4d

25 Wychodzimy!!!

26 ZDJ Ę CIE GRUPOWE

27

28 IDZIEMY….

29 KONIEC- cd. to spacer po warszawskiej starówce Zdj ę cia oraz prezentacj ę wykona Ł KAMIL Ł UCZYK KL.4D


Pobierz ppt "WYJ Ś CIE Ko ł a dziennikarskiego M ł ody dziennikarz DO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO w dniu 11 grudnia 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google