Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną."— Zapis prezentacji:

1 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Charakter zagospodarowania wokół nominowanej przestrzeni Teren Salonu Ogrodowego.

2 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Teren Salonu Ogrodowego.

3 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Projekt pn. „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku– Etap I ” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Całkowita wartość projektu: 13 178 149,31 PLN Wartość dofinansowania: 7 013 623,65 PLN Lata realizacji: 2008 – 2011 Podpisanie umowy o dofinansowanie: 06 lutego 2009 r. Głównym celem przedsięwzięcia „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku – Etap I” było wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej województwa. Przedmiotem projektu była rewaloryzacja dwóch części ogrodu: salonu ogrodowego i dziedzińca wstępnego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje następujące zadania: wykonanie sieci (przyłączy i instalacji) wodno-kanalizacyjnych oraz elektryczne, przepompownia fontann, cztery misy fontann w salonie ogrodowym, 2 fontanny na dziedzińcu wstępnym, oświetlenie, iluminacja, monitoring, bukszpanowe partery i zieleń, partery z fontannami, nowe nawierzchnie, Pawilon pod Orłem, remont muru oporowego, betonowe wylewki pod cokoły z rzeźb, kamienne balustrady oraz kamienne ławy, roboty budowlano-remontowe wnętrz Bramy Wielkiej, mała architektura na dziedzińcu wstępnym oraz remont schodów prowadzących na dziedziniec.

4 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku 1.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu; 2.Odtworzenie późnobarokowych ogrodów rezydencjonalnych na podstawie badań archeologicznych i naukowych; 3.Zaprezentowanie walorów zabytkowych ogrodów dzięki udziałowi specjalistów z całej Europy, którzy brali udział w konferencji „Parki i ogrody zabytkowe – ochrona i konserwacja Ogród Branickich w Białymstoku - Historia Rewaloryzacji” 8-9 września 2010r.; 4.Rewaloryzacja tego typu obiektu jest wzorem i poligonem doświadczalnym, na którym się opierają rewaloryzacje innych obiektów tego typu w Polsce.

5 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Widok na Salon Ogrodowy z balkonu Pałacu Branickich, stan obecny Widok na Salon Ogrodowy z balkonu Pałacu Branickich, sprzed rewaloryzacji

6 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Aleja Główna (sprzed i po rewaloryzacji)

7 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Fontanny ogrodowe

8 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Zrekonstruowany Pawilon pod Orłem

9 Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2012 Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Widok ma Salon Ogrodowy z Pawilonem pod Orłem w tle.


Pobierz ppt "Rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Pałacu Branickich w Białymstoku Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google