Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie postaci formularza:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie postaci formularza:"— Zapis prezentacji:

1

2 Projektowanie postaci formularza:
otworzyć pusty dokument WORD’A zbudować postać formularza stosując funkcje z paska narzędzi FORMULARZE wypełnić danymi ewentualne listy wyboru włączyć ochronę formularza (opcja ta wymagana jest przy wprowadzaniu danych przez użytkownika) zapisać dokument jako szablon pola formularza mogą zawierać tekst pomocy, który będzie pokazywany na pasku stanu; tekst pomocy widoczny jest dopiero po włączeniu ochrony formularza całkowita ochrona formularza przed zmianami możliwa jest po wykonaniu PLIK/ZAPISZ JAKO.../OPCJE i podaniu hasła ochrony przed zmianami oraz oznaczeniu opcji „ZALECANE OTWIERANIE TYLKO DO ODCZYTU” Zadanie Pokaż Pokaż Pokaż

3 Okno dialogowe wprowadzania danych do list wyboru
Okno dialogowe opcji zapisu- zabezpieczenie szablonu przed zmianami Poprzedni

4 Utwórz poniższy formularz. Odpowiednio wypełnij listy rozwijalne
Utwórz poniższy formularz. Odpowiednio wypełnij listy rozwijalne. Zaproponuj komunikaty pomocy . Zapisz formularz jako szablon wraz z ochroną. Spróbuj wypełnić przykładowy dokument zgłoszenia Poprzedni

5 Etapy tworzenia formularzy baz danych w programie EXCEL
tworzenie skoroszytu formularza zawierającego formanty Przykład zapisanie skoroszytu opcją DANE/ KREATOR SZABLONÓW...(podręcznik str ) Dopisywanie danych do pliku bazy możliwe jest po otwarciu utworzonego szablonu formularza UWAGA Wyniki działania formantów(przyciski, listy rozwijalne) są przedstawiane w formie indeksów. Stosując formułę =INDEKS($c$1:$c$10;a1) uzyskamy w komórce tekst odpowiadający indeksowi tablicy c1:c10, który jest równy wartości z A1 rekordy do bazy są dopisywane przy każdorazowym zamknięciu szablonu formularza Przykład

6 Poprzedni

7 Tworzenie baz danych w programie Access
Baza danych utworzona w tym programie składa się z tabel (źródła danych) kwerend (pytania wyszukujące dane spełniające zadane kryteria) formularzy (arkusze służące do wprowadzania danych) raporty (mogą być tworzone na podstawie danych zgromadzonych w tabelach lub kwerendach) Okno bazy danych programu Access Tworzenie kwerend Pola wyliczeniowe

8 Tworzenie tabel baz danych
Tabele można tworzyć na dwa sposoby: UWAGA Każda struktura danych (tabela )powinna zawierać w rekordzie danych pole przechowujące unikalne dane, najczęściej są to kolejne liczby. Pole to staje się tak zwanym kluczem podstawowym Ćwiczenie Poprzedni

9 1. Import tabeli- ćwiczenie 3.5 / 90
2. Utwórz tabelę oparta na rekordzie (encji) składającym się z kolejnych pól danych: id, nazwisko, imię, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Do tak utworzonej tabeli bazy danych, zaprojektuj formularz przy pomocy, którego będzie można wprowadzać dane do bazy. UWAGA Przy pomocy menu prawego przycisku myszki określa się powiązania pola formularza z polem rekordu danych Poprzedni

10 Opracować temat „Wyszukiwanie danych” - rozdział 3.2.8/ 105
TWORZENIE KWEREND Tworzenie przy użyciu odnośników podczas budowy tabeli Otwórz zakładkę Kwerendy\ przycisk „Nowy” wybierz np. „Widok Projekt” w otwartym oknie „Pokaż tabelę” wybierz jedną lub kilka tabel przeciągnij myszką wybrane pola do tworzonej tabeli kwerendy dla każdego pola kwerendy można określić „Kryterium”- warunek logiczny zamknij okno kreatora budowy kwerend i nadaj nazwę utworzonej kwerendzie Sprawdzenie wyniku działania kwerendy wykonuje się przyciskiem „Otwórz” UWAGA Nowa kwerenda może również powstać z kwerendy istniejącej Relacje Menu Narzędzia| Relacje Zad 3.26; 3.27/ 109 Zad 3.28/ 110 Zad 3.29; 3.30; 3.31/ 111 Do domu Opracować temat „Wyszukiwanie danych” - rozdział 3.2.8/ 105

11 Relacje Schemat tworzenia Relacja jeden-do-wielu
Relacja jeden-do-wielu jest najbardziej powszechnym typem relacji. W relacji jeden-do-wielu rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B, ale rekord w tabeli B ma tylko jeden dopasowany rekord w tabeli A. Relacja wiele-do-wielu W relacji wiele-do-wielu, rekord w tabeli A może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli B i tak samo rekord w tabeli B może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli A. Jest to możliwe tylko przez zdefiniowanie trzeciej tabeli (nazywanej tabelą łącza), której klucz podstawowy składa się z dwóch pól ľ kluczy obcych z tabel A i B. Relacja jeden-do-jednego W relacji jeden-do-jednego każdy rekord w tabeli A może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli B, i tak samo każdy rekord w tabeli B może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli A.

12

13 Pola wyliczeniowe, operatory i funkcje w bazie danych.
Pokaż Pole wyliczeniowe to dodatkowe pole rekordu danych, utworzone w wyniku wykonania działania matematycznego, porównawczego lub logicznego na danych zapisanych w podstawowych polach rekordu bazy Etapy tworzenia pola wyliczeniowego: utworzyć dowolną kwerendę na podstawie jednej lub kilku tabel danych stosując „Widok Projekt” tworzenia kwerend wybrać i przenieść odpowiednie pola rekordu danych do tworzonej tabeli kwerendy ustawić kursor w pierwszej wolnej kolumnie i uruchomić „Konstruktor wyrażeń” opcja „Buduj” wybrana na przykład z paska narzędzi utworzyć wyrażenie zamknąć konstruktora i zapisać kwerendę Ćwiczenie: Wykonać czynności opisane na stronie 114 rozdział 3.3. Uzyskany wynik kwerendy zapisz w formacie HTML. 3.33, 3.34, 3.35 / 117 Pokaż

14

15 Wybrane operatory (szczegółowy opis podręcznik strona 116 lub F1)


Pobierz ppt "Projektowanie postaci formularza:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google