Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie wód jezior lobeliowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie wód jezior lobeliowych"— Zapis prezentacji:

1 Badanie wód jezior lobeliowych

2 Tlen w wodzie Jest niezbędny do utrzymania dobrego stanu jezior . Jego brak świadczy o zanieczyszczeniu zbiorniku wodnego. Znaczna ilość tlenu pochodzi z atmosfery ale jego źródłem jest też proces fotosyntezy prowadzony przez rośliny wodne. Ilość tlenu rośnie od godzin porannych do popołudniowych. Po zachodzie słońca ilość tlenu obniża się ponieważ rośliny i zwierzęta dalej oddychają. Tuż przed brzaskiem ilość rozpuszczonego tlenu spada do najniższego poziomu. O ilość rozpuszczonego tlenu decyduje temperatura wody. Tlen rozpuszcza się lepiej w zimnej wodzie jak wszystkie gazy.

3 Działalność człowieka
Przyczyny zmniejszenia się tlenu w wodzie: odpady organiczne, Obumarłe szczątki roślin i zwierząt, Fekalia zwierząt, Ścieki z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych. Spadek i zanik rozpuszczonego tlenu w wodzie może spowodować zanikanie gatunków, które nie tolerują zanieczyszczeń. Pojawiają się bakterie , grzyby.

4 Ocena stopnia nasycenia wody tlenem
Punktacja Ocena jakościowa Stopień nasycenia % 5 Doskonała 91÷ 110 4 Dobra 71 ÷ 90; >100 3 Odpowiednia 51 ÷ 700 2 Niska <50

5 pH wody Skala pH pozwala określić odczyn wody- kwasowy, zasadowy lub obojętny. Jest ona 1 4 stopniowa. Zależy od ilości jonów wodorowych ( H⁺) i (OH⁻ ). Kwaśny odczyn obojętny odczyn zasadowy odczyn .

6 Zmiana odczynu pH Zakwaszanie zbiorników wodnych może być spowodowane przez tzw. kwaśne opady, które zawierają tlenki siarki i tlenki azotu. Najbardziej zakwaszone zbiorniki występują na terenach , gdzie występuje rozwinięty przemysł.

7 Pomiar temperatury Temperatura wpływa na wiele właściwości fizycznych , biologicznych i chemicznych: Ilość tlenu w wodzie, Szybkość fotosyntezy roślin wodnych, Szybkość metabolizmu organizmów wodnych, Wrażliwość na zanieczyszczenia, pasożyty i choroby.

8 Mętność Mętność wody to jej względna przejrzystość. Na mętność wody wpływają: Cząsteczki glinu, mułu, plankton, zanieczyszczenia ze ścieków. Pomiaru mętności wody dokonuje się min. za pomocą krążka Secchiego. Polega on na zanurzeniu krążka do czasu aż przestanie on być dokładnie widoczny.

9 Ocena pomiaru mętności wody
Punktacja Ocena jakościowa Długość linki (cm) 5 Doskonała >91,5 4 dobra 30,5 – 91.5 3 odpowiednia 5 – 30,5 2 niska < 5

10 Azotany Azot jest niezbędnym pierwiastkiem do tworzenia białek. W formie cząsteczkowej nie jest przyswajalny przez większość roślin wodnych. Ilość azotu z wydalania organizmów jest mała, tylko w wodach gdzie występuje ptactwo, do obiegu dostaje się więcej azotu. Nadmiar azotu przyczynia się do eutrofizacji wód.

11 niewystarczająco oczyszczone odpływy z oczyszczalni ścieków,
Źródłem azotanów są: niewystarczająco oczyszczone odpływy z oczyszczalni ścieków, odpływy kanałów burzowych, -zanieczyszczenia z systemów sanitarnych, -nawozy sztuczne. Pomiar jakości azotanów punktacja Ocena jakościowa Azotany(mg/l) 5 Doskonała 0-1 4 Dobra 1,1-3 3 Odpowiednia 3,1-5 2 Niska >5

12 Ocena twardości wody O twardości wody decydują zawarte w niej ilości związków wapnia i magnezu. Mniejszej twardości należy oczekiwać, gdy woda przez warstwy nie posiadające w ogóle lub bardzo małe ilości związków wapnia i magnezu. Miękka zaś wtedy, gdy ma kontakt z granitem lub piaskiem. Ocena twardości wody Ilość pól wskaźnikowych zabarwionych na: Twardość ogólna Ocena wody lilaróżowo niebiesko mg CaCO3 na litr 4 50 b. miękka 1 3 70 miękka 2 125 Śr. twarda 250 Twarda 370 b. twarda


Pobierz ppt "Badanie wód jezior lobeliowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google