Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZ SOŁECKI. Mechanizm korygujący kwotę zwrotu części wydatków z budżetu państwa na 2017 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZ SOŁECKI. Mechanizm korygujący kwotę zwrotu części wydatków z budżetu państwa na 2017 rok."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZ SOŁECKI

2 Mechanizm korygujący kwotę zwrotu części wydatków z budżetu państwa na 2017 rok

3 Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 2014 rok – 68.000 tys. zł 2015 rok – 98.000 tys. zł 2016 rok – 129.000 tys. zł 2017 rok – 132.000 tys. zł 2018 rok – 135.500 tys. zł 2019 rok – 138.500 tys. zł 2020 rok – 142.000 tys. zł 2021 rok – 145.500 tys. zł 2022 rok – 149.000 tys. zł 2023 rok – 152.500 tys. zł

4 Obniżenie wysokości zwrotu z budżetu państwa w 2017 r. z 40% do 35,654% - dla gmin, w których kwota bazowa (Kb) jest mniejsza od średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) w skali kraju; z 30% do 26,741% - dla gmin, w Kb wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju; Z 20% do 17,827% - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe niż 200% średniego Kbk w skali kraju.

5 Zmiana Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji do ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2015 r., poz. 1389) Od 2015 roku obliczając wysokość funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo należy uwzględnić liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i na pobyt czasowy

6 Zmiana przedsięwzięć w ciągu roku dopuszczalność zmiany przedsięwzięć nie później niż do 31 października danego roku budżetowego, zalecana zasada zachowania charakteru wydatku realizowanego w ramach funduszu (zadania bieżące i inwestycyjne), klasyfikacja wydatków we wnioskach powinna dotyczyć zadań planowanych do realizacji w kolejnym roku, a nie wykonanych.

7 Utrata przez gminy prawa do zwrotu części wydatków nieprzekazanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do wojewody informacji w terminie do 31 lipca nieusunięcie braków lub błędów we wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania

8 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości błędy formalne (typ gminy, liczba sołectw), zaokrąglanie kwoty bazowej, zaokrąglanie wysokości funduszu, nieujmowanie mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy.

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "FUNDUSZ SOŁECKI. Mechanizm korygujący kwotę zwrotu części wydatków z budżetu państwa na 2017 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google