Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Zawody przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Zawody przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Zawody przyszłości Zawody, które się rozwijają i na które zapotrzebowanie rośnie na obecnym rynku pracy CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Naukowy zawrót głowy” WND-POKL /13 Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza, ul. Okrzei 1, Brzeziny

2 Rynek pracy podlega ciągłym zmianom
Wpływ na to mają szybki rozwój nowych technologii, związane z koniunkturą zmiany popytu na pracę oraz procesy demograficzne oraz tendencje społeczno-gospodarcze Europy i świata.

3 Przyczyny zmian dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych,
wzrost znaczenia sektora usług a także ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, ciągły wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszeniem kwalifikacji, obniżanie się wieku rozpoczęcia pracy (praca już na studiach) wzrost samo-zatrudnienia (zakładanie działalności gospodarczych, tworzeniem sobie miejsc pracy).

4 Zawody przyszłości Zawody związane z Internetem, technologiami informatycznymi i teleinformacyjnymi; są to najbardziej dynamicznie ewoluujące dziedziny, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większości przedsiębiorstw; w obszarze tym powstaje obecnie najwięcej miejsc pracy, kształtują się nowe zawody i specjalności. Zarządzanie wiedzą to jedna z koncepcji, która ma poprawiać efektywność i wydajność pracowników. Umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji będzie coraz ważniejszym elementem decydującym o przewadze konkurencyjnej firmy.

5 Zawody przyszłości nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, biotechnologia; rozwój tych dziedzin jest jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej; coraz bardziej powszechne wykorzystanie wiedzy z zakresu inżynierii ochrony środowiska oraz biotechnologii przyczyni się do tworzenia wielu nowych miejsc pracy a wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekologii otworzy nowe możliwości zawodowe.

6 Zawody przyszłości medycyna i ochrona zdrowia; starzenie się społeczeństwa, przeciętne dłuższe trwanie życia, postęp cywilizacyjny i choroby z nim związane to wyznacznik rosnącego zapotrzebowania na tego typu zawody; wykorzystanie nowych technologii i rozwój badań naukowych sprawią że coraz większą popularność zyskiwać będą profesje z zakresu inżynierii biomedycznej.

7 Zawody przyszłości transport i logistyka;
rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe dla ludności; globalny rynek oraz stale zmieniające się wymagania i potrzeby klientów wzmagają potrzebę nowych, możliwie najtańszych rozwiązań z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw.

8 Zawody przyszłości turystyka, rozrywka i rekreacja;
wraz z rozwojem środków masowego przekazu, technik telewizyjnych nowej generacji i Internetu w przyszłości gospodarki krajów w zdecydowanej większości opierać będą się na sektorze usług. To w nim powstanie najwięcej nowych miejsc pracy i nowych profesji, odpowiadających potrzebom społeczeństwa; przemiany cywilizacyjne i szybsze tempo życia wzmagają popyt na różnego rodzaju doradców, organizatorów czy osoby wyręczające nas lub pomagające w codziennych obowiązkach.

9 Zawody przyszłości edukacja;
związane jest to z potrzebą dokształcania się; obserwować można zapotrzebowanie na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem rozwijających się technologii informatyczno - komunikacyjnych (e-learning) oraz Internetu.

10 Zawody przyszłości branża finansowa;
wiąże się to bezpośrednio z rozwojem sektora usług finansowych (m.in. w zakresie ubezpieczeń, bankowości) oraz rozwojem technologii informatycznych

11 Zawody przyszłości „60% zawodów, które za 10 lat zostaną uznane za najlepsze jeszcze nie wymyślono”. Thomas Frey, dyrektor futurystycznego DaVinci Institute

12 Zawody przyszłości Nauczyciel ciekawości Kulturowy przewodnik
Osobisty Mikrobiolog Terapeuta od internetowych uzależnień Kreator internetowego wizerunku Pilot dronów Korporacyjny Dezorganizator Menadżer wiecznej cyfrowej pamięci Doradca ds. produktywności

13 Zawody przyszłości Ponadto dużym powodzeniem jeszcze prze jakiś czas cieszyć się będą między innymi następujące zawody: administratorzy sieci, programiści i testerzy oprogramowania, agenci ubezpieczeniowi, administratorzy baz danych, testerzy i twórcy gier komputerowych, specjaliści ds. projektowych i badawczo-rozwojowych, agenci pośrednictwa handlowego, architekci, inżynierowie różnych specjalności, biotechnolodzy,

14 nauczyciele, szkoleniowcy, trenerzy,
pracownicy socjalni, psychologowie, psychoterapeuci, doradcy zawodowi, doradcy finansowi, inwestycyjni, innowatorzy, aktuariusze, negocjatorzy, specjaliści ds. biznesu, bankowości, sprzedawcy, technicy, webmasterzy, wykwalifikowani pracownicy fizyczni, specjaliści ds. zarządzania produkcją, specjaliści ds. utrzymania ruchu,

15 fizjoterapeuci, genetycy, graficy komputerowi, gońcy,
opiekunki, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. finansowych i handlowych, pracownicy usług domowych i gastronomicznych, pracownicy ochrony, programiści, robotnicy budowlani, content menedżerowie (zarządzanie zawartością stron internetowych) traffic menedżerowie (analiza ruchu użytkowników na stronach www)

16 „Twoje zarobki są skutkiem tego, czego potrafisz się nauczyć”
Bill Clinton były prezydent USA

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KINGA KASZUBA – doradca zawodowy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KINGA KASZUBA – doradca zawodowy BIURO PROJEKTU: Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza, ul. Okrzei 1, Brzeziny www: projekt-lobrzeziny.pl; tel/fax: 0-46  CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Naukowy zawrót głowy” WND-POKL /13 Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza, ul. Okrzei 1, Brzeziny


Pobierz ppt "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY Zawody przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google