Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu Strategia dla Adwokatury Ankietę decyzją NRA skierowano do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich we wszystkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu Strategia dla Adwokatury Ankietę decyzją NRA skierowano do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich we wszystkich."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu Strategia dla Adwokatury Ankietę decyzją NRA skierowano do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich we wszystkich Izbach Adwokackich

2 Strategia dla Adwokatury Na ankietę odpowiedziało: ❖ 8.622 Koleżanek i Kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich ❖ Udzielono 5.875 pełnych odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety

3 Udział adwokatów poszczególnych Izb Adwokackich w ankiecieIzba liczba odpowiedzi Izba Białystok86Opole118 Bielsko-Biała168Płock102 Bydgoszcz113Poznań1 190 Częstochowa155Radom67 Gdańsk586Rzeszów372 Katowice482Siedlce87 Kielce206Szczecin290 Koszalin103Toruń122 Kraków783Wałbrzych153 Lublin325Warszawa1 779 Łódź427Wrocław587 Olsztyn108 Zielona Góra 213

4 Staż zawodowy respondentów W wykresach słupkowych podano liczbę głosów w danej kategorii

5 Czy Adwokatura powinna rozważać połączenie z samorządem radców prawnych ?

6 Motywacje przeciwników połączenia samorządu adwokackiego z samorządem radcowskim

7 Czy adwokatura powinna starać się o zmianę kryteriów naboru na aplikację adwokacką na identyczne z kryterium naboru na aplikację sądową ?

8 Czy Adwokatura powinna promować zmianę sposobu uzyskiwania godności sędziego?

9 Czy samorząd adwokacki powinien przeciwdziałać potencjalnemu odpływowi adwokatów do samorządu radcowskiego ?

10 Czy Adwokatura powinna walczyć o wzrost liczebności adwokatów, przy założeniu, że rosnąć będzie liczba radców prawnych ?

11 Czy należy rozważyć możliwość eliminacji zakazu zatrudniania adwokatów na podstawie umowy o pracę ?

12 Co powinno być priorytetem Adwokatury w zakresie wydatków ? 1.doskonalenie zawodowe; 2.działalność legislacyjna; 3.szkolenie aplikantów; 4.działalność wizerunkowa; 5.nadzór nad wykonywaniem zawodu; 6.zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 7.pion dyscyplinarny; 8.działalność integracyjna Przy odpowiedzi na to pytanie zastosowano metodę średniej ważonej, ustalając preferowaną przez respondentów kolejność priorytetów w zakresie wydatków

13 Zasady etyki odnoszące się do udziału adwokatów w reklamie, należy:

14 Czy należy rozszerzyć możliwość wykonywania zawodu w spółkach prawa handlowego posiadających osobowość prawną?

15 Czy należy zintensyfikować działania organów samorządu adwokackiego w zakresie działalności publicznej – obejmującej inicjatywy prawodawcze oraz inne formy współuczestniczenia w kształtowaniu funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości ?

16 Czy należy dążyć do stworzenia instytucjonalnego modelu pomocy prawnej z urzędu ?

17 Czy potrzebna jest zmiana modelu obowiązkowego doskonalenia zawodowego ?

18 Czy pion dyscyplinarny Adwokatury powinien stawać się bardziej rygorystyczny ?

19 Czy Adwokatura powinna prowadzić akcję wizerunkową promującą zawód adwokata i usługi adwokackie ?

20 Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom adwokatom i aplikantom adwokackim, ze Wszystkich Izb Adwokackich w Polsce za udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Dziękuję wszystkim Dziekanom za sprawne rozpropagowanie ankiety w Izbach. Dziękuję Naczelnej Radzie Adwokackiej za decyzję o przeprowadzeniu ankiety i jej promocję wśród Koleżanek i Kolegów adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu

21 Adwokat Wielkopolski Czytaj codziennie w Internecie: http://adwokatwielkopolski.pl Internetową wersję ankiety i prezentację opracowała na prośbę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu http://adwokatmajewski.pl


Pobierz ppt "Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu Strategia dla Adwokatury Ankietę decyzją NRA skierowano do wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich we wszystkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google